หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 16470804 คน | พฤหัสบดี 16 สิงหาคม 2561  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
กิจกรรมรณรงค์ “ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”อุทยานแห่งชาติตาดโตน
[13 ส.ค. 2561]
ประชุมคณะกรรมที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ Protected Area Committee (PAC) เพิ่มเติม
[7 ส.ค. 2561]
button โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้กิจกรรม การปลูกป่าชายเลนและการเพาะพันธุ์กล้าไม้
[2 ส.ค. 2561]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ ⛔พื้นที่ได้รับความเสียหายบางส่วน ⛔แจ้งปิดให้บริการนักท่องเที่ยวชั่วคราว จนกว่าการฟื้นฟูจะแล้วเสร็จ
[23 ก.ค. 2561]
button อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ประจำปี 2561
[17 มิ.ย. 2561]
button อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ประจำปี 2561
[17 มิ.ย. 2561]
button ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์
[9 มิ.ย. 2561]
button นายเทอดไทย ขวัญทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดร่วมพบปะชาวบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์การถือครองที่ดิน
[6 มิ.ย. 2561]
button โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
[6 มิ.ย. 2561]
button อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2561
[2 มิ.ย. 2561]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button ซักซ้อมการรายงานข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยว ยานพาหนะ และเงินรายได้ในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[30 ธ.ค. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
button แบบฟอร์ม แบบจัดทำข้อมูลกรอบความต้องการงบลงทุน
[22 ก.ค. 2559]
button แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์เรือที่ใช้ประจำอุทยานแห่งชาติ
[29 มิ.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
[1 มิ.ย. 2559]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ สามารถประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติได้อีก 1 แห่ง คือ "อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน"
[25 เม.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
[5 ม.ค. 2559]
 
     
หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการ) (Hat Khanom - Mu Ko Thale Tai)

ที่ตั้งและแผนที่
สถานที่ติดต่อ : หมู่ที่ 1 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 086-4758392

อีเมล: hadkhanom@hotmail.co.th

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ : นายพีระชัย คงแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ
- ยังไม่เสียค่าบริการ -

ร้านค้าสวัสดิการ
ไม่มีร้านค้า ร้านอาหาร นักท่องเที่ยวควรจัดเตรียมไป

อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ประมาณ 197,500 ไร่ หรือประมาณ 316 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ทางบกประมาณ 73,000 ไร่ หรือ 37% ของพื้นที่ทั้งหมด และเป็นพื้นน้ำประมาณ 124,500 ไร่ หรือ 63 % ของพื้นที่ทั้งหมด ไร่ ครอบคลุมเขต การปกครอง ๕๑ หมู่บ้าน ๗ ตำบล ๔ อำเภอ ๒ จังหวัด ดังนี้ ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล ตำบลขนอม ตำบลควนทอง ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ตำบลปากแพรก ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะพื้นที่แยกเป็นส่วน ๆ ไม่ต่อเนื่องกัน เนื่องจากได้กันพื้นที่บางส่วนซึ่งมีราษฎรเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อป้องกันข้อขัดแย้งกับราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ซึ่งกำหนดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติจะมีลักษณะป่าที่ยังมีความสมบูรณ์และพื้นน้ำ เกาะ ซึ่งมีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

ทิศเหนือ จดพื้นที่อำเภอดอนสัก อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก จดอ่าวไทย
ทิศใต้ จดอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก จดอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขนาดพื้นที่
194445.54 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่
จุดสกัดอุทยานแห่งชาติ หาดขนอม – หมู่เกาะทะเลใต้ (น้ำตกกลางทอง)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหาดขนอม – หมู่เกาะทะเลใต้ชั่วคราว (ถ้ำเขาวังทอง)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหาดขนอม – หมู่เกาะทะเลใต้ชั่วคราว (ป่าเลนคลองขนอม)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหาดขนอม – หมู่เกาะทะเลใต้ ที่ นต.๑ (ท้องชิง)
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ หาดขนอม – หมู่เกาะทะเลใต้ (ท้องหยี)

ภาพแผนที่

ลักษณะภูมิประเทศ
อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล ตำบลท้องเนียน ตำบลควนทอง ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลปากแพรก ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะพื้นที่แยกเป็นส่วนๆ ไม่ต่อเนื่องกัน เนื่องจากได้กันพื้นที่บางส่วนซึ่งมีราษฎรเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อป้องกันข้อขัดแย้งกับราษฎร ในพื้นที่ซึ่งกำหนดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติจะมีลักษณะเป็นป่าที่ยังมีความสมบูรณ์และพื้นน้ำ เกาะ ซึ่งมีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยมีอาณาเขตทิศเหนือจดพื้นที่อำเภอดอนสัก อำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศใต้จดอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ทิศตะวันออกจดอ่าวไทย และทิศตะวันตกจดอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ประกอบด้วยพื้นที่ทางบกและทางทะเลรวมกัน โดยพื้นที่ทางบกประกอบด้วย แนวเทือกเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนทอดตัวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ มีพื้นที่ราบผืนใหญ่ เชิงภูเขาเปิดสู่ฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มียอดเขาหลวงเป็นจุดสูงที่สุดประมาณ 814 เมตรจากระดับน้ำทะเล ส่วนพื้นที่ทางทะเลประกอบด้วยเกาะจำนวน 11 เกาะ ได้แก่ เกาะแตน เกาะราบ เกาะมัดโกง เกาะมัดแตง เกาะวังนอก เกาะวังใน เกาะมัดสุ่ม เกาะราใหญ่ เกาะท่าไร่ เกาะผี และเกาะน้อย

ลักษณะทางธรณีสัณฐานของพื้นที่อุทยานแห่งชาติแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ พื้นที่ซึ่งเป็นกลุ่มเกาะและผืนแผ่นดินใหญ่ ลักษณะภูเขาประกอบด้วยภูเขาหินปูน และหินทราย หินทรายปนกรวด และยังเป็นแหล่งแร่ที่สำคัญได้แก่ โคโลไบท์ แบไรท์ แร่อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อผลิตปูนซีเมนต์และเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น อุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้มีพื้นที่ส่วนใหญ่จัดเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 ดังนั้น จึงเป็นพื้นที่ต้นน้ำของลำห้วย ลำคลองน้อยใหญ่หลายสาย ซึ่งไหลไปหล่อเลี้ยงพื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่ในพื้นที่ซึ่งเป็นเกาะพบว่า บนเกาะวังนอกมีแหล่งน้ำซึ่งมีลักษณะเป็นป่าพรุสามารถนำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ส่วนเกาะอื่นๆ ไม่พบแหล่งน้ำในธรรมชาติ

ลักษณะภูมิอากาศ
จากสถิติสภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ซึ่งทำการเก็บข้อมูลที่สถานีตรวจวัดอากาศเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ใกล้เคียงพื้นที่อุทยานแห่งชาติมากที่สุด กรมอุตุนิยมวิทยาได้เก็บข้อมูลสภาพอากาศที่สถานีตรวจอากาศเกาะสมุยในช่วงปี 2509 - 2538 ในช่วงระยะเวลา 30 ปี อิทธิพลต่างๆ จากสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดฤดูกาลแบ่งได้ 2 ฤดู คือ

ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนเมษายน ระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม หลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว อากาศจะเริ่มร้อน และจะมีอากาศร้อนจัดในที่สุดในเดือนเมษายนต่อเดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม เป็นช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนและลมชื้นจากมหาสมุทรอินเดียพัดปกคุลมทำให้มีฝนตกทั่วไปและในช่วงฤดูฝนนี้ ยังมีช่วงความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้เป็นระยะ จึงทำให้มีฝนตกมาก นอกจากนี้ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ยังได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดผ่านอ่าวไทยทำให้มีฝนตกมากในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม

จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทยทำให้ได้รับไอน้ำและความชุ่มชื้นมาก อากาศจึงไม่ร้อนจัดในฤดูร้อนและอบอุ่นในฤดูฝน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 28 องศาเซลเซียส และเดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุดคือ เดือนธันวาคมและเดือนมกราคมมีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 19 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคม ประมาณ 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 79% ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ยจะเกิดในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน สูงถึง 92% ส่วนความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดเฉลี่ยจะเกิดในเดือนกรกฎาคม 63% ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 1,910 มิลลิเมตร เดือนพฤศจิกายนมีปริมาณฝนตกมากที่สุดวัดได้ 511 มิลลิเมตร เดือนกุมภาพันธ์มีฝนตกน้อยที่สุดวัดได้ 35 มิลลิเมตร

พืชพรรณและสัตว์ป่า
อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ประกอบด้วยป่าชนิดต่างๆ ได้แก่

๑.ป่าดิบชื้นหรือป่าดงดิบ (Tropical Evergreen Forest หรือ Tropical Rain Forest)ประมาณ ๒๐.๗๑ % ของพื้นที่ ลักษณะโดยทั่วไปเป็นป่าชื้นต้นไม้มีใบสีเขียวตลอดปีพบในบริเวณพื้นที่เทือกเขาสูง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ยาง ตะเคียน หลุมพอ ไข่เขียว นาคบุตร กันเกรา สำหรับไม้พื้นล่างประกอบด้วย ไม้ไผ่ชนิดต่างๆ หวายระกำ เต่าร้าง ตลอดจนพืชชั้นต่ำที่อาศัยตามลำต้นหรือเรือนยอดของไม้ขนาดใหญ่เช่นกล้วยไม้ มอสเฟิร์น และเถาวัลย์ชนิดต่างๆ ป่าประเภท
นี้พบในบริเวณป่าคลองธงป่าคลองเหลงป่าชัยคราม และป่าวัดประดู่ และบางส่วนของป่าเขาออก ป่าเขาท้องโหนด และป่าเขาชัยสน


๒.ป่าดิบแล้ง(Dry Evergreen Forest) ประมาณ ๓.๐๓ %
ของพื้นที่ เป็นป่าที่ปกคลุมบริเวณไหล่เขาตามร่องน้ำที่เป็นภูเขาหินและภูเขา
หินปูนมีเนื้อดินเป็นชั้นบาง โดยทั่วไปประกอบด้วยไม้ที่มีขนาดเล็ก ลำต้น
ไม่สูงมากนัก แต่ก็มีไม้ขนาดใหญ่ขึ้นกระจัดกระจายอยู่บ้าง พันธุ์ไม้เด่น ได้แก่
ตะเคียนหิน ไม้พลองใบใหญ่ หัวค่าง จิกเขา เจียด ชะมัง ไม้มีหนาม เช่น ขี้แรด ป่าชนิดนี้พบบริเวณป่าเขาออกป่าเขาท้องโหนด ป่าเขาชัยสน และตามเกาะต่างๆ

๓. ป่าชายเลน (Mangrove Forest) ประมาณ ๔.๒๒ % ของพื้นที่ ป่าชนิดนี้ขึ้นอยู่ในบริเวณดินเลนริมทะเลและปากน้ำ ซึ่งมีน้ำทะเลท่วมถึง พันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก แสม ตะบูน ลำภู ลำแพน ถั่วดำ ถั่วขาว โพทะเล หลุมพอทะเล พบป่าประเภทนี้ในป่าเลนคลองขนอม ซึ่งยังคงมีความสมบูรณ์ของป่าสูงมาก

๔. ป่าชายหาด (beach Forest) ประมาณ ๑.๐๔ % ของพื้นที่ มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง พบเป็นบริเวณแคบๆ ตามชายหาดบนเกาะต่างๆ พันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ หูกวาง สนทะเล หยีทะเล จิกทะเล รักทะเลนอกจากนี้ยังพบพื้นที่ป่าซึ่งมีลักษณะเป็นป่าพรุ (Peat Swamp forest) ในพื้นที่ซึ่งอยู่บริเวณตอนบนของป่าเลนคลองขนอมและในพื้นที่เกาะวังนอก
๕. ป่าเขาหินปูน(Limestone Forest) ประมาณ ๕.๖๙ % ของพื้นที่เป็นป่าที่มีลักษณะพิเศษพบในบริเวณเทือกเขาหินปูน ท้องที่ ตำบลท้องเนียน ตำบลควนทอง อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี พันธุ์ไม้ที่พบเป็นไม้ชี้บ่งชี้ (Indicating Vegetation) เป็นพวกแป้ง ว่านสบู่เลือด จันทน์ผา สลัดใด พลับพลึง บุก เชียด ยอป่า เป็นต้น

พื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด สามารถจำแนกออกได้เป็น

๑. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammals)พบประมาณ๑๘ชนิด เช่น กวางป่า หมูป่า ลิง ค่าง หมาใน บาง ชะนี กระรอก กระแต และพบว่ามีสัตว์ป่าสงวน อย่างน้อย ๒ ชนิด คือ เลียงผา และสมเสร็จ อยู่ในบริเวณพื้นที่ด้วยและยังมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยในน้ำได้แก่ โลมา
๒. นก (Avian Fauna)พบประมาณ ๑๔๐ชนิด ซึ่งประกอบด้วยนกซึ่งอาศัยอยู่ในสภาพพื้นที่ทางบกและพื้นที่ทางทะเล เช่น เหยี่ยวรุ้ง นกออก นกเหงือก นกเปล้า นกขุนทอง นกดุเหว่า เป็นต้น และบริเวณเกาะต่าง ๆ มีนกกาน้ำ นกชาปิไหน นกนางนวล เป็นต้น
๓. สัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles)พบประมาณ ๑๔ชนิด ประกอบด้วยเต่า ตะพาบน้ำ ซึ่งอาศัยอยู่ในลำห้วย ลำคลอง กิ้งก่า ตุ๊กแก แย้ ตะกวด งูชนิดต่าง ๆ เช่น งูเหลือม นอกจากนี้บริเวณเกาะต่าง ๆ มีรายงานว่ามีเต่าทะเล ขึ้นมาวางไข่เป็นจำนวนมากในอดีต
๔. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ (Amphibians)พบว่ามีกบและเขียดชนิดต่าง ๆ
๕. ปลา (Fish)พบว่ามีทั้งชนิดปลาน้ำจืด และปลาน้ำเค็ม หลายชนิด

การเดินทาง
รถยนต์
• จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 (สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช) ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร แล้วแยกเข้าสู่อำเภอขนอมตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4041 ไปประมาณ 30 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

• จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 (นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี) ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร แล้วแยกเข้าสู่อำเภอขนอมตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4041 ไปประมาณ 30 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ


แผนที่เส้นทาง
แผนที่เส้นทางการเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 มาถึงสามแยกคลองเหลง (แยกเข้าอำเภอขนอม) ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4014 เข้าอำเภอขนอมแล้วเดินทางต่อจากอำเภอขนอม ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาพทะเลใต้

ภาพทิวทัศน์
ถ้ำเขาวังทอง
จุดชมวิวอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ที่ นต. ๑ (ท้องหยี)
เจดีย์ปะการัง อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
หินแพนเค็กร็อค แหลมพับผ้า อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้

แผนที่ผังบริเวณ
แผนที่ผังบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาทะเลใต้ สถานที่และเส้นทางการเดินทาง

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์
- -
- -
ห้องน้ำ - ห้องน้ำ

สถานที่ท่องเที่ยว