หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 24374466 คน | พุธ 27 ตุลาคม 2564  

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
[26 ต.ค. 2564]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ต.ค. 2564]
button ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[11 ต.ค. 2564]
button อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[5 ต.ค. 2564]
button กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
 
     
     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ต.ค. 2564]
button ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[11 ต.ค. 2564]
button อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[5 ต.ค. 2564]
button กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
 
     


     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     
อุทยานแห่งชาติพุเตย   (เปิด) (Phu Toei)

ที่ตั้งและข้อมูลทั่วไป
สถานที่ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติพุเตย ตู้ ปณ.19 ป.ท.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180

E-mail : phutoei_np@hotmail.com

โทรศัพท์ : 0 3596 0240 (VoIP), 081 934 2240 (จนท.)

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ: นายโดม จันทร์สุวรรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ
ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท

**หมายเหตุ เมื่อชำระค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติแล้วกรุณาพกบัตรค่าบริการติดตัว ขณะท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเพื่อการตรวจสอบ

อัตราค่าบริการสำหรับยานพาหนะ : -->>คลิก

ร้านค้าสวัสดิการ
ไม่มีร้านค้าร้านอาหาร นักท่องเที่ยวควรจัดเตรียมไป

สัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่
บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ : AIS

อุทยานแห่งชาติพุเตย เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรี ครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เทือกเขาสลับซับซ้อนมีความลาดชันมาก ส่วนที่สูงที่สุดเรียกว่า “ยอดเขาเทวดา” มีระดับความสูง 1,123 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย มีป่าสนสองใบธรรมชาติที่สวยงามเหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีเนื้อที่ประมาณ 198,422 ไร่ หรือ 317.48 ตารางกิโลเมตร

ความเป็นมา : เนื่องด้วยกรมป่าไม้ได้พิจารณาเห็นว่าพื้นที่ป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ ป่าเขาห้วยพลู ท้องที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเดิมเป็นวนอุทยานพุเตย วนอุทยานพุกระทิง วนอุทยานเตรียมการตะเพินคลี่ และป่าไม้ข้างเคียงมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ สมควรที่จะอนุรักษ์ไว้ ดังนั้นกรมป่าไม้จึงมีคำสั่ง ที่ 1224/2537 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2537 ให้นายพันเทพ อันตระกูล นักวิชาการป่าไม้ 6 ไปดำเนินการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม และจัดตั้งวนอุทยานพุเตย วนอุทยานพุกระทิง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ จังหวัดสุพรรณบุรี และจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 โดยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ จากผลการสำรวจพบว่า ประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า สัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนทิวทัศน์ ป่า ภูเขา เกาะ และน้ำตก ที่สวยงามยิ่ง สมควรกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เพื่อสงวนไว้ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงไป

คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู ในท้องที่ตำบลองค์พระ ตำบลห้วยขมิ้น ตำบลนิคมกระเสียว ตำบลวังยาว และตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติพุเตย โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 67 ก ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2541 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 85 ของประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพแผนที่

ขนาดพื้นที่
198422.00 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พต.1 (พุเตย)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พต.2 (พุกระทิง)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พต.3 (ป่าผาก)

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงชันติดต่อกันสลับซับซ้อนมีจุดสูงสุด คือยอดเขาเทวดา มีระดับความสูง 1,123 เมตร อุทยานแห่งชาติพุเตยจึงเป็นพื้นที่ต้นน้ำสำคัญของต้นน้ำลำธารหลายสาย เช่น ห้วยตะเพิน ห้วยใหญ่ ห้วยองค์พระ ห้วยขนุน ห้วยชลอม ห้วยขมิ้น ซึ่งเป็นสายน้ำหลักของชาวสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ทั้งยังเป็นต้นน้ำเขื่อนกระเสียว อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน
อาณาเขตติดต่อด้านทิศเหนือ : อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
อาณาเขตติดต่อด้านทิศใต้ : ห้วยตะเพิน ห้วยน้ำเขียวและอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน ตามโครงการพระราชดำริ
อาณาเขตติดต่อด้านทิศตะวันออก : ห้วยซับปลากั้ง ห้วยชะลอม ห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
อาณาเขตติดต่อด้านทิศตะวันตก : อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศ มีมรสุมพัดผ่านตามฤดูกาล 3 ฤดูคือ ฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกตลอดฤดูกาล
ฤดูหนาว ประมาณเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดฤดูกาล มีอุณหภูมิต่สุดเฉี่ลยประมาณ 7 - 15 องศาเซลเซียล
ฤดูร้อน ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิในเวลากลางวันจะมีประมาณ 30 - 37 องศาเซลเซียลและในเวลากลางคืนมีอุณหภูมิประมาณ 23 - 28 องศาเซลเซียล

พืชพรรณและสัตว์ป่า
ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าสนสองใบ กระจายพันธุ์อยู่ในพื้นที่ส่วนต่าง ๆของอุทยานตามลักษณะภูมิประเทศ ที่เหมาะสมแก่การกระจายพันธุ์ของป่าชนิดนั้นๆ โดยเฉลี่ยมีความหนาแน่นประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ พรรณไม้ที่เด่นได้แก่ พระเจ้าห้าพระองค์ ต้นผึ้ง ยางนา ยางน่อง เหียง พลวง แดง ชิงชัน ประดู่ มะค่าโมง ไผ่ป่าต่าง ๆ และพันธุ์ไม้สนสองใบ

สัตว์ป่ามีอยู่ชุกชุมมาก เนื่องจากมีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารสมบูรณ์ สัตว์ป่าทั่วไปได้แก่ เสือ เก้ง ชะนี หมี นางอาย หรือลิงลม เม่น งูจงอาง งูเห่า หมูป่า อีเห็น ลิง ชะมด เสือโคร่ง เสือดาว เสือดำ ไก่ป่า นกเขาเขียว นกกางเขนดง แซงแซวหางบ่วง เหยี่ยวรุ้ง นกเงือก ฯลฯ

การเดินทาง
รถยนต์

จากกรุงเทพฯ ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 340 (บางบัวทอง-สุพรรณบุรี) จนกระทั่งถึงทางแยกเข้าสู่อำเภอเดิมบางนางบวช ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายผ่านอำเภอเดิมบางนางบวช ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาอีกครั้งเข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 733 มุ่งหน้าสู่ตัวเมืองอำเภอด่านช้าง ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร

จากกรุงเทพฯใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เข้าสู่ตัวจังหวัดนครปฐม จากนั้นให้เลี้ยวขวาที่สามแยกมาลัยแมน เข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 321 มุ่งหน้าสู่อำเภออู่ทอง ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร และจากอำเภออู่ทอง ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 333 เข้าสู่อำเภอด่านช้าง อีก 50 กิโลเมตร

จากอำเภอด่านช้างใช้เส้นทางสาย 333 (ด่านช้าง-บ้านไร่)ไปอีก 15 กิโลเมตรก็จะพบทางแยกเข้าบ้านวังดินเข้าไปที่บ้านป่าขีดอีก 15 กิโลเมตร (ทางลาดยาง) แล้วต่อด้วยทางลูกรัง จากบ้านป่าอีเข้าสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย อีก 3 กิโลเมตร

จากกรุงเทพฯให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 340 (บางบัวทอง – สุพรรณบุรี) ถึงจังหวัดสุพรรณบุรีเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 322 ถึงอำเภอดอนเจดีย์ ระยะทาง 31 กิโลเมตร จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3264 ถึงบ้านสระกระโจม ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 333 มุ่งหน้าสู่อำเภอด่านช้าง ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทาง 3086 (เส้นด่านช้าง – บ่อพลอย) ถึงบ้านปลักประดู่ระยะทาง 32 กม. แล้วเลี้ยวขวาใช้เส้นทาง 3480 ถึงบ้านทุ่งมะกอกแล้วเลี้ยวขวาถึงบ้านห้วยหินดำ ระยะทาง 38 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาอีก 6 กิโลเมตรถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย

รถโดยสารประจำทาง

รถตู้ประจำทางออกจากสถานีขนส่งสายใต้เก่าสาย 69 ทุก 20 นาที ตั้งแต่เวลา 05.00-19.00 น.ถึงขนส่งอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที (โทรจองที่นั่งได้ที่ 088 543 7201) หลังจากนั้นเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางจากสถานีขนส่งด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี หมายเลข 709 ด่านช้าง-บ้านกล้วย รถวิ่งแค่เวลาเดียว คือ เวลา 11.00 น. เพื่อเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติพุเตย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที รวมระยะทางประมาณ 78 กิโลเมตร

รถตู้ประจำทางออกจากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ 994 ทุก 20 นาที ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. ถึงขนส่งอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที (โทรจองที่นั่งได้ที่ ท่าสายใต้ 080 022 2791, ท่านครปฐม 080 022 2195, ท่าด่านช้าง 080 022 2780, ท่าบ้านไร่ 083 316 5151) หลังจากนั้นเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางจากสถานีขนส่งด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี หมายเลข 709 ด่านช้าง-บ้านกล้วย รถวิ่งแค่เวลาเดียว คือ เวลา 11.00 น. เพื่อเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติพุเตย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที รวมระยะทางประมาณ 78 กิโลเมตร

รถตู้ประจำทางออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 994 เลาขวัญ-องค์พระ-ม่วงเฒ่า-หนองปรือ-กรุงเทพฯ (อาคาร D ช่อง D8) ทุก 20 นาที จากขนส่งหมอชิตตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. ถึงตลาดม่วงเฒ่า จังหวัดกาญจนบุรี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที (โทรจองที่นั่ง 082 885 2424) หลังจากนั้นต้องหาเช่าเหมารถเพื่อเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติพุเตย ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง รวมระยะทางประมาณ 46 กิโลเมตร


แผนที่เส้นทาง
เส้นทางไปอุทยานแห่งชาติพุเตย

ภาพทิวทัศน์
น้ำตกตะเพินคี่น้อย ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านกะเหรี่ยงตะเพินคี่ เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่งดงาม สายน้ำไหลกระเซ็นเป็นละอองลงสู่โขดหินข้างล่าง น้ำตกแห่งนี้เป็นแหล่งรวมของเด็กๆชาวกะเหรี่ยงที่พากันมาเล่นน้ำ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงตะเพินคี่ สามารถเที่ยวชมน้ำตกตะเพินคี่น้อยได้ตลอดเวลา
ยอดเขาเทวดา ยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีความสูงถึง 1,12
3 เมตร จากระดับน้ำทะเล หากนักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์บนยอดเขาคงจะต้องเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยแต่คุ้มค่าเมื่อถึงยอดเขา สามารถมองเห็นทะเลหมอก ทุกด้านและสภาพภูเขาที่สลับซับซ้อน ไกลสุดสายตา และผืนป่าตะวันตกที่มีความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมจุดชมวิวบนยอดเขาเทวดาได้ทุกฤดูกาล
น้ำตกตะเพินคี่ใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณขึ้นหมู่บ้านกะเหรี่ยงตะเพินคี่ ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย ประมาณ 18 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพสูง ซึ่งลำธารสายนี้เกิดจากผืนป่าตะเพินคี่อันอุดมสมบูรณ์ นักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความเป็นธรรมชาติ ควรเดินทางท่องเที่ยวในช่วง ปลายฝน ถึง ต้นหนาว ตั้งแต่เดือน กันยายน - ธันวาคม
ถ้ำตะเพินทอง เป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่ ใกล้หมู่บ้าน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านตะเพินคี่และเป็นที่เคารพบูชาของพสกนิกรชนทั่วไป ที่ผ่านมา และยังเป็นที่พำนักของพระธุดงค์ ที่ผ่านมาบริเวณนี้ด้วย
ถ้ำตะเพินเงิน เป็นถ้ำหินปูนขนาดกลาง ประกอบด้วยโถงถ้ำ 4 ห้องด้วยกัน ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย สีขาวบริสุทธิ์ เป็นประกายระยิบระยับดุจดังเพชรสีขาว อันเกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝน ทำปฏิกิริยากับหินปูน ไหลนำพาตะกอนแคลเซียมไบคาร์บอเนต และสายแร่ซิลิก้าร์ ลงมาจับตัวกันเป็นหินงอกหินย้อย หินงอกจะเกิดจากด้านล่าง หินย้อยจะเกิดจากเพดานถ้ำด้านบน และเมื่อกาลเวลาผ่านไปนานเข้าหินงอกและหินย้อยยาวมาบรรจบกันเราเรียกว่าเสาค้ำเพด้านถ้ำ
โถงถ้ำห้องที่หนึ่ง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ฝึกจิตของพระธุดงค์ที่ผ่านมาพักอาศัยบริเวณนี้และเพดานถ้ำประกอบด้วย หินงอก หินย้อย ที่สวยงาม จึงมีชื่อเรียกว่า ห้องประกายเพชร
โถงถ้ำห้องที่สอง ทางด้านซ้ายของห้องแรก เป็นโถงถ้ำที่มีความสวยงามมาก อันเกิดจากหินงอกหินย้อย เสาค้ำเพดานถ้ำ หินย้อยที่ก่อตัวเป็นรูปสายน้ำไหลบริเวณผนังถ้ำ ส่องแสงระยิบระยับเป็นประกาย เมื่อกระทบแสงไฟ สวยงามมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวต่างพากันตั้งชื่อหินงอกหินย้อย ตามจินตนาการของแต่ละคน เช่น เสาค้ำเพดานถ้ำ ผาละอองเพชร น้ำตกธารสวรรค์ หินรูปพระฤๅษี เป็นต้น
โถงถ้ำห้องที่สาม ซึ่งการเข้าชมห้องที่สามนี้เองจะต้องผ่านผาจระเข้เผือก ซึ่งซ่อนตัวอยู่บนผนังถ้ำและผ่านผาช้างน้อย, หินพันท้ายนรสิงห์, หินรูปไอศกรีม,หินรูปไดโนเสาร์
โถงถ้ำห้องที่สี่ บ้านค้างคาว เป็นถ้ำขนาดเล็ก พอเดินได้ ประกอบด้วย หินงอก หินย้อย ซอกและโพงหิน ซึ่งเป็นที่อยู่ของค้างคาวหน้ายักษ์ ปีกดำใหญ่ ห้องนี้จึงได้ชื่อว่าบ้านค้างคาว
ถ้ำตะเพินเพชร เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่มีเพดานถ้ำสูงถึง 10 เมตร มีหินงอก หินย้อย สีขาวบริสุทธิ์ และเป็นประกาย ดุจดั่งเพชร จึงได้ชื่อว่า ถ้ำตะเพินเพชร การเข้าเที่ยวชม ถ้ำตะเพินเพชร ทางเข้าค่อนข้างจะคับแคบ จึงต้องใช้ความพยายามเบียดร่างกายเข้าไป ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทาย สำหรับผู้ที่เข้ามาเที่ยวชม
ศาลเลาด้าร์ อยู่บนเทือกเขาพุเตย เป็นอนุสรณ์รำลึกถึงผู้เสียชีวิต จากเครื่องบินเลาดาห์แอร์ตก เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2534 มีผู้เสียชีวิต 223 คน ห่างจากที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ 1 (พุเตย) ประมาณ 12 กิโลเมตร
น้ำตกพุกระทิง ตั้งอยู่บริเวณบ้านคลองเหล็กไหล ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯที่ 2 (พุกระทิง) ประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีความงดงามมากอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเกิดจากผาหินที่มีความสูงถึง 30 เมตร บีบตัวเข้าหากันทำให้เกิดสายน้ำไหลผ่าน กระทบโขดหินลดหลั่นกระเซ็นเป็นละออง ลอดผ่านเกาะแก่งรวมเป็นสายธารสู่พื้นล่าง นักท่องเที่ยวที่ต้องการจะสัมผัสความงดงมของน้ำตกพุกระทิงควรเดินทางท่องเที่ยวในช่วง เดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน จะเหมาะสมกับการเที่ยวชมน้ำตกแห่งนี้
ป่าสนสองใบ เป็นลักษณะป่าสนเขา ป่าโปร่ง อากาศเย็นสบาย มีความสูง 763 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล และยังมีการกระจายพันธุ์ของต้นสนสองใบ ประมาณ 1300 ต้น เป็นที่น่ามาเยี่ยมชมยิ่งนักในความงามของป่าสนสองใบแห่งเดียวในภาคกลาง

แผนที่ผังบริเวณ
ผังบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์
- -
ลานจอดรถ - ลานจอดรถ
ถังขยะ - ถังขยะ
ถังขยะ - เต็นท์เล็ก