หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 18307653 คน | พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
ประกาศ... ปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกเกริงกระเวีย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
[14 พ.ค. 2562]
button เตือน!! พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน วันที่ 1-2 เมษายน 2562
[2 เม.ย. 2562]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เจตนารมณ์และแนวคิดการนำร่องพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... สูู่การปฏิบัติการ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
[22 มี.ค. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย (เปิดให้บริการตามปกติแล้ว)
[12 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[7 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดอยจง
[10 พ.ค. 2562]
button รายงานผลการดำเนินงานการยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของชาติ
[26 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
[19 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่8) พ.ศ.2562
[19 เม.ย. 2562]
button การเตรียมความพร้อมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
[9 เม.ย. 2562]
button รายงานการประเมินประสิทธิภาพการจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
[28 มี.ค. 2562]
button ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
 
     

     
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[17 พ.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[1 พ.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[8 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
[5 มี.ค. 2562]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ก.ย. 2561]
 
     
น้ำตกซีโป (เตรียมการ) (Namtok Sipo)

ที่ตั้งและแผนที่
สถานที่ติดต่อ : หมู่ 3 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130

โทรศัพท์ : 0 7353 0845
e-mail : namtoksipo@gmail.com

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ : นายพีรวัฒน์ ดาโอะ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ
- ยังไม่เสียค่าบริการ -

ร้านค้าสวัสดิการ
ไม่มีร้านค้า ร้านอาหาร นักท่องเที่ยวควรจัดเตรียมไป

พื้นที่รับสัญญาณโทรศัพท์ เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์
- บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ AIS, TRUE, DTAC

อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป มีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่ตำบลดุซงญอ อำเภอจะนะ ตำบลกาลิซา ตำบลเฉลิม ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ ตำบลตะมะยูง ตำบลซากอ ตำบลศรี บรรพต ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาครและตำบลลาโล๊ะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยป่าดงดิบชื้น เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด และมีจุดเด่นที่น่าสนใจ เช่น น้ำตกไอร์ซือดอ น้ำตกยากาบองอ เป็นแหล่งธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ของจังหวัดนราธิวาส อุทยานแห่งชาตินำตกซีโปมีพื้นที่ทั้งหมด 62,500 ไร่ หรือประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร อยู่ในแผนที่ภูมิประเทศชุด L 7017ระวาง หมายเลข 5321 III และ 5321 IV
ที่ตั้งที่ทำการ ตั้งอยู่ในท้องที่ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างพิกัด UTM 47 N 0792453 , 0693606 (ละติจุด 060 16.129// ,ลองติจุด 1010 38.596//)
ที่ตั้งและอาณาเขต
มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่นๆ ดังนี้
ทิศเหนือ จด ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ
ทิศใต้ จด ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ
ทิศตะวันออก จด ตำบลกาลิซา ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ
ทิศตะวันตก จด ตำบลเชิงคีรี ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร
ความเป็นมา
ตามคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1055/2539 ได้ให้ นายสุธน จันทร์สว่าง เจ้าพนักงานป่าไม้ 5 ส่วนอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าวนอุทยานน้ำตกซีโป ไปดำเนินการสำรวจข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพป่า การถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่บริเวณป่าโครงการไม้กระยาเลยฝั่งขวาแม่น้ำสายบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกันกับวนอุทยานน้ำตกซีโป ซึ่งกรมป่าไม้ขึ้นทะเบียนเป็นวนอุทยานปี 2519 จากรายงานการสำรวจเบื้องต้น ตามหนังสือวนอุทยานน้ำตกซีโป อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ที่ กษ. 0712.3/(ซป)/41 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2538 สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สภาพพื้นที่บริเวณป่าโครงการไม้กระยาเลยฝั่งขวาแม่น้ำสายบุรี และวนอุทยานน้ำตกซีโป มีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 โดยให้ใช้ชื่ออุทยานแห่งชาติดังกล่าว และได้เสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติแล้ว
ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป

สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพแผนที่

ขนาดพื้นที่
41139.74 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่
สำนักงานอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป

ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นภูเขาสูงหลายลูกสลับซับซ้อน เรียงตัวจากทิศเหนือถึงทิศใต้มีความสูงชัน พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ราบ ยอดเขาสูงสุดของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ คือ ยอดเขาแมะแต อาณาเขตทิศเหนือจดตำบลลาโล๊ะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ทิศใต้จดตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ทิศตะวันออกจดตำบลเฉลิม ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ และทิศตะวันตกจด ตำบลตะมะยุง ตำบลซากอ ตำบลศรีบรรพต ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งฤดูกาลได้ 2 ฤดูกาล ได้แก่ฤดูฝน ( ประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนมกราคม) และฤดูร้อนหรือฤดูแล้ง ( ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,300 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด 86.28 %

พืชพรรณและสัตว์ป่า
สภาพป่าของอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป โดยทั่วๆ ไปค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นป่าดงดิบชื้น มีไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมโดยทั่วไป สภาพป่าตอนบนตลอดแนวเทือกเขา อยู่ในสภาพที่ดีเขียวชอุ่มตลอดปี ชนิดไม้ที่สำคัญ ได้แก่ หลุมพอ ยาง ตะเคียนทอง และตะเคียนชนิดต่างๆ เป็นต้น

เนื่องจากพื้นที่ป่าของอุทยานแห่งชาติเป็นป่าดงดิบชื้นมีฝนตกตลอดปี จึงมีสัตว์ป่าชนิดต่างๆ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งประกอบด้วย ลิง ค่าง เก้ง กระจง กวางป่า เม่น นางอาย ชะมด พญากระรอก นกเงือก นกขุนทอง เหยี่ยว นกดุเหว่าผา สังคมพืชในพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ เป็นสังคมพืชของป่าดงดิบชื้น เป็นสังคมพืชที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากดินมีความชุ่มชื้นสูง พันธุ์ไม้เด่นและมีค่าทางเศรษฐกิจได้แก่ไม้ในตระกูลยาง ( Ditero cappaceae) เช่น ไม้ตะเคียนชันตาแมว ไม้สยา ไม้หลุมพอ ยางนา ยางยูง และอื่นๆ ไม้ตระกุลปาล์มได้แก่ หวายต่างๆ หมากต่างๆ กะพ้อชนิดต่างๆ ไม้พื้นล่างจำพวกเฟิร์น เช่นเฟิร์นมหาสดำ ปรงเขา กระเช้าสีดา นอกจากนี้ยังพบว่านหางช้าง (ว่านเพชรหึง) เป็นพืชตระกูลกล้วยไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอีกด้วย
เนื่องจากพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติฯ เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนสภาพป่าเป็นป่าดงดิบชื้น ที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงพบสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิด อาทิเช่น ช้างป่า หมู่ป่า กระจง เม่น ค่าง ลิงแสม ลิงกัง สัตว์เลื้อยคลานได้แก่ งู เต่า ชนิดต่างๆ และยังพบสัตว์ปีกชนิดต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นนกประจำถิ่น ได้แก่ นกโพระดก นกเขียวคราม นกเขียวก้านตอง นกแซงแซว นกฮูก นกเค้าแมว นกหว้า นกบินหลาดง นกกระทาทุ่ง นกขมิ้น ไก่ป่า และนกเงือกซึ่งเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ จากสำรวจพบจำนวน 7 ชนิด ได้แก่ นกเงือกหัวหงอก นกเงือกกรามช้าง นกเงือกหัวแรด นกกก นกแก๊ก และนกเงือกปากย่น นับได้ว่าเป็นดัชนีที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าอุทยานแห่งชาติฯ ได้เป็นอย่างดี

การเดินทาง
รถยนต์
จากอำเภอระแงะ ผ่านตลาดตันหยงมัส ไปตามถนนโยธาธิการสายอำเภอระแงะ-ซากอ ประมาณ 2 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่อตามถนน รพช.สายทาเนาะ-บาลูกา ผ่านหมู่บ้านบละแต บ้านบาตุบือซา บ้านปาเซ เข้าสู่หมู่บ้านซีโป รวมระยะทาง 6 กิโลเมตร จากหมู่บ้านซีโปเดินทางตามเส้นทางภายในหมู่บ้าน ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป


แผนที่เส้นทาง
เส้นทางไปอุทยานแห่งชาติซีโป
แผนที่การเดินทาง อช.น้ำตกซีโป

ภาพทิวทัศน์
น้ำตกไอร์ซือดอร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 28 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ มี่ความสวยงาม รวม 7 ชั้น มีทรัพยากรธรรมชาติทีสมบูรณ์ สภาพค่อนข้างสันโดษ เหมาะแก่การท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ
น้ำตกไอร์ซือดอร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 28 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ มี่ความสวยงาม รวม 7 ชั้น มีทรัพยากรธรรมชาติทีสมบูรณ์ สภาพค่อนข้างสันโดษ เหมาะแก่การท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ
น้ำตกยากาบองอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส อยู่ห่างจากน้ำตกไอร์ซือดอร์ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สายน้ำสองสายไหลมาบรรจบกันมีความสวยงามมาก โดยเฉพาะในฤดูฝน มีความโดดเด่นของโขดหินที่เรียงรายตามสายลำธาร สภาพสันโดษ นอกจากนี้บริเวณใกล้กับน้ำตก มีแหล่งดูนกเงือก เหมาะแก่การท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ และ การผจญภัย
นำ้ตกซีโป ตั้งอยู่ หมูที่ 3 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

แผนที่ผังบริเวณ

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์