หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 18285358 คน | พุธ 22 พฤษภาคม 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
ประกาศ... ปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกเกริงกระเวีย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
[14 พ.ค. 2562]
button เตือน!! พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน วันที่ 1-2 เมษายน 2562
[2 เม.ย. 2562]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เจตนารมณ์และแนวคิดการนำร่องพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... สูู่การปฏิบัติการ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
[22 มี.ค. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย (เปิดให้บริการตามปกติแล้ว)
[12 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[7 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดอยจง
[10 พ.ค. 2562]
button รายงานผลการดำเนินงานการยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของชาติ
[26 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
[19 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่8) พ.ศ.2562
[19 เม.ย. 2562]
button การเตรียมความพร้อมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
[9 เม.ย. 2562]
button รายงานการประเมินประสิทธิภาพการจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
[28 มี.ค. 2562]
button ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
 
     

     
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[17 พ.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[1 พ.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[8 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
[5 มี.ค. 2562]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ก.ย. 2561]
 
     
ห้วยทรายมาน (วน.) (Hioy Saryman)

ที่ตั้งและแผนที่
วนอุทยานห้วยทรายมาน ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานห้วยทรายมาน ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และ พันธ์พืชที่ 457/2549 ประกาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 มีเนื้อที่ 4,000 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โขงฝั่งขวา ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วนอุทยานห้วยทรายมาน ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ทิศเหนือ จดกับป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โขงฝั่งขวา
ทิศใต้ จดกับป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โขงฝั่งขวา
ทิศตะวันออก จดกับแม่น้ำโขง
ทิศตะวันตก จดกับป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โขงฝั่งขวา

สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพแผนที่

ขนาดพื้นที่
4000.00 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะทั่วไปเป็นเขาสูงชันลักษณะพันธ์ไม้เป็นป่าเป็ญจพรรณ มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 400 – 700 เมตร มียอดดอยที่สำคัญ คือ ดอยสันเปาม่อน ดอยครกตืน สูง 700 เมตร ดอยห้วยโตน สูงประมาณ 400 เมตร
เป็นแบบมรสุมเขตร้อน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝน และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝน และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว มีช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม –กุมภาพันธ์ ฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม ฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดต่อปี 8 องศาเซนเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดต่อปี 30องศาเซนเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 1,600 มิลลิเมตรต่อปี มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
ลักษณะทางอุทกวิทยา
พื้นที่ของวนอุทยานห้วยทรายมาน เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญใช้หล่อเลี้ยงหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ เช่น ห้วยโตน ห้วยสองพี่น้อง ห้วยตุ๊

ลักษณะภูมิอากาศ
มีช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม-กุมภาพันธ์ ฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม และฤดูหนาวระหว่าง เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 8 องศาเซลเซียส
มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1600 มิลลิเมตรต่อปี

พืชพรรณและสัตว์ป่า
ลักษณะพรรณไม้เป็นป่าเบญจพรรณ เช่น ประดู่ ซ้อ มะขามป้อม มีไผ่เป็นไม้พื้นล่าง สำหรับชนิดสัตว์ป่า
ได้แก่ อีเห็น หมูป่า อ้น ตุ่น ไก่ป่า นกกรงหัวจุก เป็นต้น

การเดินทาง
เส้นทางที่ 1 อำเภอเมือง – อำเภอเวียงชัย และอำเภอพญาเม็งราย บ้านแม่ต๋ำ - ระยะทางประมาณ 155 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 .45 ชั่วโมง ( เส้นทางหลวงหมายเลข 1174 )
เส้นทางที่ 2 อำเภอเมือง – อำเภอแม่จัน – อำเภอเชียงแสน – อำเภอเชียงของ - ระยะทางประมาณ 112 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.0.5 ชั่วโมง ( เส้นทางหลวงหมายเลข 1129 )
เส้นทางที่ 3 อำเภอเมือง - อำเภอเทิง – อ.ขุนตาล –อำเภอเชียงของ ระยะทางประมาณ 164 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ( เส้นทางหลวงหมายเลข 1173 )

แผนที่เส้นทาง

ภาพทิวทัศน์

แผนที่ผังบริเวณ
ความหมาย
1 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
2 ลานกางเต๊นท์
3 จุดชมวิว
4 สวนย่อม
5 สำนักงาน
6 ห้องพักเวน-ยาม
7 ห้องครัว
8 ห้องสุขา

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์