หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 17876549 คน | อังคาร 19 มีนาคม 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวในเขตอุทยานแห่งชาติฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน เนื่องจากเกิดพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK)
[4 ม.ค. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย (เปิดให้บริการตามปกติแล้ว)
[12 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน รับมอบโล่ห์พร้อมป้ายรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว
[6 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน สนธิกำลังการแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกยางพารา
[6 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[8 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ ในการประเมินความเหมาสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ของสำนักอุทยานแห
[5 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
button แบบฟอร์ม แบบจัดทำข้อมูลกรอบความต้องการงบลงทุน
[22 ก.ค. 2559]
button แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์เรือที่ใช้ประจำอุทยานแห่งชาติ
[29 มิ.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
[1 มิ.ย. 2559]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ สามารถประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติได้อีก 1 แห่ง คือ "อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน"
[25 เม.ย. 2559]
 
     
พระแท่นดงรัง (วน.) (Phra Thaen Dong Rang)

ที่ตั้งและแผนที่
สถานที่ติดต่อ : หมู่ที่ 10 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าวนอุทยาน : นายพีระเดช สิงห์ประเสริฐ

วนอุทยานพระแท่นดงรัง อยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 10 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพระแท่นดงรัง มีเนื้อที่ประมาณ 1,344 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2525 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ จดวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร บ้านพระแท่น
ทิศใต้ จดบ้านท่าโป่ง บ้านไร่
ทิศตะวันออก จดบ้านดงรัง บ้านโป่ง
ทิศตะวันตก จดดอนอีหนูน บ้านอุโลกสี่เหลี่ยม

สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพแผนที่

ขนาดพื้นที่
1344.00 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่
วนอุทยานพระแท่นดงรัง

ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่ราบ มีเนินเขาขนาดเล็ก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 0-20 เมตร พื้นที่โดยรอบเป็นที่นาและเกษตรกรรม

ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศในพื้นที่วนอุทยานฯ แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ
ฤดูฝน ปริมาณฝนน้อย ประมาณ 300-500 มิลลิเมตร
ฤดูหนาว อากาศไม่หนาวจัดและมีระยะเวลาในช่วงสั้นๆ
ฤดูร้อน อากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส

พืชพรรณและสัตว์ป่า
พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้หลากหลายประมาณ 100 ชนิด กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ รัง มะค่าแต้ อุโลก ยอป่า ยอเถื่อน กระโดน เต็ง ตะแบก พืชสมุนไพร เป็นต้น
สัตว์ป่าที่พบได้แก่ แย้ แมลงและนกชนิดต่างๆ

การเดินทาง
การเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ตามถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4) ถึงแยกสระกระเทียม จังหวัดราชบุรี ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร จากนั้นเดินทางตามถนนแสงชูโต (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323) สู่แยกท่าเรือ จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร และเดินทางตามถนนสายท่าเรือ-พระแท่น (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3081) ถึงวนอุทยานพระแท่นดงรัง ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร


แผนที่เส้นทาง

ภาพทิวทัศน์
สภาพภูมิทัศน์ภายในวนอุทยาน
วนอุทยานพระแท่นดงรัง จ.กาญจนบุรี
สังคมป่าเต็งรังที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ มีการเกิดทดแทนของสังคมพืชป่าเบญจพรรณ ทำให้เกิดความหลากหลายของชนิดสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมทั้งพืชสมุนไพรต่างๆเป็นแหล่งศึกษาความหลากหลายทางธรรมชาติที่มีคุณค่า และความสำคัญ
ที่ทำการวนอุทยานชั่วคราว
ทางขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทจำลอง (แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง)
รอยพระพุทธบาทจำลอง
วิหารพระแท่น
พระแท่นจำลอง พระแท่นบรรทมของพระพุทธเจ้า สร้างเป็นหินแท่งทึบหน้าลาดรูปคล้ายแท่นหรือเตียงนอน เดิมมีต้นรังอยู่ริมพระแท่นข้างละต้น โน้มยอดเข้าหากัน

แผนที่ผังบริเวณ

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์