หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 18285324 คน | พุธ 22 พฤษภาคม 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
ประกาศ... ปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกเกริงกระเวีย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
[14 พ.ค. 2562]
button เตือน!! พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน วันที่ 1-2 เมษายน 2562
[2 เม.ย. 2562]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เจตนารมณ์และแนวคิดการนำร่องพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... สูู่การปฏิบัติการ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
[22 มี.ค. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย (เปิดให้บริการตามปกติแล้ว)
[12 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[7 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดอยจง
[10 พ.ค. 2562]
button รายงานผลการดำเนินงานการยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของชาติ
[26 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
[19 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่8) พ.ศ.2562
[19 เม.ย. 2562]
button การเตรียมความพร้อมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
[9 เม.ย. 2562]
button รายงานการประเมินประสิทธิภาพการจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
[28 มี.ค. 2562]
button ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
 
     

     
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[17 พ.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[1 พ.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[8 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
[5 มี.ค. 2562]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ก.ย. 2561]
 
     
น้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง (วน.) (Nam Tok Khao Chao Bo Thong)

ที่ตั้งและแผนที่
วนอุทยานน้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง อยู่ในท้องที่หมู่ที่ 2 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตะเคียน ท้องที่ตำบลบ่อกวางทอง ตำบลธาตุทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี และป่าสงวนแห่งชาติป่าแดง-ชุมนุมกลาง ท้องที่ตำบลห้างสูง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 22,166.33 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2540

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ จดถนนสายเนินโคก-ทับร้าง (3401)
ทิศใต้ จดบ้านเนินดินแดง อำเภอหนองใหญ่
ทิศตะวันออก จดถนนสายบ่อทอง-หนองใหญ่
ทิศตะวันตก จดถนนเนินโมก-หนองใหญ่

สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพแผนที่

ขนาดพื้นที่
16473.00 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นเทือกเขาที่ทอดยาวติดต่อกันสูง-ต่ำ สลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต้ ภายในพื้นที่วนอุทยานประกอบด้วยเทือกเขาเจ้า เขากล้วย เขาอู่น้ำพุ เขาโป่งเกตุ เขาชะโงก เขาหนองผักหนาม และเขาอ่างกระเด็น ลักษณะพื้นที่เป็นที่สูงชัน ภูเขามีความลาดชันมากกว่า 35% มีก้อนหินและมีหินโผล่กระจัดกระจายทั่วไป

ลักษณะภูมิอากาศ

พืชพรรณและสัตว์ป่า
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ มีป่าดิบชื้นบ้างเล็กน้อย เคยมีป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของน้ำตก 5 แห่ง คือ น้ำตกร่มไทรทอง น้ำตกเกาะก้างปลา น้ำตกหรีผี และไม่มีชื่ออีก 2 แห่ง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ มะค่า ประดู่ งิ้ว มะยมป่า ตะแบก มะกอก เป็นต้น สัตว์ป่าที่พบได้แก่ อีเห็น ตะกวด พังพอน สัตว์เลื้อยคลานและนกชนิดต่างๆ

การเดินทาง
รถยนต์
วนอุทยานน้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง อยู่ห่างจากตัวเมืองชลบุรีประมาณ 50 กิโลเมตรไปตามเส้นทางชลบุรี-บ้านบึง และตามเส้นทางสายบ้านบึง-แกลง ถึงสี่แยกหนองไผ่-แก้ว(ตลาดหนองปรือใหม่) แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสาย 331 ถึงตลาดเนินโมกเลี้ยวขวาที่สี่แยกตลาดเนินโมกแล้วตรงไป ตามถนนสายเนินโมกทับร้าง ถึงบ้านเนินดินแดงเลี้ยวขวาแยกเข้าที่ทำการชั่วคราววนอุทยานน้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง (น้ำตกร่มไทรทอง)ไปตามถนนลูกรังอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการชั่วคราวของวนอุทยานน้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง


แผนที่เส้นทาง

ภาพทิวทัศน์

แผนที่ผังบริเวณ

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์