หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 14934431 คน | ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560  

     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
ร่วมประชุมติดตามการค้าชาย แดนไทย-เมียนมา ของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ ห้องรับรอง ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
[17 พ.ย. 2560]
ย้อมสีสันต์พันธุ์ไม้ป่าคืนถิ่น อุทยานแห่งชาติตาดโตน
[15 พ.ย. 2560]
button ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปยังหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สร.1 (น้ำตกแม่สุรินทร์) เพื่อเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
[13 พ.ย. 2560]
button หัวหน้าอุทยานฯพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ เข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ ประจำปี 2560
[13 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560
[9 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า(คปอ)ณอำเภอปางมะผ้า
[9 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อร่วมกับ ทหาร สำนักงานปศุสัตว์ ตชด. 336 ประชุมติดตามสถานการณ์การนำสินค้าผ่านแดน เข้าช่องทางบ้านดอยแสง ตาม ม. 5 ทวิ ของศุลกากร หลังจากทางอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาฯ ได้ห้ามนำสินค้าผ่านแดนเข้ามาตามช่องทางดังกล่าว
[9 พ.ย. 2560]
button อุทยานถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อขอแนะนำ 🕊️หงส์🕊️ที่ ปางอุ๋ง
[3 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อเชิญชวนลอยกระทง ณ ปางอุ๋ง
[2 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อจัดทำPlat Form
[2 พ.ย. 2560]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
คู่มือมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเภทถ้ำ
[15 พ.ย. 2560]
button ซักซ้อมการรายงานข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยว ยานพาหนะ และเงินรายได้ในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[30 ธ.ค. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
button แบบฟอร์ม แบบจัดทำข้อมูลกรอบความต้องการงบลงทุน
[22 ก.ค. 2559]
button แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์เรือที่ใช้ประจำอุทยานแห่งชาติ
[29 มิ.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
[1 มิ.ย. 2559]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ สามารถประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติได้อีก 1 แห่ง คือ "อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน"
[25 เม.ย. 2559]
 
     

ศิลปวัฒนธรรม / โบราณสถาน

ลานพระศรีนครินทร์ (องค์พระพุทธเมตตา) อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

พระธาตุภูเพ็ก อุทยานแห่งชาติภูพาน

สุนันทานุสาวรีย์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

จุลศิรจุมพฏเจดีย์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

ยอดเขาพระบาท อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ

เตาหุ้งข้าวญี่ปุ่น อุทยานแห่งชาติไทรโยค

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

สันกู่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

เผ่ามอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

หลักศิลาจารึกเจ้าชายจิตรเสน อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

วัดพระธาตุแก่งสร้อย อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

กังหันน้ำ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

กังหันน้ำ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

โรงเรียนการเมืองการทหาร อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

สำนักอำนาจรัฐ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

สุสานหอยหิน อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

ถ้ำฝ่ามือแดง อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

ถ้ำเรขาคณิต อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

ซากเรือขุดแร่โบราณ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

ผากระดานเลข อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

รอยตีนสัตว์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

สะพานพระอร่าม อุทยานแห่งชาติศรีพังงา

เจดีย์โบอ่อง อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

พระพุทธไสยาสน์ อุทยานแห่งชาติภูเวียง

ถ้ำฝ่ามือแดง อุทยานแห่งชาติภูเวียง

ภูโลง อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

ภูผาแต้ม อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว

เขายักษ์ อุทยานแห่งชาติตาพระยา

รอยจารึกพระบรมราชโองการ ศาล ร.5 อุทยานแห่งชาติตาพระยา

ลานหินตัดสระเพลง อุทยานแห่งชาติตาพระยา

รอยจารึกอักษรขอมโบราณ อุทยานแห่งชาติตาพระยา

ปราสาทสระแจง อุทยานแห่งชาติตาพระยา

สถูปคู่ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

ภาพแกะสลักนูนต่ำ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

ปราสาทโดนตวล อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

หมู่บ้านกระเหรี่ยงตะเพินคี่ อุทยานแห่งชาติพุเตย

ผาผ่ามือแดง อุทยานแห่งชาติน้ำพอง

ภาพเขียนสี วนอุทยานภูพระบาทบัวบก (วน.)

รอยพระบาทหลังเต่า วนอุทยานภูพระบาทบัวบก (วน.)

รอยพระพุทธบาทผาแดง วนอุทยานภูผาแดง (วน.)

เมืองเก่าชัยบุรี วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี (วน.)

ภาพเขียนสีประวัติศาสตร์บ้านห้วยหก อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (เตรียมการ)

พระบาทตากผ้า อุทยานแห่งชาติแม่ปืม

วัดกระดังงา อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการ)