หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 9699020 คน | เสาร์ 30 พฤษภาคม 2558  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
button อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ (เตรียมการ)
[12 พ.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ปฏิบัติงานด้านบริการ เดือน เมษายน 2558
[3 พ.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดยภูนาง ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปราม
[2 พ.ค. 2558]
button การตรวจติดตามสภาพภูมิประเทศชายแดนไทย-ลาว ณ อุทยานแห่งชาติภูซาง
[8 เม.ย. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน มีนาคม 2558
[3 เม.ย. 2558]
button อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ขอปิดการท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาช้างเผือก
[20 มี.ค. 2558]
button ประมวลภาพ การรณรงค์ ป้องกัน ไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2558
[18 มี.ค. 2558]
button ต้อนรับท่านสมชัย วุฒิเสถียร ที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานฯ และคณะ ณ. ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
[18 มี.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
[12 มี.ค. 2558]
button การใช้กระจกสัญญาณ(signal mirrors)ในการขอความช่วยเหลือ
[6 มี.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
[19 พ.ค. 2558]
button เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล
[23 เม.ย. 2558]
button แบบฟอร์มกรอกข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ใบปะหน้า
[20 เม.ย. 2558]
button แบบฟอร์มกรอกข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 1
[20 เม.ย. 2558]
button แบบฟอร์มกรอกข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 2
[20 เม.ย. 2558]
button แบบฟอร์มกรอกข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 3
[20 เม.ย. 2558]
button การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อส่วนราชการและกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำส่วนราชการของสำนักงานราชบัญฑิตยสภา
[10 เม.ย. 2558]
button ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ว่าด้วยการเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
[7 เม.ย. 2558]
button ขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๙
[7 เม.ย. 2558]
button ขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการทำเหมืองแร่ พ.ศ.๒๕๓๙
[7 เม.ย. 2558]
 
     
ถ้ำ
ถ้ำทิพุเชะ - อุทยานแห่งชาติ ลำคลองงู
ถ้ำทิพุเชะ เป็นถ้ำน้ำลอดขนาดใหญ่ มีความยาวประมาณ 1 กม. สิ่งที่พบเห็นภายในถ้ำส่วนใหญ่แสดงถึงว่าถ้ำนี้
ถ้ำพระ - วนอุทยาน น้ำตกคอยนาง (วน)
ภ้ำรู - วนอุทยาน น้ำตกคอยนาง (วน)
ถ้ำวิปัสสนาเขาหินช้าง - อุทยานแห่งชาติ น้ำตกทรายขาว
ถ้ำหลวงสะเกิน - อุทยานแห่งชาติ ถ้ำสะเกิน (เตรียมการ)
ถ้ำหลวงสะเกิน เป็นถ้ำขนาดกลางมีปากถ้ำกว้างประมาณ 20 เมตร ตัวถ้ำลึกเป็นอุโมงค์ยาวประมาณ 500 – 600 เมต
ดูทั้งหมด
น้ำตก
น้ำตกองธิ - อุทยานแห่งชาติ ลำคลองงู
น้ำตกขนาดเล็ก 1 ชั้น
น้ำตกผาเขียว - อุทยานแห่งชาติ ลำคลองงู
น้ำตกผาเขียว เป็นน้ำตกที่ชาวบ้านเล่าขานถึงความสวยงามมานานแล้ว ตั้งแต่สมัย ปู่ ย่า ตา ทวด มีต้นน้ำม
น้ำตกผาม่าน - อุทยานแห่งชาติ ลำคลองงู
เป็นน้ำตกที่เพิ่งถูกค้นพบโดยชาวบ้านอู่ล่อง ขนาดเล็ก 2 ชั้นคือ ผาม่านบนและผาม่านล่าง ชั้นล่างมีความสู
น้ำตกตาดโตน - วนอุทยาน น้ำตกคอยนาง (วน)
น้ำตกธารงาม - วนอุทยาน น้ำตกคอยนาง (วน)
ดูทั้งหมด
จุดชมวิว
ผาแด่น - วนอุทยาน ภูผาแด่น (วน)
แหลสะอาด - วนอุทยาน น้ำตกคอยนาง (วน)
แหลธาตุ - วนอุทยาน น้ำตกคอยนาง (วน)
อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง - อุทยานแห่งชาติ แม่ปืม
อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กและเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปืมที่ 3 (ห
อ่างเก็บน้ำห้วยพญาเก๊า - อุทยานแห่งชาติ แม่ปืม
อ่างเก็บน้ำห้วยพญาเก๊า เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปืมที่ 2 (
ดูทั้งหมด
ศิลปวัฒนธรรม / โบราณสถาน
หลักศิลาจารึกเจ้าชายจิตรเสน - อุทยานแห่งชาติ แก่งตะนะ
หลักศิลาจารึกเจ้าชายจิตรเสน พบเมื่อ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ริมฝั่งแม่น้ำมูล
ปากลำโดมน้อ
พระบาทตากผ้า - อุทยานแห่งชาติ แม่ปืม
พระบาทตากผ้า ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ จะมีก้อนหินขนาดใหญ่ 2 ก้อน ก้อนหนึ่งจะมีรอยเท้าขนาดใหญ่ซึ่งเชื่อว่า
วัดพระธาตุแก่งสร้อย - อุทยานแห่งชาติ แม่ปิง
วัดพระธาตุแก่งสร้อย เป็นวัดที่ได้รับการบูรณะโดยครูบาเจ้าชัยยะวงศ์ษาพัฒนา แห่งวัดพระบาทห้วยต้ม เดิมว
ลานพระศรีนครินทร์ (องค์พระพุทธเมตตา) - อุทยานแห่งชาติ ภูกระดึง
เป็นที่ประดิษฐองค์พระพุทธเมตตา ทุกวันที่ 18-19 เมษายน ของทุกปี ชาวบ้านจะขึ้นมาสักการะ และสรงน้ำองค์พ
ภาพเขียนสีประวัติศาสตร์บ้านห้วยหก - อุทยานแห่งชาติ ถ้ำผาไท (เตรียมการ)
เป็นภาพเขียนสีแดง ของกลุ่มคนเดินเรียงแถว มีอายุ
ประมาณ 2,000 - 3,000 ปี เป็นยุดสมัยของสังคมเร่ร่
ดูทั้งหมด
สัตว์ป่า
ดูผีเสื้อตามเส้นทาง - อุทยานแห่งชาติ ตาพระยา
ส่องกระทิง - อุทยานแห่งชาติ ตาพระยา
แหล่งดูนก - อุทยานแห่งชาติ ตาพระยา
กิจกรรมดูนก - อุทยานแห่งชาติ ปางสีดา
กิจกรรมดูนก มีนกนานาชนิดและมีนกที่หาดูได้ยากเช่น นกเงือก นกอ้ายงั่ว นกโกโรโกโส ฯลฯ แหล่งดูนกบรเวณที
กิจกรรมดูผีเสื้อ - อุทยานแห่งชาติ ปางสีดา
กิจกรรมดูผีเสื้อ อุทยานแห่งชาติปางสีดา มีผีเสื้อหลากหลายชนิดมีมากกว่า 400ชนิด ได้รับการยอมรับว่
ดูทั้งหมด
จุดพักผ่อนในเขตบริการ
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา (แหลมโตนด) - อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะลันตา
กลุ่มเกาะลันตา ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยจำนวน 16 เกาะ ได้แก่ เกาะลันตาใหญ่ เกาะตะละเบ็ง เกาะไม้งาม เป็น
สุสานฟอสซิลหอยโบราณล้านปี - อุทยานแห่งชาติ ถ้ำสะเกิน (เตรียมการ)
ฟอสซิล หรือ ซากดึกดำบรรพ์ มีความหมายเดิมว่า “ของแปลกที่ขุดมาได้จากพื้นดิน” แต่ในปัจจุบัน หมายถึง “
แพโตนเตย - อุทยานแห่งชาติ เขาสก
แพโตยเตย หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาสกที่ ขส.4 (คลองแปะ) แพไม้ไผ่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่เงียบส
สักใหญ่ - อุทยานแห่งชาติ ต้นสักใหญ่
ต้นสักใหญ่ถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2470 มีอายุไม่ต่ำกว่า 1,500 ปี โดยประมาณการเทียบเคียงจากการวัดขนา
สวนหิน - อุทยานแห่งชาติ เขาปู่-เขาย่า
สวนหิน
อุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า มีสวนหินที่มีความสวยงามและเป็นจุดเด่นที่ได้รับความสนใจจากน
ดูทั้งหมด
ชมพรรณไม้ / ป่าไม้
บัวผุด (บางหมาน) - อุทยานแห่งชาติ เขาสก
บัวผุด ดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุกในโลก พบอีกจุดนึงของอุทยานแห่งชาติเขาสก บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเข
บัวผุด กม.11 - อุทยานแห่งชาติ เขาสก
บังผุด ดอกไม้ที่ฝหญ่ที่สุดในโลก กลีบใหญ่สีแดง 5 กลีบ ใช้เวลากว่า 8-9 เดือนในการบาน แต่จะบานอยู่ได้เพ
ต้นโกงกางยักษ์ - อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะระนอง
บริเวณต้นโกงกางเป็นป่าที่มีความสมบูรณ์หลากหลายทางชีวภาพสูง มีพันธุ์ไม้หลายชนิด สามารถเดินทางโดยเรือเ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติต้นไม้ใหญ่ - อุทยานแห่งชาติ คลองพนม
ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติคลองพนม ประมาณ ๒ กิโลเมตร ในเส้นทางมีจุดเด่นเป็นต้นกระบากขาว ขนาด ๑๒ คน
ป่าเปลี่ยนสี - อุทยานแห่งชาติ น้ำหนาว
บริเวณกิโลเมตรที่ 419 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 สายหล่มสัก-ชุมแพ ในประมาณเดือนธันวาคม-มกราคมของทุก
ดูทั้งหมด
ภูเขา / ดอย
ดอยปุย - อุทยานแห่งชาติ แม่ปืม
ภูเมี่ยง - อุทยานแห่งชาติ ต้นสักใหญ่
มีความสูงประมาณ 1,656 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
ดอยผ้าห่มปก - อุทยานแห่งชาติ ดอยผ้าห่มปก
เป็นภูเขาที่สูงเป็นอันดับสองของประเทศไทย ระดับความสูง 2,285 เมตรรจากน้ำทะเลปานกลาง สามารถชมวิวทิวทัศ
ยอดเขาโมโกจู - อุทยานแห่งชาติ แม่วงก์
ยอดเขาโมโกจู
เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ “โมโกจู” เป็นภาษากระเหรี่ยง แปลว่า “ค
ยอดเขาพนมเบญจา - อุทยานแห่งชาติ เขาพนมเบญจา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทภูเขา
พิกัด N ๐๔๙๓๐๔๐ E ๐๙๑๔๘๕๑
ลักษณะเด่น / เอ
ดูทั้งหมด
ธรณีสัณฐาน
ลานหินงาม - อุทยานแห่งชาติ ป่าหินงาม
เป็นปรากฏการทางธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะเนื้อหินทรายในส่วนที่อ่อนกว่าส่วนอื่นออกโดยอิทธิพลของลมแล
ออบขาน - อุทยานแห่งชาติ ออบขาน (เตรียมการ)
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง-ต่ำสลับซับซ้อนสภาพป่าจึงมีหลาประเภทประกอบด้วยป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป
หินสี่ทิศ - อุทยานแห่งชาติ ภูสวนทราย
หิน ๔ ก้อน (พิกัด UTM ที่ ๔๗ Q ๐๗๐๗๓๔๘ E ๑๙๓๕๒๐๓ N) เป็นหินทรายขนาดใหญ่ มี ๔ ก้อน วางอยู่ในบริเว
หินก่วยหล่อ - อุทยานแห่งชาติ ภูสวนทราย
หินก่วยหล่อ (พิกัด UTM ที่ ๔๗ Q ๐๗๐๗๔๖๑ E ๑๙๓๖๕๖๑ N) เป็นหินทรายขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางป่า ลักษณ
ผาช่อ - อุทยานแห่งชาติ แม่วาง
ธรณีสัณฐานลักษณะแปลกตา เป็นหน้าผาสูงประมาณ 30 เมตร
เกิดจากตะกอนที่สะสมบริเวณขอบแอ่งและเชิงเขาขอ
ดูทั้งหมด
แม่น้ำ / ลำคลอง / ทะเลสาบ
อ่างเก็บน้ำห้วยด่านบวง - วนอุทยาน ภูผาแด่น (วน)
ลำน้ำคลองยัน - อุทยานแห่งชาติ แก่งกรุง
เป็นลำน้ำหลักในพื้นที่ เป็นต้นน้ำที่เกิดจากเทือกเขาตอนกลางของพื้นที่มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร มีน้
โรงเรียนเรือนเเพ - อุทยานแห่งชาติ แม่ปิง
โรงเรียนเรือนเเพ เป็นห้องเรียนสาขา เรือนเเพของโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ที่เปิดการเรียนการสอนให้กับบุตร
เขื่อนรัชชประภา - อุทยานแห่งชาติ เขาสก
อ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา เป็นเขื่อนสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่สร้างปิดกั้นคลองพร
ตั้งน้ำ - อุทยานแห่งชาติ เขาสก
ข่องเขาขนาดใหญ่ที่เกิดจากสายน้ำกัดเซาะหินจนขาดออกจากกัน และมีลำธารของคลองศกไหลผ่าน เกิดเป็นช่องเขาผา
ดูทั้งหมด
ทะเล / ชายหาด
หาดท้องยาง - อุทยานแห่งชาติ หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการ)
เป็นอ่าวที่มีหาดสวยงามอยู่ท่ามกลางหุบเขา
หาดแขวงเภา - อุทยานแห่งชาติ หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการ)
อ่าวแขวงเภา หรือชื่อเดิมอ่าวท้องตะเภา เป็นท้องอ่าวอีกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ มีมุมมองที่
หาดท้องชิง - อุทยานแห่งชาติ หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการ)
อ่าวท้องชิง เป็นหาดทรายขาวสะอาด เรียงรายด้วยทิวมะพร้าว บรรยากาศเงียบสงบ ทิวทัศสวยงาม และเห็นวิวของเก
เกาะตะรุเตา - อุทยานแห่งชาติ ตะรุเตา
ตะรุเตาเป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในทะเลอันดามัน บริเวณช่องแคบมะละกา มหาสมุทรอินเดีย ในท้องที่อำเภอเมื
หาดปากเมง - อุทยานแห่งชาติ หาดเจ้าไหม
เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาดที่มีชื่อเสียงอันดับ1 ของจังหวัดตรัง เป็นชายหาดรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ย
ดูทั้งหมด
เกาะ / ปะการัง
เกาะแหวน - อุทยานแห่งชาติ หาดเจ้าไหม
เป็นเกาะเล็กๆ ที่อยู่ในวงล้อมของเกาะมุกต์ และเกาะกระดาน มีทั้งดงปะการังน้ำตื้นและน้ำลึกรายรอบบริเวณ
เกาะรัง - อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะช้าง
หมู่เกาะรังเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำตื้นชมปะการังที่สำคัญของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง โดยมีแนวปะการั
เกาะหินงาม/เกาไฟไหม้ - อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะระนอง
หาดหินงามบนเกาะไฟไหม้ เกิดจากก้อนหินเล็กๆ ลักษณะกลมมนมาทับถมอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดแสงแวววาวเมื่อ
อ่าวไข่เต่า - อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะระนอง
อ่าวไข่เต่า เป็นชายหาดที่มีความเงียบสงบและสวยงามทางธรรมชาติ ตั้งอยู่บนเกาะช้างด้านทิศตะวันตก ปัจจุบั
อ่าวใหญ่ (เกาะช้าง) - อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะระนอง
อ่าวใหญ่(เกาะช้าง) เป็นเกาะที่อยู่ห่างจากชายฝั่ง ซึ่งชายฝั่งขนานกับพื้นที่บนเกาะเป็นแหล่งที่อาศัยของ
ดูทั้งหมด
แก่ง
แก่งปู่เต้น - อุทยานแห่งชาติ แก่งเจ็ดแคว (เตรียมการ)
ลักษณะเป็นลานกว้าง มีหาดทรายขาวสามารถกางเต็นท์พักผ่อนได้ และร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด
ล่องแก่งน้ำว้า - อุทยานแห่งชาติ แม่จริม
เป็นการล่องแก่งโดยใช้แพยาง (ลำละไม่เกิน ๘ คน) มีจุดเริ่มต้นบริเวณหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่จริม
แก่งลานกลอย - อุทยานแห่งชาติ แก่งเจ็ดแคว (เตรียมการ)
เนื่องจาก ได้มีมติ อนุมัติให้ก่อสร้างเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในท้องที่บ้านคันโช้ง ตำ
แก่งบัวคำ - อุทยานแห่งชาติ แก่งเจ็ดแคว (เตรียมการ)
เป็นแก่งที่สวยอีกแห่งหนี่งอยู่ระหว่างป่าเขากระยางกับป่าสวนเมี่ยง บ้านแก่งบัวคำ
แก่งเตาเหล็ก - อุทยานแห่งชาติ แก่งเจ็ดแคว (เตรียมการ)
เป็นลานหินกว้างอยู่กลางลำน้ำแควน้อย มีความสวยงามแตกต่างจากแก่งเจ็ดแคว โดยอยู่ห่างออกไปประมาณ 3 กิโลเ
ดูทั้งหมด
น้ำพุร้อน / บ่อน้ำแร่
บ่อน้ำพุร้อน - อุทยานแห่งชาติ แก่งกรุง
อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านบางจำ ต้องเดินลัดเลาะผ่านแนวป่า ประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประม
น้ำพุร้อนฝาง - อุทยานแห่งชาติ ดอยผ้าห่มปก
เป็นน้ำพุร้อนแบบไกเซอร์ มีความสูงประมาณ 30 เมตร
มีบ่อน้ำร้อนมากกว่า 30 บ่อ นักท่องเที่ยวสามารถทำ
น้ำพุร้อนท่าปาย - อุทยานแห่งชาติ ห้วยน้ำดัง
โป่งน้ำร้อนท่าปาย เป็นบ่อน้ำร้อนที่เดือดขึ้นเป็นจุดๆ กระจายออกเป็นบริเวณกว้าง อุณหภูมิของน้ำ 80 &#
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง - อุทยานแห่งชาติ น้ำตกหงาว
ตั้งอยู่ที่ บ้านพรรั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้
บ่อน้ำร้อนควนแคง - อุทยานแห่งชาติ หาดเจ้าไหม
ตั้งอยู่บริเวณตำบลบ่อน้ำร้อน ห่างจากที่ว่าการอำเภอกันตัง 6 กิโลเมตร น้ำในบ่ออุ่นจัดอุณหภูมิไม่ต่ำกว่
ดูทั้งหมด
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เส้นทางชมศึกษาธรรมชาติต้นพระเจ้าห้าพระองค์ - อุทยานแห่งชาติ ถ้ำสะเกิน (เตรียมการ)
เส้นทางชมศึกษาธรรมชาติพระเจ้าห้าพระองค์ เป็นเส้นทางชมศึกษาธรรมชาติที่สามารถพบเห็นพันธุ์ไม้นานาพันธุ์
จุดชมทิวทัศน์ผากลัวยไม้ - อุทยานแห่งชาติ ภูแลนคา
มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงและมีพรรไม้ประเภทกล้วยไม้ดินเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงปลายฝนต้นหนาว
จุดชมทิวทัศน์ิหนประตูโขลง - อุทยานแห่งชาติ ภูแลนคา
เป็นหินที่มีลักษณะคล้ายซุ้มประตูหิน
จุดชมทิวทัศน์หินปราสาท - อุทยานแห่งชาติ ภูแลนคา
มีลักษณะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่รูปทรงสี่เหลี่ยมดูแล้วคลายกับปราสาท ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
เขาพนมโดม - อุทยานแห่งชาติ ป่าหินงาม
บนยอดเขามีจุดชมวิวอยู่หลายแห่ง สามารถมองเห็นอำเภอเทพสถิตและชุมชนโดยรอบ และในช่วงปลายฝนต้นหนาวจะมีก
ดูทั้งหมด
หน้าผา
ผาเสวย - อุทยานแห่งชาติ ภูพาน
เขาพับผ้า - อุทยานแห่งชาติ หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการ)
เขาหินพับผ้า ปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยา ที่เห็นได้บนเขาหิน และเกาะบางเกาะในทะเลขนอม บริเวณหน้าอ่าวเตล็ด
ผาจำศีล - อุทยานแห่งชาติ ภูกระดึง
เป็นจุดถ่ายภาพวิว และจุดพัก เคยมีพระสงฆ์มาพำนักปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานใต้หน้าผา
ผานาน้อย - อุทยานแห่งชาติ ภูกระดึง
เป็นจุดถ่ายรูปและชมวิว ใช้เป็นที่หยุดพัก หน้าผาแห่งนี้อยู่กับหมู่บ้านนาน้อย ซึ่งอยู่เชิงเขา
ผาเหยียบเมฆ - อุทยานแห่งชาติ ภูกระดึง
เป็นจุดชมทิวทัศน์ และนั่งพัก เมื่อยืนอยู่บริเวณหน้าผาจะมองเห็นเมฆ หมอก ลอยปกคลุมทั่วหุบเขา ทำให้รู้ส
ดูทั้งหมด