หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 24060796 คน | อังคาร 28 กันยายน 2564  


     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
button แบบสำรวจเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
[16 เม.ย. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
 
     
     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
button แบบสำรวจเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
[16 เม.ย. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
 
     


     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     
แม่น้ำ / ลำคลอง / ทะเลสาบ
อุทยานแห่งชาติ/วนอุทยาน     แม่น้ำ / ลำคลอง / ทะเลสาบ  

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติตะรุเตา   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติทะเลบัน   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติเขาสก   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่ปิง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติทับลาน   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติปางสีดา   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติคลองลาน   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติแม่วงก์   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติศรีลานนา   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติเขาแหลม   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติผาแต้ม   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยภูคา   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติคลองพนม   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติน้ำพอง   (เปิดบางแหล่ง)


วนอุทยานชีหลง (วน.) (ปิด)


วนอุทยานภูผาล้อม (วน.) (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติศรีน่าน   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่ปืม   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - น้ำตกผาเสื่อ   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแควน้อย (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแม่วาง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติเขานัน   (เปิด)


อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการ)   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติเอราวัณ   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติภูผายล   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติขุนแจ   (เปิดบางแหล่ง)


อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติสาละวิน   (ปิด)


อุทยานแห่งชาติดอยจง   (ปิด)


วนอุทยานภูผาแดง (วน.)


วนอุทยานภูผาแด่น (วน.)


วนอุทยานห้วยน้ำช้าง (วน.)


วนอุทยานเขาพลึง - บ้านด่าน (วน.)


อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ)   (เปิดบางแหล่ง)