หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 20670655 คน | อังคาร 7 เมษายน 2563  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด ดำเนินการต้านไวรัสวิด-19
[27 มี.ค. 2563]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด ร่วมต้านไวรัส โควิด-19
[17 มี.ค. 2563]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดสำรวจการครอบครองที่ดินที่อยู่อาศัยของราษฎร์ที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
[12 มี.ค. 2563]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
[27 ก.พ. 2563]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดร่วมกิจกรรมจิตอาสา
[27 ก.พ. 2563]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดร่วมกับ ม.ทักษิณ จัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ
[18 ก.พ. 2563]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ร่วมรณรงค์ลดขยะมูลฝอยในเขตอุทยานแห่งชาติ
[18 ก.พ. 2563]
button การประชุมคณะทำงานการสำรวจครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่
[23 ม.ค. 2563]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button ปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
[24 มี.ค. 2563]
button ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกผาแตก ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
[16 มี.ค. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
button ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เป้นการชั่วคราว
[18 ต.ค. 2562]
button ประกาศ โครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก
[3 ต.ค. 2562]
button พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
[11 มิ.ย. 2562]
button แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน
[4 มิ.ย. 2562]
button การเตรียมความพร้อมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
[9 เม.ย. 2562]
button ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
 
     

     
 
ข่าวสมัครงาน
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[13 มี.ค. 2563]
button ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[6 มี.ค. 2563]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ก.ย. 2561]
 
     
น้ำตกบ๋าหลวง (วน.) (Namtok Ba Luang)

ที่ตั้งและแผนที่
สถานที่ติดต่อ : วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวงอยู่ในท้องที่บ้านโคกล่าม ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล มีเนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2526

ประวัติความเป็นมา
วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล ตั้งชื่อตามน้ำตกบ๋าหลวง ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านเรียกว่า น้ำตกตาดโตน เกิดจากลำห้วยยางซึ่งมีต้นกำเนิดจากภูเขาสวนกวาง ไหลผ่านลานหินทราย แล้วตกลงสู่พื้นล่างเกิดเป็นน้ำตกขนาดเล็ก สูงประมาณ 10 เมตร แล้วไหลลงสู่ห้วยบาตร ซึ่งเป็นลำห้วยที่แบ่งแนวเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์ ก่อนจะไหลรวมกับแม่น้ำลำปาวต่อไป บริเวณวนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวงในสมัยก่อนเป็นป่าดงดิบ มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุม ได้แก่ ตะเคียนทอง กระบาก ตะแบก พะยอม และ ยมหิน เป็นต้น โดยในปี พ.ศ. 2516 รัฐบาลได้เปิดให้สัมปทานทำไม้กระยาเลยในพื้นที่ป่าเขาสวนกวาง และราษฎรในพื้นที่ได้แผ้วถางป่าเสื่อมโทรมหลังการทำไม้สัมปทานเพื่อทำการเกษตร จึงทำให้เกิดการบุกรุกและครอบครองพื้นที่บริเวณนี้ ต่อมาราษฎรบ้านโคกล่ามและพื้นที่ใกล้เคียงได้ทำหนังสือถึงกรมป่าไม้เพื่อขอให้จัดตั้งเป็นวนอุทยาน เนื่องจากยังมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีลานหิน และน้ำตกที่สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อน หย่อนใจ กรมป่าไม้จึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจและได้ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2526 มีเนื้อที่ 1,200 ไร่

ที่ตั้งและอาณาเขต
วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับ วนอุทยานภูเขาสวนกวาง จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้ ติดกับ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล และบ้านโคกล่าม
ทิศตะวันออก ติดกับ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล
ทิศตะวันตก ติดกับ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล

สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพแผนที่

ขนาดพื้นที่
1200.00 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศ
บริเวณวนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาขนาดกลาง ทอดแนวยาวไปตามทิศตะวันออก-ตะวันตก ใช้เป็นแนวเขตธรรมชาติแบ่งเขตจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่น มีชื่อเรียกว่าภูเขาสวนกวาง มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 300-450 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินทราย จุดที่สูงสุดมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 450 เมตร โดยบริเวณด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกของวนอุทยาน มีสภาพพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธารที่ไหลลงสู่ลำห้วยสายต่างๆ จำนวน 6 สาย ได้แก่ ห้วยอีเปีย ห้วยเหี้ย ห้วยเลิง ห้วยคำบอน ห้วยยาง และห้วยทรายดูน ก่อนจะไหลรวมสู่ลำปาวและเก็บกักที่เขื่อนลำปาวในที่สุด

สภาพธรณีวิทยา
ลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่จัดอยู่ในกลุ่มหินโคราช หมวดหินพระวิหาร ประกอบด้วยหินทรายเนื้อควอตซ์สีขาวที่สะสมตัวโดยแม่น้ำขนาดใหญ่มากในอดีต มักแสดงลักษณะชั้นเฉียงระดับและมีชั้นบางๆ ของหินทรายแป้งสีเทาดำแทรก ความหนาของหมวดหินนี้แตกต่างกันในแต่ละบริเวณ ตั้งแต่ 56-136 เมตร ลักษณะหินเป็นหินทราย เม็ดหยาบ สีขาว มีเม็ดกรวดปน บางแห่งมีสภาพเป็นลานหินกว้างใหญ่
ลักษณะดิน
ชุดดินที่พบในพื้นที่ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 48 และ 56 โดยมีหน้าดินตื้น เนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนเศษหินหรือปนกรวด ก้อนกรวดขนาดใหญ่เป็นหินกลมมน ถ้าเป็นดินปนเศษหินมักพบชั้นหินพื้นตื้นกว่า 50 ซม. สีดินเป็นสีน้ำตาล สีน้ำตาลปนแดง สีแดงปนเหลือง พบบริเวณพื้นที่ที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชันประมาณ 3 - 25 % เป็นดินตื้นมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ ระดับน้ำใต้ดินอยู่ลึกกว่า 2 เมตร มีค่าpHอยู่ระหว่าง 5.0-7.0 ปกคลุมด้วยป่า เบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าละเมาะ และทุ่งหญ้าธรรมชาติ

ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นแบบทุ่งหญ้าในเขตร้อน คือมีฝนตกสลับกับแห้งแล้ง ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอุณหภูมิ (Temperature) เฉลี่ย ต่ำสุด 13-16 องศาเซลเซียส สูงสุด 40-42 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์ (Humidity) เฉลี่ย ต่ำสุด 35-46 เปอร์เซ็นต์ สูงสุด 93-96 เปอร์เซ็นต์ มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณน้ำฝน (Precipitation) เฉลี่ย 95-160 มิลลิเมตร/ปี
แหล่งน้ำ
ในบริเวณพื้นที่วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวงมีลำห้วยยางไหลผ่าน เกิดจากลำห้วยสาขา ได้แก่ห้วยอีเปีย ห้วยเหี้ย ห้วยเลิง และห้วยคำบอน โดยมีต้นน้ำมาจากภูเขาสวนกวาง แล้วไหลมารวมกับห้วยยาง ก่อนจะไหลรวมกับห้วยทรายดูน ตรงบริเวณแนวเขตแบ่งจังหวัดขอนแก่น อุดรธานีและกาฬสินธุ์ แล้วไหลไปยังลำปาวและเข้าสู่เขื่อนลำปาวในที่สุด จึงถือได้ว่าบริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของภาคอีสาน

พืชพรรณและสัตว์ป่า
พื้นที่บริเวณวนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวงเคยเป็นป่าสัมปทานไม้กระยาเลยมาก่อน โดยกรมป่าไม้ได้ดำเนินการปลูกฟื้นฟูบริเวณที่ราษฎรเคยบุกรุก ปัจจุบันเป็นป่าที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นป่าผลัดใบ ประมาณร้อยละ 80 ได้แก่ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และทุ่งหญ้า ที่เหลือเป็นป่าไม่ผลัดใบ ได้แก่ป่าดิบแล้งที่กระจายอยู่ตามหุบเขา และมีสวนป่าของทางราชการที่ปลูกไว้ พันธุ์ไม้ได้แก่ ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้พะยูง ไม้ยูคาลิปตัส และกระถินเทพา ส่วนพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่เจริญเติบโตตามธรรมชาติประกอบด้วยพันธุ์ไม้เด่นวงศ์ไม้ยาง ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง และตะเคียน โดยเฉพาะไม้เต็งและรัง พบมากที่สุดตามสันเขา ต้นไม้มีขนาดความสูงอยู่ที่ประมาณ 10 – 20 เมตร และมีพันธุ์ไม้ขนาดเล็กที่มีขนาดความสูงต่ำกว่า 10 เมตร เช่น ติ้วแดง ติ้วขน ยอป่า เป็นต้น
สังคมพืชชั้นล่างประกอบด้วยหญ้าเพ็กซึ่งเป็นไผ่แคระชนิดหนึ่ง ขึ้นเป็นกอหนาแน่นแทรกด้วยไผ่ ไม้พุ่ม พืชล้มลุก และเถาวัลย์ ในช่วงฤดูแล้งพืชชั้นล่างจะเหี่ยวแห้งหรือทิ้งใบจนหมด โดยเฉพาะหญ้าเพ็กที่มักจะกลายเป็นเชื้อไฟอย่างดี นอกจากหญ้าหลากชนิดแล้วยังมีพืชล้มลุก โดยเฉพาะพรรณพืชวงศ์ดาวเรือง เช่น ดาวเรืองภูต่างหูขาว พืชวงศ์กระเพรา–โหระพา เช่น เนียมดอกธูป หญ้าหัวเสือ หางเสือลาย พืชวงศ์แววมยุรา เช่น แววมยุรา หญ้าข้าวก่ำ ส่วนบริเวณพื้นที่ชุ่มแฉะมีมอสส์จำพวกข้าวตอกฤษีหลายชนิด มองดูคล้ายพื้นพรม บางแห่งที่มีพืชล้มลุกขนาดเล็กหลายชนิดจะขึ้นปะปนกันแน่น เช่น กระดุมเงิน สาหร่ายข้าวเหนียว ดุสิตา และหญ้าข้าวก่ำ เป็นต้น

ทรัพยากรสัตว์ป่า
พื้นที่ป่าในวนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวงเป็นแหล่งอาศัยและหากินของสัตว์ป่าจำนวนมาก โดยจำแนกเป็นประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และนก ทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพ
1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammal) ชนิดที่พบทั่วไป เช่น หมูป่า กระต่ายป่า กระแต หนูหริ่ง ตุ่น ที่พบบ้างเป็นครั้งคราว เช่น แมวป่า หมาใน หมาจิ้งจอก เป็นต้น
2. สัตว์เลื้อยคลาน ( Reptile ) ชนิดที่พบทั่วไป เช่น ตุ๊กแก จิ้งจกป่าสีจาง จิ้งเหลน เต่าเหลือง งูดิน งูทางมะพร้าว งูเห่า งูเขียวหางไหม้ งูจงอาง เป็นต้น
3. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ( Amphibian ) ชนิดที่พบทั่วไป เช่น อึ่งอี๊ดหนังลาย อึ่งอี๊ดเทาจุดดำ เขียดท้ายทอยดำ เขียดหนอง คางคก กบหูใหญ่ กบหมื่น ปาดนิ้วแยกหลาย และปาดอื่นๆ
4. นก (Bird) ได้แก่จำพวกนกป่า ทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพ เช่น ไก่ป่า นกกระจิบ นกกระจอกบ้าน นกกระปูดเล็ก นกเขาใหญ่ นกเค้าแมน เป็นต้นการเดินทาง
รถยนต์
วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวงอยู่ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 85 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอกระนวน ประมาณ 21 กิโลเมตร เป็นทางลูกรังแยกจากทางหลวงสายอำเภอกระนวน-อำเภอท่าคันโท ตรงหลักกิโลเมตรที่ 18 ประมาณ 3 กิโลเมตร


แผนที่เส้นทาง

ภาพทิวทัศน์
น้ำตกตาดโตน น้ำตกตาดโตน มีความสูงประมาณ 10 เมตร เหนือน้ำตกเป็นลานหินกว้าง มีทางเดินศึกษาธรรมชาติไปที่อ่างนางลอย
กิจกรรม : เดินป่าศึกษาธรรมชาติ เที่ยวน้ำตก

แผนที่ผังบริเวณ

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์
ห้องน้ำ - ห้องน้ำ