หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 14934419 คน | ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560  

     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
ร่วมประชุมติดตามการค้าชาย แดนไทย-เมียนมา ของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ ห้องรับรอง ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
[17 พ.ย. 2560]
ย้อมสีสันต์พันธุ์ไม้ป่าคืนถิ่น อุทยานแห่งชาติตาดโตน
[15 พ.ย. 2560]
button ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปยังหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สร.1 (น้ำตกแม่สุรินทร์) เพื่อเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
[13 พ.ย. 2560]
button หัวหน้าอุทยานฯพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ เข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ ประจำปี 2560
[13 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560
[9 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า(คปอ)ณอำเภอปางมะผ้า
[9 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อร่วมกับ ทหาร สำนักงานปศุสัตว์ ตชด. 336 ประชุมติดตามสถานการณ์การนำสินค้าผ่านแดน เข้าช่องทางบ้านดอยแสง ตาม ม. 5 ทวิ ของศุลกากร หลังจากทางอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาฯ ได้ห้ามนำสินค้าผ่านแดนเข้ามาตามช่องทางดังกล่าว
[9 พ.ย. 2560]
button อุทยานถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อขอแนะนำ 🕊️หงส์🕊️ที่ ปางอุ๋ง
[3 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อเชิญชวนลอยกระทง ณ ปางอุ๋ง
[2 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อจัดทำPlat Form
[2 พ.ย. 2560]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
คู่มือมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเภทถ้ำ
[15 พ.ย. 2560]
button ซักซ้อมการรายงานข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยว ยานพาหนะ และเงินรายได้ในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[30 ธ.ค. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
button แบบฟอร์ม แบบจัดทำข้อมูลกรอบความต้องการงบลงทุน
[22 ก.ค. 2559]
button แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์เรือที่ใช้ประจำอุทยานแห่งชาติ
[29 มิ.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
[1 มิ.ย. 2559]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ สามารถประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติได้อีก 1 แห่ง คือ "อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน"
[25 เม.ย. 2559]
 
     

เกาะ / ปะการัง

เกาะจาบัง อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

เกาะดง อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

เกาะยาง อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

เกาะราวี อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

เกาะหินงาม อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

เกาะอาดัง อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

เกาะหลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

เกาะกลางและเกาะไข่ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

เกาะหินซ้อน อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

เกาะรอกลอย อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

เกาะท้ายเพลาและเกาะวัวกันตัง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

เกาะวัวตาหลับ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

เกาะสามเส้า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

เกาะหินดับ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

เขาพิงกัน อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

เขาตาปู อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

เกาะละวะใหญ่ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

เกาะปันหยี อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

เกาะห้อง อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

เกาะพนัก อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

เกาะปาจุมบา (เกาะมังกร) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

เกาะตอรินลา (เกาะไข่) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

เกาะรี (เกาะสตอร์ค ,เกาะไฟแว๊บ) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

กองหินริเซริล อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

แหลมไทรเอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

อ่าวแม่ยาย (หัวแหลมด้านตะวันออก) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

อ่าวบอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

อ่าวสัปรด อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

หินแพ (หินกอง) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

ดอนตะนะ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

เกาะแหวน อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

เกาะกระดาน อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

เกาะเชือก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

เกาะมุกต์ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

เกาะเมียง (เกาะสี่) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

เกาะสิมิลัน (เกาะแปด) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

เกาะตาชัย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

เกาะบอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

เกาะบางู (เกาะเก้า) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

หินปูซาร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

เกาะปายู (เกาะเจ็ด) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

เกาะห้า-เกาะหก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

หมู่เกาะรัง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

เกาะง่าม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

หมู่เกาะกำ อุทยานแห่งชาติแหลมสน

เกาะกำตก อุทยานแห่งชาติแหลมสน

ญี่ปุ่น อุทยานแห่งชาติแหลมสน

ค้างคาว อุทยานแห่งชาติแหลมสน

หมู่เกาะกำใหญ่ อุทยานแห่งชาติแหลมสน

เกาะพีพีดอน อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

เกาะปอดะ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

อ่าวมาหยา อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

เกาะพีพีเล อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

อ่าวโล๊ะซามะ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

อ่าวปิเล๊ะ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

เกาะลิดี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

เกาะบุโหลนไม้ไผ่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

เกาะเหลาเหลียง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

เกาะรอก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

เกาะไหง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

เกาะห้า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

หินแดง-หินม่วง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

เกาะจานและเกาะท้ายทรีย์ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร

เกาะเหลาบิเละ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี

เกาะมาตรา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

เกาะมะพร้าว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

เกาะทองหลาง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

เกาะทะลุ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

เกาะง่าม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

เกาะกุลา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

เกาะช้าง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง

เกาะพยาม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง

อ่าวใหญ่ (เกาะช้าง) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง

อ่าวไข่เต่า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง

เกาะหินงาม/เกาไฟไหม้ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง

บ่อน้ำจืดกลางทะเล อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการ)