หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 18285593 คน | พุธ 22 พฤษภาคม 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
ประกาศ... ปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกเกริงกระเวีย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
[14 พ.ค. 2562]
button เตือน!! พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน วันที่ 1-2 เมษายน 2562
[2 เม.ย. 2562]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เจตนารมณ์และแนวคิดการนำร่องพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... สูู่การปฏิบัติการ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
[22 มี.ค. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย (เปิดให้บริการตามปกติแล้ว)
[12 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[7 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดอยจง
[10 พ.ค. 2562]
button รายงานผลการดำเนินงานการยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของชาติ
[26 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
[19 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่8) พ.ศ.2562
[19 เม.ย. 2562]
button การเตรียมความพร้อมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
[9 เม.ย. 2562]
button รายงานการประเมินประสิทธิภาพการจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
[28 มี.ค. 2562]
button ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
 
     

     
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[17 พ.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[1 พ.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[8 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
[5 มี.ค. 2562]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ก.ย. 2561]
 
     
เมืองเก่าชัยบุรี (วน.) (Mwaung Kaochaiburi)

ที่ตั้งและแผนที่
วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี อยู่ในท้องที่บ้านคอกวัว หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีเนื้อที่ประมาณ 1,875 ไร่ โดยกรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2544 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ จดชุมชนบ้านคอกวัว วัดเขาเมืองเก่าและวัดแจ้ง ตำบลชัยบุรี
ทิศใต้ จดบ้านปรางหมู่ ตำบลปรางหมู่
ทิศตะวันออก จดทุ่งนาบ้านคอกวัว ถนนสายวัดแจ้ง-บ้านปรางชัย และบ้านสะพานไทร ตำบลชัยบุรี
ทิศตะวันตก จดบ้านพนมวังก์ และบ้านทรายคลอง ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน

สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพแผนที่

ขนาดพื้นที่
1875.00 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิอากาศ
เนื่องจากตั้งอยู่ในภาคใต้ จึงมีสภาพภูมิอากาศเพียงฤดูฝนและฤดูร้อน มีฝนตกเกือบตลอดปี ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม อากาศค่อนข้างเย็นสบายและฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน สำหรับในที่โล่งบนภูเขาและช่องเขาจะมีลมแรงเนื่องจากเป็นภูเขาล้อมรอบด้วยทุ่งนา

พืชพรรณและสัตว์ป่า
สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ตะเคียนหิน ยางเสียน กระบาก เหรียง มะม่วงป่า รักเขา พิกุลป่า สมอ ไทรเลียบ งิ้ว ไพล พลอง ฝาด แก้ว หนามขี้แรด นน ไม้พื้นล่างได้แก่ มะกรูดผี ไม้โร (จั๋ง) เต่าร้าง กล้วยป่า ไม้เลื้อยชนิดต่างๆ สมุนไพรมีจำนวนมากได้แก่ คนทีดำ คนทีแดง จันทน์แดง สลัดได ดีปลีเชือก ส้มป่อย กาหลง ขอบชะนางแดง ขอบชะนางดำ ขอบชะนางขาว ดีงู กระดูกไก่ ขันทองพยาบาท เป็นต้น และมีกล้วยไม้ชนิดต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ รองเท้านารี

สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ ลิงต่างๆ ลิ่น ชะมด อีเห็น กระจง กระรอก บ่าง เม่น กระแต นางอาย ค้างคาว สัตว์ป่าจำพวกนก ได้แก่ ไก่ป่า นกขมิ้น นกเขา นกเค้าแมว นกตบยุง เหยี่ยว กาเหว่า นกรอดชนิดต่างๆ นกกางเขนดง นกกางเขนบ้าน นกกินปลี และนกกินแมลงชนิดต่างๆจำนวนมาก

การเดินทาง
รถยนต์
เส้นทางคมนาคมจากตัวเมืองจังหวัดพัทลุง เป็นถนนลาดยางตลอดสาย ไปทางทิศเหนือถึงบริเวณเขาชัยบุรีและเขาพลู ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร เดินทางต่อไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และย้อนกลับลงมาทางทิศใต้เข้าตัวเมืองพัทลุงโดยผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 เป็นระยะทาง 14 กิโลเมตร

แผนที่เส้นทาง

ภาพทิวทัศน์
แท่นท่านยอ(ลานอโศก) เป็นแท่นหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในที่ราบอยู่ระหว่างหุบเขาชัยบุรี(เขาเมือง)และเขาพลู มีต้นอโศกขนาดใหญ่อายุหลายร้อยปีหลายต้นขึ้นปกคลุมเป็นลานกว้างบรรยากาศร่มรื่น ตามประวัติเล่าว่าเดิมมีวัดตั้งอยู่ คือวัดในยอ และลานอโศกใช้เป็นลานฟังธรรมเทศนาในอดีต โดยด้านข้างของแท่นท่านยอจะมีบ่อน้ำซึ่งในอดีตจะมีน้ำผุดขึ้นมาจากใต้ดินตลอดเวลา ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ผักผ่อนหย่อนใจของราษฎรในพื้นที่
ถ้ำพระนอน เป็นถ้ำอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาชัยบุรี (เขาเมือง) ขุดพบพระพุทธรูปสัมฤทธิ์หลายองค์ และช่างปูนพื้นเมืองได้ปั้นพระพุทธรูปนูนต่ำปางไสยาสน์ ซึ่งติดกับเชิงผาภายในถ้ำ ชาวบ้านนับถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
วัดเขา เป็นวัด สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา มีเจดีย์ 1 องค์ สูงประมาณ 15 เมตร ก่อด้วยอิฐถือปูน 1 องค์ ตั้งอยู่บนเขาลูกเล็กสูงประมาณ 50 เมตร บริเวณบนเขาได้พบเศษภาชนะเครื่องปั้นดินเผาเครื่องถ้วยชามจีนสมัยโบราณ เป็นสถานที่ที่ประชาชนเคารพนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง
จุดชมวิว บนเขาชัยบุรีจะมีพื้นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ ที่ระดับความสูง 300 เมตร จากระดับน้ำทะเลซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของตัวเมืองพัทลุง ทะเลน้อย ทะเลหลวงและทุ่งนาได้ นอกจากนี้ จุดสูงสุดบนยอดเขาจะมีโขดหินใหญ่ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ หลักช้าง “ ตั้งอยู่บน
ลานกว้างสวยงามมาก มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (Nature Trial) สามารถเดินขึ้นไปชมได้ เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจอย่างยิ่งของวนอุทยานแห่งนี้
พระเสื้อเมืองหรือหลักเมือง ในสมัยอยุธยาตั้งอยู่ห่างจากเขาชัยบุรี ประมาณ 300 เมตร เป็นเนินดินรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของเสื้อเมือง ทราบว่าเดิมมีพระพุทธรูปสำริดตั้งประดิษฐานไว้แต่ในปัจจุบันได้สูญหายไปแล้ว บริเวณเป็นพื้นที่เนินสูง รอบๆ เป็นที่ราบ มีคลองไหลผ่าน ทางทิศเหนือบนเนินดินมีต้นประดู่ขนาดใหญ่ 2 ต้น มีอายุหลายร้อยปี กลางเนินราษฎรได้สร้างศาลาเล็กไว้ 1 หลัง ภายในประดิษฐานไม้สมมุติเป็นหลักเมือง ซึ่งประชาชนในท้องถิ่นนับถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นหลักฐานที่สำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

แผนที่ผังบริเวณ

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์
สวนหย่อม - ลานกางเต็นท์