หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 24060593 คน | อังคาร 28 กันยายน 2564  


     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
button แบบสำรวจเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
[16 เม.ย. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
 
     
     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
button แบบสำรวจเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
[16 เม.ย. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
 
     


     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     
ภูเขา / ดอย
อุทยานแห่งชาติ/วนอุทยาน     ภูเขา / ดอย  

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูพาน   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติเขาหลวง   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติภูเรือ   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติทับลาน   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่ยม   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่วงก์   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติศรีลานนา   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติพุเตย   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยภูคา   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูซาง   (ปิด)


วนอุทยานควนเขาวัง (วน.) (ปิด)


วนอุทยานสันผาพญาไพร (วน.)


วนอุทยานเขาแหลมสิงห์ (วน.) (ปิด)


วนอุทยานชะอำ (วน.) (ปิด)


วนอุทยานเขานางพันธุรัต (วน.) (ปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติดอยหลวง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติขุนแจ   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติผาแดง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยจง   (ปิด)


วนอุทยานเขากระโดง (วน.)


อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ - ภูพระบาท (เตรียมการ)   (ปิด)


วนอุทยานแม่สลอง (วน.)


อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต (เตรียมการ)   (ปิด)