หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 14934405 คน | ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560  

     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
ร่วมประชุมติดตามการค้าชาย แดนไทย-เมียนมา ของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ ห้องรับรอง ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
[17 พ.ย. 2560]
ย้อมสีสันต์พันธุ์ไม้ป่าคืนถิ่น อุทยานแห่งชาติตาดโตน
[15 พ.ย. 2560]
button ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปยังหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สร.1 (น้ำตกแม่สุรินทร์) เพื่อเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
[13 พ.ย. 2560]
button หัวหน้าอุทยานฯพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ เข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ ประจำปี 2560
[13 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560
[9 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า(คปอ)ณอำเภอปางมะผ้า
[9 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อร่วมกับ ทหาร สำนักงานปศุสัตว์ ตชด. 336 ประชุมติดตามสถานการณ์การนำสินค้าผ่านแดน เข้าช่องทางบ้านดอยแสง ตาม ม. 5 ทวิ ของศุลกากร หลังจากทางอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาฯ ได้ห้ามนำสินค้าผ่านแดนเข้ามาตามช่องทางดังกล่าว
[9 พ.ย. 2560]
button อุทยานถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อขอแนะนำ 🕊️หงส์🕊️ที่ ปางอุ๋ง
[3 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อเชิญชวนลอยกระทง ณ ปางอุ๋ง
[2 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อจัดทำPlat Form
[2 พ.ย. 2560]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
คู่มือมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเภทถ้ำ
[15 พ.ย. 2560]
button ซักซ้อมการรายงานข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยว ยานพาหนะ และเงินรายได้ในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[30 ธ.ค. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
button แบบฟอร์ม แบบจัดทำข้อมูลกรอบความต้องการงบลงทุน
[22 ก.ค. 2559]
button แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์เรือที่ใช้ประจำอุทยานแห่งชาติ
[29 มิ.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
[1 มิ.ย. 2559]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ สามารถประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติได้อีก 1 แห่ง คือ "อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน"
[25 เม.ย. 2559]
 
     

ทะเล / ชายหาด

หาดสามพระยา อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

อ่าวตะโละอุดัง อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

อ่าวตะโละวาว อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

อ่าวสน อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

เกาะตะรุเตา อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

อ่าวจาก อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

อ่าวเมาะและ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

อ่าวฤาษี อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

อ่าวผักกาด อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

อ่าวช่องขาด อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

อ่าวไม้งาม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

อ่าวจาก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

อ่าวเต่า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

อ่าวสุเทพ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

เกาะกะทะ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

หาดลายัน อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

เกาะแวว อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

หาดในยาง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

หาดในทอน อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

หาดไม้ขาว อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

หาดทรายแก้ว อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

หาดทรายแกว อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

อาววงเดือน อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

อาวพราว อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

เขาแหลมหญ้า อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

หาดหยงหลิง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

หาดเจ้าไหม อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

หาดยาว อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

หาดฉางหลาง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

หาดปากเมง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อ่าวเกือก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

เกาะค้างคาว อุทยานแห่งชาติแหลมสน

หาดบางเบน อุทยานแห่งชาติแหลมสน

หาดอ่าวเคย อุทยานแห่งชาติแหลมสน

หาดนพรัตน์ธารา อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

อ่าวนาง อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

เกาะยูง อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

เกาะไม้ไผ่ หรือเกาะปอดะ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

หาดทับแขก (หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พพ.4 อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

ทะเลแวก อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

หาดไร่เลย์ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

ชายทะเลท้ายเหมือง อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

หาดท้ายเหมือง อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

เขาหน้ายักษ์ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

แหลมโตนด/เกาะหม้อ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

หาดเขาหลัก อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่

หาดเล็ก อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่

หาดวิจิตตรา อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

หาดวนกร อุทยานแห่งชาติหาดวนกร

อ่าวมะค่า อุทยานแห่งชาติหาดวนกร

เกาะรังกาจิว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

อ่าวทุ่งมะขามน้อย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

อ่าวทุ่งมะขามใหญ่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

หาดทรายรีสวี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

หาดอรุโนทัย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

ปรานบุรี วนอุทยานปราณบุรี (วน.)

ชายหาดหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง (เตรียมการ)

หาดอ่าวมะนาว อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง (เตรียมการ)

หาดทรายแดง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง

หาดในเพลา อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการ)

หาดคอเขา อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการ)

หาดท้องหยี อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการ)

หาดหน้าด่าน อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการ)

หาดท้องชิง อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการ)

หาดแขวงเภา อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการ)

หาดท้องยาง อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการ)