หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 24266391 คน | อาทิตย์ 17 ตุลาคม 2564  

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ต.ค. 2564]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[11 ต.ค. 2564]
button อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[5 ต.ค. 2564]
button กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
 
     
     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ต.ค. 2564]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[11 ต.ค. 2564]
button อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[5 ต.ค. 2564]
button กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
 
     


     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     
หมู่เกาะระ-เกาะพระทอง (ห้ามล่า) (Mu Ko Ra-Ko Phra Thong)

ที่ตั้งและข้อมูลทั่วไป
สถานที่ติดต่อ : สถานที่ติดต่อ : ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150

โทรศัพท์ : 081-9568901, 076-491378
โทรสาร : 076-491378
อีเมล: -

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ : นายนภดล เสี่ยงตระกูล(รักษาการ)

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ–เกาะพระทอง เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตามกฎหมาย มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอคุระบุรี และอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ประกอบไปด้วยเกาะต่างๆ ที่อยู่ติดทะเลอันดามัน ได้แก่ เกาะระ เกาะคอเขา เกาะพระทอง เกาะปลิง–เกาะพ่อตา เกาะลูกตุ้ม เกาะทุ่งนางดำ และมีเกาะขนาดเล็กต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนจำนวน 37 เกาะ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 401,250 ไร่ หรือ 642 ตารางกิโลเมตร

ในปี พ.ศ. 2531 มีข่าวว่านายทุนกำลังติดต่อขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่บริเวณเกาะระ-พระทอง จังหวัดพังงา นายดิษฐพงศ์ โชคคณาพิทักษ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ในขณะนั้น จึงได้มีหนังสืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ด่วนมาก ที่ กช 0713 (มส) /116 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2531 เสนอให้กองอุทยานแห่งชาติแจ้งกรมป่าไม้ระงับไม่ให้มีการเช่าพื้นที่บริเวณเกาะระ และมีความเห็นให้สงวนไว้เพื่ออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จะได้ดำเนินการสำรวจผนวกให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ต่อมาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ได้มีหนังสือเสนอกรมป่าไม้ เห็นควรสำรวจพื้นที่บริเวณเกาะระ-เกาะพระทอง พื้นที่ป่าชายเลนใกล้เคียง และพื้นที่อื่นๆ ที่เห็นว่ามีศักยภาพเหมาะสมที่จะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ

กรมป่าไม้โดย ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ อนุมัติลงวันที่ 28 มีนาคม 2543 ท้ายหนังสือสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ กษ 0712.5/981 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2543 ให้ นายธนพงศ์ อภัยโส นักวิชาการป่าไม้ 6 ซึ่งปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ดำเนินการสำรวจเบื้องต้นบริเวณเกาะพื้นที่เกาะระ เกาะพระทอง พื้นที่ป่าชายเลนใกล้เคียง ท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ผลการสำรวจเบื้องต้นปรากฏว่า พื้นที่บริเวณที่ดำเนินการสำรวจครอบคลุมพื้นที่ 401,250 ไร่ เป็นพื้นน้ำ 185,180 ไร่ ที่เหลือเป็นพื้นที่บก 206,080 ไร่ มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทั้งพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ มีความหลากหลายทางชีวภาพเหมาะสมที่จะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้จึงมีคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1868/2543 ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2543 ให้ นายธนพงศ์ อภัยโส นักวิชาการป่าไม้ 5 ไปดำเนินการสำรวจจัดตั้งพื้นที่บริเวณเกาะระ- เกาะพระทอง และพื้นที่ป่าชายเลน ใกล้เคียงในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นอุทยานแห่งชาติ

จากการดำเนินการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ ทำให้แกนนำบางคนในท้องถิ่นเสียผลประโยชน์ จึงได้ยุยงให้ชาวบ้านประท้วงคัดค้านการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ โดยอ้างปัญหาการประมงพื้นบ้านเป็นประเด็นหลัก ทำให้มีการชุมนุมประท้วง ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2543 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคุระบุรี เพื่อคัดค้านการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ โดยมีแกนนำผู้คัดค้านผลัดเปลี่ยนกันขึ้นเวทีปราศรัยโจมตีการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ สำหรับทางฝ่ายราชการมีนายมานิต วัฒนเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายยอด คีรีรัตน์ ป่าไม้เขตนครศรีธรรมราช และนายธนพงศ์ อภัยโส หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง ชี้แจงข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจ ผลการชุมนุมประท้วงในวันนั้น ผู้ชุมนุมประท้วงได้ลงลายมือชื่อคัดค้าน และยื่นข้อเสนอต่อจังหวัดพังงาให้ยุติการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ ซึ่งทางจังหวัดพังงารับเรื่องไว้เสนอต่อกรมป่าไม้ ผู้ชุมนุมประท้วงจึงแยกย้ายสลายกลุ่มไป

การดำเนินการสำรวจจัดตั้งยังคงดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2544 ได้มีชาวบ้านประมาณ 300 คน ได้บุกรุกเข้ารื้อถอนที่ทำการชั่วคราวของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง บริเวณอ่าวเส็ง ท้องที่หมู่ 3 ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และบังคับให้เจ้าหน้าที่ขนย้ายวัสดุขึ้นมาจากเกาะระ ในช่วงเวลาดังกล่าวกรมป่าไม้ได้มีการโยกย้ายข้าราชการโดยแต่งตั้ง นายยุทธนา สัจกุล เจ้าพนักงานป่าไม้ 5 ไปทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ–เกาะพระทอง ต่อไป โดยดำเนินการประสานงานนายอำเภอท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานราชการเกี่ยวข้องดำเนินการ ตั้งที่ทำการชั่วคราว ณ จุดเดิมที่ถูกรื้อถอนไปอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2544 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

พื้นที่ที่ดำเนินการสำรวจทั้งหมดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 11 ป่า ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะเกาะ ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งนางดำและป่าควนปากเตรียม ป่าสงวนแห่งชาติเกาะระ ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งทุ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนโครงการกิ่งอำเภอคุระบุรีแปลงที่ 1 ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนโครงการกิ่งอำเภอคุระบุรีแปลงที่ 3 ป่าสงวนแห่งชาติเขาบ่อไทร ป่าสงวนแห่งชาติเขาพระพิชัย ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนอำเภอตะกั่วป่าและป่าบางนายสี ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนโครงการอำเภอคุระบุรี ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองบางปอ

สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพแผนที่

ไม่มีภาพ

ขนาดพื้นที่
143125.00 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศเป็นชายฝั่งทะเลยุบตัวตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของภาคใต้ ท้องที่จังหวัดพังงา ‎ลักษณะโดยรวมของพื้นที่เป็นหาดโคลนปากแม่น้ำ มีลำคลองหลายสายไหลมาบริเวณดังกล่าว มีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในตะกอนดิน ชายฝั่งด้านตะวันตกของเกาะระ เกาะพระทองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยขบวนการกัดเซาะและการสะสมตัวของชายฝั่ง ซึ่งสาเหตุมาจากอิทธิพลของคลื่นลมและการขึ้นลงของน้ำทะเล

ลักษณะภูมิอากาศ
พื้นที่เกาะระ – เกาะพระทอง และ พื้นที่ใกล้เคียง มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มีฝนตกชุกเกือบทั้งปี เพราะได้รับอิทธิพลจากมรสุดตะวันออกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งแบ่งได้ 2 ฤดู ‎
‎- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน - พฤศจิกายน โดยมีฝนตกชุกในเดือนมิถุนายน - ‎
พฤศจิกายน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,124.7 มิลลิลิตร
‎- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม - มีนาคม โดยมีฝนตกในช่วงนี้บ้าง อุณหภูมิ
สูงสุด 37.8 องศาเซลเซียส

พืชพรรณและสัตว์ป่า
ทรัพยากรป่าไม้
จากการสำรวจสามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
‎1. ป่าดิบชื้น (Tropical Rain Forest) ‎พบว่าขึ้นปกคลุมบริเวณที่เป็นเขามีพื้นที่ประมาณ 9 % หรือ 15 กม.2 หรือ 9,472 ไร่ ‎ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ของเกาะระ และด้านตะวันออก ของเกาะพระทองมีพันธุ์ไม้ เช่น ยางยูง ‎‎(Dipterocarpus grandifrorus) ยางปราย (Disterocarpus costatus) ขันทอง (Swintonia floribunda) ‎ไม้เรือนยอดรองลงมา เช่น มะปริง (Bouea oppositifolia) มะส้าน (Dillinia sp.) เลือดกวาง (Knema ‎sp.) มะไฟป่า (Baccaurea ramiflora) ไม้พื้นล้าง เช่น หวาย กะพ้อ (Licuala sp.) และ เตย ‎‎(Freycinetia smatrana) เป็นต้น ‎
‎2. ป่าชายเลน (Mangrove Forest)‎มีพื้นที่ประมาณ 77 % หรือ 105 กม.2 หรือ 81,722 ไร่ พบขึ้นตามชายฝั่งและตามอ่าวของเกาะ พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ โกงกางใบเล็ก (Rhizopsora apiculata) โกงกางใบใหญ่ (Rhizopsora ‎mucronata) ตะปูนขาว (Xylocarpus garnatum) ถั่วดำ (Bruguiear parviplora) ฝาดดอกแดง ‎‎(Lummitzer littorea) เป็นต้น
‎3. ป่าชายหาด (Beach Forest)‎มีพื้นที่ประมาณ 5 % หรือ 8 กม.2 หรือ 5,256 ไร่ พบตามชายหาด ตามอ่าว ที่น้ำทะเลท่วมไม่ถึง บริเวณเกาะระ - เกาะพระทอง พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น สนทะเล (Casuarina epuisitifolia) ‎โพทะเล (Thespesesia populneoides) เตยทะเล (Pandanus oderatissimus)‎
‎4. ป่าพรุ และ สังคมพืชทดแทน (Secondary Commumity)‎มีพื้นที่ประมาณ 9 % หรือ 15 กม.2 หรือ 9,437 ไร่ พบบริเวณเกาะพระทอง ซึ่งเป็นพื้นที่ราบ สภาพดินขาดแร่ธาตุเนื่องจากผ่านการทำเหมืองแร่ดีบุก พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น เสม็ดขาว ‎‎(Melaleuca cajuputi) ขึ้นเป็นกลุ่มบริเวณแหล่งน้ำ
ทรัพยากรสัตว์ป่า
จากการสำรวจบนเกาะทุกเกาะตามถิ่นที่อยู่อาศัยประเภทต่าง ๆ โดยทำการจำแนกและบันทึกสัตว์ป่าที่พบตัวจริงโดยใช้กล้องส่องทางไกลสำรวจร่องรอยของสัตว์ป่าและจากการสอบถามราษฎร ที่อยู่ใน‎ท้องถิ่นได้ดังนี้
‎1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น กวางป่า (Cve unicolor) คาดว่ามีประมาณ 50 - 60 ตัว หมูป่า (Sus scrofa) ค่างแว่นถิ่นใต้ (Trachypithecus sp.) บ่าง (Cynoephalus variegatus) เป็นต้น
‎2. สัตว์เลื้อยคลานพบมากที่สุด ได้แก่ งู ประเภทต่าง ๆ เต่าชนิดต่าง ๆ
‎3. นก มีประมาณ 137 ชนิด โดยนกที่พบมากที่สุด ได้แก่ เหยี่ยวชนิดต่าง ๆ สำหรับนกที่มีความสำคัญ ได้แก่ นกตะกรุม (Leptoptilos javanicus) และนกเงือกชนิดต่าง ๆ ‎
‎4. ปลา ปลาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่สำคัญทางเศรษฐกิจและในแนวปะการัง เช่น ปลาที่พบในพื้นที่ป่าชายเลน เช่น ปลาสีเสียด (Chorinemus spp.) ปลาพะพงข้างปาน (Lutjanus russulli) ‎ปลากะพงแดง (Lutjanus spp.) ปลากดทะเล (Arias caelatus) ปลาในแนวปะการัง เช่น (Lutjanus ‎sp.) ปลาปะการัง (Capsalopholistyanostigma) ปลาสลิดหิน (Abudefduf sp.) เป็นต้น
เกาะระ เกาะพระทอง มีสัตว์ป่าที่อยู่ในภาวะใกล้ศูนย์พันธุ์อยู่ 23 ชนิด ที่สำคัญที่มีการกล่าวถึงกันมาก ได้แก่ พะยูน โลมาปากขวด เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า เต่ามะเฟือง นกตะกรุม เป็นต้น ‎สำหรับกวางนั้นเป็นสัตว์ที่อาศัยเดิมหากไม่มีมาตรการใดในการควบคุมดูแลอาจจะสูญพันธุ์ได้ในอนาคต
ส่วนแหล่งหญ้าทะเลที่อยู่บริเวณด้านทิศเหนือของเกาะระ และเกาะพระทอง ปัจจุบันได้เกิดความเสื่อมโทรม เนื่องจากการทำประมงด้วยเครื่องมือบางชนิด และการเปลี่ยนแปลงของทะเล ซึ่งส่งผลต่อสัตว์ที่อยู่ในระบบนิเวศ จึงเห็นควรให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาควบคุมอย่างจริงจัง

การเดินทาง
รถยนต์
การเดินทางสามารถเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมาย 4 ถึงอำเภอคุระบุรีและเดินทางต่อไปยังท่าเทียบเรือเพื่อไปยังเกาะต่างๆ

เรือ
การเดินทางท่องเที่ยวโดยทางเรือ สามารถติดต่อเรือนำเที่ยวได้ที่บริเวณท่าเรือต่างๆ โดยจ้างเหมาลำ ท่าเรือที่สะดวกแก่การเดินทาง ได้แก่
• ท่าเทียบเรือนางย่อน อยู่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
• ท่าเทียบเรือบ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า สามารถเดินทางไปยังเกาะคอเขาใช้เวลาประมาณ 30 นาที
• ท่าเทียบเรือบ้านทุ่งละออง ซึ่งสามารถเดินทางจากบ้านทุ่งละอองโดยเรือพาดหางไปยังด้านใต้ของเกาะพระทองภายในเวลา 20 นาทีและเกาะคอเขาด้านเหนือ ใช้เวลา 20 นาที

แผนที่เส้นทาง
เส้นทางไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง

ภาพทิวทัศน์
ด้านทิศตะวันตกของเกาะระเหมาะแก่การเล่นน้ำ อาบแดด บนเกาะจะประกอบด้วยป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ
เกาะพระทอง เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอัน 5 ของประเทศ ส่วนบริเวณกลางเกาะจะเป็นแหล่งทุ่งหญ้าและป่าพรุมีไม้เสม็ดขึ้นเด่นสง่าครอบคลุมพื้นที่ถึงประมาณ 30,000 ไร่ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของกวางป่า หมูป่า ‎และที่สำคัญคือเป็นแหล่งอาศัยของนกตะกรุม ซึ่งมีเหลืออยู่ไม่กี่แห่งของประเทศ
ทุ่งหญ้าสีทอง ที่หาดูยาก และมีความสวยงาม
เกาะปลิง - เกาะพ่อตา เป็นอีกเกาะที่มีความสวยงามอีกที่ที่น่าค้นหาและเหมาะสำหรับนั่งชมพระอาทิตย์ตกมากเพราะเป็นบรรยากาศที่สวบงาม
เกาะระ (อ่าวเส็ง) เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศ ยามรุ่งอรุณ เหมาะแก่การถ่ายภาพ
แหล่งดำน้ำที่ใหม่ ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง (อ่าวเส็ง)
กลุ่มกัลปังหาแดงสลับม่วง

แผนที่ผังบริเวณ

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์