หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 24061002 คน | อังคาร 28 กันยายน 2564  


     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
button แบบสำรวจเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
[16 เม.ย. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
 
     
     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
button แบบสำรวจเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
[16 เม.ย. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
 
     


     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     
จุดชมวิว
อุทยานแห่งชาติ/วนอุทยาน     จุดชมวิว  

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติภูกระดึง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูพาน   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติตะรุเตา   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติลานสาง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูเรือ   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติไทรโยค   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติรามคำแหง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติแม่ปิง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติทับลาน   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติปางสีดา   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติแม่วงก์   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ลำรู่   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติภูเวียง   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติผาแต้ม   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติไทรทอง   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติตาพระยา   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติตาดหมอก   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติบางลาง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่เมย   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยภูคา   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูซาง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่วะ   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติน้ำพอง   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่   (ปิด)


วนอุทยานหริรักษ์ (วน.) (ปิด)


วนอุทยานพญาพิภักดิ์ (วน.)


วนอุทยานเขาตาม่องล่าย (วน.)


วนอุทยานพระแท่นดงรัง (วน.) (ปิด)


วนอุทยานแม่รำพึง (วน.)


วนอุทยานท้าวโกษา (วน.)


วนอุทยานป่ากลางอ่าว (วน.)


วนอุทยานน้ำตกคอยนาง (วน.)


อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติศรีน่าน   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่โถ (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่ปืม   (เปิด)


อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (เตรียมการ)   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแควน้อย (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติภูแลนคา   (เปิด)


อุทยานแห่งชาตินายูง - น้ำโสม (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติขุนขาน   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่จริม   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติขุนน่าน   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติขุนสถาน   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูลังกา   (เปิดบางแหล่ง)


วนอุทยานดงบังอี่ (วน.)


วนอุทยานน้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง (วน.) (ปิด)


วนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส (วน.) (ปิด)


วนอุทยานภูผาแดง (วน.)


วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี (วน.) (ปิด)


วนอุทยานภูชมดาว (วน.)


วนอุทยานห้วยทรายมาน (วน.)


วนอุทยานดงเจริญ (วน.)


วนอุทยานภูผาแด่น (วน.)


วนอุทยานภูหินจอมธาตุ (วน.)


วนอุทยานบัวบาน (วน.) (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ - ภูพระบาท (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการ) / แม่ยวมฝั่งซ้าย (เดิม)    (ปิด)


วนอุทยานริมโขง (วน.)