หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 24061154 คน | อังคาร 28 กันยายน 2564  


     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
button แบบสำรวจเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
[16 เม.ย. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
 
     
     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
button แบบสำรวจเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
[16 เม.ย. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
 
     


     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     
จุดพักผ่อนในเขตบริการ
อุทยานแห่งชาติ/วนอุทยาน     จุดพักผ่อนในเขตบริการ  

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูเรือ   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติเขาสก   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติแหลมสน   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติแม่วงก์   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติศรีพังงา   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติเขาแหลม   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูเวียง   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติตาพระยา   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่   (ปิด)


วนอุทยานสระนางมโนราห์ (วน.) (ปิด)


วนอุทยานควนเขาวัง (วน.) (ปิด)


วนอุทยานวังสามหมอ (วน.) (ปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - น้ำตกผาเสื่อ   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติขุนขาน   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่จริม   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติสาละวิน   (ปิด)


วนอุทยานโกสัมพี (วน.) (ปิด)


วนอุทยานภูเขาสวนกวาง (วน.)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการ) / แม่ยวมฝั่งซ้าย (เดิม)    (ปิด)


อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ)   (ปิด)