หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 18285084 คน | พุธ 22 พฤษภาคม 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
ประกาศ... ปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกเกริงกระเวีย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
[14 พ.ค. 2562]
button เตือน!! พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน วันที่ 1-2 เมษายน 2562
[2 เม.ย. 2562]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เจตนารมณ์และแนวคิดการนำร่องพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... สูู่การปฏิบัติการ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
[22 มี.ค. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย (เปิดให้บริการตามปกติแล้ว)
[12 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[7 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดอยจง
[10 พ.ค. 2562]
button รายงานผลการดำเนินงานการยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของชาติ
[26 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
[19 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่8) พ.ศ.2562
[19 เม.ย. 2562]
button การเตรียมความพร้อมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
[9 เม.ย. 2562]
button รายงานการประเมินประสิทธิภาพการจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
[28 มี.ค. 2562]
button ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
 
     

     
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[17 พ.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[1 พ.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[8 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
[5 มี.ค. 2562]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ก.ย. 2561]
 
     
น้ำตกกะเปาะ (วน.) (Namtok Kapo)

ที่ตั้งและแผนที่
วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์ 0 7727 2058 โทรสาร 0 7727 3077 อีเมล reserve@dnp.go.th

วนอุทยานน้ำตกกะเปาะอยู่ในท้องที่ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำตกกะเปาะ มีเนื้อที่ประมาณ 283 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2501
โดยมีอาณาเขค ดังนี้
ทิศเหนือ จด ทางหลวงชนบท ท้องที่ หมู่ที่ ๒ ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ทิศใต้ จด ที่ทำกินของราษฎร (พื้นที่ สปก.) ท้องที่ หมู่ที่ ๖ ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะศูนย์เพาะชำกล้าไม้ และศูนย์ไฟป่า
ทิศตะวันออก จด ที่ทำกินของราษฎร(พื้นที่ สปก.)
ทิศตะวันตก จด ทางหลวงแผ่นดิน ๔๑ (ถนนเพชรเกษม) อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร


สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพแผนที่

ขนาดพื้นที่
283.00 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศ
วนอุทยานน้ำตกกะเปาะและสวนป่าน้ำตกกะเปาะ เนื่องจากพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบ ทำให้เกิดสายธารสายสั้นๆ ไหลลงสู่คลองกะเปาะ คลองกะเปาะเป็นลำธารคลองขนาดกลาง มีน้ำไหลตลอดปี ทางทิศตะวันออก ประมาณ 1 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นที่ราบสมบูรณ์ ทางทิศตะวันตกและทิศใต้เป็นที่สูง มีลำห้วยและเทือกเขาอยู่ทั่วไป พื้นที่โดยรอบเหมาะแก่การเพาะปลูก

ลักษณะภูมิอากาศ
- เนื่องจากจังหวัดชุมพรตั้งอยู่ในภาคใต้ตอนบนและติดกับทะเล ลักษณะอากาศในแต่ละฤดูกาลจึงไม่แตกต่างกันมากนัก อย่างไรก็ตามเมื่อ พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศโดยทั่วไปของประเทศไทยแล้วสามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูระยะนี้เป็นช่วงว่างของลมมรสุมหลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะสูงขึ้นโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตามจังหวัดชุมพรอยู่ใกล้ทะเลจึงไม่ร้อนมากนัก เพราะได้รับกระแสลมและไอน้ำทำให้อากาศคลายความร้อนลงไปมาก
ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย และมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้เป็นระยะๆในเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นระยะแรกที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้จังหวัดชุมพรยังมีฝนชุกต่อเนื่อง จนถึงเดือนธันวาคมฝนจึงเริ่มลดลง
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ในระยะแรกจะยังมีฝนตกจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้นในเดือนธันวาคมอุณหภูมิจะลดลงทั่วไปและมีอากาศหนาวเย็นเป็นครั้งคราว โดยอุณหภูมิจะลดลงต่ำสุดในเดือนธันวาคมและมกราคม

พืชพรรณและสัตว์ป่า
ทรัพยากรป่าไม้ในบริเวณที่ทำการสำรวจ โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นป่าดิบชื้น (Moist Evergreen Forest) เป็นสังคมพืชดั้งเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่มักพบเป็นหย่อมๆ ตามพื้นที่ราบและเนินเขา พืชป่ามีค่าหายาก เช่น ต้นค้อ,ต้นพ้อ,กล้วยไม้ไอยเรศ,ต้นบุก,บุกเตียง,กล้วยไม้ดิน,กล้วยป่า ,มะขามป้อม ,ต้นกระทือ,ต้นชะพลู,เต่าร้าง,เตยหนาม,กระแตไต่ไม้
ทรัพยากรสัตว์ป่า
เนื่องจากเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก ล้อมรอบด้วยหมู่บ้านและที่ทำกินของราษฎร จึงพบเพียงสัตว์
ป่าขนาดเล็ก และนก ชนิดต่างๆได้แก่ สัตว์ป่ามีค่าหายาก และสัตว์ป่าเฉพาะถิ่น เช่น นิ่ม,กระรอก,นางอาย,นกขากรรไกร,นกโพระดก,เหยี่ยว,กระแต,บ่าง,ค้างคาว,ไก่ป่า,นกเขา,นกหัวขวาน,นกกาเหว่า,นกฮูก,อีกา,นกสาลิกา,นกกระจิบ,นกกระปูด

การเดินทาง

- เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล เดินทางจากกรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร อยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 452 – 453 เข้าจากถนนสายหลักเพชรเกษม หมายเลข 4 ประมาณ 800 เมตร การคมนาคมสะดวก
- เดินทางโดยรถยนต์สาธารณะ จากกรุงเทพฯ สามารถลงรถหน้าปากทางเข้าได้ จากปากทางเข้าไม่มีรถโดยสารสาธารณะ ต้องเดินเท้าเข้า ประมาณ 800 เมตร
- เดินทางโดยรถไฟ ลงสถานีรถไฟปะทิว จากนั้นต้องเหมารถเพื่อเดินทางเข้าน้ำตกกะเปาะ

แผนที่เส้นทาง

ภาพทิวทัศน์
น้ำตกกะเปาะสภาพทั่วไปเป็นหินปูน น้ำในลำธารใสเย็นไหลตลอดปี มีที่พักผ่อนโดยรอบตลอดลำธาร

แผนที่ผังบริเวณ

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์