หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 24728306 คน | พุธ 8 ธันวาคม 2564  

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดท่องเที่ยวเทรนด์ใหม่ งดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติกในอุทยานแห่งชาติ
[5 ธ.ค. 2564]
button อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เข้ารับรางวัลมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวไทย
[25 พ.ย. 2564]
button อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรม
[7 พ.ย. 2564]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือชาวบ้าน
[6 พ.ย. 2564]
button อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม รับการตรวจเยี่ยมของผู้อำนวยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7
[2 พ.ย. 2564]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
[26 ต.ค. 2564]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ต.ค. 2564]
button ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[11 ต.ค. 2564]
button อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[5 ต.ค. 2564]
button กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
 
     
     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดท่องเที่ยวเทรนด์ใหม่ งดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติกในอุทยานแห่งชาติ
[5 ธ.ค. 2564]
button อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรม
[7 พ.ย. 2564]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ต.ค. 2564]
button ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[11 ต.ค. 2564]
button อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[5 ต.ค. 2564]
button กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
 
     


     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา   (เปิด) (Ao Phang - nga)

ที่ตั้งและข้อมูลทั่วไป
สถานที่ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 80 หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน
ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

E-mail : aophangnga_np@hotmail.com

โทรศัพท์ : 0 7648 1188, 0 7648 1163
0 7648 1188

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ: นายศรายุทธ ตันเถียร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ
ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 60 บาท เด็ก 30 บาท
ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 100 บาท

**หมายเหตุ เมื่อชำระค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติแล้วกรุณาพกบัตรค่าบริการติดตัว ขณะท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเพื่อการตรวจสอบ

อัตราค่าบริการสำหรับยานพาหนะ : -->>คลิก

ร้านค้าสวัสดิการ
ร้านค้าสวัสดิการ (ร้านอาหาร) เปิดให้บริการทุกวันเวลา 09.00 น. - 19.00 น.

สัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่
1. บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ : TRUE, DTAC
2. บริเวณเขาพิงกัน-เขาตะปู : AIS
3. บริเวณเกาะทะลุ : AIS
4. บริเวณเกาะปันหยี : AIS
5. บริเวณเกาะห้อง-เกาะพนัก : AIS
6. บริเวณเกาะละวะใหญ่ : AIS, TRUE, DTAC
7. บริเวณอ่าวเคียน : ไม่มีสัญญาณ

ที่ตั้ง (Location) อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยในท้องที่ตำบลกระโสม ตำบลกะไหล ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา และตำบลเกาะยาวน้อย ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 080 04/ – 080 24/ เหนือ และอยู่ระหว่างเส้นแวงที่ 980 04/ - 980 – 36/ ตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 250,000 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกัน ดังนี้

ทิศเหนือ จรดพื้นที่ป่าชายเลนในท้องที่อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
ทิศใต้ จรดทะเลเขตอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และเขตทะเล จังหวัดภูเก็ต
ทิศตะวันออก จรดเขตท้องที่จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก จรดพื้นที่ป่าชายเลน และที่ชายทะเล ท้องที่อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอเมืองจังหวัดพังงา

สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพแผนที่

ขนาดพื้นที่
250000.00 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่
ที่ทำการอุทยานแห่งช่าติอ่าวพังงา
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ อพ.1(เกาะละวะใหญ่)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ อพ.2(เขาพิงกัน)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ อพ.3 (เกาะโบยใหญ่)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติย่อย (เกาะห้อง)

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ทิศเหนือ จดพื้นที่ป่าชายเลนในท้องที่อำเภอเมืองพังงา ทิศใต้ จะทะเลเขตอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และเขตทะเลจังหวัดภูเก็ต ทิศตะวันออก จดทะเลเขตท้องที่จังหวัดกระบี่ และทิศตะวันตก จดพื้นที่ป่าชายเลน และที่ชายทะเลท้องที่อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ลักษณะเป็นภูเขาหินตะกอน หินแปรสลับอยู่เป็นแนวยาว มีภูเขาหินปูนแทรกโผล่เป็นหย่อมๆ กระจายอยู่ทั่วไป สภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมทำให้เกิดเป็น โพรง ถ้ำ การยุบตัวของแผ่นดินทางทิศตะวันตก ทำให้เกิดเป็นชายฝั่งขรุขระ เว้าๆ แหว่งๆ เกิดเป็นอ่าวและเกาะ ทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีอุณหภูมิเฉลี่ย 26 - 28 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีประมาณ 3,500 มิลลิเมตร

ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของบริเวณอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ขึ้นอยู่กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงฝนตกหนักมากระหว่างฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม มีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดประจำ บางครั้งอาจถึงเดือนเมษายน ปกติบริเวณอ่าวพังงา จะมีทัศนวิสัยที่ดีมาก เว้นแต่ในช่วงที่มีฝนตกชุก คลื่นลมในทะเล มีคลื่นปานกลางถึงมีคลื่นหนักระหว่างฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทะเลเงียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย เว้นเดือนพฤศจิกายน มีคลื่นเล็กน้อย – ปานกลาง บางครั้งอาจมีคลื่นหนัก – หนักมาก

พืชพรรณและสัตว์ป่า
พันธุ์พืช ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ปรากฏว่าสังคมพืชแตกต่างไปตามลักษณะภูมิประเทศลักษณะดินและหิน ความแปรผันของการขึ้นลงของน้ำทะเล กระแสน้ำตลอดจนกิจกรรมของมนุษย์ที่เข้าไปรบกวนสภาพธรรมชาติ จำแนกออกได้เป็น 5 ประเภท
1. ป่าชายเลน
1.1. ป่าชายเลนบริเวณเขาหินปูน พบว่า มีชนิดพันธุ์ไม้ที่สำคัญในป่าชายเลนถึง 12 ชนิด
ได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ตะบูนขาว ตะบูนดำ ประสักแดง ถั่วขาว ถั่วดำ โปรง พังกาหัวสุม
ลำพู ลำแพน รังกะแท้ แสมขาว นอกจากนี้ยังพบต้นจาก ซึ่งขึ้นอยู่บริเวณริมน้ำ หรือค่อนข้างเป็นดินเลน
และเหงือกปลาหมอ ส่วนปรงทะเลพบน้อยมากบริเวณที่ป่าถูกทำลายเท่านั้น

1.2 ป่าชายเลนบริเวณเขาหินเชลล์ และควอทไซท์ มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญอยู่ 7 ชนิด คือ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ตะบูนขาว ประสักแดง ถั่วขาว ถั่วดำ โปรง สำหรับพันธุ์ไม้ชั้นล่างที่สำคัญคือ เหงือกปลาหมอขึ้นหนาแน่นบริเวณริมน้ำก็มี สำมะนา และหวายตะมอย
1.3 ป่าชายเลนบริเวณเขาหินทราย พันธุ์ไม้ที่สำคัญในบริเวณนี้มีมากน้อยกว่า เนื่องจากสภาพดินเป็นทรายมากเกินไป นอกจากนี้ประกอบกับพื้นที่ได้รับอิทธิพลจากลมและกระแสน้ำอีกด้วย พันธุ์ไม้ที่สำคัญที่พบมี 5 ชนิด คือ โกงกางใบเล็ก โกงกางใบเล็ก ลำแพน แสม ตะบูนขาว และฝาด นอกจากนี้มักพบเสม็ด ในบริเวณที่ติดกับป่าบกซึ่งน้ำมีความเค็มค่อนข้างต่ำ

2. ป่าบก ที่พบเป็นประเภทไม้ผลัดใบ ซึ่งจัดเป็นป่าดงดิบชื้น แบ่งได้ ดังนี้
2.1 ป่าบกที่ขึ้นบนพื้นที่เขาหินปูน พบอยู่กระจัดกระจายทั่วไป ตามเขาหินปูนบริเวณอ่าวพังงามี 2 ประเภท
- ป่าที่ขึ้นอยู่บนบก พื้นที่ค่อนข้างเรียบและบริเวณที่เรียกว่า Karst ซึ่งเป็นบริเวณหุบเขามีพันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ขี้หนอน เหรียง ตะเคียนหิน มะหาด สีเสียด ทังเขา ไทร จำปาเขา ขี้เหล็ก มะไฟ มะม่วงป่า ไม้นน สมอกานน สองกระดอง มะขามป้อม ชะมวง ชุมแสง ยอป่า มะเดื่อ ปอเซ่ง เปล้า และชุมเห็ด สำหรับไม้ชั้นล่าง ได้แก่ เต่าร้าง เตย ลำเพ็ง ขิง ข่า ไผ่ป่า นอกจากนี้ยังมีพวกหญ้า ปาล์ม และว่านชนิดต่าง ๆ ด้วย
- ป่าที่ขึ้นอยู่บนพื้นที่ค่อนข้างชื้นของหินปูน ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ที่มีขนาดเล็กเตี้ย ยกเว้นบริเวณซอกหินเท่านั้น ที่มีธาตุอาหารสูง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ตะเคียนทอง เขากวาง กาหยี มะกอก เขา ตะแบก
2.2 ป่าที่ขึ้นอยู่บริเวณพื้นที่เขาหินเชลล์และควอทไซท์ พบว่ามีพันธุ์ไม้ขึ้นค่อนข้างหนาแน่นมีการปกคลุมของเรือนยอด ประมาณ 70 – 90 % จะพบไม้ยางนาขึ้นอยู่กระจัดกระจาย และยังพบพันธุ์ไม้ที่สำคัญคือ มังตาล พังกา ไม้ทังคาย ส่วนพืชชั้นล่างก็พบพวก ไผ่ป่า หญ้าพังเหร

3. สังคมพืชน้ำ
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่น้ำ ดังนั้นสังคมพืชน้ำจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคมพืชน้ำ โดยเฉพาะสาหร่าย จะขึ้นอยู่ตามต้นหรือรากของต้นแสม โกงกาง หรือขึ้นอยู่บริเวณชายหาดตามผิวดิน อาจจะเกาะตามหินหรือเปลือกหอย ซึ่งสาหร่ายก็แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ สาหร่ายสีน้ำตาล สีเขียว สีแดง และนอกจากนี้ยังพบพวกหญ้าทะเล แพลงตอน อีกด้วย ซึ่งจะมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลในด้านการเป็นอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัยหรือวางไข่ของสัตว์น้ำนานาชนิด
- พันธุ์พืชหายาก ในที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงามีกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองพังงา ซึ่งพบได้ยาก โดยจะขึ้นอยู่บริเวณตามหน้าผา ซอกหินสูง บนเขาหินปูน ในพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 100 เมตร ดอกเป็นดอกเดี่ยว ก้านดอกตั้งตรง มีจนสั้นปกคลุมเมื่อดอกบานเต็มที่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 – 8 ซม. มีกระเปาะสีนวลขาว จะออกดอกประมาณเดือน เมษายน - สิงหาคม และพฤศจิกายน - ธันวาคม

พันธุ์สัตว์

ในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีสัตว์อยู่หลายชนิด ทั้งสัตว์น้ำ สัตว์บก และสัตว์ปีก แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีมากถึง 27 ชนิด ได้แก่ ลิงแสม ชะนี ค่างแว่นถิ่นใต้ กระรอกปลายหางดำ เลียงผา กระจ้อน นากใหญ่ขนเรียบ หมูเหม็นหรือสาโท กระแตธรรมดา ลิ่นหางยาว หนูท้องขาว หนูหริ่ง นากหางยาว เป็นต้น

2. นก พบจำนวน 120 ชนิด ได้แก่ นกยางเขียว เหยี่ยวแดง นกออก นกหัวโตพันธุ์มลายู นกเปล้าคอสีม่วง นกบั้งรอกเล็กท้องเทา นกนางแอ่นกินรัง นกกระเด็นน้อยธรรมดา นกโกงกางหัวโต นกขมิ้นหัวดำเล็ก เป็นต้น

3. สัตว์เลื้อยคลาน พบทั้งสิ้น 26 ชนิด ได้แก่ เต่าหับ เต่าแดงหรือเต่าใบไม้ เต่าดำหรือเต่าแก้มขาว จิ้งจกหางหยาบ กิ้งก่าบินปีกสีส้ม กิ้งก่าแก้ว แย้ เหี้ย ตะกวดหรือแลน จิ้งเหลนบ้าน จิ้งเหลนต้นไม้ งูทางมะพร้าว งูปล้องหรืองูตามธาร งูสร้อยเหลือง งูปากกว้างน้ำเค็ม งูลายสาบดำขาว งูลายสายคอแดง เป็นต้น

4. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก พบ 4 ชนิด ได้แก่ กบน้ำเค็ม หรือกบน้ำกร่อย กบหนอง กบนาหรือกบเนื้อ และเขียดตะปาด

5. ปลา ประกอบด้วยปลาทะเลนานาชนิดตามบริเวณป่าชายเลน ปากน้ำทะเลและพื้นน้ำทะเล เท่าที่สังเกตพบมี ปลาฉลาม ปลากระเบน ปลาไหลทะเล ปลาจาระเม็ด ปลาเก๋า ปลากระบอก ปลากะพง ปลาตีน ปลาดุกทะเล และปลาที่อาศัยอยู่ในบริเวณแห่งปะการังหลายชนิด เช่น ปลาในสกุลปลาผีเสื้อ และปลามีค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ปลาในสกุลปลาทู

6. สัตว์ประเภทอื่น ๆ ที่มีจำนวนมาก นอกจากสัตว์ป่าและปลาหลายชนิดต่างๆ ที่กล่าวมา ยังมีสัตว์น้ำที่สำคัญและมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และทางด้านนันทนาการ ได้แก่ สัตว์ประเภทกุ้ง หอย และ สัตว์ชั้นต่ำ ประเภทไม่มีกระดูกสันหลัง จำพวกปะการังอีกหลายชนิด เท่าที่พบในบริเวณอ่าวพังงา ได้แก่ ปะการังหนาม ปะการังพุ่มไม้ ปะการังเขากวาง นอกจากนี้ยังพบกุ้งอยู่ประมาณ 14 ชนิดอีกด้วยได้แก่ กุ้งแชบ๊วย กุ้งกุลาลาย กุ้งหางเหลืองสีฟ้า กุ้งตะกวด กุ้งตะเข็บหรือกุ้งลาย กุ้งรู กุ้งตะเข็บมี 2 ชนิด คือ กุ้งเคย และกุ้งกระต่อม เป็นต้น

การเดินทาง
รถยนต์
สามารถใช้ได้สองเส้นทางได้แก่

เส้นทางแรก จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง จากนั้นจึงเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดพังงา รวมระยะทาง 788 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 12 ชั่วโมง

เส้นทางที่สอง จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ไปจนถึงจังหวัดชุมพร และจากจังหวัดชุมพรให้ตรงไปใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 401 จนถึงอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 415 ผ่านอำเภอทับปุดเข้าสู่ตัวเมืองพังงา

รถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถไฟออกจากกรุงเทพฯ ไปลงที่สถานีพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วต่อรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดพังงาอีกประมาณ 2 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีรถไฟหัวลำโพง โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 หรือ www.railway.co.th

รถโดยสารประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางทั้งแบบปรับอากาศและธรรมดา กรุงเทพฯ-พังงา บริการทุกวัน ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02 894 6122 จองตั๋ว บขส. โทร. 02 422 4444 หรือ www.transport.co.th
สถานีพังงา ถนนเพชรเกษม (หลังธนาคารหลวงไทย) โทร. 0 7641 2300, 0 7641 2014 นอกจากนั้นจากจังหวัดพังงา มีรถโดยสารไปยังจังหวัดต่าง ๆ คือ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พัทลุง หาดใหญ่ สงขลา ปัตตานี นราธิวาส สุไหง-โกลก อ.บ้านตาขุน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี และจากอำเภอเมืองมีรถประจำทางจากตลาดไปท่าเรือท่าด่านศุลกากร ที่สามารถเช่าเรือไปอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาได้ด้วย

เครื่องบิน
การเดินทางไปพังงาทางเครื่องบิน นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการเที่ยวบินไปลงจังหวัดภูเก็ต จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดพังงา ระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตร หรือเทียวบินไปจังหวัดระนอง จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดพังงา โดยใช้เวลาเดินทางต่อประมาณ 3 ชั่วโมง

หรือสามารถสอบถามได้ที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 076481188 หรือทางอีเมลล์ aophangnga_np@hotmail.com

แผนที่เส้นทาง
เส้นทางไปอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
เส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองเกาะปันหยี

ภาพทิวทัศน์
เขาพิงกัน เป็นเกาะเล็ก ๆ ซึ่งเกิดจากการทรุดตัวของก้อนหิน และเลื่อนตัวลงมาพิงกันส่วนเดิมดูเหมือนเป็นภูเขา 2 ลูกถูกผ่าออกจากกันและพิงกันอยู่เป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่ง
เขาตะปู เป็นเกาะขนาดเล็กตั้งอยู่โดด ๆ และถูกกัดกร่อนโดยน้ำทะเลทำให้ส่วนล่างถูกกัดเซาะจนเล็กเรียวลง
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาครอบคลุมพื้นที่ป่าชายเลนผืนใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์คงสภาพธรรมชาติดั้งเดิมอยู่เป็นจำนวนมาก
เขาหมาจู เป็นภูเขาหินปูนปขนาดเล็กตั้งโดดเด่นอยู่ มีแมกไม้ขึ้นปกคลุมตามซอกหิน ทำให้มองดูเหมือนสุนัขพันธ์พุดเดิ้ล
เขาเขียน เป็นภูเขาที่มีภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ อยู่บริเวณผนังถ้ำซึ่งจากการสำรวจของกรมศิลปากร พบว่าเป็นภาพเขียนเก่าแก่มีอายุประมาณ 3,000 ปี โดยภาพที่พบเห็นได้เด่นชัดจะเป็นภาพ ปลาโลมา คน ลิง และสัตว์เลื้อยคลาน

เกาะละวะใหญ่ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ โดยเดินทางเรือหางยาวประมาณ 2 ชั่วโมง เกาะละวะใหญ่เป็นเกาะเล็ก ๆ ซึ่งมีหาดทรายขาวโดยรอบเกาะ ใช้เวลาเดินรอบเกาะประมาณครึ่งชั่วโมง มีน้ำทะเลที่ใสและสวยงามไปด้วยปะการังน้ำตื้น เหมาะที่จะมาพักผ่อนในลักษณะของการ ปิกนิค การกางเต็นท์พักแรม
ภาพวิวเกาะละวะใหญ่
เกาะปันหยี เป็นที่ตั้งบ้านเรือนของชาวเกาะ ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีอาชีพประมง ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ประมาณ 200 กว่าหลังคาเรือนมีที่ดินบริเวณเกาะเชิงเขาใช้เป็น “ กุโบร์ ” หรือ ที่ฝังศพ มีโรงเรียนและมัสยิด ตั้งอยู่ด้วย มีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
พระอาทิตย์ตกที่เกาะละวะใหญ่ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา
ชายหาดที่สวยขาวสะอาดบริเวณเกาะละวะใหญ่ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
สถานที่กางเต็นท์บริเวณเกาะละวะใหญ่ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
บ้านกูดูใหญ่ เป็นบ้านพักที่มีไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว สามารถเข้าพักได้ 4 คน เป็นห้องแอร์ ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
บ้านเขาพิงกัน เป็นบ้านพักไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวเป็นบ้านหลังใหญ่ มี 4 ห้องติดกัน ราคาห้องละ 1,000 บาท ห้องหนึ่งสามารถพักได้ 2 คน ลักษณะเป็นห้องแอร์ สามารถจองออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์ www.dnp.go.th ได้ค่ะ
ร้านอาหารสวัสดิการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
อยู่ริมคลองและท่าเรือสำหรับล่องเรือชมอ่าวพังงา
ร้านอาหารสวัสดิการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาหลังใหม่
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหลังใหม่ อยู่ใกล้ร้านอาหารสวัสดิการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน มีระยะทางประมาณ 300 เมตร
ภายในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

แผนที่ผังบริเวณ
ผังบริเวณอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์
ถนน / ทางเดิน - ลานจอดรถ