หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 14934432 คน | ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560  

     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
ร่วมประชุมติดตามการค้าชาย แดนไทย-เมียนมา ของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ ห้องรับรอง ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
[17 พ.ย. 2560]
ย้อมสีสันต์พันธุ์ไม้ป่าคืนถิ่น อุทยานแห่งชาติตาดโตน
[15 พ.ย. 2560]
button ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปยังหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สร.1 (น้ำตกแม่สุรินทร์) เพื่อเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
[13 พ.ย. 2560]
button หัวหน้าอุทยานฯพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ เข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ ประจำปี 2560
[13 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560
[9 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า(คปอ)ณอำเภอปางมะผ้า
[9 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อร่วมกับ ทหาร สำนักงานปศุสัตว์ ตชด. 336 ประชุมติดตามสถานการณ์การนำสินค้าผ่านแดน เข้าช่องทางบ้านดอยแสง ตาม ม. 5 ทวิ ของศุลกากร หลังจากทางอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาฯ ได้ห้ามนำสินค้าผ่านแดนเข้ามาตามช่องทางดังกล่าว
[9 พ.ย. 2560]
button อุทยานถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อขอแนะนำ 🕊️หงส์🕊️ที่ ปางอุ๋ง
[3 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อเชิญชวนลอยกระทง ณ ปางอุ๋ง
[2 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อจัดทำPlat Form
[2 พ.ย. 2560]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
คู่มือมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเภทถ้ำ
[15 พ.ย. 2560]
button ซักซ้อมการรายงานข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยว ยานพาหนะ และเงินรายได้ในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[30 ธ.ค. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
button แบบฟอร์ม แบบจัดทำข้อมูลกรอบความต้องการงบลงทุน
[22 ก.ค. 2559]
button แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์เรือที่ใช้ประจำอุทยานแห่งชาติ
[29 มิ.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
[1 มิ.ย. 2559]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ สามารถประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติได้อีก 1 แห่ง คือ "อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน"
[25 เม.ย. 2559]
 
     

ภูเขา / ดอย

ผานกแอ่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

ภูผาจิต อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

ผาล้อมผากอง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

เทือกเขาภูพาน อุทยานแห่งชาติภูพาน

ผาซำทอง อุทยานแห่งชาติภูเรือ

ถ้ำโตนดิน อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

ยอดดอยปุย อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

เขาพนมเบญจา อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา

คอนางนอน อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา

ยอดเขาพนมเบญจา อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา

ดอยปุย อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

จุดชมวิวทะเลหมอก อุทยานแห่งชาติแม่ยม

ยอดเขาโมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

ช่องเย็น (กม.93) อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

ดอยม่อนล้าน อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

ยอดดอยหลวง - ดอยหนอก อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

ยอดเขาเหมน อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

ยอดเขารามโรม อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

เขาสันหนอกวัว อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

เขาหนอง อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

สันเย็น อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

ดอยผาโง้ม อุทยานแห่งชาติขุนแจ

ดอยลังกา อุทยานแห่งชาติขุนแจ

ดอยมด อุทยานแห่งชาติขุนแจ

ยอดเขาเทวดา อุทยานแห่งชาติพุเตย

ธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี

พิชิตยอดดอยภูแว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

ดอยฟ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก

ดอยผาดำ อุทยานแห่งชาติภูซาง

วนอุุทยานภูเขาไฟกระโดง วนอุทยานเขากระโดง (วน.)

เขาแหลมสิงห์ วนอุทยานเขาแหลมสิงห์ (วน.)

ชะอำ วนอุทยานชะอำ (วน.)

ควนเขาวัง วนอุทยานควนเขาวัง (วน.)

เขานางพันธุรัต วนอุทยานเขานางพันธุรัต (วน.)

ภูเขาหินปะการัง อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง

ดอยต่องปะแล อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ