หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 18285543 คน | พุธ 22 พฤษภาคม 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
ประกาศ... ปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกเกริงกระเวีย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
[14 พ.ค. 2562]
button เตือน!! พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน วันที่ 1-2 เมษายน 2562
[2 เม.ย. 2562]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เจตนารมณ์และแนวคิดการนำร่องพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... สูู่การปฏิบัติการ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
[22 มี.ค. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย (เปิดให้บริการตามปกติแล้ว)
[12 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[7 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดอยจง
[10 พ.ค. 2562]
button รายงานผลการดำเนินงานการยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของชาติ
[26 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
[19 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่8) พ.ศ.2562
[19 เม.ย. 2562]
button การเตรียมความพร้อมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
[9 เม.ย. 2562]
button รายงานการประเมินประสิทธิภาพการจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
[28 มี.ค. 2562]
button ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
 
     

     
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[17 พ.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[1 พ.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[8 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
[5 มี.ค. 2562]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ก.ย. 2561]
 
     
ควนเขาวัง (วน.) (Khuan Khao Wang Forest Park)

ที่ตั้งและแผนที่
ข้อมูลพื้นที่
พื้นที่บางส่วนของป่าสงวนแห่งชาติป่าควนเขาวัง ป่าคลองต่อ ป่าเทือกเขาแก้ว เนื้อที่ 2,037 ไร่ ได้ประกาศเป็น “วนอุทยานควนเขาวัง” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2538 ตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ที่ กษ 1712.3/6268 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2539
ที่ตั้งและอาณาเขต
วนอุทยานควนเขาวัง ตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ตั้งสำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่พิกัดภูมิศาสตร์ 47 N 0645228 UTM 0774516 มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ : จดห้วยธรรมชาติและป่าสงวนแห่งชาติป่าควนเขาวัง ป่าคลองต่อและ ป่าเทือกเขาแก้ว
ทิศใต้ : จดสวนยางพาราของราษฎรบ้านฉลุง
ทิศตะวันออก : จดสวนยางพาราของราษฎรบ้านหูแร่
ทิศตะวันตก : จดพื้นที่ขอใช้ประโยชน์จากป่าสงวนแห่งชาติของบริษัทสิงค์ไทยฟาร์ม สำนักงานตำรวจภูธรภาค 9 และสถานีวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร

สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพแผนที่

ขนาดพื้นที่
2037.50 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศ
วนอุทยานควนเขาวังมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่มีความสูงประมาณ100-299 ม. จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ด้านทิศตะวันออกสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของตัวเมืองหาดใหญ่ จากสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ก่อให้เกิดต้นน้ำลำธารหลายสายที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีที่สำคัญ ได้แก่ คลองมุด ซึ่งลำธารเหล่านี้เอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ ในการดำรงชีพ การเกษตร และเป็นแหล่งต้นน้ำ ที่สำคัญที่ไหลลงสู่คลองวาดที่มาจากป่าโตนงาช้างไปรวมกันเป็นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ลักษณะทางธรณีวิทยา
วนอุทยานควนเขาวังประกอบด้วย หิน 3 ชนิด คือ หินอัคนี หินชั้นและหินแปร ซึ่งได้แก่ หินปูน(มีสีเทาถึงสีเทาดำและสีชมพู) หินดินดาน(หินสีเทาดำจนถึงสีเขียวแกมเทา) หินทราย และหินแกรนิต และมีตะกอนตะพักลุ่มแม่น้ำประเภท กรวดทราย ทรายแป้ง ดินตะกอนเชิงเขาและดินแลง สามารถแยกชุดดินเป็น 3 ชนิดหลักคือ ดินชุดระนอง ดินชุดพะโต๊ะและดินชุดทุ้งหว้า โดยดินแต่ละชุดมีลักษณะดังนี้
1. ดินชุดระนอง เป็นดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของวัตถุตกค้างของหินดินดาน เนื้อดินตื้นมีการระบายน้ำดี มีความสามารถในการให้น้ำซึมผ่านได้ปานกลาง ไม่เหมาะสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
2. ดินชุดพะโต๊ะ เป็นดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินดินดานเชิงเขาและวัตถุตกค้างของหินทรายและหินควอทไซต์ บนที่ลาดเชิงเขา หรือเนินเขาที่ถูกกัดกร่อน น้ำสามารถซึมผ่านได้เร็ว ไม่เหมาะสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
3. ดินชุดทุ่งหว้า เป็นดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินแกรนิตบนที่ลาดเชิงเขา มีความลาดชัน 3-7 % เป็นดินลึกถึงลึกมาก มีการระบายน้ำได้ดี ดินมีความสามารถในการให้น้ำซึมผ่านได้เร็ว เหมาะสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผลต่างๆ บางแห่งมีก้อนกรวดปนอยู่ในเนื้อดิน

ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ
วนอุทยานควนเขาวังได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ มี 2 ฤดูกาลชัดเจน โดยฤดูฝนอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม และฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,000 มิลลิเมตร. /ปี และอุณหภูมิเฉลี่ย 28.6 องศาเซลเซียส

พืชพรรณและสัตว์ป่า
ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรป่าไม้
วนอุทยานควนเขาวังปกคลุมด้วยป่าดิบชื้นเขตร้อนเป็นป่าที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ราบและอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางไม่เกิน 300 เมตร มีไม้ยืนต้นที่สำคัญเช่น พะยอม ประดู่ กันเกรา สีเสียด ยางนา ไข่เขียว ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน หลุมพอ กระบาก นาคบุด มะคะขานาง ก่อหมู เปรียง มะหาด ทุ้งฟ้า เลือดควาย แซะ ส้านใหญ่ แลนบาน เทพทาโร เนียง ยอป่า พะวา ตะแบก ลางสาดป่า เงาะป่า ตีนนก คอแลน พระเจ้าห้าพระองค์ มะม่วงป่า มะปริง เชียด พลับพลา มะไฟกา ชุมแสง ชมพู่น้ำ หว้า ชะเมา ไม้สกุลพลองและไม้สกุลเหมือดหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีพืชวงศ์ปาล์ม เช่น หลาวชะโอน เต่าร้าง หวายชนิดต่างๆ กะพ้อ และพืชชั้นล่าง เช่นพืชวงศ์บอนวงศ์อังกาบพืชวงศ์ขิงข่าวงศ์เฟิร์นเปราะชนิดต่างๆเป็นต้น
ทรัพยากรสัตว์ป่า
วนอุทยานควนเขาวังมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ แต่มีพื้นที่ขนาดเล็กและล้อมรอบด้วยสวนยางพารา สวนผลไม้ หมู่บ้านและถนน ซึ่งมีการล่าสัตว์อย่างต่อเนื่องทำให้มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ไม่มากนัก สามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีอยู่ทั้งหมด 57 ชนิดพันธุ์ 20 วงศ์ โดยชนิดที่สำคัญได้แก่ หมูป่า ลิงกัง ลิงแสม ค่างแว่นถิ่นใต้ ค่างดำ เก้ง กระจง เป็นต้น
2. สัตว์จำพวกนก มีอยู่ทั้งหมด 198 ชนิดพันธุ์ 32 วงศ์ โดยชนิดที่สำคัญได้แก่ นกขุนทอง นกเขียวก้านตองเล็ก นกเขียวก้านตองใหญ่ นกขุนแผนหลายชนิด นกปรอดหลายชนิด เป็นต้น
3. สัตว์เลื้อยคลาน มีอยู่ทั้งหมด 24 ชนิดพันธุ์ 7 วงศ์ โดยชนิดที่สำคัญได้แก่ งูชนิดต่างๆ ตะกวด กิ้งก่าแก้ว ตุ๊กแกป่าใต้ เป็นต้น
4. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ มีอยู่ทั้งหมด 15 ชนิดพันธุ์ 4 วงศ์ โดยชนิดที่สำคัญได้แก่ กบทูด จงโคร่ง อึ่งกราย ปาด เขียดว๊าก เป็นต้น

ข้อมูลการท่องเที่ยว
วนอุทยานควนเขาวังไม่มีน้ำตก แต่มีสายน้ำบริเวณที่ทำการชั่วคราว เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ทำกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 800 ม.และ 1,500 ม. จำนวน 2 เส้นทาง เส้นทางดูนก 3 เส้นทาง ระยะทาง 500 ม., 1,200 ม. และ 2,000 ม.

การเดินทาง
เส้นทางคมนาคม(รถยนต์)
การเดินทางไปวนอุทยานควนเขาวัง ขอแนะนำให้ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม (สายเก่า) จากอำเภอหาดใหญ่ – อำเภอ รัตภูมิ ถึง กม. ที่ 18 เลี้ยวขวาไปตามเส้นทาง ถนนทางหลวงชนบท ระยะทาง 1.3 กม. ถึงวนอุทยานควนเขาวัง

แผนที่เส้นทาง

ภาพทิวทัศน์
ควนเขาวัง มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ มีทิวทัศน์ร่มรื่นและเป็นบริเวณที่การคมนาคมสะดวก อยู่ใกล้กับหน่วยงานของกรมป่าไม้หลายแห่ง เช่น สวนป่าเขาวัง น้ำตกโตนงาช้าง จึงเหมาะที่จะเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจหรือศึกษาหาความรู้ตามธรรมชาติ
จุดชมวิว วนอุทยานควนเขาวัง
ลานกางเต็นท์ สำหรับเข้าค่ายพักแรมของเยาวชน วนอุทยานควนเขาวัง
ที่ทำการชั่วคราวของวนอุทยานควนเขาวัง

แผนที่ผังบริเวณ

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์
ห้องน้ำ - ควนเขาวัง
ห้องน้ำ - ห้องน้ำ