หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 17921666 คน | เสาร์ 23 มีนาคม 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
สำนักอุทยานแห่งชาติ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เจตนารมณ์และแนวคิดการนำร่องพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... สูู่การปฏิบัติการ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวในเขตอุทยานแห่งชาติฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน เนื่องจากเกิดพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK)
[4 ม.ค. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย (เปิดให้บริการตามปกติแล้ว)
[12 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน รับมอบโล่ห์พร้อมป้ายรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว
[6 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[8 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ ในการประเมินความเหมาสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ของสำนักอุทยานแห
[5 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
button แบบฟอร์ม แบบจัดทำข้อมูลกรอบความต้องการงบลงทุน
[22 ก.ค. 2559]
button แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์เรือที่ใช้ประจำอุทยานแห่งชาติ
[29 มิ.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
[1 มิ.ย. 2559]
 
     
ร่องคำหลวง (วน.) (Rong Kom Laung)

ที่ตั้งและแผนที่
ตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยโซ้ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพแผนที่

ขนาดพื้นที่
3000.00 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศ
วนอุทยาร่องคำหลวง ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขา เรียงสลับกันเป็นแนวยาว ทอดตัวลาดลง จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต๊ำ และป่าแม่นาเรือ เป็นภูเขาสูงทอดตัวยาวจากทิศตะวันตก – ตะวันออก ความยาวประมาณ 4.3 กิโลเมตร ความยาวจากทิศเหนือ-ใต้ ประมาณ 4.9 กิโลเมตร จุดที่สูงที่สุดจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกมีความสูงประมาณ 1,070 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอากาศของวนอุทยานร่องคำหลวงเป็นแบบมรสุมเขตร้อน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝนและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว แบ่งลักษณะอากาศออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ตุลาคม และฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

พืชพรรณและสัตว์ป่า
พืชพรรณในพื้นที่วนอุทยานร่องคำหลวงประกอบด้วยป่า 4 ชนิด คือ
1. ป่าเต็งรัง ( Dry Dipterocarps Forest ) ส่วนใหญ่จะพบตามบริเวณสันเขาหรือไหล่เขา มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางไม่เกิน 600 เมตร ลักษณะดินจะเป็นดินตื้นมีหินโผล่ ป่าเต็งรังในเขต วนอุทยานร่องคำหลวง คิดเป็นประมาณร้อยละ 35 ของพื้นที่ทั้งหมด พันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ เต็ง รัง ยางเหียง ยางพลวง รัก ไม้พื้นล่างส่วนใหญ่จะเป็นพวกหญ้าต่างๆ ได้แก่ หญ้าคมบาง หญ้าคา หญ้าสาบเสือ หญ้าสามเหลี่ยม และมีไม้พุ่มพวก กระตังใบ ครามเขา ขึ้นปะปนอยู่กับไม้ล้มลุก เช่น เอื้องหมายนา กระเจียว เป็นต้น
2. ป่าเบญจพรรณ ( Mixed Deciduous Forest ) โดยทั่วไปเป็นป่าโปร่งประกอบด้วยต้นไม้ขนาดกลางเป็นส่วนมาก พื้นป่าไม่รกทึบ มีไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่มาก ดินในป่าเบญจพรรณส่วนมากเป็นดินร่วนปนทราย มักพบในพื้นที่ซึ่งมีระดับ 500-800 เมตรจากระดับน้ำทะเลหรือสูงกว่านี้ในบางจุด ป่าเบญจพรรณในวนอุทยานร่องคำหลวง คิดเป็นประมาณร้อยละ 45 ของพื้นที่ทั้งหมด พบเห็นได้ตามลำห้วย และบริเวณเชิงเขา พันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ สัก ชิงชัน ประดู่ แดง ตะแบก ซ้อ ตะคร้ำ ตะคร้อ เสลา โมกมัน โมกหลวง ส่วนไม้พื้นล่างได้แก่ ไผ่ไร่ ไผ่ซาง ไผ่ข้าวหลาม ไผ่บง กระตังใบ ขิงป่า และเถาวัลย์ชนิดต่างๆ
3. ป่าดิบแล้ง ( Dry Evergeen forest ) พบกระจายอยู่ทั่วไปตามที่ราบหรือตามหุบเขา พบได้ตั้งแต่ระดับความสูง 500-800 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,000-2,000 มิลลิเมตรต่อปี ป่าดิบแล้งในวนอุทยานร่องคำหลวง คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด พบเห็นอยู่มากตามสองฝั่งลำห้วยต่างๆ เช่น ลำห้วยโซ้ และลำห้วยสาขา พันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ ตะเคียนทอง มะม่วงป่า จำปี ก่อ ทะโล้ มะหาด บุญนาค อบเชย มะไฟป่า ส่วนไม้พื้นล่าง ได้แก่ เฟิร์น กูดต้น หวาย เป็นต้น
4. ชนิดป่าอื่นๆ มักมีกระจัดกระจายอยู่เป็นหย่อมๆ ในบริเวณที่เป็นเขาสูงทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ระดับความสูงตั้งแต่ 800 – 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีต่ำกว่า 1,000 มิลลิเมตร ชนิดป่าอื่นๆ อาทิเช่นป่า ดิบเขา ป่าสนเขา ป่าหญ้า ในวนอุทยานร่องคำหลวง คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด พันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ สนสองใบ เต็ง รัง ก่อนก ก่อแพะ แข้งกวาง ไม้พื้นล่างได้แก่ หญ้าคา หญ้าคมบาง หญ้าสามเหลี่ยม เป็นต้น
สัตว์ป่า เนื่องจากวนอุทยานร่องคำหลวง ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลของทรัพยากรสัตว์ป่า มากนัก ข้อมูลที่มีก็ได้มาจากการสัมภาษณ์ และสอบถามชาวบ้านรอบๆแนวเขตวนอุทยานร่องคำหลวง จึงได้ข้อมูลที่สามารถนำมาจำแนกพันธุ์สัตว์ออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ( Mammals ) ได้แก่ บ่าง กระต่ายป่า เก้ง หมูป่า ฯลฯ
2. สัตว์เลื้อยคลาน ( Reptiles ) ได้แก่ ตะกวด แย้ ตุ๊กแก กิ้งก่า งูต่างๆ
3. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ( Amphibians ) ได้แก่ กบ อึ่งอ่าง คางคก เขียด ฯลฯ
4. สัตว์ป่าจำพวกนก ( Avian Fauna ) ได้แก่ นกยูง ไก่ป่า เหยี่ยวดง นกชนิดต่างๆ เช่น เป็ดแดง นกกางเขนบ้าน นกกระปูดใหญ่ ฯลฯ
5. ปลา (Fishs) ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาดุก ปลาช่อน ฯลฯ

การเดินทาง
จากตัวเมืองจังหวัดพะเยาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พะเยา-ลำปาง) ระยะทาง 10 กิโลเมตร ถึงทางแยกไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 120 (พะเยา-วังเหนือ) ให้เลี้ยวขวาไปอีก 1 กิโลเมตร จะมีทางแยกซ้ายไปยัง มหาวิทยาลัยพะเยา เดินทางต่อไปอีก 6 กิโลเมตร มีทางแยกด้านขาว ระยะทาง 2 กิโลเมตร ถึงที่ทำการวนอุทยานร่องคำหลวง รวมระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร

แผนที่เส้นทาง
แผนที่แหล่งท่องเที่ยวภายในวนอุทยานร่องคำหลวง

ภาพทิวทัศน์

แผนที่ผังบริเวณ

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์