หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 24060855 คน | อังคาร 28 กันยายน 2564  


     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
button แบบสำรวจเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
[16 เม.ย. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
 
     
     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
button แบบสำรวจเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
[16 เม.ย. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
 
     


     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     
ชมพรรณไม้ / ป่าไม้
อุทยานแห่งชาติ/วนอุทยาน     ชมพรรณไม้ / ป่าไม้  

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูพาน   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติไทรโยค   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติทะเลบัน   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติเขาสก   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติแม่ปิง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติทับลาน   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติผาแต้ม   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติไทรทอง   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติตาพระยา   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติพุเตย   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติบางลาง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยภูคา   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติคลองพนม   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติน้ำพอง   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติสาละวิน   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ)   (เปิดบางแหล่ง)