หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 14934427 คน | ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560  

     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
ร่วมประชุมติดตามการค้าชาย แดนไทย-เมียนมา ของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ ห้องรับรอง ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
[17 พ.ย. 2560]
ย้อมสีสันต์พันธุ์ไม้ป่าคืนถิ่น อุทยานแห่งชาติตาดโตน
[15 พ.ย. 2560]
button ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปยังหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สร.1 (น้ำตกแม่สุรินทร์) เพื่อเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
[13 พ.ย. 2560]
button หัวหน้าอุทยานฯพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ เข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ ประจำปี 2560
[13 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560
[9 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า(คปอ)ณอำเภอปางมะผ้า
[9 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อร่วมกับ ทหาร สำนักงานปศุสัตว์ ตชด. 336 ประชุมติดตามสถานการณ์การนำสินค้าผ่านแดน เข้าช่องทางบ้านดอยแสง ตาม ม. 5 ทวิ ของศุลกากร หลังจากทางอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาฯ ได้ห้ามนำสินค้าผ่านแดนเข้ามาตามช่องทางดังกล่าว
[9 พ.ย. 2560]
button อุทยานถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อขอแนะนำ 🕊️หงส์🕊️ที่ ปางอุ๋ง
[3 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อเชิญชวนลอยกระทง ณ ปางอุ๋ง
[2 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อจัดทำPlat Form
[2 พ.ย. 2560]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
คู่มือมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเภทถ้ำ
[15 พ.ย. 2560]
button ซักซ้อมการรายงานข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยว ยานพาหนะ และเงินรายได้ในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[30 ธ.ค. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
button แบบฟอร์ม แบบจัดทำข้อมูลกรอบความต้องการงบลงทุน
[22 ก.ค. 2559]
button แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์เรือที่ใช้ประจำอุทยานแห่งชาติ
[29 มิ.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
[1 มิ.ย. 2559]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ สามารถประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติได้อีก 1 แห่ง คือ "อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน"
[25 เม.ย. 2559]
 
     

จุดพักผ่อนในเขตบริการ

สถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

คลองคะ อุทยานแห่งชาติเขาสก

แพนางไพร อุทยานแห่งชาติเขาสก

แพโตนเตย อุทยานแห่งชาติเขาสก

คลองบางแลน อุทยานแห่งชาติเขาสก

ห้วยแก้ว-วังบัวบาน-ผาเงิบ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

บ้านกร่าง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ประตูสู่อันดามัน อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

สวนหิน อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

หาดประพาส อุทยานแห่งชาติแหลมสน

อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

ศูยน์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

สามเหลี่ยมมรกต อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย

วังปลาพลวง อุทยานแห่งชาติศรีพังงา

อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง

จุดชมทิวทัศน์ป้อมปี่ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

ภูหัวฮ่อม อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

ลานกางเต๊นท์ อุทยานแห่งชาติตาพระยา

บ้านพักนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติตาพระยา

เขื่อนห้วยขนุน อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

ช่องอานม้า อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

ที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ต้นสักใหญ่ อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่

สระนางมโนราห์ วนอุทยานสระนางมโนราห์ (วน.)

โซนบริการ นันทนาการ วนอุทยานวังสามหมอ (วน.)

วนอุทยานควนเขาวัง วนอุทยานควนเขาวัง (วน.)

โซนบริการ นันทนาการ วนอุทยานภูเขาสวนกวาง (วน.)

ที่ทำการอุทยานฯดอยเวียงผา อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (เตรียมการ)

จุดชมธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติแม่จริม

สุสานฟอสซิลหอยโบราณล้านปี อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน

ปางอุ๋ง อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ

ถ้ำตลอด อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี (เตรียมการ)

ท่าเรือขุด อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง

อ่าวเสียด อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง