หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 17920664 คน | เสาร์ 23 มีนาคม 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
สำนักอุทยานแห่งชาติ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เจตนารมณ์และแนวคิดการนำร่องพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... สูู่การปฏิบัติการ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวในเขตอุทยานแห่งชาติฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน เนื่องจากเกิดพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK)
[4 ม.ค. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย (เปิดให้บริการตามปกติแล้ว)
[12 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน รับมอบโล่ห์พร้อมป้ายรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว
[6 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[8 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ ในการประเมินความเหมาสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ของสำนักอุทยานแห
[5 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
button แบบฟอร์ม แบบจัดทำข้อมูลกรอบความต้องการงบลงทุน
[22 ก.ค. 2559]
button แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์เรือที่ใช้ประจำอุทยานแห่งชาติ
[29 มิ.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
[1 มิ.ย. 2559]
 
     
น้ำตกรามัญ (วน.) (Namtok Raman)

ที่ตั้งและแผนที่
วนอุทยานน้ำตกรามัญอยู่ในท้องที่ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา มีเนื้อที่ประมาณ 125.00 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2526 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ จดพื้นที่สวนยาง
ทิศใต้ จดป่าควนหน้าบ้าน-เขาช้างตาย
ทิศตะวันออก จดพื้นที่สวนยาง
ทิศตะวันตก จดพื้นที่สวนยาง

ความเป็นมา น้ำตกรามัญ มีชื่อเรียกเช่นนี้ เพราะ ในสมัยสงคราม 9 ทัพ ได้มีชาวมอญกลุ่มหนึ่งหนีทัพพม่าขึ้นไปตั้งชุมชนตรงชั้นบนสุดของน้ำตกแห่งนี้ ดังนั้นชาวบ้านจึง เรียกว่า “น้ำตกรามัญ” มาจนถึงทุกวันนี้

น้ำตกรามัญ เดิมเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนิยมเข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2519 ทางจังหวัดพังงาได้เข้ามาพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพังงา และเมื่อปี พ.ศ. 2526 ได้จัดตั้งเป็นวนอุทยานน้ำตกรามัญ และโอนมาอยู่ภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้ และในปี พ.ศ. 2545 มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ วนอุทยานน้ำตกรามัญ จึงอยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพแผนที่

ขนาดพื้นที่
125.00 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปบริเวณน้ำตกรามัญ เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนติดต่อกัน พื้นที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 100 เมตร ดินเป็นดินเหนียวปนทราย หินเป็นหินปูน มีหินทรายและหินแกรนิตปนบ้างเล็กน้อย ส่วนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของวนอุทยานมีลักษณะเป็นธารน้ำขนาดกลางไหลจากป่าต้นน้ำผ่านหุบเขา และผ่านพื้นที่ต่างระดับก่อให้เกิดน้ำตกชั้นต่างๆ จำนวน 8 ชั้น

ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพดินฟ้าอากาศเหมือนกับพื้นที่ทั่วๆ ไปในจังหวัดพังงามีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูร้อน
ฤดูฝน เริ่มจากเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม
ฤดูร้อน เริ่มจากเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน

พืชพรรณและสัตว์ป่า
ป่าบริเวณน้ำตกรามัญ ยังสมบูรณ์ซึ่งเป็นป่าดงดิบชื้นเหลืออยู่เฉพาะบริเวณลำห้วยเท่านั้น เหนือขึ้นไปส่วนใหญ่ป่ามีสภาพเสื่อมโทรม ถูกบุกรุกแผ้วถางทำสวนเกือบหมด พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ตะเคียนสามพอน ตะเคียนทราย ยาง ยูง เสียดช่อ ส้าน เป็นต้น ไม้พื้นล่างได้แก่ ไผ่บง ไผ่ซาง ไผ่รวก กล้วย ป่าเฟิร์น และบอน

สัตว์ป่าที่พบได้แก่ ลิง ค่าง หมูป่า กระจง เก้ง อีเห็น กระรอก นกชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสัตว์น้ำชนิดต่างๆ เช่น ตะพาบน้ำ ปู กบ ปลาซิว ปลาพลวงหิน ปลาเสือ

การเดินทาง
จากที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงหลักกิโลเมตรที่ 874 แยกเข้าทางแยกซ้ายมือตามถนนลูกรังไปประมาณ 6 กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณน้ำตก

จากจังหวัดพังงา ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศใต้สู่ตำบลกระโสม ห่างตัวเมืองประมาณ 11 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปทางวัดสุวรรณคูหา เดินทางไปยังวนอุทยานน้ำตกรามัญ ประมาณ 8 กิโลเมตร


แผนที่เส้นทาง

ภาพทิวทัศน์
น้ำตกรามัญ เป็นน้ำตกขนาดกลางมีน้ำไหลตลอดปี มีจำนวนชั้นของน้ำตก 8 ชั้น

แผนที่ผังบริเวณ

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์