หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 24728337 คน | พุธ 8 ธันวาคม 2564  

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดท่องเที่ยวเทรนด์ใหม่ งดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติกในอุทยานแห่งชาติ
[5 ธ.ค. 2564]
button อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เข้ารับรางวัลมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวไทย
[25 พ.ย. 2564]
button อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรม
[7 พ.ย. 2564]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือชาวบ้าน
[6 พ.ย. 2564]
button อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม รับการตรวจเยี่ยมของผู้อำนวยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7
[2 พ.ย. 2564]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
[26 ต.ค. 2564]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ต.ค. 2564]
button ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[11 ต.ค. 2564]
button อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[5 ต.ค. 2564]
button กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
 
     
     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดท่องเที่ยวเทรนด์ใหม่ งดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติกในอุทยานแห่งชาติ
[5 ธ.ค. 2564]
button อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรม
[7 พ.ย. 2564]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ต.ค. 2564]
button ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[11 ต.ค. 2564]
button อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[5 ต.ค. 2564]
button กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
 
     


     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     
งานวิจัย
ค้นหางานวิจัย/พื้นที่วิจัย

ชื่อโครงการ/งานวิจัย
พื้นที่วิจัย
หน่วยงาน
เอกสารแนบ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้าของประเทศไทย : ผลการศึกษาสถานภาพ พื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้าของประเทศไทย : ผลการศึกษาสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
A Flora of Doi Suthep, Doi Pui, Chiang Mai, North Thailandดอยสุเทพ - ปุยDepartment of Agriculture, Bangkok, Thailand
Analysis of biodiversity conservation based poverty alleviation initiatives in Thailand and its implications in the Indian contextดอยสุเทพ - ปุย, พุเตยThe Energy and Resources Institute
Analysis of Biodiversity Conservation Based Poverty Alleviation Initiatives in Thailand and Its Implications in the Indian Contextดอยสุเทพ-ปุยThe Energy and Resources Institute(TERI) India
ANALYSIS OF REGULATION COMPLIANCE OF THAILAND‘S NATIONAL PARK VISITORSอช.แจ้ซ้อน อช.เขาใหญ่ อช.น้ำตกพลิ้ว อช.แก่งกระจาน อช.เขาหลวงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Assessment of the Effects of Sediment Disturbance on the Tropical Seagrass Ecosystems : Elucidation of Interacting Effects of the Catastrophic Tsunami and Local Disturbancesหาดเจ้าไหม
Assessment of the Effects of Sediment Disturbance on the Tropical Seagrass Ecosystems : Elucidation of Interacting Effects of the Catastrophic Tsunami and Local Disturbancesหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี Chiba University
Assessment of the Effects of Sediment Disturbance on the Tropical Seagrass Ecosystems : Elucidation of Interacting Effects of the Catastrophic Tsunami and Local Disturbancesหาดเจ้าไหมChiba University
Assessment of the Effects of Sediment Disturbance on the Tropical Seagrass Ecosystems : Elucidation of lnteracting Effects of the Catastrophic Tsunami and Local Disturbanceหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี, หาดเจ้าไหมChiba University
Basic Information of Field Tripดอยอินทนนท์RECOFTC
Biodiversity of Attached Algae in Evergreen Forest of Doi Inthanonดอยอินทนนท์
Biogenic trend of the idversity of secondary compounds ของพืชสกุล Aglaia และ Glycosmis ทางด้านนิเวศวิทยาและอนุกรมวิธานของพืชม.เกษตรฯ
Cultural Landscape Analysis of Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Maiดอยสุเทพ - ปุยSilpakorn University
Diversity and Dynamics of Epiphyte, Hemiepiphyte and Parasite in Tropical Forests of Doi Inthanon National Park (2008-2012)ดอยอินทนนท์Kyoto University, Japan
Diversity and Dynamics of Epiphyte, Hemiepiphyte,and Parasite in Tropical Forests of Doi Inthanon National Park (2008-2012)ดอยอินทนนท์Kyoto University, Japan
Diversity of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Forest Restoration of Doi Suthep-Pui National Park, Northern Thailandดอยสุเทพ - ปุยPibulsongkram Rajabhat University
Diversity of pteridophytes in Phu Thab Boek area, Phu Hin Rong Kla Nationa! Fark, Phetchabun provinceภูหินร่องกล้า
Does Community Management still need the State? Comparative AnalrTsis of Marine Protected Area Governance in ThailandแหลมสนNewcastle University, United Kingdom
Doi Suthep-Pui National Park (Important Birds Areas of Thailand)ดอยสุเทพ - ปุยBird Conservation Society of Thailand
Ecology and behavior of four sympatric carnivore species (Mammalia:Carnivora) in Kaeng Krachan National Park, Thailandแก่งกระจานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ECOLOGY AND BEHAVIOR OF THE INDOCHINESE LEOPARD IN KAENG KRACHAN NATIONAL PARK, THAILAND.แก่งกระจานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ectomycorrhizal fungi in dry and wet dipterocarp forests in northern Thailand - diversity and use as foodดอยสุเทพ - ปุยChiang Mai University
Effects of Forest Fire Protection on Plant Diversity in a Tropical Deciduous Dipterocarp - Oak Forest, Thailandดอยสุเทพ - ปุยInternational Forest Fire News (IFFN)
Endophytic Fungi from Calamus kerrianus and Wallichia caryotoides (Arecaceae) at Doi Suthep-Pui National Park, Thailandดอยสุเทพ - ปุยChiang Mai University
Endophytic fungi of wild banana (Musa acuminata) at Doi Suthep-Pui National Park, ThailandChiang Mai University
Enzymatic activity of endophytic fungi of six native seedling species from Doi Suthep-Pui National Park, Thailandดอยสุเทพ - ปุยNRC Research Press
Epiphytic lichens as indicators of environmental health in the vicinity of Chiang Mai city, Thailandดอยสุเทพ - ปุยChiang Mai University
Evolution Systematic and Diogoography in the Southeast Asian Lizard Genus Acanthosaura Gray, 1831Department of Biology, Villanova University, USA
Factors Effecting Size Distribution, Seed Germination, Seedling and Sapling Survival of Podocarpaceae at Khao Yai National Park, Thailandเขาใหญ่ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Forest Habitat and Fruit Availability of Hornbills in Different Environmental Conditions in Thailandเขาใหญ่, ขสป.สลักพระมหาวิทยาลัยโตเกียว
Fungal succession on senescent leaves of Manglietia garrettii in Doi Suthep-Pui National Park, northern Thailandดอยสุเทพ - ปุยChiang Mai University,
HABITAT SELECTION AND DENSITY ESTIMATION OF SYSTEM OF SYMPATRIC ASIATIC BLACK BEARS (URSUS THIBET ANUS) AND MALAYAN SUN BEARS (URSUS MALAYANUS) IN EVERGREEN FORESSTเขาใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
Liana Climbing Strategies and Relationship with Host Trees in Mo Singto Forest Dynamics Plot, Khao Yai National Park, Thailandเขาใหญ่มหาวิทยาลัยมหิดล

Total 521 Record : 15 Page 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>>