หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 24061214 คน | อังคาร 28 กันยายน 2564  


     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
button แบบสำรวจเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
[16 เม.ย. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
 
     
     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
button แบบสำรวจเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
[16 เม.ย. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
 
     


     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     
น้ำตก
อุทยานแห่งชาติ/วนอุทยาน     น้ำตก  

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติภูกระดึง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูพาน   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติเขาหลวง   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติตะรุเตา   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติลานสาง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูเรือ   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติไทรโยค   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติรามคำแหง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติทะเลบัน   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติเขาสก   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติตาดโตน   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติแม่ปิง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติทับลาน   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติปางสีดา   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติคลองลาน   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติแม่วงก์   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติศรีพังงา   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติศรีลานนา   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ลำรู่   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติเขาแหลม   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติออบหลวง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติภูเวียง   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติผาแต้ม   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติไทรทอง   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติตาพระยา   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติพุเตย   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติตาดหมอก   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติบางลาง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่เมย   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยภูคา   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูซาง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่วะ   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติคลองพนม   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติน้ำพอง   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่   (ปิด)


วนอุทยานน้ำตกห้วยเลา (วน.)


วนอุทยานน้ำตกแม่สวรรค์น้อย (วน.)


วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก (วน.) (ปิด)


วนอุทยานน้ำตกตาดควัน (วน.)


วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ (วน.)


วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์ (วน.)


วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง (วน.) (ปิด)


วนอุทยานน้ำตกรามัญ (วน.) (ปิด)


วนอุทยานน้ำตกผาหลวง (วน.)


วนอุทยานภูสิงห์ - ภูผาผึ้ง (วน.)


วนอุทยานพุม่วง (วน.) (ปิด)


วนอุทยานภูพระบาทบัวบก (วน.)


วนอุทยานน้ำตกคอยนาง (วน.)


วนอุทยานน้ำตกตาดสูง (วน.) (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่โถ (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - น้ำตกผาเสื่อ   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (เตรียมการ)   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแควน้อย (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยหลวง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติลำคลองงู   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติภูแลนคา   (เปิด)


อุทยานแห่งชาตินายูง - น้ำโสม (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติเขานัน   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว - เขาตันหยง (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ - เกาะพะงัน   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติเอราวัณ   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติภูผายล   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติขุนแจ   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติกุยบุรี   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติผาแดง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติขุนขาน   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติขุนน่าน   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติขุนสถาน   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูลังกา   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติดอยจง   (ปิด)


วนอุทยานน้ำตกน้ำมิน (วน.)


วนอุทยานน้ำตกแม่สลอง (วน.)


วนอุทยานดงบังอี่ (วน.)


วนอุทยานน้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง (วน.) (ปิด)


วนอุทยานน้ำตกพ่าน (วน.) (ปิด)


วนอุทยานภูผาแดง (วน.)


วนอุทยานน้ำตกวังธารทอง (วน.)


วนอุทยานน้ำตกห้วยตาดทอง (วน.)


วนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง (วน.)


วนอุทยานขุนน้ำยาบ (วน.)


วนอุทยานน้ำตกแม่เฉย (วน.)


วนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์ (วน.)


วนอุทยานน้ำตกดอนศิลา-ผางาม (วน.)


วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ (วน.)


วนอุทยานน้ำตกปะหละทะ (วน.) (ปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ - ภูพระบาท (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการ) / แม่ยวมฝั่งซ้าย (เดิม)    (ปิด)