หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 24374131 คน | พุธ 27 ตุลาคม 2564  

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
[26 ต.ค. 2564]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ต.ค. 2564]
button ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[11 ต.ค. 2564]
button อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[5 ต.ค. 2564]
button กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
 
     
     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ต.ค. 2564]
button ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[11 ต.ค. 2564]
button อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[5 ต.ค. 2564]
button กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
 
     


     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน   (เปิด) (Thale Ban)

ที่ตั้งและข้อมูลทั่วไป
สถานที่ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติทะเลบัน หมู่ที่ 4 ถนนสมันตรัฐวิถี ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160

E-mail : thaleban_np@hotmail.co.th

โทรศัพท์ : 083 533 1710, 0 7475 0758
0 7475 0757

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ: นายสุวรรณ์ อินฝั้น
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ
ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท

**หมายเหตุ เมื่อชำระค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติแล้วกรุณาพกบัตรค่าบริการติดตัว ขณะท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเพื่อการตรวจสอบ

อัตราค่าบริการสำหรับยานพาหนะ : -->>คลิก

ร้านค้าสวัสดิการ
ร้านค้าสวัสดิการ (ร้านอาหาร) เปิดบริการทุกวันเวลา 08.00 น. - 17.00 น.
ช่วงเทศกาล เปิดบริการ เวลา 07.00 น. - 20.00 น.

สัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่
1. บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ : AIS, DTAC, TRUE
2. บริเวณบึงทะเลบัน : AIS, DTAC, TRUE

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอควนโดน
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ติดชายแดนประเทศไทย กับประเทศมาเลเซีย ทะเลบันเป็นชื่อของบึงน้ำจืดขนาด
ใหญ่เนื้อที่ประมาณ 125 ไร่ กลางหุบเขาจีนและเขามดแดง ซึ่งเข้าใจว่าเกิดขึ้นจากการยุบตัวของพื้นดิน
น้ำในบึงเกิดจากต้นน้ำที่ออกมาจากผนังเขา บริเวณโดยรอบประกอบด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ ภูเขาสูงสลับ
ซับซ้อน น้ำตก ถ้ำ และธรรมชาติที่ส่วยงามยิ่ง อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีเนื้อที่ประมาณ 196 ตารางกิโลเมตร
หรือ 122,500 ไร่
ที่ตั้งและอาณาเขต
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย
อยู่ในอำเภอควนโดน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ระหว่างเส้นรุ้งที่ 6 องศา 25 ลิปดา ถึง 6 องศา
48ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 05 ลิปดา ถึง100 องศา 13 ลิปดาตะวันออก
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ จดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดนงาช้าง
ทิศตะวันออก จดอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ จดรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ทิศ่ตะวันตก จดอำเภอเมือง จังหวัดสตูล

สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพแผนที่

ขนาดพื้นที่
122500.00 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ทบ. 1 (น้ำตกยาโรย)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ทบ. 2 (ผาเดี่ยว)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ทบ. 3 (ทุ่งหญ้าวังประ)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ทบ. 4 (ตำมะลัง- ปูยู)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ทบ. 5 (ควนบ่อน้ำ)

ลักษณะภูมิประเทศ
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีเนื้อที่ทั้งหมด 196 ตารางกิโลเมตร ทางด้านตะวันออกเป็นภูเขาหินแกรนิตและแกรโนไดโอไรต์ ลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงจึงอุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้ที่ขึ้นอย่างหนาแน่น แต่จะมีการสึกกร่อนพังทะลายของดินได้ง่าย เนื่องจากมีความลาดชันสูง ส่วนทางตะวันตก มีลักษณะเป็นเทือกเขาหินปูนที่ยังไม่มีการสลายตัว หินดินดานและหินควอร์ตไซต์ แต่เนื่องจากปัจจัยทางธรรมชาติของน้ำใต้ดิน ทำให้เกิดการกัดเซาะเป็นร่องรอยหรือรูโหว่ขนาดใหญ่ กลายเป็นถ้ำต่าง ๆ หลายแห่ง เช่น ถ้ำโตนดิน ถ้ำลอดปูยู นอกจากนี้การเกิดของบึงทะเลบันก็เช่นเดียวกัน ซึ่งเกิดจากการยุบตัวของโพรงถ้ำหินปูนใต้ดินระหว่างหุบเขายอดเขาสูงที่สุดของพื้นที่นี้ คือ เขาจีน สูงประมาณ 756 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป เนื่องจากจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมทะเลด้านตะวันตกของภาคใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ฉะนั้นบริเวณภูมิภาคแถบนี้จึงได้บอิทธิพลเต็มที่จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นระยะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนกำลัง ก็จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จากประเทศจีนพัดเข้ามาแทนที่ แต่เนื่องจากจังหวัดสตูลอยู่ทางด้านตะวันตกของฝั่งทะเลและอยู่ปลายลม จึงไม่ค่อยได้รับอิทธิพลมากนักจากลมมรสุมนี้ อย่างไรก็ตามในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ก็ยังคงมีฝนตกชุกอยู่ หลังจากนี้ไปฝนจะเริ่มน้อยลงตามลำดับ ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม เป็นช่วงที่มีอากาศแห้งแล้ง เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกำลังลง และในเดือนกุมภาพันธ์จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาแทนที่ เนื่องจากลมนี้พัดมาจากบริเวณความกดอากาศสูงในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นลมร้อนและชื้น ฉะนั้นในช่วงเดือนนี้จึงทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นในระยะนี้จังหวัดสตูลจึงมีฝนตกน้อยกว่าระยะอื่นของปี จากสถิติสภาพภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติทะเลบัน ซึ่งทำการเก็บข้อมูลที่สถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดสตูลในเขตละติจูดที่ 6 องศา 39 ลิปดาเหนือและลองจิจูดที่ 100 องศา 05 ลิปดาตะวันออกในช่วงระยะเวลา 13 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521-2533 อิทธิพลต่าง ๆ จกสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดฤดูกาล 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน อากาศจะร้อนมากในเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งมีอุณหภูมิและค่าการระบายค่อนข้างสูง มีระยะยาวนานของแสงแดดค่อนข้างสูง ส่วนฤดูฝนอย่างระหว่างเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน มีค่าความชื้นสัมพันธ์มาก
จากข้อมูลภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศจังหวัดสตูล พอสรุปได้ดังนี้
1. อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 27.5 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือเดือนเมษายน มีอุณหภูมิสูงถึง 38.9 องศาเซลเซียส และเดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุดคือ เดือน กุมภาพันธ์ 17 องศาเซลเซียส
2. ความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 78 เปอร์เซ็นต์ สำหรับความความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ยจะเกิดในเดือนกันยายนและตุลาคม ซึ่งสูงถึง 95 เปอร์เซ็นต์ ส่วนความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดเฉลี่ยจะเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งมีเพียง 45 เปอร์เซ็นต์
3. ปริมาณน้ำฝน ประมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 2204.9 มิลิเมตร เดือนที่มีปริมาณฝนตกน้อยที่สุดเดือนมกราคม วัดได้โดยเฉลี่ย 10.4 มิลลิเมตร

พืชพรรณและสัตว์ป่า
สภาพป่าไม้โดยทั่วไปเป็นป่าดิบชื้น ประมาณ 90% ของพื้นที่ นอกจากนั้นเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าชายเลน สัตว์ป่ามีมากกว่า 400 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า 60 ชนิด นก 304 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 40 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 20 ชนิด และสัตว์น้ำอีกหลายร้อยชนิด

การเดินทาง
การเดินทางจากกรุงเทพฯ - จังหวัดสตูลประมาณ 970 กิโลเมตร และจากตัวเมืองสตูลใช้ทางหมายเลข 406 ประมาณ 19 กิโลเมตร แล้วแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 4184 อีกประมาณ 20 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานฯ

แผนที่เส้นทาง
การเข้าถึงอุทยานแห่งชาติทะเลบัน
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอควนโดน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปอุทยานฯ สามารถเดินทางได้หลายวิธี
1. โดยทางรถยนต์ จากสถานีขนส่งสายใต้(ใหม่) จะมีรถประจำทางปรับอากาศ เดินทางไปจังหวัดทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง (ระยะทางประมาณ 1,100 กิโลเมตร)
2. โดยทางรถไฟ จากกรุงเทพฯ เดินทางถึงสถานีหาดใหญ่ จากนั้นต่อรถโดยสารมายังจังหวัดสตูล หรือ รถตู้โดยสารหาดใหญ่-สตูล
3. โดยทางเครื่องบิน จากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปลงที่สนามบินหาดใหญ่ แล้วเดินทางต่อไปยังจังหวัดสตูล
4. โดยรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดสตูล โดยใช้ทางหลวงสายเพชรเกษม ผ่านจังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี เข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ถึงอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แยกเข้าถนนหมายเลข 406 ผ่านอำเภอควนกาหลง เข้าสู่อำเภอควนโดน ถึงทางแยกเข้าตำบลวังประจัน ตามถนนสาย เขตแดนไทย-มาเลเซีย ประมาณ 20 กิโลเมตร จะถึงอุทยานแห่งชาติทะเลบัน ระยะทางประมาณ 1,100 กิโลเมตร

ภาพทิวทัศน์
บึงทะเลบัน
เป็นบึงน้ำขนาดประมาณ 125 ไร่ มีปลาและสัตว์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นที่อยู่ของ เขียดว้าก ที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คอยเชื้อเชิญให้ทุกคนที่มาเยือนบึงแห่งนี้ต้องหยุดฟัง อีกทั้งบึงทะเลบัน ยังเป็นแหล่งที่อยู่เฉพาะถิ่นของต้นบากง พืชน้ำที่หายากที่ขึ้นปะปนอยู่กับสิ่งมีมีชีวิตอีกหลายชนิด รอบบึงมีสะพานไม้และศาลาให้นั่งชมทัศนียภาพและได้ซึมซับบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ของบึงทะเลบันได้อย่างจุใจ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติและสวนสมุนไพรที่อยู่ใกล้ที่ทำการอุทยานฯ
ทุ่งหญ้าวังประ
ก่อนถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติทะเลบัน ประมาณ 8 กิโลเมตร แยกไปทางขวาตามถนนลูกรังอีกประมาณ 10 กิโลเมตร สภาพทั่วไปเป็นทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ ในหุบเขาด้านทิศตะวันตกมีป่าเบญจพรรณที่หายากทางภาคใต้ อยู่ประปราย มีสัตว์ป่ามากหมาย เช่น เสือดาว เม่น กระจง หมูป่า ไก่ป่า ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีนกนานาชนิด เหมาะสำหรับดูนก และพื้นที่ราบกลางหุบเขา เหมาะในการพักค้างแรม หรือการเข้าค่ายต่าง ๆ
น้ำตกยาโรย
อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติทะเลบันประมาณ 6 กิโลเมตร ซึ่งจะอยู่ด้านขวาของถนน แล้วมีทางแยกเข้าไปอีกประมาณ 700 เมตร น้ำตกสูงถึง 9 ชั้น ชั้นบนสุดจะมีความสวยงามมากที่สุด ซึ่งเป็นน้ำตกที่กำเนิดจากป่าดิบชื้นของยอดเขาจีน
ถ้ำโตนดิน
อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติทะเลบันประมาณ 2 กิโลเมตร มีความลึกประมาณ 700 เมตร ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย และลำธารไหลผ่าน มีปลาน้ำจืด ชนิดต่าง ๆ และยังมีเครื่องมือขุดแร่ดีบุกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หลงเหลืออยู่ และยังมีค้างคาวชนิดต่าง ๆ รอให้ผู้คนเข้าไปเยือน
ถ้ำลอดปูยู
เดินทางจากตัวเมือง จังหวัดสตูล ใช้ทางหลวงหมายเลข 4183 (สตูล - ตำมะลัง) ประมาณ 9 กิโลเมตร ถึงท่าเรือตำมะลัง นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อเช่าเรือได้ที่ ท่าเรือตำมะลัง ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ในการเดินทางไปยังถ้ำลอดปูยู ระหว่างการเดินทางสามารถชมป่าชายเลนที่สมบูรณ์ และเขาหินปูนที่สวยงาม สามารถลอดถ้ำได้ ถ้ำมีลักษณะเขาขวางคลอง
บึงน้ำอุทยานแห่งชาติทะเลบัน
ความงามของธรรมชาติบริเวณบึงน้ำอุทยานแห่งชาติทะเลบัน
เดินสะพานชมธรรมชาติรอบบึงอุทยานแห่งชาติทะเลบัน
ฐานเรียนรู้ด้านธรรมชาติ (ลานสัตว์ป่าสงวน 15 ชนิด)

แผนที่ผังบริเวณ
แผนผังบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติทะเลบัน
ผังอุทยานแห่งชาติทะเลบัน (zone A)
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน (zone B)

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์
ร้านอาหาร - ร้านอาหาร
ร้านอาหาร - ร้านอาหาร
ห้องประชุมสัมมนา - ห้องประชุม
ถนน / ทางเดิน - เส้นทางเดินป่า