หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 18360886 คน | อาทิตย์ 26 พฤษภาคม 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
button ประกาศ... ปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกเกริงกระเวีย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
[14 พ.ค. 2562]
button เตือน!! พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน วันที่ 1-2 เมษายน 2562
[2 เม.ย. 2562]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เจตนารมณ์และแนวคิดการนำร่องพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... สูู่การปฏิบัติการ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
[22 มี.ค. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย (เปิดให้บริการตามปกติแล้ว)
[12 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[7 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดอยจง
[10 พ.ค. 2562]
button รายงานผลการดำเนินงานการยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของชาติ
[26 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
[19 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่8) พ.ศ.2562
[19 เม.ย. 2562]
button การเตรียมความพร้อมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
[9 เม.ย. 2562]
button รายงานการประเมินประสิทธิภาพการจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
[28 มี.ค. 2562]
button ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
 
     

     
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[17 พ.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[1 พ.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[8 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
[5 มี.ค. 2562]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ก.ย. 2561]
 
     
เขาพลึง - บ้านด่าน (วน.) (-)

ที่ตั้งและแผนที่
ที่ตั้งสำนักงาน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

วนอุทยานเขาพลึง – บ้านด่าน เดิมเป็นพื้นที่สวนป่าเขาพลึง – บ้านด่าน ท้องที่ตำบลน้ำหมัน
อำเภอท่าปลา ตำบลด่านาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเนื้อที่ 23,354 ไร่ พิกัดหน่วยงาน datum
WGS 84 UTMZone E620185 N1957939 ประกาศจัดตั้งตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ที่ 1831/2557 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วนอุทยานเขาพลึง – บ้านด่าน ในท้องที่ ตำบลบ้านด่านนาขาม ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง และตำบลนานกกก อำเภอลับแล ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลงิ้วงาม ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง และตำบลน้ำหมัน
อำเภอท่าปลา
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง ตำบลนานกกก อำเภอลับแล

สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพแผนที่

ขนาดพื้นที่
23354.00 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่วนอุทยานเขาพลึง – บ้านด่าน เป็นที่ลาดเขาสูงชัน สลับกับเนินเขาสลับซับซ้อน มีความลาดชัน ๓๐-๖๐% ความสูงจากระดับน้ำทะเล ๔๘๙-๖๙๖ เมตร และที่อยู่สูงกว่าระดับเก็บกักน้ำสูงสุดของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฉย ซึ่งลักษณะภูมิประเทศ เป็นแบบลักษณะ ผืนป่าธรรมชาติ และผืนป่าฟื้นฟูสภาพตัวเอง และด้วยการปลูกป่าทดแทน เป็นป่าผสมธรรมชาติและป่าปลูกทดแทน


ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ ในพื้นที่ วนอุทยานเขาพลึง – บ้านด่าน อยู่ในเขตมรสุม ซึ่งมีสภาพอากาศร้อนชื่น อากาศร้อนอบอ้าว และมีอากาศร้อนจัดในบางวัน ฤดูร้อน จะเริ่มประมาณกลางเดือน กุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนมีนาคม จะสิ้นสุดลง ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน ฤดูฝน จะเริ่มประมาณ กลางเดือนพฤษภาคม หรือบางปีจะเริ่มประมาณ ต้นเดือนมิถุนายน และจะสิ้นสุดลง ประมาณกลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาว จะเริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์

พืชพรรณและสัตว์ป่า
ระบบนิเวศและสังคมพืช
เขตพื้นที่ วนอุทยานเขาพลึง – บ้านด่าน เป็นระบบนิเวศที่มีสภาพป่า เป็นป่าเบญจพรรณ พบในพื้นที่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ ๔๐๐ เมตร ในบริเวณห้วยและตามร่องเขา ซึ่งประกอบด้วยพันธุ์ไม้ ไม้สัก ประดู่ แดง มะค่าโมง ยมหิน กระบก ตีนนก มะหาด ตะแบกเลือด มะม่วงป่า มะเฟืองป่า คอแลนป่า มะไฟป่า และไม่ไผ่ชนิดต่างๆ
ทรัพยากรสัตว์ป่า
เขตพื้นที่ วนอุทยานเขาพลึง – บ้านด่าน มีพื้นที่ลาดเขาสูงชัน สลับกับเนินเขา สลับซับซ้อน และมีลำห้วยลำธาร เป็นป่าพรรณไม้หลากหลายชนิด จึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ซึ่งสามารถจำแนกสัตว์ป่า แยกตามประเภทต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
สัตว์เลื้อยคลาน ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ขนาดกลางและขนาดเล็ก แยกตามประเภทชื่อ งูสิง
งูเหลือม งูจงอาง งูเปาคอแดง งูเขียว งูเห่า ตะกวด กิ้งก่า ตุ๊กแกป่า ฯลฯ
สัตว์ปีก วนอุทยานเขาพลึง – บ้านด่าน มีสัตว์ปีกที่ค้นพบ ได้แก่ ไก่ป่า นกปรอทหัวจุก
นกแซงแซวหางปลา นกกระยางขาว นกปรอทคอเหลือง เหยี่ยว นกเขา นกกระปูด นกขมิ้น นกเขาเขียว
นกเค้าแมว นกมะฮ้อก นกกระถัว ฯลฯ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสัตว์สี่เท้า ที่ค้นพบในปัจจุบัน ได้แก่ เก้ง หมู่ป่า อีเห็น แมวป่า กระรอกแดง กระแตข้างลาย ตัวนิ่ม ตัวตุ่น หมาป่า ฯลฯ
ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่
เขตพื้นที่ วนอุทยานเขาพลึง – บ้านด่าน มีความหลากหลายชีวภาพ ดังต่อไปนี้
พืชป่ามีค่าหายาก ได้แก่ หวาย กล้วยไม้ป่า ผักหวานป่า
พืชเฉพาะถิ่น ได้แก่ กล้วยป่า ไผ่หนาม ไผ่ไร่ ไผ่ซาง มะไฟป่า มะม่วงป่า
สัตว์ป่ามีค่าหายาก ได้แก่ กระต่ายป่า เก้ง หมีควาย หมีขอ เม่น
สัตว์ป่าเฉพาะถิ่น ได้แก่ ตัวตุ่น อีเห็น กระรอก นกกระปูด นกแซงแซว นกปรอท


การเดินทาง
การคมนาคม วนอุทยานเขาพลึง – บ้านด่าน มีเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญ ๒ ทาง คือ การเดินทางโดยรถยนต์ และการดฃเดินทางโดยรถไฟ
การเดินทางโดยรถยนต์
วนอุทยานเขาพลึง – บ้านด่าน สามารถใช้การคมนาคมทางบกในการเดินทางติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ หรือสายเอเชีย เป็นทางติดต่อกับอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
การเดินทางโดยรถไฟ
รถไฟสายเหนือ กรุงเทพ – เชียงใหม่ สถานีรถไฟบ้านด่าน เฉพาะรถธรรมดา

แผนที่เส้นทาง

ภาพทิวทัศน์

แผนที่ผังบริเวณ

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์