หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 24060912 คน | อังคาร 28 กันยายน 2564  

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
button แบบสำรวจเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
[16 เม.ย. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
 
     
     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
button แบบสำรวจเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
[16 เม.ย. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
 
     


     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     
ออบขาน (เตรียมการ)   (ปิด) (Op Khan)

ที่ตั้งและข้อมูลทั่วไป
สถานที่ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติออบขาน (เตรียมการ) ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

E-mail : opkhanpark@hotmail.com

โทรศัพท์ : 086 181 1068

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ: นางสาวนิภาพร ไพศาล
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ
--ยังไม่เสียค่าบริการ--

ร้านค้าสวัสดิการ
ร้านค้าสวัสดิการ (ร้านอาหาร) เปิดบริการทุกวันเวลา 08.00 - 16.30 น.

สัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่
บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ : AIS

อุทยานแห่งชาติออบขาน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 302,500 ไร่ หรือ 484 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง ท้องที่ตำบลสะเมิงใต้ ตำบลแม่สาบ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขาน-แม่วาง ท้องที่ตำบลแม่วิน ตำบลบ้านกาด ตำบลดอนเปา ตำบลทุ้งปี้ อำเภอแม่วาง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง และป่าท่าช้าง-แม่ขนิล ท้องที่ตำบลน้ำแพร่ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงที่สุด ได้แก่ ยอดขุนเตียนสูง 1,550 เมตร มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม ได้แก่ ออบขาน ออบไฮ ผาตูบ ถ้ำตั๊กแตน ถ้ำห้วยหก น้ำตกแม่สะป๊อก และน้ำตกขุนวิน นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าที่สำคัญอีกหลายชนิด

ความวิกฤตการณ์เกิดขึ้นบ่อยๆ โดยเฉพาะจากภัยธรรมชาติ เช่น เหตุการณ์อุทกภัยภาคใต้ของประเทศไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531 ส่งผลให้มีพระราชกำหนดปิดป่าสัมปทานทำไม้ (เฉพาะป่าบก) ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2532 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีนโยบายเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยให้กรมป่าไม้ดำเนินการตามนโยบายโดยรีบด่วน เมื่อพิจารณาแล้วกรมป่าไม้จึงได้มีคำสั่งที่ 475/2532 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2532 สั่งให้ข้าราชการในสังกัดกองอุทยานแห่งชาติ ออกไปสำรวจเบื้องต้นพื้นที่ป่าจำนวน 28 แห่ง ทั่วประเทศ ในจำนวนนี้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง ป่าแม่ริม และป่าแม่สะเมิง ป่าแม่ขาน-แม่วาง ป่าท่าช้าง-แม่ขนิล จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการสำรวจเบื้องต้น ตามคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1627/2532 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2532 ให้ นายทวีชัย คำภีระ ไปสำรวจเพิ่มเติมและจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ และทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ

กองอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบ ตามที่อุทยานแห่งชาติเสนอ คือ ใช้ชื่ออุทยานแห่งชาติว่า “อุทยานแห่งชาติออบขาน” ตามที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้ประชุมครั้งที่ 2/2535 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2535 มีมติเห็นชอบให้กรมป่าไม้ดำเนินการสำรวจเพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติออบขาน จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 กรมป่าไม้เห็นควรจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป

ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป

สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพแผนที่

ขนาดพื้นที่
142678.42 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติออบขาน
หน่วยพิทักษ์ฯที่อข.1(แม่สาบ)
หน่วยพิทักษ์ฯที่อข.2(ทุ่งเริง)
หน่วยพิทักษ์ฯที่อข.3(ห้วยหยวก)
หน่วยพิทักษ์ฯที่อข.4(ห้วยตาด)

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติออบขานส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน อยู่ในแนวเทือกเขาถนนธงไชยที่เชื่อมต่อมาจากดอยอินทนนท์ ความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 300 - 1,338 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยมีขุนห้วยป่าเลาเป็นยอดเขาสูงสุด สังคมพืชประกอบด้วย ป่าเต็งรัง ป่าผสมผลัดใบ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา ผืนป่าออบขานคือแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของลุ่มน้ำขาน โดยมีแม่น้ำขานเป็นแม่น้ำสายหลัก ไหลและผ่าใจกลางพื้นที่อุทยานแห่งชาติ รวมระยะทางถึง 32 กิโลเมตร ช่วยหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่า ตลอดจนผู้คนที่อาศัยอยู่สองฝั่งลำน้ำได้ใช้อุปโภคบริโภค ก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำปิงต่อไป

ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอากาศโดยทั่วไปค่อนข้างจะร้อนในฤดูร้อน อากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว และมีฝนตกชุก เป็นช่วงระยะสั้นๆ ในฤดูฝน ฤดูร้อนค่อนข้างยาวนาน

พืชพรรณและสัตว์ป่า
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง-ต่ำสลับซับซ้อน สภาพป่าจึงมีหลายประเภท ประกอบด้วย ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ในบริเวณพื้นที่ที่มีระดับความสูงประมาณ 400-800 เมตรจากระดับน้ำทะเล ส่วนพื้นที่ที่มีความสูงตั้งแต่ 800 เมตรขึ้นไป จะเป็นป่าดิบเขา และป่าสนเขา พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ กระบก กระบาก ยมหอม แดงน้ำ สมพง ยาง ก่อ จำปีป่า ทะโล้ อบเชย กำยวน สนสองใบ สนสามใบ สัก เต็ง รัง พลวง ประดู่ มะค่าโมง ยางนา ตะแบก ตะคร้อ ตีนนก สมอไทย และไผ่ชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังพบพันธุ์พืชหายาก เช่น กล้วยไม้รองเท้านารี

สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ เลียงผา เก้ง หมีขอ หมีควาย เสือปลา เสือไฟ กระจง อีเห็น กระต่ายป่า หมูป่า ชะนี ลิง นางอาย พังพอน เม่น หมาจิ้งจอก กระรอก กระแต หนูต่างๆ ตะพาบน้ำ เต่าปูลู ไก่ฟ้า และนกชนิดต่างๆ จำนวนมาก เป็นต้น

การเดินทาง
รถยนต์
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติออบขาน สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ

• จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางคมนาคมถนนเลียบคันคลองชลประทานไปทางอำเภอหางดงประมาณ 15 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนน รพช.น้ำแพร่-ออบขาน อีประมาณ 11 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

• จากตัวเมืองเชียงใหม่เดินทางไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่-ฮอด) ประมาณ 11 กิโลเมตร เลี้ยวขวาข้างที่ว่าการอำเภอหางดงจนถึงถนนเลียบคันคลองชลประทานตรงไปตามถนน รพช.น้ำแพร่-ออบขาน อีประมาณ 11 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

แผนที่เส้นทาง
แผนที่การเดินทาง แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติออบขาน และแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
จุดท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติออบขาน

ภาพทิวทัศน์
ออบขาน บรรยากาศยามเช้าบริเวณหน้าออบขาน ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 50 เมตร มีทางลาดคนพิการ ทุกคนเข้าถึงได้
ออบขาน บริเวณโกรกธารที่สามารถเข้าไปสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด เดินไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ประมาณ 300 เมตร
ออบขาน โกรกธารออบขานอีกมุมหนึ่ง ต้องเดินไปในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ประมาณ 300 เมตร
ออบขาน ยามค่ำคืน ปราศจากแสงไฟรบกวน ทำให้หมู่ดาวนับพันดวงส่องแสงระยิบระยับ ประดับท้องฟ้ายามค่ำคืน
ลานกางเต็นท์ริมขาน อยู่บริเวณที่ทำการอุทยานฯ นอนฟังเสียงน้ำขานไหลกระทบโขดหินตลอดทั้งคืน
ถ้ำตั๊กแตน อยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์ฯ อข.2 (ทุ่งเริง) ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมโถงถ้ำได้ประมาณ 500 เมตร
ถ้ำต๊ักแตน หินน้ำไหล ที่ปรากฎภายในถ้ำ ริ้วรอยที่พริ้วไหวในแผ่นหินทำให้เห็นทิศทางการไหลของน้ำในอดีต
ถ้ำตั๊กแตน
ม่อนผาผึ้ง ต้องเดินไปตามเส้นทางเดินป่า ระยะทางประมาณ 5 กม. ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นำทางเท่านั้น
ม่อนผาผึ้ง ทิวทัศน์ก่อนพระอาทิตย์ตก สามารถมองเห็นเมืองเชียงใหม่ได้ชัดเจน #ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นำทางเท่านั้น
ออบไฮ ห่างจากออบขานประมาณ 1 กม. ต้องเดินไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (นักท่องเที่ยวสามารถเดินได้ด้วยตนเอง)
ออบไฮ มองจากมุมสูง
ออบขาน อยู่ท้องเที่ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ห่างจากเมืองเชียงใหม่เพียง 30 กิโลเมตร
ออบขาน ธารน้ำด้านหน้าออบขานมีท้องน้ำที่ตื้น นักท่องเที่ยวนิยมมาปิ๊กนิ๊กและเล่นน้ำ โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้ว น้ำใส ตื้น เด็กๆ สามารถเล่นน้ำได้ ที่นี่จึงเป็นแหล่งพักผ่อนสำหรับครอบครัวอย่างแท้จริง

แผนที่ผังบริเวณ
ผังบริเวณอุทยานแห่งชาติออบขาน

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์
อื่นๆ - ถุงนอน
ร้านค้า - ร้านกาแฟ
ลานจอดรถ - ลานจอดรถ