หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 18360810 คน | อาทิตย์ 26 พฤษภาคม 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
button ประกาศ... ปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกเกริงกระเวีย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
[14 พ.ค. 2562]
button เตือน!! พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน วันที่ 1-2 เมษายน 2562
[2 เม.ย. 2562]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เจตนารมณ์และแนวคิดการนำร่องพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... สูู่การปฏิบัติการ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
[22 มี.ค. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย (เปิดให้บริการตามปกติแล้ว)
[12 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[7 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดอยจง
[10 พ.ค. 2562]
button รายงานผลการดำเนินงานการยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของชาติ
[26 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
[19 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่8) พ.ศ.2562
[19 เม.ย. 2562]
button การเตรียมความพร้อมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
[9 เม.ย. 2562]
button รายงานการประเมินประสิทธิภาพการจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
[28 มี.ค. 2562]
button ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
 
     

     
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[17 พ.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[1 พ.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[8 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
[5 มี.ค. 2562]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ก.ย. 2561]
 
     
ถ้ำเขาน้อย (วน.) (Tham Khao Noi)

ที่ตั้งและแผนที่
สถานที่ติดต่อ : หมู่ 2 บ้านหนองกระทิง ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าวนอุทยาน : นายวิชาญ ปรึกษากร

วนอุทยานถ้ำเขาน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านหนองกระทิง ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี มีพิกัดที่ทำการ(UTM) 0561860 E 1516628 N ลำดับชุด L7017 ระวางแผนที่ 4936 III มีพื้นที่รับผิดชอบ เนื้อที่ 3,000 ไร่ มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ จดป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี
ทิศใต้ จดป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี
ทิศตะวันออก จดที่ดินกรรมสิทธ์ราษฎร
ทิศตะวันตก จดป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี

ความเป็นมาของวนอุทยานถ้ำเขาน้อย

จากคำบอกเล่าของนายกลม ครองระอะ อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เดิมถ้ำเขาน้อย เป็นพื้นที่ของหมู่ 2 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในครั้งนั้นเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ยังไม่มีบ้านเรือนของราษฎร มีสัตว์ป่านานาชนิด ได้แก่ ช้าง เสือ กวาง เก้ง หมูป่า และอื่น ๆ ต่อมาปี 2504 ทางราชการได้เปิดให้ประชาชนเข้าจับจองที่ทำกิน โดยจัดสรรเป็นแปลง ๆ ละ 24 ไร่ ให้จับจองคนละไม่เกิน 2 แปลง คือ 48 ไร่ ทำให้มีราษฎรเข้ามาจับจองกันอย่างมาก ตอนที่ราษฎรเข้ามาจับจองนี้ ทำให้ไม้ใหญ่ถูกตัดฟันจนหมด คงเหลือเป็นไม้ไผ่และไม้ขนาดเล็ก
ต่อมาปี 2534 ได้มีการสำรวจพื้นที่บริเวณเทือกเขาผึ้ง เขาหลวง พบว่ามีสภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ อยู่ใกล้ชุมชน และห่างจากตัวเมืองไม่มากนัก ประกอบกับมีจุดเด่นทางธรรมชาติ ได้แก่ ถ้ำ สวนหินตามธรรมชาติ และทิวทัศน์ของธรรมชาติที่สวยงาม เหมาะจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงได้เสนอขอจัดตั้งเป็นวนอุทยาน และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นวนอุทยานถ้ำเขาน้อย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2534 (ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0713.4/36158 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2534)

สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพแผนที่

ขนาดพื้นที่
3000.00 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่
วนอุทยานถ้ำเขาน้อย

ลักษณะภูมิประเทศ
วนอุทยานถ้ำเขาน้อย มีลักษณะพื้นที่เป็นภูเขา มีเทือกเขาขนาดใหญ่ ได้แก่ เทือกเขาผึ้ง เขาหลวง มีเส้นทางหลวงท้องถิ่นขนานไปกับเทือกเขาโดยตลอด มีทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติ ซึ่งเทือกเขาดังกล่าวอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลสูงสุด ประมาณ 350 เมตร วนอุทยานถ้ำเขาน้อย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา อยู่ในพื้นที่บ้านหนองกระทิง มีสิ่งที่เราพบเห็นอยู่ 2 อย่าง คือ
1. บนยอดเขาหลวง มีแท่นปูนซีเมนต์อยู่บนยอดเขา ขนาดกว้าง 2 x 2เมตร
2. เขาน้อยเป็นเขาลูกเล็ก มีถ้ำจำนวน 3 ถ้ำ ได้แก่ ถ้ำดิน ถ้ำปากกว้าง และถ้ำแม่ธรณี ประวัติของถ้ำทั้งสามมีดังนี้
2.1 ถ้ำดิน เป็นถ้ำที่อยู่ตีนเขา ติดกับพื้นราบ เมื่อก่อนใช้เป็นที่พักสำหรับคนเดินทางไปมาถึงเวลาค่ำคืน หรือฝนตกก็เข้าพักอาศัย
2.2 ถ้ำปากกว้าง อยู่บนไหล่เขา มีต้นไม้ขึ้นมาจากปากถ้ำ จำนวน 2 ต้น
2.3 ถ้ำแม่ธรณี อยู่บนยอดเขาและเป็นหุบลงไปเล็กน้อย ภายในถ้ำจะลึกและกว้างสวยงามมาก มีหินที่มีลักษณะเด่นคล้ายกับรูปปั้นเททองหล่อพระพุทธรูป ราษฎรจึงยึดเอาถ้ำแม่ธรณีเป็นหลัก พอถึงวันพระ 8 ค่ำ หรือ 15 ค่ำ ทั้งต้นเดือนและปลายเดือน ก็จะหยุดไม่ตัดไม้ถางไร่ นำอาหารคาวหวาน ดอกไม้ธูปเทียน ไปสักการะบูชาพระหิน ซึ่งคล้ายกับรูปปั้นเททองหล่อพระพุทธรูปเป็นประจำ ต่อมาราษฎรได้ร่วมกันสร้างศาลา ให้กับเจ้าแม่ธรณีที่ปากถ้ำ พอถึงเวลาเดือน 6 ขึ้น 2 ค่ำ จะนิมนต์พระมาเจริญพรทำบุญใส่บาตรเป็นประจำ
ทุกปี

ลักษณะภูมิอากาศ
ตั้งอยู่ในเขตทำเลที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่เนื่องจาก มีเทือกเขาตะนาวศรีกั้นอยู่ จึงทำให้ได้รับลมมรสุมจากอินเดียไม่เต็มที่ โดยเฉพาะอำเภอติดต่อกับเทือกเขาตะนาวศรี จึงมีปริมาณฝนตกน้อย ฝนส่วนใหญ่จะถูกพัดเลยไปตกในแถบลุ่มแม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย ๑,๐๐๐ - ๑,๒๕๐ มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๗ องศาเซลเซียส ตามปกติฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ส่วนฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม และสำหรับฟฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน

พืชพรรณและสัตว์ป่า
พืชพรรณและสัตว์ป่า
วนอุทยานถ้ำเขาน้อย สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรังที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ และมีบางส่วนเป็นป่าเบญจพรรณแล้ง ซึ่งสภาพป่าอยู่ในลักษณะกำลังฟื้นคืนสภาพป่าเองตามธรรมชาติ ลักษณะดินเป็นดินลูกรังปนหิน และดินร่วนปนทราย ชนิดพันธุ์ไม้มีค่าที่พบได้แก่ ไม้เต็ง รัง เหียง พลวง พะยอม มะค่าแต้ ยอป่า โมกมัน ประดู่ป่า แดง และกระพี้จั่น เป็นต้น และยังมีของป่าหวงห้าม ได้แก่ ไม้จันทน์ผาขึ้นอยู่อีกกลุ่มหนึ่ง

สำหรับสัตว์ป่าที่พบได้แก่ หมูป่า เก้ง เม่น ลิง ไก่ป่า กระรอก กระแต แย้ นกนานาชนิดและแมลงชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

การเดินทาง
รถยนต์
จากกรุงเทพมหานคร เดินทางไปตามถนนเพชรเกษม ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ถึงจังหวัดราชบุรี เดินทางจากจังหวัดราชบุรี ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3087 ระยะทาง 30 กิโลเมตร ถึงอำเภอจอมบึงแล้วไปตามถนน ร.พ.ช. ถึงบ้านหนองกวาง ระยะทาง 10 กิโลเมตร จากนั้นเดินทางต่อด้วยเส้นทาง ร.พ.ช. ถึงบ้านหนองกระทิงระยะทาง 3 กิโลเมตร และถึงวนอุทยานถ้ำเขาน้อยอีก 3 กิโลเมตร


แผนที่เส้นทาง

ภาพทิวทัศน์
สวนหินตามธรรมชาติ
ถ้ำปากกว้าง
จุดชมวิวและทิวทัศน์ตามธรรมชาติ
พระหิน
ถ้ำดิน
สภาพภูมิทัศน์ภายในหน่วยงาน
สภาพภูมิทัศน์ภายในหน่วยงาน
ภายในถ้ำดิน
สำนักงานวนอุทยาน
สภาพป่าเต็งรัง
สภาพป่าเบญจพรรณ
ภายในถ้ำแม่ธรณี

แผนที่ผังบริเวณ

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์
ห้องน้ำ - ถ้ำเขาน้อย