หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 18262939 คน | อาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
ประกาศ... ปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกเกริงกระเวีย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
[14 พ.ค. 2562]
button เตือน!! พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน วันที่ 1-2 เมษายน 2562
[2 เม.ย. 2562]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เจตนารมณ์และแนวคิดการนำร่องพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... สูู่การปฏิบัติการ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
[22 มี.ค. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย (เปิดให้บริการตามปกติแล้ว)
[12 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[7 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดอยจง
[10 พ.ค. 2562]
button รายงานผลการดำเนินงานการยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของชาติ
[26 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
[19 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่8) พ.ศ.2562
[19 เม.ย. 2562]
button การเตรียมความพร้อมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
[9 เม.ย. 2562]
button รายงานการประเมินประสิทธิภาพการจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
[28 มี.ค. 2562]
button ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
 
     

     
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[17 พ.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[1 พ.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[8 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
[5 มี.ค. 2562]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ก.ย. 2561]
 
     
ถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส (วน.) (Tham Saeng Tham Phrommawat)

ที่ตั้งและแผนที่
วนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาสอยู่ในท้องที่ตำบลเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาแก้ว-ดงปากชม มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2531

วนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม ท้องที่บ้านแก่งปลาปก ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ มียอดภูฟ้าเป็นยอดเขาที่สูงสุดประมาณ 781 เมตร จากระดับน้ำทะเล ความเป็นมา ตามประวัติเล่าต่อกันมาว่า ที่ตั้งวัดถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส เป็นถ้ำเก่าของฤษี ลักษณะถ้ำมีความลึกประมาณ 4-5 วาเศษ ปากทางเข้าเป็นซุ้มประตู หรือชาวบ้านเรียกกันว่าประตูโขง ภายในถ้ำมีหินย้อยลักษณะสวยงาม พระครูสิริสารวิมล เจ้าอาวาสวัดได้มีดำริกับป่าไม้อำเภอปากชมขอให้พิจารณาพื้นที่ป่าบริเวณนี้จัดตั้งเป็นวนอุทยาน เพื่อคุ้มครองรักษาป่าไม้และสัตว์ป่าให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร โดยกรมป่าไม้ ได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นอุทยานตามชื่อวัด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2531 นอกจากกิจกรรมการท่องเที่ยวแล้ว สถานที่แห่งนี้ยังมีความสำคัญสำหรับนักแสวงบุญ เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเลย แห่งที่ 2 ตามความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ส่งเสริมให้ประชาชน เข้าวัด ทำทาน รักษาศีล เนื่องในวันพระและวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญต่างๆ ซึ่งความมีชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ ได้กล่าวไว้ในคำขวัญประจำอำเภอปากชม ความว่า “ตำนานนครหงส์ ลำโขงสวยสุดตา งามแก่งฟ้าแก่งจันทร์ ถ้ำแสงธรรมงามเรืองรอง ร่อนทองฝั่งนที” เดิมวนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส สังกัดสำนักงานป่าไม้จังหวัดเลย ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อาณาเขตและที่ตั้งของพื้นที่
วนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม กฎกระทรวงฉบับที่ 750 (พ.ศ.2518) ครอบคลุมท้องที่ตำบลชมเจริญ ตำบลปากชม อำเภอปากชม และตำบลเขาแก้ว ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับ พื้นที่ทำกินราษฎรท้องที่บ้านห้วยเทียน ตำบลปากชม
ทิศใต้ ติดกับ พื้นที่ป่าธรรมชาติท้องที่บ้านแก่งปลาปก ตำบลชมเจริญ
ทิศตะวันออก ติดกับ พื้นที่ทำกินราษฎรท้องที่บ้านแก่งปลาปก ตำบลชมเจริญ
ทิศตะวันตก ติดกับ พื้นที่ป่าธรรมชาติท้องที่บ้านตาดซ้อ ตำบลเขาแก้ว บ้านอุมุง ตำบลบุฮม

สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพแผนที่

ขนาดพื้นที่
5000.00 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นภูเขาสูงใหญ่สลับซับซ้อน โครงสร้างของดินที่เป็นภูเขาประกอบด้วยหินปูนและหินแกรนิต เกิดลักษณะเด่นคือ ถ้ำพระ ถ้ำสว่าง ถ้ำห้วยนา และถ้ำผาจันใด

ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดเลย อยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเดือนมิถุนายน - ตุลาคม จะมีลมมรสุมหรือแนวปะทะโซนร้อนพาดผ่านทำให้มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน และบางครั้งจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนพาดผ่านเป็นครั้งคราว ซึ่งจะมีฝนตกหนัก

พืชพรรณและสัตว์ป่า
สภาพป่าโดยทั่วไปยังสมบูรณ์ มีป่า 3 ชนิด คือป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ
1. ป่าดิบแล้ง ส่วนใหญ่อยู่ตามริมห้วย พันธุ์ไม้สำคัญที่พบเห็น ไม้ยางนา ไม้พระเจ้า 5 พระองค์ ไม้กระบาก ไม้ตะเคียน พืชอิงอาศัยจะมีกล้วยไม้ต่างๆ และเฟิร์นกระเช้าสีดาขึ้นเกาะอยู่ตามผาหินและคาคบไม้อยู่มากมาย พืชพื้นล่างเป็นพวกหวาย ปาล์ม สมุนไพรต่างๆ เช่น ม้ากระทืบโรง อ้อยสามสวน
2.ป่าเต็งรัง กระจายทั่วพื้นที่ตามสันเขา พันธุ์ไม้สำคัญที่พบเห็น ได้แก่ เต็ง รัง เหียง กระบก มะกอก สมอไทย มะขาป้อม เป็นต้น และพืชพื้นล่างเป็นพวกหญ้าเพ็ก หญ้าคา ดอกกระเจียว เห็ด บุก
3.ป่าเบญจพรรณ ขึ้นตามหุบเขาต่างๆ พันธุ์ไม้สำคัญที่พบเห็น ได้แก่ ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้มะค่าโมง ไม้ตะแบก ไม้ชิงชัน สมอพิเภก ยมหอม อะราง และไผ่หลายชนิด เช่น ไผ่ซาง ไผ่ข้าวหลาม ไผ่ไร่ ไผ่รวก ไผ่ป่า

สัตว์ป่า
สัตว์ป่าในพื้นที่สำรวจ แหล่งข้อมูลสัตว์ป่าได้มาจากการพบเห็นตัว รอยตีน ฟังเสียงร้อง และจากการสอบถามบุคคลในพื้นที่ เคยสัตว์ป่าสงวนในพื้นที่สำรวจ คือ เลียงผา และสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น เสือ หมี กวาง แต่ไม่พบมาหลายปีแล้วอาจอพยพข้ามแม่น้ำโขงไปฝั่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจากถูกคุกคามจากราษฎรรอบพื้นที่ยังมีการล่าสัตว์อยู่เป็นประจำ ยังคงมีสัตว์ป่าที่พบเห็นในพื้นที่สำรวจ ได้แก่ เก้ง หมูป่า ลิง กระรอก กระแต ตะกวด อีเห็น ตุ่น พังพอน เม่น นิ่ม กระต่ายป่า ไก่ป่า งู เต่า หอย ปลากั้ง ปลาดุกเอ็น และนกชนิดต่างๆ เช่น นกเขาชวา นกเขาใหญ่ นกกระปูด นกเอี้ยง นกเหยี่ยว และนกตะขาบ เป็นต้น

การเดินทาง
รถยนต์
สามารถเดินทางไปวนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาสได้ 2 เส้นทาง ดังนี้
1. จากตัวจังหวัดเลย ผ่านบ้านธาตุ-บ้านชมน้อย-บ้านห้วยอาลัย-วนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส ระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร

2. จากอำเภอปากชม ผ่านบ้านแก่งปลาปก ถึงวนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร สภาพถนนเป็นถนนลูกรังก่อนถึงวนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส ประมาณ 15 กิโลเมตร


แผนที่เส้นทาง

ภาพทิวทัศน์
บรรยากาศในวนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส
บริเวณจุดชมวิว 501

แผนที่ผังบริเวณ

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์