หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 19113009 คน | อาทิตย์ 22 กันยายน 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
ประกาศ เรื่อง เปิดการท่องเที่ยวเกาะจานและเกาะท้ายทรีย์ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
[19 ก.ย. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง เปลี่ยนชื่ออุทยานแห่งชาติภูผายา เป็น อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ - ภูพระบาท
[24 ก.ค. 2562]
button การประชุมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
[27 มิ.ย. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย (เปิดให้บริการตามปกติแล้ว)
[12 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[7 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ สำนักอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[21 ส.ค. 2562]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวไทยและยานพาหนะ ในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี
[22 ก.ค. 2562]
button พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
[11 มิ.ย. 2562]
button แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน
[4 มิ.ย. 2562]
button การเตรียมความพร้อมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
[9 เม.ย. 2562]
button ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
 
     

     
 
ข่าวสมัครงาน
button รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ตำแหน่งช่างศิลป์
[28 ส.ค. 2562]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักอุทยานแห่งชาติ62
[27 ส.ค. 2562]
button ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำนักอุทยานแห่งชาติ
[22 ส.ค. 2562]
button รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 1 ตำแหน่ง
[16 ส.ค. 2562]
button รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 2 ตำแหน่ง
[8 ส.ค. 2562]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ก.ย. 2561]
 
     
พุม่วง (วน.) (Phu Muang)

ที่ตั้งและแผนที่
สถานที่ติดต่อ : สถานที่ติดต่อ : หมู่ที่ 15 ตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หัวหน้าวนอุทยาน : นายชัชวาล เอี่ยมตาก

วนอุทยานพุม่วง อยู่ในท้องที่ตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาตะโกปิดทองและป่าเขาเพชรน้อย มีเนื้อที่ประมาณ 1,725 ไร่ โดยกรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2527 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ จดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาตะโกปิดทอง
ทิศใต้ จดที่ดินกรมศิลปากร
ทิศตะวันออก จดที่ดินสุสานสุนิรันด์
ทิศตะวันตก จดบริเวณอ่างเก็บน้ำเขาถ้ำเสือ

ความเป็นมา

จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่แต่โบราณ จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ น้ำตก และวรรณคดีที่น่าสนใจ อีกทั้งมีสภาพป่าที่ใกล้แหล่งชุมชน ท่านอาจารย์วัชรินทร์ โสไกร ศึกษานิเทศ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เห็นว่าสถานที่แห่งนี้น่าจะอนุรักษ์ไว้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติวิทยาของเยาวชนรุ่นหลัง จึงได้เสนอจัดตั้งเป็นวนอุทยาน ต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (นายจรินทร์ กาญจโนมัย) เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๖ และได้มีบัญชาให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี และป่าไม้อำเภออู่ทอง ไปดำเนินการสำรวจสภาพป่าและเห็นว่าเข้าหลักเกณฑ์ในการประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยาน จึงได้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามลำดับขั้นตอน และทางกรมป่าไม้ได้มีการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นวนอุทยานพุม่วง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๗ ซี่งในปัจจุบันได้ร่วมปฏิบัติงานกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) จนทำให้พื้นที่ของวนอุทยานพุม่วงบางส่วน(ตำบลอู่ทอง) ประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองขึ้นมา

สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพแผนที่

ขนาดพื้นที่
1725.00 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่
วนอุทยานพุม่วง

ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นภูเขาหลายลูกติดต่อกันส่วนใหญ่เป็นหิน บริเวณตอนกลางเป็นที่ราบ ความสูงของพื้นที่ 180-245 เมตร และมีสถานที่ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวรรณคดีอยู่บริเวณเชิงเขา

ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม

พืชพรรณและสัตว์ป่า
เป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ขี้หนอน กระเช้า ตะโก พุด โมกมัน มะกอกป่า มะม่วงหัวแมลงวัน กระพี้จั่น ปรง จันทน์ขาว เป็นต้น

สัตว์ป่าที่พบได้แก่ ไก่ป่า กระรอก กระแต กระต่ายป่า หมาป่า อีเห็น และนกชนิดต่างๆ

การเดินทาง
เส้นทางคมนาคมเข้าสู่วนอุทยานพุม่วง โดยทางรถยนต์จากจังหวัดกาญจนบุรีตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๔ หรือจากจังหวัดนครปฐมตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ถึงแยกไปอำเภอบ่อพลอยเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๓๒๔ ประมาณ ๕๐๐ เมตร จะเห็นป้ายบอกทางเข้าวนอุทยานพุม่วง เลี้ยวขวาไปตามถนนคอนกรีต ระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร ถึงวนอุทยานพุม่วง หรือจากจังหวัดสุพรรณบุรีตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ถึงแยกไปอำเภอบ่อพลอยเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๓๒๔ ประมาณ ๕๐๐ เมตร จะเห็นป้ายบอกทางเข้า วนอุทยานพุม่วง เลี้ยวขวาไปตามถนนคอนกรีต ระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร ถึงวนอุทยานพุม่วง ซึ่งวนอุทยานพุม่วงนั้น อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภออู่ทอง ประมาณ ๗ กิโลเมตร ,ห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี ๓๘ กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๑๓๐ กิโลเมตร

แผนที่เส้นทาง

ภาพทิวทัศน์
เส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร เพื่อศึกษาพรรณไม้และกลุ่มโบราณสถาน จำนวน ๑ เส้นทาง แบ่งเป็น ๖ สถานี คือ ๑.โบราณสถานคอกช้างดิน ๒.โบราณสถานฐานศิลาแลง ๓.สภาพป่ารวก ๔.จุดชมภูมิทัศน์ ๕.สภาพป่าเบญจพรรณ ๖.ลานหินเล็ก
โบราณสถานฐานศิลาแลง เป็นศิลปะสมัยทวารวดี อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑ - ๑๒ สันนิษฐานว่าเป็นฐานวิหารวัดร้างหรือสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงคล้องช้างป่า
อุทยานสวนหินพุทธสถานทวารวดีอู่ทองเชิงนิเวศ เป็นสวนหินธรรมชาติดึกดำบรรพ์ อายุไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านปี รูปทรงแปลกตา เส้นทางเดินชมกว่า 5 กิโลเมตร จากสำนักปฏิบัติธรรมพุหางจนถึงขุนเขาวัดถ้ำเสือ


แผนที่ผังบริเวณ

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์