หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 18285558 คน | พุธ 22 พฤษภาคม 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
ประกาศ... ปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกเกริงกระเวีย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
[14 พ.ค. 2562]
button เตือน!! พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน วันที่ 1-2 เมษายน 2562
[2 เม.ย. 2562]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เจตนารมณ์และแนวคิดการนำร่องพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... สูู่การปฏิบัติการ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
[22 มี.ค. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย (เปิดให้บริการตามปกติแล้ว)
[12 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[7 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดอยจง
[10 พ.ค. 2562]
button รายงานผลการดำเนินงานการยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของชาติ
[26 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
[19 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่8) พ.ศ.2562
[19 เม.ย. 2562]
button การเตรียมความพร้อมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
[9 เม.ย. 2562]
button รายงานการประเมินประสิทธิภาพการจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
[28 มี.ค. 2562]
button ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
 
     

     
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[17 พ.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[1 พ.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[8 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
[5 มี.ค. 2562]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ก.ย. 2561]
 
     
หริรักษ์ (วน.) (Harirak)

ที่ตั้งและแผนที่
วนอุทยานหริรักษ์ อยู่ในท้องที่ตำบลกกทอง ตำบลน้ำหมาน ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็ก ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 749 (พ.ศ.2518) มีเนื้อที่ประมาณ 8,250 ไร่ โดยกรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 17กันยายน 2533 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ จดบ้านสร้าง ตำบลกกทอง
ทิศใต้ จดบ้านห้วยกระทิง บ้านห้วยฮ่อม ตำบลกกทอง
ทิศตะวันออก จดบ้านโป่งเบี้ย บ้านห้วยลวงไซ ตำบลน้ำหมาน
ทิศตะวันตก จดบ้านโพนป่าแดง บ้านเสี้ยวเหนือและบ้านกอไร่ใหญ่ ตำบลเสี้ยว

วนอุทยานหริรักษ์ จัดทำขึ้นโดยกรมป่าไม้ซึ่งได้จัดตั้งเป็นวนอุทยานตามข้อเสนอ ( โดยว่าที่ ร.ต.ศรีรัตน์ หริรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยสมัยนั้น) ได้เดินทางมาตรวจราชการที่ตำบลน้ำหมาน และได้เห็นชอบให้ป่าไม้จังหวัดเลย ดำเนินการจัดตั้งเป็นวนอุทยาน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป และเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓ กรมป่าไม้ได้จัดตั้งวนอุทยานหริรักษ์ขึ้นซึ่งมีเนื้อที่ ประมาณ ๑๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,๒๕๐ ไร่ ต่อมาได้ขอผนวกพื้นที่ด้านทิศตะวันออกเพิ่มขึ้นอีก ๒,๐๐๐ ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ ๘,๒๕๐ ไร่ หรือประมาณ ๑๓.๒๐ ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณ ผสมป่าไผ่มีภูเขาขนาดเล็กล้อมรอบหลายลูก และมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (ประมาณ ๑,๕๐๐ ไร่) ซึ่งประชาชนจังหวัดเลยใช้ประโยชน์ร่วมกัน

สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพแผนที่

ขนาดพื้นที่
8250.00 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศ
บริเวณตอนกลางของวนอุทยานหริรักษ์ ชลประทานได้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน ตอนบนบริเวณด้านเหนือของอ่างเป็นภูเขาเตี้ย มีไม้ขนาดเล็กขึ้นอยู่กระจัดกระจาย ทางด้านใต้ของอ่างเป็นภูเขาสูงชัน สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 300-500 เมตร

ลักษณะภูมิอากาศ
วนอุทยานหริรักษ์ อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม ซึ่งมีฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน นอกจากนั้นจะเป็นฤดูแล้ง แต่อาจจะมีอิทธิพลจากลมใต้ฝุ่น ซึ่งทำให้ฝนตกหนักเป็นครั้งคราว มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ ๑,๑๔๕.๓ มิลลิเมตร ซึ่งส่วนใหญ่จะตกในช่วงมรสุม อุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ ๒๗.๗ องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายนเท่ากับ ๓๐.๗ องศาเซลเซียส และต่ำสุดในเดือนธันวาคมเท่ากับ ๒๓.๘ องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ โดยเฉลี่ยร้อยละ ๗๑.๙

พืชพรรณและสัตว์ป่า
พบป่า 2 ประเภท คือ ป่าประเภทไม่ผลัดใบ เช่น ป่าดิบแล้ง และป่าประเภทผลัดใบ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าบริเวณหุบเขาและลำห้วยมีความชุ่มชื้นจะมีป่าดิบชื้น พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ กระบก ประดู่ แดง มะค่าโมง ตะแบก เป็นต้น ไม้พื้นล่างได้แก่ ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ไผ่รวก ไผ่ข้าวหลาม

สัตว์ป่าที่พบได้แก่ หมูป่า อีเห็น กระรอก ปลา และนกชนิดต่างๆ เป็นต้น

การเดินทาง
รถยนต์
มีเส้นทางการคมนาคม 2 เส้นทาง คือ
1. ทางแยกบ้านไร่ม่วง กิโลเมตรที่ 3 (สายเลย-เพชรบูรณ์) ระยะทางเข้าถึงหัวงานประมาณ 7 กิโลเมตร เดินทางอีก 3 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการวนอุทยานหริรักษ์

2. จากอำเภอเมืองเลยตามเส้นทางสายเลย-เพชรบูรณ์ กิโลเมตรที่ 14 แยกเข้าไปอีก 3 กิโลเมตร จุดนี้ห่างจากเขตอำเภอเมืองเลย 14 กิโลเมตร


แผนที่เส้นทาง

ภาพทิวทัศน์
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน อยู่บริเวณตอนกลางของพื้นที่วนอุทยาน อยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัดเลย เป็นอ่างเก็บน้ำมีทิวทัศน์สวยงาม เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ แค้มป์ปิ้ง
กิจกรรม : ชมทิวทัศน์ แค้มป์ปิ้ง

แผนที่ผังบริเวณ

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์