หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 14934420 คน | ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560  

     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
ร่วมประชุมติดตามการค้าชาย แดนไทย-เมียนมา ของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ ห้องรับรอง ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
[17 พ.ย. 2560]
ย้อมสีสันต์พันธุ์ไม้ป่าคืนถิ่น อุทยานแห่งชาติตาดโตน
[15 พ.ย. 2560]
button ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปยังหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สร.1 (น้ำตกแม่สุรินทร์) เพื่อเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
[13 พ.ย. 2560]
button หัวหน้าอุทยานฯพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ เข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ ประจำปี 2560
[13 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560
[9 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า(คปอ)ณอำเภอปางมะผ้า
[9 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อร่วมกับ ทหาร สำนักงานปศุสัตว์ ตชด. 336 ประชุมติดตามสถานการณ์การนำสินค้าผ่านแดน เข้าช่องทางบ้านดอยแสง ตาม ม. 5 ทวิ ของศุลกากร หลังจากทางอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาฯ ได้ห้ามนำสินค้าผ่านแดนเข้ามาตามช่องทางดังกล่าว
[9 พ.ย. 2560]
button อุทยานถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อขอแนะนำ 🕊️หงส์🕊️ที่ ปางอุ๋ง
[3 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อเชิญชวนลอยกระทง ณ ปางอุ๋ง
[2 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อจัดทำPlat Form
[2 พ.ย. 2560]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
คู่มือมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเภทถ้ำ
[15 พ.ย. 2560]
button ซักซ้อมการรายงานข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยว ยานพาหนะ และเงินรายได้ในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[30 ธ.ค. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
button แบบฟอร์ม แบบจัดทำข้อมูลกรอบความต้องการงบลงทุน
[22 ก.ค. 2559]
button แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์เรือที่ใช้ประจำอุทยานแห่งชาติ
[29 มิ.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
[1 มิ.ย. 2559]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ สามารถประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติได้อีก 1 แห่ง คือ "อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน"
[25 เม.ย. 2559]
 
     
น้ำตก
อุทยานแห่งชาติ น้ำตก
เขาใหญ่

ภูกระดึง

ทุ่งแสลงหลวง

เขาสามร้อยยอด
น้ำหนาว

ดอยอินทนนท์

ภูพาน

เขาหลวง

ดอยขุนตาล

น้ำตกพลิ้ว

ตะรุเตา

ลานสาง

ภูเรือ

เฉลิมรัตนโกสินทร์

ไทรโยค

รามคำแหง

ทะเลบัน

หมู่เกาะอ่างทอง
เขาสก

ตาดโตน

ดอยสุเทพ-ปุย

อ่าวพังงา
ศรีสัชนาลัย

น้ำตกสามหลั่น

หมู่เกาะสุรินทร์
เขาพนมเบญจา

สิรินาถ
แม่ปิง

เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
เวียงโกศัย

หาดเจ้าไหม
น้ำตกแม่สุรินทร์

ตากสินมหาราช

เขื่อนศรีนครินทร์

ทับลาน

ปางสีดา

เขาปู่-เขาย่า

หมู่เกาะสิมิลัน
คลองลาน

หมู่เกาะช้าง

แหลมสน
หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
ภูหินร่องกล้า

หมู่เกาะเภตรา
ภูเก้า-ภูพานคำ

แม่ยม
เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

ภูจอง-นายอย

แม่วงก์

น้ำตกชาติตระการ

ศรีพังงา

แจ้ซ้อน

ภูผาเทิบ

ศรีลานนา

หมู่เกาะลันตา
คลองวังเจ้า

น้ำตกโยง

เขาน้ำค้าง

เขาหลัก-ลำรู่

เขาแหลม

ออบหลวง
ภูผาม่าน

น้ำตกห้วยยาง

ภูเวียง

ผาแต้ม

ใต้ร่มเย็น

หาดวนกร
ภูสระดอกบัว
ไทรทอง

ภูสวนทราย

ห้วยน้ำดัง

ตาพระยา

เขาพระวิหาร

พุเตย

ธารโบกขรณี
ลำน้ำน่าน

ตาดหมอก

หมู่เกาะชุมพร
บางลาง

ลำน้ำกระบุรี

แม่เมย
น้ำตกหงาว

บูโด-สุไหงปาดี

น้ำตกสี่ขีด

ดอยภูคา

ดอยผ้าห่มปก

ภูซาง

แม่วะ

คลองพนม

น้ำพอง

ต้นสักใหญ่

แม่ตะไคร้ (เตรียมการ)
ออบขาน (เตรียมการ)
ดอยเวียงผา (เตรียมการ)

ถ้ำผาไท (เตรียมการ)

ดอยผากลอง
ศรีน่าน
ดอยภูนาง

แม่โถ (เตรียมการ)
น้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ)

แม่เงา (เตรียมการ)

แม่ปืม
ภูสอยดาว

ถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

นันทบุรี (เตรียมการ)

ลำน้ำกก (เตรียมการ)

แก่งกรุง

แก่งเจ็ดแคว (เตรียมการ)

ดอยหลวง

แม่วาง
เขาค้อ

ทองผาภูมิ

ลำคลองงู

น้ำตกคลองแก้ว

เขาสิบห้าชั้น

เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

น้ำตกเจ็ดสาวน้อย

ป่าหินงาม

ภูผาเหล็ก

ภูแลนคา

นายูง-น้ำโสม (เตรียมการ)

น้ำตกทรายขาว

เขานัน

สันกาลาคีรี (เตรียมการ)
น้ำตกซีโป (เตรียมการ)

อ่าวมะนาว-เขาตันหยง (เตรียมการ)

ธารเสด็จ-เกาะพะงัน (เตรียมการ)
หมู่เกาะระนอง
หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการ)

แก่งกระจาน

แก่งตะนะ

เขาคิชฌกูฎ

เอราวัณ

ถ้ำสะเกิน

ภูผายล

เขาชะเมา-เขาวง

ขุนแจ

กุยบุรี

ผาแดง

ขุนขาน

แม่จริม
ขุนพะวอ

ขุนน่าน

ขุนสถาน
ภูลังกา

สาละวิน
ดอยจง (เตรียมการ)
อ่าวสยาม (เตรียมการ)
ไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ)
ภูผายา (เตรียมการ)
เขลางค์บรรพต (เตรียมการ)
ภูชี้ฟ้า (เตรียมการ)
น้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี (เตรียมการ)
แม่ยวมฝั่งซ้าย (เตรียมการ)