หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 14934426 คน | ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560  

     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
ร่วมประชุมติดตามการค้าชาย แดนไทย-เมียนมา ของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ ห้องรับรอง ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
[17 พ.ย. 2560]
ย้อมสีสันต์พันธุ์ไม้ป่าคืนถิ่น อุทยานแห่งชาติตาดโตน
[15 พ.ย. 2560]
button ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปยังหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สร.1 (น้ำตกแม่สุรินทร์) เพื่อเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
[13 พ.ย. 2560]
button หัวหน้าอุทยานฯพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ เข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ ประจำปี 2560
[13 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560
[9 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า(คปอ)ณอำเภอปางมะผ้า
[9 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อร่วมกับ ทหาร สำนักงานปศุสัตว์ ตชด. 336 ประชุมติดตามสถานการณ์การนำสินค้าผ่านแดน เข้าช่องทางบ้านดอยแสง ตาม ม. 5 ทวิ ของศุลกากร หลังจากทางอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาฯ ได้ห้ามนำสินค้าผ่านแดนเข้ามาตามช่องทางดังกล่าว
[9 พ.ย. 2560]
button อุทยานถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อขอแนะนำ 🕊️หงส์🕊️ที่ ปางอุ๋ง
[3 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อเชิญชวนลอยกระทง ณ ปางอุ๋ง
[2 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อจัดทำPlat Form
[2 พ.ย. 2560]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
คู่มือมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเภทถ้ำ
[15 พ.ย. 2560]
button ซักซ้อมการรายงานข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยว ยานพาหนะ และเงินรายได้ในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[30 ธ.ค. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
button แบบฟอร์ม แบบจัดทำข้อมูลกรอบความต้องการงบลงทุน
[22 ก.ค. 2559]
button แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์เรือที่ใช้ประจำอุทยานแห่งชาติ
[29 มิ.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
[1 มิ.ย. 2559]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ สามารถประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติได้อีก 1 แห่ง คือ "อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน"
[25 เม.ย. 2559]
 
     

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

เส้นทางเดินป่าประเภทท่องไพร อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

ทุ่งสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

สวนสนภูกุ่มข้าว อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

สวนสนดงแปก อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

กิ่วแม่ปาน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

อ่างกา อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกพลิ้ว อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินล้านปี อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

ทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วงวงช้าง อุทยานแห่งชาติคลองลาน

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองลาน

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหางนาค อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

ดงตะแบก อุทยานแห่งชาติแม่ยม

หล่มด้ง อุทยานแห่งชาติแม่ยม

เส้นทางเดินป่าระยะไกล อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 8 อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

ป่าสลัดได อุทยานแห่งชาติตาพระยา

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 1 กิโลเมตร อุทยานแห่งชาติตาพระยา

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 3 กิโลเมตร อุทยานแห่งชาติตาพระยา

ป่าชายเลนอ่าวทุ่งคา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติบางลาง

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ชมตอไม้จันทน์ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ลำน้ำกระบุรี อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

เส้นทางปั่นจักรยานเสือภูเขา อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก

ไผ่เฉียงรุน อุทยานแห่งชาติคลองพนม

บัวผุด อุทยานแห่งชาติคลองพนม

เส้นทางศึกษาธรรมชาติไผ่เฉียงรุน อุทยานแห่งชาติคลองพนม

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่

เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะใกล้ อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (เตรียมการ)

สวนหินมหาราช อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง

ทางเดินศึกษาธรรมชาติแก่งเจ็ดแคว อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว (เตรียมการ)

ลานสนสามใบภูสอยดาว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

ยอดดอยภูคา อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

ดอยกู่สถาน (ดอยธง) อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

เขาพนมโดม อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

จุดชมทิวทัศน์หินปราสาท อุทยานแห่งชาติภูแลนคา

จุดชมทิวทัศน์ิหนประตูโขลง อุทยานแห่งชาติภูแลนคา

จุดชมทิวทัศน์ผากลัวยไม้ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา

ทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกยูงทอง อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม (เตรียมการ)