หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 24061302 คน | อังคาร 28 กันยายน 2564  


     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
button แบบสำรวจเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
[16 เม.ย. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
 
     
     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
button แบบสำรวจเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
[16 เม.ย. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
 
     


     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     
ธรณีสัณฐาน
อุทยานแห่งชาติ/วนอุทยาน     ธรณีสัณฐาน  

อุทยานแห่งชาติภูพาน   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติภูเรือ   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติปางสีดา   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติออบหลวง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูเวียง   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติผาแต้ม   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติตาพระยา   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติน้ำพอง   (เปิดบางแหล่ง)


วนอุทยานสระนางมโนราห์ (วน.) (ปิด)


วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง (วน.) (ปิด)


วนอุทยานภูสิงห์ - ภูผาผึ้ง (วน.)


วนอุทยานแพะเมืองผี (วน.)


อุทยานแห่งชาติออบขาน (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติศรีน่าน   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่วาง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติภูแลนคา   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่จริม   (ปิด)


วนอุทยานภูแฝก (วน.) (ปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ - ภูพระบาท (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการ) / แม่ยวมฝั่งซ้าย (เดิม)    (ปิด)