หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 24060681 คน | อังคาร 28 กันยายน 2564  


     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
button แบบสำรวจเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
[16 เม.ย. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
 
     
     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
button แบบสำรวจเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
[16 เม.ย. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
 
     


     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     
ศิลปวัฒนธรรม / โบราณสถาน
อุทยานแห่งชาติ/วนอุทยาน     ศิลปวัฒนธรรม / โบราณสถาน  

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูพาน   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติไทรโยค   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่ปิง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติศรีพังงา   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติเขาแหลม   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูเวียง   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติผาแต้ม   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติตาพระยา   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติพุเตย   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติคลองพนม   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติน้ำพอง   (เปิดบางแหล่ง)


วนอุทยานภูพระบาทบัวบก (วน.)


อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่ปืม   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติภูผายล   (เปิดบางแหล่ง)


วนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส (วน.) (ปิด)


วนอุทยานภูผาแดง (วน.)


วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี (วน.) (ปิด)


วนอุทยานเขาพลึง - บ้านด่าน (วน.)


อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ)   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ - ภูพระบาท (เตรียมการ)   (ปิด)