หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 17920675 คน | เสาร์ 23 มีนาคม 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
สำนักอุทยานแห่งชาติ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เจตนารมณ์และแนวคิดการนำร่องพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... สูู่การปฏิบัติการ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวในเขตอุทยานแห่งชาติฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน เนื่องจากเกิดพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK)
[4 ม.ค. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย (เปิดให้บริการตามปกติแล้ว)
[12 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน รับมอบโล่ห์พร้อมป้ายรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว
[6 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[8 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ ในการประเมินความเหมาสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ของสำนักอุทยานแห
[5 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
button แบบฟอร์ม แบบจัดทำข้อมูลกรอบความต้องการงบลงทุน
[22 ก.ค. 2559]
button แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์เรือที่ใช้ประจำอุทยานแห่งชาติ
[29 มิ.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
[1 มิ.ย. 2559]
 
     
น้ำตกตาดสายรุ้ง (วน.) (Nam Tok Tad Sairung)

ที่ตั้งและแผนที่
ที่ทำการวนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง ตั้งอยู่ที่บ้านป่าสา หมู่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย พิกัด WGS1984 ZONE 47Q UTM 615162E 2212142N ห่างจากที่ว่าการอำเภอ
เวียงเชียงรุ้ง 6 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ จดเขตตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้ จดเขตตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก จดเขตตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก จดเขตตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพแผนที่

ขนาดพื้นที่
4000.00 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสูง ทอดตัวยาวในแนวเหนือ-ใต้ พื้นที่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก มีความลาดชันประมาณ 40-60 เปอร์เซ็นต์ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 500-700 เมตร

ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน อุณหภูมิต่ำสุด 8.5 องศาเซลเซียส สูงสุด 37 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีประมาณ 1,980 มิลลิเมตร มีช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

พืชพรรณและสัตว์ป่า
พืชพรรณเป็นป่าเบญจพรรณสลับป่าไผ่ มีไม้ยืนต้น เช่น สัก ประดู่ แดง ตะเคียน ซ้อ เสลา สมอพิเภก มะแฟน กระพี้เขาควาย พระเจ้าห้าพระองค์ ตะแบก เป็นต้น และไผ่ขึ้นผสมกระจายทั่วพื้นที่ นอกจากนั้น ยังมีพืชกลุ่มเฟิร์นและหวายกระจายอยู่ตามบริเวณริมลำห้วย ไผ่ที่พบส่วนใหญ่เป็น ไผ่ซาง ไผ่บงเล็ก ไผ่ไร่ และไผ่ไร่ลอ
สัตว์ป่า ที่สามารถพบเห็นได้ในพื้นที่ ประเภทนก ได้แก่ นกกระจิบ เหยี่ยว นกกางเขนดง นกกระปูด นกปรอดหัวโขน ไก่ป่า นกกะราง นกแอ่นบ้าน เป็นต้น ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ กระต่ายป่า อ้นเล็ก กระจ้อน กระแตธรรมดา กระรอกหลากสี เก้ง เป็นต้น สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ งูชนิดต่างๆ ตุ๊กแกป่า จิ้งจกป่า เป็นต้น สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ได้แก่ คางคกบ้าน กบห้วย เป็นต้น

การเดินทาง
วนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง ห่างจากตัวอำเภอเมืองเชียงรายประมาณ 43 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ด้วยเส้นทางอำเภอเมืองเชียงราย-อำเภอเวียงชัย-อำเภอเชียงของ ประมาณ 40 กิโลเมตร จนถึงซอย 3 บ้านป่าสา ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางบ้านป่าสา-วนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง ประมาณ 3 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการวนอุทยานฯ เดินทางเข้าสู่น้ำตกโดยทางเท้าอีกประมาณ 20 เมตร

แผนที่เส้นทาง

ภาพทิวทัศน์
น้ำตกตาดสายรุ้ง เป็นน้ำตกชั้นเดียว สูงประมาณ 30 เมตร น้ำหลากช่วงฤดูฝน ด้านล่างเป็น
แอ่งน้ำขนาด 5x10 เมตร ลึกประมาณ 2 เมตร มีน้ำตลอดปี รอบบริเวณน้ำตกเป็นป่าสมบูรณ์ ร่มรื่น
มีทิวทัศน์สวยงาม

แผนที่ผังบริเวณ

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์