หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 24061461 คน | อังคาร 28 กันยายน 2564  


     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
button แบบสำรวจเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
[16 เม.ย. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
 
     
     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
button แบบสำรวจเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
[16 เม.ย. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
 
     


     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     
ถ้ำ
อุทยานแห่งชาติ/วนอุทยาน     ถ้ำ  

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูพาน   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติเขาหลวง   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติตะรุเตา   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติไทรโยค   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติรามคำแหง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติทะเลบัน   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติเขาสก   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่ปิง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติศรีลานนา   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติผาแต้ม   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติพุเตย   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่เมย   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยภูคา   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูซาง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่วะ   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติคลองพนม   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติน้ำพอง   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่   (ปิด)


วนอุทยานน้ำตกห้วยเลา (วน.)


วนอุทยานถ้ำลม - ถ้ำวัง (วน.) (ปิด)


วนอุทยานถ้ำเขาน้อย (วน.)


วนอุทยานภูพระบาทบัวบก (วน.)


วนอุทยานภูผาล้อม (วน.) (ปิด)


วนอุทยานน้ำตกคอยนาง (วน.)


อุทยานแห่งชาติออบขาน (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่โถ (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - น้ำตกผาเสื่อ   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติดอยหลวง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติลำคลองงู   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติเขานัน   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติเอราวัณ   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติขุนขาน   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูลังกา   (เปิดบางแหล่ง)


วนอุทยานแก้วโกมล (วน.)


วนอุทยานถ้ำผาตูบ (วน.)


วนอุทยานน้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง (วน.) (ปิด)


วนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส (วน.) (ปิด)


วนอุทยานถ้ำผาแล (วน.)


วนอุทยานห้วยน้ำซับ (วน.) (ปิด)


วนอุทยานภูเขาสวนกวาง (วน.)


วนอุทยานถ้ำตะโคะบิ๊ (วน.) (ปิด)


วนอุทยานบัวบาน (วน.) (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ - ภูพระบาท (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการ) / แม่ยวมฝั่งซ้าย (เดิม)    (ปิด)


อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ)   (ปิด)