หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 14934411 คน | ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560  

     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
ร่วมประชุมติดตามการค้าชาย แดนไทย-เมียนมา ของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ ห้องรับรอง ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
[17 พ.ย. 2560]
ย้อมสีสันต์พันธุ์ไม้ป่าคืนถิ่น อุทยานแห่งชาติตาดโตน
[15 พ.ย. 2560]
button ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปยังหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สร.1 (น้ำตกแม่สุรินทร์) เพื่อเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
[13 พ.ย. 2560]
button หัวหน้าอุทยานฯพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ เข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ ประจำปี 2560
[13 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560
[9 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า(คปอ)ณอำเภอปางมะผ้า
[9 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อร่วมกับ ทหาร สำนักงานปศุสัตว์ ตชด. 336 ประชุมติดตามสถานการณ์การนำสินค้าผ่านแดน เข้าช่องทางบ้านดอยแสง ตาม ม. 5 ทวิ ของศุลกากร หลังจากทางอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาฯ ได้ห้ามนำสินค้าผ่านแดนเข้ามาตามช่องทางดังกล่าว
[9 พ.ย. 2560]
button อุทยานถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อขอแนะนำ 🕊️หงส์🕊️ที่ ปางอุ๋ง
[3 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อเชิญชวนลอยกระทง ณ ปางอุ๋ง
[2 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อจัดทำPlat Form
[2 พ.ย. 2560]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
คู่มือมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเภทถ้ำ
[15 พ.ย. 2560]
button ซักซ้อมการรายงานข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยว ยานพาหนะ และเงินรายได้ในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[30 ธ.ค. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
button แบบฟอร์ม แบบจัดทำข้อมูลกรอบความต้องการงบลงทุน
[22 ก.ค. 2559]
button แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์เรือที่ใช้ประจำอุทยานแห่งชาติ
[29 มิ.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
[1 มิ.ย. 2559]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ สามารถประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติได้อีก 1 แห่ง คือ "อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน"
[25 เม.ย. 2559]
 
     

แม่น้ำ / ลำคลอง / ทะเลสาบ

สระแก้ว อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

สระอโนดาต อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

ลำน้ำเข็ก อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

แม่น้ำแควใหญ่ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

อ่าวมะขาม อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

บึงทะเลบัน อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

เขื่อนรัชชประภา อุทยานแห่งชาติเขาสก

ตั้งน้ำ อุทยานแห่งชาติเขาสก

บางหัวแรด อุทยานแห่งชาติเขาสก

วังยาว อุทยานแห่งชาติเขาสก

บางเลียบน้ำ อุทยานแห่งชาติเขาสก

อ่างเก็บน้ำเขารวก อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น

อ่างเก็บน้ำซับปลากั้ง อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น

อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

โป่งลึก-บางกลอย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

แก่งก้อ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

โรงเรียนเรือนเเพ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

หาดชมตะวัน อุทยานแห่งชาติทับลาน

หาดจอมทอง อุทยานแห่งชาติทับลาน

อ่างเก็บน้ำพระปรง อุทยานแห่งชาติปางสีดา

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

ลำน้ำคลองสวนหมาก อุทยานแห่งชาติคลองลาน

แก่งกะเลา อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย

แก่งศิลาทิพย์ อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย

แก่งสนสามพันปี อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย

อ่างเก็บน้ำผลาญเสือตอนบน อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย

แก่งลานนกยูง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

อ่างเก็บน้ำห้วยหวด อุทยานแห่งชาติภูผายล

อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

เมืองบาดาล อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

สะพานมอญ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

ลำน้ำคลองยัน อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง

แม่น้ำโขง อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

อ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว อุทยานแห่งชาติขุนแจ

สระตราว อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

ทะเลสาบลำน้ำน่าน อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน

ล่องแก่งน้ำว้า อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

น้ำรู อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก

คลองพนม อุทยานแห่งชาติคลองพนม

อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย วนอุทยานภูผาแดง (วน.)

อ่างเก็บน้ำห้วยด่านบวง วนอุทยานภูผาแด่น (วน.)

อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้ อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ (เตรียมการ)

ลำน้ำแม่วาง อุทยานแห่งชาติออบขาน (เตรียมการ)

สบสะเมิง อุทยานแห่งชาติออบขาน (เตรียมการ)

แก่งหลวง อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง

ปากนาย อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

แก่งหลวง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

อ่างเก็บน้ำห้วยยั๊วะ อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

แก่งเสือ อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว (เตรียมการ)

ล่องแพที่ห้วยแม่ละเมา อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ

จุดชมทิวทัศน์เหนืออ่างเก็บน้ำ อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

ลำห้วยมวกเหล็ก อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

ลำน้ำคลองกลาย อุทยานแห่งชาติเขานัน

คลองเทพา อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี (เตรียมการ)

คลองหงาว-คลองทำโหง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง