หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 24740702 คน | พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564  

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดท่องเที่ยวเทรนด์ใหม่ งดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติกในอุทยานแห่งชาติ
[5 ธ.ค. 2564]
button อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เข้ารับรางวัลมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวไทย
[25 พ.ย. 2564]
button อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรม
[7 พ.ย. 2564]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือชาวบ้าน
[6 พ.ย. 2564]
button อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม รับการตรวจเยี่ยมของผู้อำนวยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7
[2 พ.ย. 2564]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
[26 ต.ค. 2564]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ต.ค. 2564]
button ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[11 ต.ค. 2564]
button อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[5 ต.ค. 2564]
button กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
 
     
     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดท่องเที่ยวเทรนด์ใหม่ งดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติกในอุทยานแห่งชาติ
[5 ธ.ค. 2564]
button อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรม
[7 พ.ย. 2564]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ต.ค. 2564]
button ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[11 ต.ค. 2564]
button อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[5 ต.ค. 2564]
button กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
 
     


     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง   (เปิดบางแหล่ง) (Khao Luang)

ที่ตั้งและข้อมูลทั่วไป
สถานที่ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติเขาหลวง หมู่ 4 บ้านร่อน ต.เขาแก้ว
อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230

E-mail : Khao_luang@hotmail.com

โทรศัพท์ : 0 7530 0494, 0 7530 0495
0 7530 0494
(สอบถามข้อมูลทั่วไปและการเปิดแหล่งท่องเที่ยวได้ที่หมายเลขนี้)

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ: นายสัญญา สังวังเลาว์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ
ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท

**หมายเหตุ เมื่อชำระค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติแล้วกรุณาพกบัตรค่าบริการติดตัว ขณะท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเพื่อการตรวจสอบ

อัตราค่าบริการสำหรับยานพาหนะ : -->>คลิก

ร้านค้าสวัสดิการ
ร้านค้าสวัสดิการ (กาแฟ น้ำดื่ม ขนม) เปิดบริการทุกวันเวลา 08.00 น. - 16.30 น.

สัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่
บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ : AIS, TRUE, DTAC

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้ป่าเขาหลวงและป่าอื่นๆ ในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 14 ป่า เป็นอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ได้ทำการสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพพื้นที่บริเวณป่าเขาหลวงจะถูกวาตภัย ในปี พ.ศ. 2505 ทำให้ไม้ขนาดใหญ่ล้มโค่นเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นป่าแห่งนี้ยังมีคุณค่าควรแก่การเก็บรักษาไว้ เพื่อประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษา ค้นคว้าวิจัยและคุ้มครองรักษาพันธุ์สัตว์ป่า นับว่าควรค่าแก่การจัดเป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งต่อมาได้มีมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ จากการประชุมครั้งที่ 1/2517 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2517 เห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งเป็นอุทยาน โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาหลวงในท้องที่ตำบลดอนตะโก ตำบลกะทูน ตำบลพิปูน ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน ตำบลละอาย ตำบลช้างกลาง อำเภอฉวาง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง ตำบลพรหมโลก ตำบลบ้านเกาะ ตำบลอินทคีรี อำเภอพรหมคีรี และตำบลเขาแก้ว ตำบลท่าดี ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครสรีธรรมราช ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 91 ตอนที่ 216 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2517 นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 9 ของประเทศ

2. ที่ตั้งและอาณาเขต
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 570 ตารางกิโลเมตร หรือ 356,250 ไร่ อยู่ในท้องที่ อำเภอพิปูน อำเภอฉวาง อำเภอช้างกลาง อำเภอลานสกา อำเภอเมือง อำเภอพรหมคีรี และอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเส้นรุ้งที่ 8 องศา 22 ลิปดา ถึง 8 องศา 45 ลิปดาเหนือ และอยู่ระหว่างเส้นแวงที่ 99 องศา 37 ลิปดา ถึง 99 องศา 51 ลิปดาตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อ คือ
ทิศเหนือ ติดต่อป่าสงวนแห่งชาติป่ากรุงชิง และอุทยานแห่งชาติเขานัน
ทิศตะวันออก ติดต่ออำเภอพรหมคีรี
ทิศตะวันตก ติดต่ออำเภอพิปูน และป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายกระเบียด ป่าเขากระทูน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากระทูน
ทิศใต้ ติดต่ออำเภอลานสกา

3. การคมนาคมและการเข้าถึงอุทยานแห่งชาติ
การเดินทางสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาหลวง (น้ำตกกะโรม) โดยรถยนต์สามารถมาได้ คือ
จากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชใช้เส้นทางนครศรีธรรมราช – นบพิตำ ทางหลวงหมายเลข 4016 ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ถึงสามแยกบ้านตาลเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางบ้านตาล – บ้านส้อง ทางหลวงหมายเลข 4015 ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ถึงทางเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติ เขาหลวง (น้ำตกกะโรม) เลี้ยวขวาเข้ามา ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร


สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพแผนที่

ขนาดพื้นที่
356250.00 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ที่ ขล.1 (น้ำตกพรหมโลก)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ที่ขล.2 (น้ำตกอ้ายเขียว)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ที่ ขล.3 (น้ำตกกรุงชิง)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ที่ ขล.4 (น้ำตกสวนอาย)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ที่ ขล.5 (น้ำตกท่าแพ)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ที่ ขล.6 (น้ำตกสวนขัน)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ที่ ขล.7 (น้ำตกยอดเหลือง)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ที่ ขล.8 (น้ำตกเหนือฟ้า)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ที่ขล 9 (นบพิตำ-ปากคลองกรุงชิง)
จุดสกัดคีรีวง
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาหลวง (น้ำตกกะโรม)

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศและความลาดชันของพื้นที่
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง เป็นอุทยานแห่งชาติที่ครอบคลุมเทือกเขานครศรีธรรมราชตอนกลาง ประกอบด้วยเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทอดยาวเหนือจรดใต้ขนานไปกับชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก มีที่ราบตามหุบเขาเล็กน้อย ดินบนภูเขาเป็นดินที่เกิดจากการผุสลายของหินแกรนิต มียอดเขาสูงสุดคือ ยอดเขาหลวง สูงจากระดับน้ำทะเล 1,835 เมตร เป็นต้นกำเนิดของต้นน้ำลำธารหลายสาย เช่น แม่น้ำตาปี แม่น้ำปากพนัง คลองกรุงชิง คลองเขาแก้ว คลองท่าแพ คลองระแนะ และคลองละอาย อันเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
อุทยานแห่งชาติเขาหลวงมีค่าระดับความสูงเฉลี่ยจากน้ำทะเลปานกลางสูงที่สุดประมาณ 1,835 เมตร อยู่บริเวณยอดหลวง พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 34.37 มีความสูงอยู่ระหว่าง 250 - 500 เมตร โดยพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชันอยู่ระหว่าง 35 – 60 เปอร์เซ็นต์คิดเป็นประมาณร้อยละ 37.56 ของพื้นที่


ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วกระแสลม ปริมาณการระเหยของน้ำ จากการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ได้ข้อมูลของสถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อุณหภูมิเฉลี่ย ลักษณะภูมิอากาศ ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของพื้นที่ในแต่ละช่วงปีเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก โดยอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน มีค่าเปลี่ยนแปลงจาก 25.8 องศาเซลเซียส ในเดือนพฤศจิกายน และเดือนมกราคม จนถึง 28.5 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายนและค่าเฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ 27.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนเท่ากับ 33.8 องสาเซลเซียส ในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์
2. ความชื้นสัมพัทธ์ ของสถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าค่าเฉลี่ยรายเดือนมีแนวโน้มที่มีค่าสูง แสดงให้เห็นถึงปริมาณไอน้ำในอากาศที่มีอยู่ในปริมาณมาก และค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือนจะมีค่าความแปรผันไม่มากนัก โดยค่าความชื้นสัมพัทธ์มีค่าตั้งแต่ 86 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนพฤศจิกายน จนถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม และค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์ตลอดปีเท่ากับ 79 เปอร์เซ็นต์ สำหรับความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ยรายเดือนเท่ากับ 96 เปอร์เซ็นต์ และค่าความชื้นสัมพัทธ์ ต่ำสุดเฉลี่ยเท่ากับ 57 เปอร์เซ็นต์
3. ลม
กระแสลม ของสถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ลมส่วนใหญ่จึงมีทิศทางมาจากด้านตะวันตกเฉียงใต้และในช่วงอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้อ่อนตัวลงประกอบกับอิทธิพลความกดอากาศสูงจากทางเหนือมีกำลังแรง ลมจึงเปลี่ยนมาเป็นทิศเหนือและตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของความเร็วลมนั้น ความเร็วลมรายเดือน
4. ปริมาณฝน
ปริมาณฝนรายเดือน ในช่วงสถิติข้อมูล 30 ปี พอสรุปได้ว่า ปริมาณน้ำฝนของพื้นที่อยู่ในเกณฑ์สูง คือ ค่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีมีค่าเท่ากับ 2,381.3 มิลลิเมตร ทั้งนี้จากการที่มีพื้นที่อยู่ใกล้ทะเลอันเป็นแหล่งไอน้ำ โดยปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 643.1 มิลลิเมตร ในเดือนพฤศจิกายน และเป็นเดือนที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยช่วง 24 ชั่วโมงมากที่สุด คือ 447.8 มิลลิเมตร และมีจำนวนวันที่มีฝนตกอยู่สูงสุดถึง 22 วัน
5. ปริมาณการคายระเหย
ปริมาณการคายระเหย ของสถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณการคายระเหยเฉลี่ยรายเดือน มีความแปรผันอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ โดยค่าปริมาณการคายระเหยเฉลี่ยรายเดือนมีค่าต่ำสุด 84.7 มิลลิเมตร ในเดือนมีนาคม ซึ่งปริมาณการคายระเหยที่มีค่าต่ำในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว และจะมีค่าสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อน คือ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม
6 เฉลี่ยมีค่าแปรเปลี่ยนตั้งแต่ 1.7 น๊อต (3.15 กิโลเมตร/ชั่วโมง) ในเดือนตุลาคม จนถึง 3.7 น๊อต (6.85 กิโลเมตร/ชั่วโมง) ในเดือนสิงหาคม โดยมีทิศทางลมด้านตะวันตกเฉียงใต้และความเร็วลมสูงสุดในช่วง 30 ปี เท่ากับ 50 น๊อต (92.5 กิโลเมตร/ชั่วโมง) ในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม

พืชพรรณและสัตว์ป่า
พืชพรรณและสัตว์ป่า
เนื่องจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง มีพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูง โดยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณตั้งแต่ 100 เมตรขึ้นไปถึง 1,835 เมตร มีสภาพภูมิอากาศแบบคาบสมุทร มีฝนตกตลอดปี เนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขาสูงทำให้ได้รับน้ำฝนจากมรสุมทั้งสองด้าน คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ความชื้น และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูง พืชพรรณไม้ที่ขึ้นส่วนใหญ่จึงเป็นสังคมพืชป่าดงดิบชื้น (Tropical Rain Forest)
แต่จากการศึกษาค้นคว้าและทำการสำรวจ สังคมพืชบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาหลวง สามารถจำแนกประเภทของสังคมพืชได้ดังนี้ คือ
1.1 สังคมพืชที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ (Natural Plant Community) ซึ่งสามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ
1.1.1 ป่าดงดิบชื้น (Tropical Rain Forest หรือ Tropical Evergreen Forest) หรืออาจเรียกว่าป่าดงดิบ เป็นป่าไม้ที่มีใบสีเขียวตลอดทั้งปี สภาพป่ารกทึบทั้งในเรือนยอดของไม้ใหญ่ และชั้นไม้พื้นล่าง ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติทั้งหมด พันธุ์พืชซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นที่สำคัญ และเป็นไม้ที่มีค่าที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่เป็นพืชในวงศ์ Dipterocarpaceae ได้แก่ ไม้ในตระกูลยาง (Dipterocarpus spp.) ตะเคียนทอง (Hopea odorata) ไข่เขียว (Parashorea stellata) ตะเคียนทราย (Shorea gratissima) สยาขาว (S. leprosula) กระบากดำ (S. ferinosa) กระบากขาว (Anisoptera costata) พันจำ (Vatica cinerea) นอกจากนี้ยังมีพันธุ์พืชในวงศ์อื่นๆ ได้แก่ หลุมพอ (Intsia palembanica) เอียน (Neolitsea zeylanica) เชียด (Cinnanomum iners) อบเชย (C. bejolghota) เทพธาโร (C. porrectum) จำปาป่า (Michelia champaca) สังโต้ง (Aglaia andamanica) แดงควน (Eugnia rhomboidea) ชุมแพรก (Hertiera javanica) เสียดช่อ (H. sumatrana) สุเหรียญ (Toona febrifuga) ยมป่า (Ailanthus triphysa) ยวน (Koompassia excelsa) ขมิ้นตอง (Horsfieldia grandis) และขุนไม้ (Podocarpus wallichianus)
สำหรับพันธุ์พืชที่หายากได้แก่ เต่าร้างยักษ์ (Caryota obtuse) รวมทั้งหวายชนิดต่างๆ ในสกุล Calamus ได้แก่ หวายหอม (Calamus javensis) หวายไม้เท้า (C. scipionum) หวายแส้ม้า (C. bousigonii) หวายกำพวน (C. longisetus) สกุล Daemonorops) ได้แก่ หวายขี้ไก่ (Deamonorops brachystachys) หวายจากจำ (D. grandis) หวายขี้เหร่ (D. kunstleri) สกุล Korthalsia ได้แก่ หวายเถาใหญ่ หรือหวายแดง (Korthalsisa grandis) และหวายเถาหนู (K. rigida) นอกจากนี้มีไผ่สกุล Gigantochloa ได้แก่ ไผ่ผาก (Gigantochloa hasskarliana) ไผ่เกรียบ (G. Apus) และสกุล Schizostachyum ได้แก่ เมี่ยงไผ่ (Schzoatachyum blumei) และไผ่โป (S. brachycladum) เป็นต้น
ปัจจุบันเต่าร้างยักษ์ลดจำนวนลงอย่างมาก ซึ่งอาจจะสูญพันธุ์ไปในอนาคต เนื่องจากสภาพนิเวศน์เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังมีบัวแฉก (Dipteris conjugate) และบัวแฉกใบมน
(Cheiropleuria bicuspis) ซึ่งเป็นเฟิร์นประจำถิ่นของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง และพืชสำคัญที่เป็นพืชประจำถิ่นประเทศไทย พบเฉพาะถิ่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวงคือ กุหลาบป่า (Rhododendron taiense)
1.1.2 ป่ารุ่นหรือป่าเหล่า (Secondary Forest) เป็นสังคมพืชที่เกิดขึ้นทดแทนสภาพธรรมชาติเดิม ภายหลังการทำลายของมนุษย์ ประกอบด้วยพืชเบิกนำ (Pioneer spicies) ได้แก่ สอยดาวหรือแสด (Mallotus paniculata) กะลอขน (N. barbatus) หัวกา (Macaranga auriculata) กะลอเกลี้ยง (M. denticulate) ปอหูช้าง (M. gigantean) ล่อ (M. tanarius) พังแหรใหญ่ (Trema oreintalis) และเหยื่อจง (Sapium discolor)
1.2 สังคมพืชที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของมนุษย์ (Man-made Plant Community) ได้แก่
พืชที่เกษตรกรรม (Agriculture areas) ได้แก่ สวนยางพารา (Hevea braciliensis) นอกจากนี้ยังมีการปลูก หมาก (Areca catechu) มะพร้าว (Cocos nusifera) ทุเรียน (Durio zibethinus) กาแฟ (Coffea robusta) มังคุด (Garcinia mangostana) ขนุน (Artocarpus hetterophyllus) จำปาดะ (A. integer) เงาะ (Nephelium lappaceum) ลางสาด (Lansium domeatica) สะตอ (Parkia speciosa) พริกไทย (Piper nigrum) และพลู (P. betel)

สัตว์ป่า
ผลการสำรวจชนิด และประชากรสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง พบว่าอุทยานแห่งชาติเขาหลวง เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า 327 ชนิด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จากการสำรวจพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 29 วงศ์ 100 ชนิด จำแนกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ได้เป็นสัตว์ป่าสงวน จำนวน 2 ชนิด คือ เลียงผา (Capricornis sumatraensis) สมเสร็จ (Tapirus indicus) สัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 จำนวน 29 ชนิด ลิงกัง (Macaca nemestrina) เม่นหางพวง (Atherurus) เสือลายเมฆ (Neofelis nebulosa) เป็นต้น สัตว์ป่าคุ้มครองประเภททที่ 2 จำนวน 7 ชนิด เก้ง (Muntiacus muntjak) กวาง (Cervus unicolor) เสือดำ (Panthera pardus) เสือโคร่ง (P. tiger) และจำนวนตามสถานภาพโดย Humphrey และ Bain (1990) คือ สัตว์ที่ถูกคุกคาม (Threatened species) พบจำนวน 15 ชนิด เช่น ลิงกัง (M. nemestrina) ลิงเสน (M. arctoides) หมีหมา (Helarctos malayamus) ค่างดำ (P. melalophos) ค่างแว่นถิ่นใต้ (P. obscura) เป็นต้น และสัตว์ที่กำลังจะสูญพันธุ์ (endangered species) จำนวน 9 ชนิด เช่น เลียงผา (Capricornis sumatraensis) สมเสร็จ (Tapirus indicus) เสือดำ (Panthera pardus) ชะนีธรรมดา (Hylobates lar) เป็นต้น
2. สัตว์จำพวกนก จากการสำรวจพบนกทั้งสิ้นจำนวน 157 ชนิด 37 วงศ์ เป็นนกประจำถิ่น 143 ชนิด และเป็นนกอพยพย้ายถิ่น 14 ชนิด ซึ่งจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่สอง จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ไก่ป่า (Grallus gallus) นกเขาเปล้าธรรมดา (Treron curvirostra) สัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 จำนวน 137 ชนิด นอกนั้นไม่ถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าสงวนแต่อย่างใด
จากการายงานของ Humphrey และ Bain (1990) พบว่ามีนกที่จัดเป็นนกที่ถูกคุกคาม (Treatened) 6 ชนิด ได้แก่ นกอินทรีดำ (Ictinaetus malayansis) ไก่ฟ้าหน้าเขียว (Lophura ignifa) นกหว้า (Argusianus argus) นกเงือกหัวหงอก (Berenicornis comata) นกเงือกปากดำ (Anorshinus galeritus) และนกกก (Buceros bicornis) และมีจำนวน 2 ชนิด ที่ถูกจัดเป็นนกที่กำลังจะสูญพันธุ์ (endangered) คือ นกชนหิน (Rhinoplax vigil) และนกโพระดกหลากสี (Megalaima raffesii)
3. สัตว์เลื้อยคลาน พบสัตว์เลื้อยคลานจำนวน 11 วงศ์ 40 ชนิด จากการสำรวจพบว่ามีสัตว์เลื้อยคลานที่พบเฉพาะในบริเวณเขาหลวงแห่งเดียวในประเทศไทย 1 ชนิด คือ งูลายสาปมลายู (Amphiesma inas) เต่าจักร (Heosemys spinosa) งูหลามปากเป็ด (Python curtus) งูหลามเหลียมหัวหางแดง (Bungarus flaviceps) และชนิดที่พบเฉพาะในประเทศไทย คือ จิ้งจกนิ้วยาวกำพล (Cnemasopis kumpoli) ตุ๊กแกป่าโคนนิ้วติด (Crytodactylus brevipalmatus) จิ้งเหลนเรียวปักษ์ใต้ (Lyzosoma herberti) งูเขียวดงลาย (Boiga sangsomi)
4.สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ พบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจำนวน 5 วงศ์ 12 ชนิด จากการสำรวจ พบว่ามีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่พบเฉพาะบริเวณเขาหลวงแห่งเดียวในประเทศไทยจำนวน 1 ชนิด คือ กบเขาท้องลาย (Rana luctuosa) ชนิดที่หายากคือ กบตะนาวศรี (Ingerna tasanae) และชนิดที่พบเฉพาะในประเทศไทยจำนวน 1 ชนิด ได้แก่ เขียดงูศุภชัย (Ichthyophis supachaii)
5.สัตว์น้ำ จากการสำรวจพบสัตว์น้ำจำพวกปลา 8 วงศ์ จำนวน 16 ชนิด จำพวกปู 2 ชนิด ซึ่งหากมีการสำรวจอย่างจริงจัง คาดว่าจะพบความหลากหลายของสัตว์น้ำมากชนิดกว่านี้ เนื่องจากแหล่งน้ำในพื้นที่อุทยานฯ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารปริมาณสารอาหารในน้ำยังมีน้อย กระแสน้ำไหลแรง และพื้นท้องน้ำเป็นพื้นหินและทรายเป็นส่วนมาก ไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำโดยส่วนรวม ทำให้มีสัตว์น้ำเพียงบางชนิดสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมดังกล่าวได้

การเดินทาง
รถยนต์
จากตัวเมืองนครศรีธรรมราชห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 800 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้ทั้งทางเครื่องบิน รถไฟ และรถยนต์ ส่วนการเดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาหลวงนั้นเริ่มจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ใช้เส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4015 ไปทางอำเภอลานสกา ประมาณ 20 กิโลเมตร จะมีป้ายขนาดใหญ่ “อุทยานแห่งชาติเขาหลวง” ทางขวามือ เดินทางต่อไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตรเศษก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ (น้ำตกกะโรม)

สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขล.4 (น้ำตกกรุงชิง) ใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4016 ผ่านทางเข้าน้ำตกพรหมโลก น้ำตกอ้ายเขียว น้ำตกยอดเหลือง ถึงทางแยกนาเหรงเลี้ยวซ้าย ถึงบ้านห้วยพาน เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4188 รวมระยะทางประมาณ 62 กิโลเมตร มีถนนแยกเข้าสู่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติอีกประมาณ 15 กิโลเมตร


แผนที่เส้นทาง
เส้นทางไปอุทยานแห่งชาติเขาหลวง

ภาพทิวทัศน์
ทิวทัศน์ยอดเขาหลวง
น้ำตกกรุงชิง “กรุงชิง” เป็นชื่อสถานที่แห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช เชื่อกันว่าเคยเป็นชุมชนมาแต่สมัยโบราณ และเป็นพื้นที่ที่มีประวัติการต่อสู้อันเกิดจากความขัดแย้งในด้านความคิดในการปกครอง พื้นที่ผืนป่ากรุงชิงถูกครอบครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ต่อมาฝ่ายรัฐบาลสามารถยึดพื้นที่ได้ ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์ที่กรุงชิงแตกในปี พ.ศ. 2524 คำว่า “ชิง” เป็นชื่อของต้นชิง ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ในตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งที่มีมากในเขตนี้ ป่ากรุงชิงอยู่ในท้องที่ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปตามทางหลวงหมายเลข 4016 แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 4186 จนถึงบ้านห้วยพานจึงเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4188 (ห้วยพาน – กรุงชิง) รวมระยะทางประมาณ 62 กิโลเมตร จะพบทางแยกซ้ายมือเข้าสู่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขล. 4 (น้ำตกกรุงชิง) เข้าไปอีก 8 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ของกรุงชิงเป็นพื้นที่ราบสูงและมีภูเขาล้อมรอบ ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า “อ่าวกรุงชิง” น้ำตกกรุงชิงเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เกิดจากคลองกรุงชิง ซึ่งไหลตัดผ่านหุบผาหินแกรนิต ลดระดับตามความลาดเอียงของภูเขาก่อเกิดเป็นชั้นน้ำตกอันงดงาม น้ำตกกรุงชิงเปิดให้เที่ยวชมจำนวน 7 ชั้น คือ หนานมัดแพ หนานฝนแสนห่า ซึ่งเป็นชั้นที่งดงามที่สุดซึ่งต้องเดินไปเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร เคยนำภาพน้ำตกหนานฝนแสนห่า พิมพ์ลงในธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท ฉบับวันที่ 30 มิถุนายน 2535 หนานปลิว หนานจน หนานโจน หนานต้นตอ และหนานวังเรือบิน นอกจากการเที่ยวชมน้ำตกและศึกษาประวัติศาสตร์แล้ว น้ำตกกรุงชิงยังมีแหล่งธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่สวยงาม มีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เข้าค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ศึกษาพรรณไม้ และชมนกอีกด้วย
ทิวทัศน์เขาหลวง
ทิวทัศน์เขาหลวง มองจากลุ่มน้ำปากพนัง ยามเย็น
สาวสนม พบที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 100-400 เมตร
ทิวทัศน์เขาหลวงมองจากเหนือฟ้า
สิงโตอาจารย์เต็ม พบที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 300 เมตร
พรรณพืชที่พบในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
บ้านพักอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
บัวแฉก ที่พบในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
ต้นกระบากขนาดใหญ่ ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
ต้นจำปี ที่พบในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
ต้นหลุมพอ ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
ร่องรอยช้างป่า ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
ช้างป่า ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
กิจกรรมและนันทนาการ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
ทิวทัศน์ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
ป้าย อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
ป้ายต่างๆ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
เอื้องต้นน้ำ พบที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 400 เมตร
เอื้องขยุกขยุย พบที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 300-400 เมตร
เอื้องผาหมอก พบที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 300-400 เมตร
เถางูเขียว พบที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 400-600 เมตร
ขนุนดิน พบที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 500-600 เมตร
ใบพัดสิงโต พบที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 500-600 เมตร
หกพูวิสาขะ พบที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 500-600 เมตร
เอื้องดินแมงปอ พบที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 600 เมตร
บัวแฉก พบที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 700 เมตร
ลิ้นมังกร พบที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 700-800 เมตร
เต่าร้างยักษ์ พบที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 700-800 เมตร
กุหลาบขาว พบที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 800 เมตร
เอื้องสายเสริต พบที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 800-1,000 เมตร
ป่าโบราณ พบที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 900 เมตร
ห้วยเขียว ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 900 เมตร
ห้วยน้ำเย็น พบที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 900 เมตร
ไลเคนปากการัง พบที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 900-1,000 เมตร
สิงโตนักกล้าม พบที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,100 เมตร
ยอดเนินลมฝน พบที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,100 เมตร
สร้อยไข่มุก พบที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,200-1,300 เมตร
ดอกหูน้ำ พบบริเวณหน้าผา ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,300 เมตร
บิโกเนียหรือก้ามกุ้ง พบที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,300 เมตร
วิวหินหรือสองเกลอ ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,300 เมตร
ผาเหยียบเมฆ ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 1400 เมตร
ยอดฝามี ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,600 เมตร
โปสเตอร์อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเหนือฟ้า
น้ำตกเหนือฟ้า
น้ำตกกะโรม เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2517 อยู่ในท้องที่หมู่ที่ 4 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เดินทางสะดวก โดยเดินทางจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชใช้เส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4016 ไป 9 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4015 อีก 20 กิโลเมตร ขวามือมีป้ายบอกทางเข้าสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาหลวง และน้ำตกกะโรม เข้ามาอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงน้ำตก
ชื่อ“น้ำตกกะโรม” นี้ คาดว่ามาจากชื่อของภูเขาที่ชาวบ้านในท้องที่เรียก “เขาโหรม” และลำคลองที่ไหลมาจากน้ำตกกะโรม ก็เรียกว่า “คลองโหรม” ต่อมาเรียกเพี้ยนเป็น “กะโรม” และใช้ชื่อว่า “น้ำตกกะโรม” มาจนถึงทุกวันนี้ แต่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังคงเรียกลำคลองว่า “คลองโหรม”เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง มีชั้นน้ำตกทั้งหมด 19 ชั้น เปิดบริการให้ท่องเที่ยวชมความหลากหลายของธรรมชาติเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและรื่นรมย์เพียง 4 ชั้น ได้แก่ ชั้น 4 หนานน้ำราง ชั้น 5 หนานผึ้ง ชั้น 6 หนานเตย และชั้น 7 หนานดาดฟ้า ซึ่งเป็นชั้นที่สวยงามที่สุดแลเห็นสายน้ำพรั่งพรูลงจากหน้าผาสูงและลาดชัน 45 องศา ลดหลั่นลงมาตามโขดหินกว้างจนถึงแอ่งน้ำใหญ่เบื้องล่าง สายน้ำจะไหลแยกเป็น 2 สาย ช่วงหน้าฝนสายน้ำจะไหลหลากแผ่เต็มหน้าผาน่าชมมาก
ปี พ.ศ. 2450 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นดำรงราชานุภาพ พร้อมด้วยลูกยาเธอ 4 พระองค์ ได้เสร็จทอดพระเนตรน้ำตกกะโรมโดยประทับช้างเป็นพาหนะ แต่ไม่ได้สลักพระปรมาภิไธยย่อไว้เป็นหลักฐาน
ปี พ.ศ. 2458 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ได้เสด็จประพาสน้ำตกกะโรมโดยประทับช้างเป็นพาหนะ และสลักริมหน้าผาน้ำตกชั้น 7 หนานดาดฟ้าเป็นรูปพระอาทิตย์แผ่รัศมี 2458
ปี พ.ศ. 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้เสร็จโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมข้าราชบริพาร เสร็จประทับทอดพระเนตรน้ำตกกะโรม และทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ วปร 2460 ไว้ที่ หน้าผาน้ำตกชั้น 7 หนานดาดฟ้า และได้ทรงนำความงามของน้ำตกนี้ไปเป็นฉากในบทละครเรื่องหลวงจำเนียรเดินทางในพระราชนิพนธ์
น้ำตกพรหมโลก ตั้งอยู่ภายในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ที่ ขล.1 (น้ำตกพรหมโลก) เป็นหน่วยฯ ที่ 1 ของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2519 และเปิดให้นักท่องเข้าเที่ยวชมอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2526 อยู่ในท้องที่หมู่ที่ 5 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครสรีธรรมราช ประวัติความเป็นมาชื่อของ “น้ำตกพรหมโลก” ชาวบ้านเชื่อว่าน้ำตกพรหมโลกมีสภาพที่สูงชันประกอบกับมีต้นไม้และพรรณไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านสมัยก่อนเชื่อกันว่าสถานที่บริเวณนี้เป็นสถานที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสิ่งสถิต ณ.สถานที่แห่งนี้ โดยเฉพาะเทพชั้นพรหมทั้งโลกได้มาสิ่งสถิตบนชั้นน้ำตกจึงได้ตั้งชื่อ “น้ำตกพรหมโลก” มาจนถึงทุกวันนี้ กิจกรรมที่สามารถทำได้จะเป็นรูปแบบวันเดียวกลับ เช่น เล่นน้ำตก ปิกนิก เดินศึกษาธรรมชาติ เป็นต้น
น้ำตกพรหมโลกถือเป็นน้ำตกที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่โด่ดเด่นแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวคือ เมื่อ 15 มีนาคม พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสร็จประพาสและได้จารึกพระปรมาภิไธยย่อ ภปร และ สก ที่หน้าผาชั้นน้ำตกชั้นที่ 1 หนานบ่อน้ำวน และ เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสร็จประพาสน้ำตกพรหมโลก น้ำตกพรหมโลกเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงาม มีชั้นน้ำตกประมาณ 50 ชั้น เปิดบริการให้เข้าชมได้เพียง 4 ชั้น คือ หนานวังบ่อน้ำวน หนานวังไม้ปัก หนานวังหัวบัว และหนานวังอ้ายแล และยังเป็นน้ำตกที่ไม่ไกลจากตัวเมือง โดยเดินทางจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชใช้เส้นทางหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลข 4016 ไป 21 กิโลเมตร ถึงสี่แยกนอกท่าแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเข้าสู่ที่ทำการหน่วยพิทักษ์ฯ ที่ ขล.1 (น้ำตกพรหมโลก) เข้ามาอีกประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงน้ำตก
น้ำตกอ้ายเขียว หรือน้ำตกในเขียว (ชาวบ้านในท้องถิ่นเรียกกัน) ตั้งอยู่ภายในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ที่ ขล.2 (น้ำตกอ้ายเขียว) หมู่ที่ 5 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหน่วยพิทักษ์ฯลำดับที่ 3 ของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง เริ่มก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2524 คำว่า “น้ำตกอ้ายเขียว” เป็นตำนานที่มีการเล่าต่อกันมาว่าเป็นชื่อของ “ต้นทุเรียนพื้นบ้าน” ที่ชื่อว่า “อ้ายเขียว” ที่มีลักษณะเด่นคือ หนามของผลจะมีสีเขียวและเป็นต้นทุเรียนที่มีขนาดใหญ่ แต่ปัจจุบัน ต้นทุเรียนต้นนี้ได้ยืนต้นตายไปแล้ว “น้ำตกอ้ายเขียว” เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีธรรมชาติงดงาม เกิดจากคลองในเขียว ซึ่งมีความยาวของลำน้ำประมาณ 35 กิโลเมตร มีชั้นน้ำตกไหลลดหลั่นกันประมาณ 100 ชั้น ไหลลงมาจากหน้าผาสูงลดระดับตามความลาดเอียงของภูเขา ทางอุทยานแห่งชาติอนุญาตให้ท่องเที่ยวได้เพียง 3 ชั้น คือ หนานราง หนานเหรียง และหนานบังใบ การเดินทางจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชใช้เส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4016 ไป 30 กิโลเมตร ซ้ายมือมีป้ายบอกทางเข้าสู่ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ที่ ขล.3 (น้ำตก อ้ายเขียว) เข้ามาอีกประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงน้ำตก
น้ำตกท่าแพ เรียกชื่อตามลำคลองที่ไหลผ่านหมู่บ้านท่าแพ หรืออีกเรื่องราวหนึ่ง ชื่อของ “น้ำตกท่าแพ” มาจากลำคลองบริเวณดังกล่าวใช้เป็นจุดล่องแพไปบ้านจันดี อำเภอฉวาง โดยใช้แพที่ทำจากไม้ไผ่ จึงเรียกชื่อบ้านว่า “บ้านท่าแพ” และเรียกน้ำตกว่า “น้ำตกท่าแพ” ตั้งอยู่ในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลวงที่ ขล. 5 (น้ำตกท่าแพ) อยู่ในท้องที่หมู่ที่ 14 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากน้ำตกกะโรมไปประมาณ 6 กิโลเมตร พิกัด UTM WGS 1984 zone 47P 0576002 E 0924480 N สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4016 ประมาณ 9 กิโลเมตร จะถึงสามแยกบ้านตาล จากนั้นแยกไปทางซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4015 ไปอีกประมาณ 29 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าน้ำตกท่าแพ ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร น้ำตกท่าแพมีชั้นน้ำตก 10 ชั้น ทางอุทยานแห่งชาติเปิดให้ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเพียง 2 ชั้น ได้แก่ หนานแพน้อย และหนานนางครวญ สำหรับผู้สนใจศึกษาธรรมชาติทางอุทยานแห่งชาติได้จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติถึงน้ำตกชั้นที่ 7 ได้แก่ หนานแพน้อย หนานนางครวญ หนานเตย หนานอ้ายซวย หนานปู หนานไผ่ และหนานน้ำราง แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่

แผนที่ผังบริเวณ
ผังบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
บริเวณหน่วยพิทักษ์ฯน้ำตกกรุงชิง
ผังบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ(น้ำตกกระโรม)
ผังบริเวณโซนน้ำตกเหนือฟ้า
ผังบริเวณโซนน้ำตกท่าแพ
ผังบริเวณโซนน้ำตกพรหมโลก
ผังบริเวณโซนน้ำตกอ้ายเขียว
ผังบริเวณโซนน้ำตกกรุงชิง
ผังบริเวณโซนน้ำตกกะโรม
แผนที่ตำแหน่งแหล่งท่องเที่ยว
ผังบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลวงที่ ขล.7 (น้ำตกยอดเหลืือง)
ผังบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ที่ ขล.9 (นบพิตำ-ปากคลองกรุงชิง)

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์