หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 17206835 คน | อังคาร 11 ธันวาคม 2561  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด ร่วมแจกพันธุ์กล้าไม้
[19 พ.ย. 2561]
button ร่วมแสดงความคิดเห็น กรณีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขยายเวลาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
[9 ต.ค. 2561]
button อทยานแห่งชาติตาดโตน “ป่ารักษ์น้ำ โล่ใหญ่ชัยภูมิ” คืนผืนป่าโล่ใหญ่ สู่พงไพรชัยภูมิ
[28 ก.ย. 2561]
button โครงการ “ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
[26 ก.ย. 2561]
button ลูกเสือพิทักทักษ์ป่า (SCOUT RANGER) อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ
[21 ก.ย. 2561]
button ผลการตัดสินรางวัล โครงการประกวดหมู่บ้านส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
[27 ส.ค. 2558]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button รายงานประจำปี 2561
[19 พ.ย. 2561]
button แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ จำแนกตามแผนปฏิรูปอุทยานแห่งชาติ 20 ปี
[2 พ.ย. 2561]
button รายงานประจำปี 2560
[17 ต.ค. 2561]
button แผนที่อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย
[14 ก.ย. 2561]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
button แบบฟอร์ม แบบจัดทำข้อมูลกรอบความต้องการงบลงทุน
[22 ก.ค. 2559]
button แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์เรือที่ใช้ประจำอุทยานแห่งชาติ
[29 มิ.ย. 2559]
 
     
1. หน่วยงานภายในสำนักอุทยานแห่งชาติ
ลิงค์
mnpdsc.byethost32.com/ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล
plforestinnovationcenter.weebly.com/ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จ.พิษณุโลก
portal.dnp.go.th/p/marineส่วนจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล
portal.dnp.go.th/p/nationalparkสำนักอุทยานแห่งชาติ
portal.dnp.go.th/p/rescueส่วนกู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์
www.dnp.go.th/main_park.aspส่วนนันทนาการและสื่อความหมาย
www.dnp.go.th/nprd/main/main1.phpส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ (เว็บไซต์เดิม)
www.fca16.com/newblog/blog.php?id=NPInnovation1ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จ.เชียงใหม่
www.mnpic-trang.com/ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 3 จังหวัดภูเก็ต
www.npic-surat.com/ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จ.สุราษฎร์ธานี
www.nprc-korat.com/ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จ.นครราชสีมา
www.nprcenter.com/nprc1/ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จ.เพชรบุรี
www.phuket-mnpic.com/mnpic/index.phpศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 2 จังหวัดภูเก็ต
www2.dnp.go.th/dnpii/index.phpส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ (เว็บไซต์ใหม่)
www2.dnp.go.th/nopd/ส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ
2. หน่วยงานภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ลิงค์
citesdnp.org/ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
portal.dnp.go.th/p/ChiangRaiสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย
portal.dnp.go.th/p/KhonKaenสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น
portal.dnp.go.th/p/Lampangสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลำปาง)
portal.dnp.go.th/p/NakhonRatchasimaสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมา
portal.dnp.go.th/p/NakhonSawanสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์
portal.dnp.go.th/p/NakhonSiThammaratสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 นครศรีธรรมราช
portal.dnp.go.th/p/Pattaniสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สาขาปัตตานี)
portal.dnp.go.th/p/Petchburiสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สาขาเพชรบุรี)
portal.dnp.go.th/p/Phitsanulokสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก
portal.dnp.go.th/p/Phraeสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 แพร่
portal.dnp.go.th/p/Prachinburiสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ปราจีนบุรี
portal.dnp.go.th/p/Saraburiสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
portal.dnp.go.th/p/Songkhlaสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา
portal.dnp.go.th/p/Srirachaสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 ศรีราชา
portal.dnp.go.th/p/SuratThaniสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 สุราษฎ์ธานี
portal.dnp.go.th/p/Takสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก
portal.dnp.go.th/p/UdonThaniสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี
royal.dnp.go.th/สำนักสนองงานพระราชดำริ
sawasdikan.weebly.com/ ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ สำนักบริหารงานกลาง
web3.dnp.go.th/botany/ สำนักงานหอพรรณไม้
www.dnp.go.th/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
www.dnp.go.th/assetdnp/assetindex.asp ส่วนการพัสดุ สำนักบริหารงานกลาง
www.dnp.go.th/central_admin/index1.php ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารงานกลาง
www.dnp.go.th/chm/ ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
www.dnp.go.th/desystem/developmain.asp กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอุทยานแห่งชาติฯ
www.dnp.go.th/dnpmoney/ส่วนการคลัง สำนักบริหารงานกลาง
www.dnp.go.th/Dnpplace/Dnpplacemain.asp ศูนย์ปฏิบัติการอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักบริหารงานกลาง
www.dnp.go.th/dnpresearch1/pages/home.php สำนัักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
www.dnp.go.th/environment/ ส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
www.dnp.go.th/estd_tech/ส่วนมาตรฐานและเทคนิคทางด้านวิศวกรรม สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
www.dnp.go.th/info_office/info_main2.asp สำนักแผนงานและสารสนเทศอุทยานแห่งชาติ
www.dnp.go.th/info_protect/index2.htmlสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า
www.dnp.go.th/inspection/inspector_general_off.htmlสำนักผู้ตรวจราชการ กรมอุทยานแห่งชาติฯ
www.dnp.go.th/inventory/ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
www.dnp.go.th/iod/IODmain.asp กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอุทยานแห่งชาติฯ
www.dnp.go.th/Law/Lawindex.asp กองนิติการ
www.dnp.go.th/pcmd/ ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
www.dnp.go.th/PerDiscipline/DiscipMain.asp กลุ่มสร้างเสริมวินัย ส่วนการเจ้าหน้าที่
www.dnp.go.th/personnel/ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง
www.dnp.go.th/pr/index.php ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารงานกลาง
www.dnp.go.th/train/cms/ ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง
www.dnp.go.th/watershed/ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
www.dnp.go.th/wildlifednp/สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
www.dnp9.com/dnp9/ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี
www.fca16.com/สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่
www.fca16mr.comสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (สาขาแม่เสรียง)
www.paro3.com/ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง
www2.dnp.go.th/gis/ส่วนภูมิสารสนเทศ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
www2.dnp.go.th/gpbt/kk1.html ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ใหญ่ในเขตพระราชฐาน สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
www2.dnp.go.th/res_dev/2014/ ส่วนพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
www2.dnp.go.th/res_res/ ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
3. หน่วยงานภายนอก
ลิงค์
www.dmcr.go.thกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
www.forest.go.thกรมป่าไม้
www.mnre.go.th/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
www.pcd.go.thกรมควบคุมมลพิษ
www.tda-cmas.orgสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย
www.wma.or.thองค์การจัดการน้ำเสีย
www.worldwildlife.orgองค์การสัตว์ป่าโลกเพื่อการอนุรักษ์
www.zoothailand.orgองค์การสวนสัตว์
4. ข้อมูลเดินทาง/ท่องเที่ยว
ลิงค์
thai.tourismthailand.orgการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/ข้อมูลการเดินทาง
www.etravelway.com/flights_th.aspตรวจสอบตารางการบินภายในประเทศ
www.logisticsclinic.comการขนส่ง
www.railway.co.th/checktime/checktime.aspตรวจสอบตารางการเดินรถไฟ
5. แหล่งข้อมูลทั่วไป
ลิงค์
park.dnp.go.th/visitor/showmedia.php?newsid=80ข้อมูลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ภาคเหนือ
park.dnp.go.th/visitor/showmedia.php?newsid=81ข้อมูลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ภาคใต้
park.dnp.go.th/visitor/showmedia.php?newsid=82ข้อมูลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ภาคกลาง
park.dnp.go.th/visitor/showmedia.php?newsid=84ข้อมูลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
www.cabinet.thaigov.go.thมติคณะรัฐมนตรี
www.dnp.go.th/mooringbuoyทุ่นจอดเรือในอุทยานแห่งชาติ
www.dnp.go.th/np_info/report.htmรายงานประจำปีของสำนักอุทยานแห่งชาติ
www.dnp.go.th/nprd/main/main1.phpโครงการการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ
www.ratchakitcha.soc.go.thประกาศจัดตั้งอุทยานฯ/ราชกิจจานุเบกษา
www.riclib.nrct.go.th/download532/homepage.htmทำเนียบโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2552
6. แหล่งข้อมูลสัตว์/พืช
ลิงค์
thai-tentacles.thaigov.net/page1.htmlหมึกทะเล
www.bcst.or.thนก/สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
www.eol.org/Encyclopedia Of Life
www.fishbase.orgข้อมูลปลา
www.nrct.go.thสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
www.pmbc.go.thปะการัง สัตว์ทะเล/ สถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต
www.rspg.thaigov.net/plants_dataข้อมูลพรรณพืช/โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
7. ดิน ฟ้า อากาศ
ลิงค์
weather.tmd.go.th/bma_ncLoop.phpเรดาร์ตรวจอากาศ
www.hydro.navy.mi.th/servicestide.htmระดับน้ำทำนาย สูงสุด-ต่ำสุด ปี 2561 / กรมอุทกศาสตร์
www.tmd.go.thดินฟ้า อากาศ/กรมอุตุนิยมวิทยา
8. จัดส่ง / ฝากข้อมูล
ลิงค์
https://hubic.com/en/offers/storage-free25 GB free storage จัดส่ง/ฝากไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่
www.depositfiles.comจัดส่ง/ฝากข้อมูลไฟล์ขนาดใหญ่
www.qr-code-generator.com/สร้าง QR-Code ฟรี
www.yourfilelink.comจัดส่ง/ฝากข้อมูลไฟล์ขนาดใหญ่
www.yousendit.comจัดส่ง/ฝากข้อมูลไฟล์ขนาดใหญ่