หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 20671053 คน | อังคาร 7 เมษายน 2563  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด ดำเนินการต้านไวรัสวิด-19
[27 มี.ค. 2563]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด ร่วมต้านไวรัส โควิด-19
[17 มี.ค. 2563]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดสำรวจการครอบครองที่ดินที่อยู่อาศัยของราษฎร์ที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
[12 มี.ค. 2563]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
[27 ก.พ. 2563]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดร่วมกิจกรรมจิตอาสา
[27 ก.พ. 2563]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดร่วมกับ ม.ทักษิณ จัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ
[18 ก.พ. 2563]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ร่วมรณรงค์ลดขยะมูลฝอยในเขตอุทยานแห่งชาติ
[18 ก.พ. 2563]
button การประชุมคณะทำงานการสำรวจครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่
[23 ม.ค. 2563]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button ปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
[24 มี.ค. 2563]
button ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกผาแตก ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
[16 มี.ค. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
button ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เป้นการชั่วคราว
[18 ต.ค. 2562]
button ประกาศ โครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก
[3 ต.ค. 2562]
button พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
[11 มิ.ย. 2562]
button แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน
[4 มิ.ย. 2562]
button การเตรียมความพร้อมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
[9 เม.ย. 2562]
button ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
 
     

     
 
ข่าวสมัครงาน
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[13 มี.ค. 2563]
button ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[6 มี.ค. 2563]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ก.ย. 2561]
 
     
ดงเจริญ (วน.) (-)

ที่ตั้งและแผนที่
สถานที่ติดต่อ : บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ 21 ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

วนอุทยานดงเจริญจัดตั้งขึ้นจากการนำพื้นที่สวนป่าดงเจริญและสวนป่าดงเจริญ หน่วยที่ 2 ในท้องที่
ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน ตำบลบัววัฒนา ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่พ้นการบำรุงรักษาเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ โดยได้มีการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 รวมเนื้อที่ 13,267 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 บริเวณบ้านซับตะเคียน ตำบลลาดแคอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนที่ 2 บริเวณบ้านเขาแม่แก่ ตำบลลาดแคอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ และส่วนที่ 3 บ้านบ่อไทย ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

อาณาเขตและที่ตั้งของพื้นที่
ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพแผนที่

ขนาดพื้นที่
13276.00 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่มีละกษณะเป็นที่ลาดเขาสลับกับเนินเขา ความลาดชันประมาณ 30 – 60 % ความสูง
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 489 -696 เมตร คุณภาพลุ่มน้ำชั้น 2

ลักษณะธรณีวิทยาและดิน
ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วย หินชั้นและหินอัคนีในกลุ่มหินโคราช มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 Jpw หน่วยหินพระวิหาร (Phra wihan Formation) เป็นหินสีขาว สีชมพู ควอร์ตชิทิกแสดงรอยชั้นขวางเป็นชั้นหนา เป็นชั้นที่มีกรวดปนอยู่ตอนบน และมีชั้นหินดินดานสีเทา สีน้ำตาลแกมแดงแทรกสลับอยู่บ้าง มีอายุอยู่ในช่วงล่าง-ช่วงกลางยุคจูแรสซิก
2.2.2 Jpk หน่วยหินภูกระดึง (Phu Kradung Formation) เป็นหินสีดินดาน สีน้ำตาล สีน้ำตาลแกมแดง
สีแดงแกมม่วง มีไมกา ; หินทรายแป้งและหินทรายสีน้ำตาล สีเทา มีไมกาแสดงรายชั้นขวางขนาดเล็ก และมีชั้น
หินกรวดมนเม็ดปูนมีอายุในช่วงล่างของยุคจูแรสซิก
2.2.3 TRnp หน่วยหินน้ำพอง (Nam Phong Formation) เป็นหินทราย สีน้ำตาลแกมแดง สีน้ำตาลแสดงรายชั้นขวาง ; หินกรวดมน เม็ดกรวกประกอบด้วย ควอร์ตไซต์ เซริต์ หินทรายแห้งและหินทราย มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางถึง 10 ซม. หินดินดานและหินทรายแห้ง สีน้ำตาล สีน้ำตาลแกมแดง มีอายุอยู่ในช่วงยุคไทร
แอสซิก (Upper TRIASSIC)
2.2.4 TRhl หน่วยหินห้วยหินลาด (Huai Hin Lat Formation) เป็นหินตะกอนภูเขาไฟและดินภูเขาไฟ
มีลักษณะเป็นชั้นแทรกสลับกันของหินทัฟฟ์ และแอกโกลเมอเรต (หินกรวดภูเขาไฟ) มีอายุอยู่ในช่วงบนของยุค
ไทรแอสซิก
2.2.5 Ppn หน่วยหินผานกเค้า (Pha Nok Khao Formation) เป็นหินปูนสีเทาลักษณะชั้นค่อนข้างหนา
มาก หินเชิร์ตสีดำ ลักษณะเป็นก้อนหรือชั้นบาง มีหินดินดานสีเทาลักษณะเป็นชั้นบางแทรกสลับ มีอายุอยู่ในช่วงล่าง – ข่วงกลางของยุคเพอร์เมียน
ชนิดดิน
จากการสำรวจและจำแนกดินโดยกองสำรวจและจำแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน สรุปลักษณะดาบริเวณ
ลุ่มน้ำป่าสัก ดังนี้
กลุ่มดินเนื้อละเอียด ได้แก่ ดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย และดินเหนียวปนทรายแป้ง ดินเกิดจากการสลายตัวของกินแอนดีไซค์เป็นส่วนใหญ่ พบหินบะซอลด์ หินไรโอไรต์ และหินปูนปะปนอยู่บ้าง เป็นดินลึกถึงลึกมาก (มากกว่า 1.5 เมตร) เป็นส่วนใหญ่ ลึกปานกลางถึงตื้นปะปนอยู่เล็กน้อย ความสามารถอุ้มน้ำของดินค่อนข้างสูง มีการระบายน้ำดีปานกลางถึงดี ดินมีสีน้ำตาลปนเหลือง สีน้ำตาลแดง ดินบนจะสีคล้ำกว่าดินล่าง
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 5.6-6.3) พบหินโผล่ น้อยกว่า 2 % ของพื้นที่ การยึดตัวของดินค่อนข้างดี แต่สภาพพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง (มากกว่า 20 % ) มีโอกาสที่จะเกิดการชะล้างพังทลายและแผ่นดินถล่มได้ง่าย
กลุ่มดินเนื้อปานกลางหรือดินร่วน ได้แก่ ดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปนทรายแป้ง หินกรวดมน หินควอร์ตไซต์ ปะปนอยู่บ้างเป็นดินลึก (0.5 – น้อยกว่า
1.5 เมตร) ความสามารถอุ้มน้ำของดินปานกลาง ดินมีสีน้ำตาล น้ำตาลปนเหลือง มีการระบายน้ำดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.1 – 6.5) พบหินโผล่น้อยกว่า 2 % ของพื้นที่ การยึดตัวของดินปานกลาง
และสภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง (มากกว่า 20 %) มีโอกาสที่จะเกิดการชะล้างพังทลาย

ลักษณะต้นน้ำลำธารและแหล่งน้ำ
เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นภูเขาลูกเดียวไม่สลับซับซ้อน จึงทำให้มีเพียงแหล่งน้ำซับตามธรรมชาติและ
เป็นต้นน้ำของลำห้วยเล็กๆ ที่ไหลผ่านพื้นที่ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์

ลักษณะภูมิอากาศ
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 25 – 30 องศาเซลเซียส สภาพอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
-ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
-ฤดูฝน ตั้งแต้เดือนมิถุนายน – ตุลาคม เฉลี่ยประมาณ 150 วันต่อปี ปริมาณน้ำฝนที่ตกเฉลี่ย
ประมาณ 2,150 – 2,350 มิลลิเมตรต่อปี ขึ้นอยู่อยู่กับความผันแปรของลมมรสุม
-ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – มกราคม อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 15 องศาเซลเซียส

พืชพรรณและสัตว์ป่า
ทรัพยากรชีวภาพของวนอุทยาน
3.1 ระบบนิเวศและสังคมพืช
ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น ป่าทุ่งหญ้า สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ และมีไม้เศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิด คือ ไม้มะค่าโมง ไม้แดง ไม้ยาง ไม้ตะเคียน ไม้ชิงชัน ไม้ประดู่ และไผ่ป่านานาชนิด กล้วยป่า กล้วยไม้ต่างๆ และพืชกระกูลเฟิร์น
3.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า
ประกอบไปด้วย ไก่ป่า หมูป่า อีเห็น กระรอก กระแต ตะกวด งูต่างๆ และนกประจำท้องถิ่น
3.3 ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่
มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่เพราะเป็นป่าผสมจึงทำให้มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดขึ้นอยู่ทำให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชนโดยรอบ เมื่อสภาพป่าเริ่มมีความอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าชนิดต่างๆ ก็เริ่ม
มาอยู่อาศัยเพราะมีแหล่งอาหารและแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์

การเดินทาง
การเดินทางเข้าสู่พื้นที่วนอุทยานดงเจริญ จากจังหวัดพิษณุโลก ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ถึง
สี่แยกบ้านเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอชนแดนตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข
113 ประมาณ 22 กิโลเมตร ถึงบ้านท่าข้ามเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข พช 3021 เส้นทาง
ท่าข้าม – ลาดแค – โคกยาว – ถ้ำแก้ว ระยะทาง 25 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไป 4 กิโลเมตร ถึงที่ทำการสำนักงานวนอุทยานดงเจริญ

แผนที่เส้นทาง

ภาพทิวทัศน์

แผนที่ผังบริเวณ

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์