หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 14934412 คน | ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560  

     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
ร่วมประชุมติดตามการค้าชาย แดนไทย-เมียนมา ของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ ห้องรับรอง ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
[17 พ.ย. 2560]
ย้อมสีสันต์พันธุ์ไม้ป่าคืนถิ่น อุทยานแห่งชาติตาดโตน
[15 พ.ย. 2560]
button ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปยังหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สร.1 (น้ำตกแม่สุรินทร์) เพื่อเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
[13 พ.ย. 2560]
button หัวหน้าอุทยานฯพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ เข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ ประจำปี 2560
[13 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560
[9 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า(คปอ)ณอำเภอปางมะผ้า
[9 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อร่วมกับ ทหาร สำนักงานปศุสัตว์ ตชด. 336 ประชุมติดตามสถานการณ์การนำสินค้าผ่านแดน เข้าช่องทางบ้านดอยแสง ตาม ม. 5 ทวิ ของศุลกากร หลังจากทางอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาฯ ได้ห้ามนำสินค้าผ่านแดนเข้ามาตามช่องทางดังกล่าว
[9 พ.ย. 2560]
button อุทยานถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อขอแนะนำ 🕊️หงส์🕊️ที่ ปางอุ๋ง
[3 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อเชิญชวนลอยกระทง ณ ปางอุ๋ง
[2 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อจัดทำPlat Form
[2 พ.ย. 2560]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
คู่มือมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเภทถ้ำ
[15 พ.ย. 2560]
button ซักซ้อมการรายงานข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยว ยานพาหนะ และเงินรายได้ในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[30 ธ.ค. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
button แบบฟอร์ม แบบจัดทำข้อมูลกรอบความต้องการงบลงทุน
[22 ก.ค. 2559]
button แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์เรือที่ใช้ประจำอุทยานแห่งชาติ
[29 มิ.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
[1 มิ.ย. 2559]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ สามารถประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติได้อีก 1 แห่ง คือ "อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน"
[25 เม.ย. 2559]
 
     

ธรณีสัณฐาน

สะพานหินธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติภูพาน

สวนหินพาลี อุทยานแห่งชาติภูเรือ

หินพานขันหมาก อุทยานแห่งชาติภูเรือ

หินเต่า อุทยานแห่งชาติภูเรือ

สวนหินสระสวรรค์ อุทยานแห่งชาติภูเรือ

ทะเลใน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

เขาเขียน อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

สะพานหินธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช

ภูเขาเจดีย์ อุทยานแห่งชาติปางสีดา

สุสานหอย อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

ลานหินปุ่ม อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ลานหินแตก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ลานหินปุ่ม อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

รอยตีนไดโนเสาร์ อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

เสาหินหามต่าง อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

พลาญกงเกวียน อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย

ภูหินด่าง อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย

ลานมุจลินท์ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

กลุ่มหินเทิบ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

รอยเท้าไดโนเสาร์ อุทยานแห่งชาติภูเวียง

สุสานหอย 130 ล้านปี อุทยานแห่งชาติภูเวียง

หลุมขุดค้นซากฟอสซิล อุทยานแห่งชาติภูเวียง

ภูกระบอ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

เสาเฉลียงคู่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

เสาเฉลียงใหญ่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

หินโยกมหัศจรรย์ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

คอกหิน อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

เสาเฉลียงผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

หินก่วยหล่อ อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

หินสี่ทิศ อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

ละลุ อุทยานแห่งชาติตาพระยา

คำโพน อุทยานแห่งชาติน้ำพอง

สวนหินปะการัง อุทยานแห่งชาติน้ำพอง

ออบขาน อุทยานแห่งชาติออบขาน (เตรียมการ)

หล่มภูเขียว อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (เตรียมการ)

เสาดินและคอกเสือ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

ไดโนเสาร์เชียงม่วน อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

ลานหินลำน้ำภาค อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

ผาหน่อ อุทยานแห่งชาติแม่จริม

ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง

ลานหินงาม อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

มอหินขาว อุทยานแห่งชาติภูแลนคา