หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 24728508 คน | พุธ 8 ธันวาคม 2564  

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดท่องเที่ยวเทรนด์ใหม่ งดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติกในอุทยานแห่งชาติ
[5 ธ.ค. 2564]
button อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เข้ารับรางวัลมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวไทย
[25 พ.ย. 2564]
button อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรม
[7 พ.ย. 2564]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือชาวบ้าน
[6 พ.ย. 2564]
button อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม รับการตรวจเยี่ยมของผู้อำนวยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7
[2 พ.ย. 2564]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
[26 ต.ค. 2564]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ต.ค. 2564]
button ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[11 ต.ค. 2564]
button อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[5 ต.ค. 2564]
button กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
 
     
     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดท่องเที่ยวเทรนด์ใหม่ งดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติกในอุทยานแห่งชาติ
[5 ธ.ค. 2564]
button อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรม
[7 พ.ย. 2564]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ต.ค. 2564]
button ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[11 ต.ค. 2564]
button อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[5 ต.ค. 2564]
button กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
 
     


     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     
อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย (เตรียมการ)   (ปิด) (Doi Soi Malai) / ไม้กลายเป็นหิน (เดิม)

ที่ตั้งและข้อมูลทั่วไป
สถานที่ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย (เตรียมการ) หมู่ที่ 7 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120

E-mail : maiklaypenhin@gmail.com

โทรศัพท์ : 088 273 0875

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ: นายนพรัตน์ แก้วโมรา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ
--ยังไม่เสียค่าบริการ--

ร้านค้าสวัสดิการ
ร้านค้าสวัสดิการ (กาแฟ น้ำดื่ม ขนม) เปิดให้บริการทุกวันเวลา 08.00 น - 18.00 น.

สัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่
บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ : AIS , TRUE

สัญญาณ wifi บริการนักท่องเที่ยว
1. บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
2. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
3. บริเวณลานจอดรถ

ประวัติความเป็นมา

เริ่มสำรวจไม้กลายเป็นหิน โดยบัญชาท่าน ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และนายสมชัย เพียรสถาพร ท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สั่งให้นายวชิระ ม่วงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 12 (ป่าไม้เขตตากเดิม) เข้าดำเนินการสำรวจศักยภาพเพื่อประกาศเป็น “วนอุทยานซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน” เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดตาก เมื่อประมาณเดือนตุลาคม 2546

สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 12 (ป่าไม้เขตตากเดิม) ได้มอบให้นายศักดา แก้วมรกต และ นายนายจิตติ เสรีวัฒนะ หน.หน่วยฯ ตก.11 (แม่สลิด) ดำเนินการสำรวจในเบื้องต้น ประมาณเดือน พฤศจิกายน 2546 สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 12 (ป่าไม้เขตตากเดิม) ได้รายงานผลการสำรวจเบื้องต้นเพื่อจัดตั้งเป็น “วนอุทยานซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 และได้นำเรียนนายสวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รับทราบแล้ว

พื้นที่บริเวณที่พบไม้กลายเป็นหิน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด – โป่งแดง ท้องที่หมู่ที่ 7 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านตาก ประมาณ 4 กิโลเมตร ปากทางเข้าอยู่ตรงบริเวณหลักกิโลเมตร ที่ 543 ถนนพหลโยธิน การเดินทางเข้าในพื้นที่ใช้เส้นทางลำรองตรงข้ามโรงพยาบาลบ้านตาก ห่างจากถนนพหลโยธิน 2.5 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ป่าไม้โดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นหนาแน่นกระจัดกระจายทั่วไป

วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน สังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตั้งอยู่ในเขตท้องที่หมู่ที่ 7 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2517/2546 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2546 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด-โป่งแดง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ไร่ และจะทำการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อเตรียมจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ได้มีการจัดประชุมติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหิน ในพื้นที่วนอุทยานไม้กลายเป็นหินโดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (นายธนโรจน์ โพธิสาโร) เป็นประธานมติที่ประชุมให้วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน จัดทำโครงการพัฒนาวนอุทยานไม้กลายเป็นหินสู่ “อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน” โดยร่วมกับ วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข วนอุทยานน้ำตกแก่งห้วยตาก เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติฯ ต่อไป

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ดำเนินการสำรวจรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของวนอุทยานทั้ง 3 แห่ง รายงานกรมอุทยานแห่ง ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อพิจารณาจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 3051/2558 ลว. 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2558ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานสำรวจพื้นที่เพื่อขอประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน

พื้นที่ที่สำรวจเพื่อจัดตั้งวนอุทยานไม้กลายเป็นหิน เป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด-โปงแดง อยู่ในเขตการปกครองของ เภอบ้านตาก จังหวัดตาก เนื้อที่ป่าที่สำรวจและเห็นควรจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติประมาณ 12,500 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อด้านทิศต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ จรดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด-โป่งแดง

ทิศใต้ จรดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด-โป่งแดง

ทิศตะวันออก จรดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด-โป่งแดง

ทิศตะวันตก จรดกับถนนทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ได้มีประกาศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เปลี่ยนชื่อ อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) เป็น อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย (เตรียมการ)

สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพแผนที่

ไม่มีภาพ

ขนาดพื้นที่
222009.74 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะทั่วไปเนินเขาที่เกิดจากการยกตัวของตะกอนตะพัก มีระดับความสูงตั้งแต่ประมาณ 100 เมตร จนถึงระดับความสูงประมาณ 244 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีห้วยแห้งเป็นทางน้ำขนาดเล็กที่มีน้ำไหลเฉพาะในฤดูน้ำหลาก และแห้งขอดในฤดูแล้ง

ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศ อากาศโดยส่วนใหญ่จะค่อนข้างร้อน โดยเฉพาะในฤดูร้อน ช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน จะมีอุณหภูมิสูงประมาณ 38-43 องศาเซลเซียส มีอากาศเย็นเฉพาะในฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิจะตำ่ประมาณ 12-20 องศาเซลเซียส และจะมีหมอกปกคลุม อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 28-34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ จะมีค่าสูงในช่วงฤดูฝนและลดต่ำในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนตามลำดับ

พืชพรรณและสัตว์ป่า
ลักษณะธรณีวิทยา

พื้นที่วนอุทยานไม้กลายเป็นหินตั้งอยู่บนตะกอนลานตะพัก (Qt) ซึ่งเป็นตะกอนกรวดทรายหยาบขนาดประมาณมากกว่า 5 เซนติเมตร แต่โดยทั่วไปมีขนาดเฉลี่ย 20 เซนติเมตร เป็นตะกอนที่มีความกลมมนดี ประกอบด้วยตะกอนของหินแกรนิต หินภูเขาไฟ ควอร์ช เชิร์ต และหินกรวดมน (สมชาติ บริพัตรโกศล,2532) จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าไม้กลายเป็นหินมักถูกฝังตัวอยู่ในชั้นกรวด ซึ่งคาดว่าเกิดสะสมตัวในยุคควอเตอร์นารีตอนต้น (แผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย มาตรส่วน 1:250,000 ระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมทรัพยากรธรณี โดย สงัด ปิยะศิลป์ และคณะ 2517) ประมาณอายุจากการเทียบเคียงกับหินที่ทราบอายุและเกิดอยู่ด้วนกันได้ ประมาณ 800,000 ปี และเป็นบริเวณต่อเนื่องระหว่างตะกอนตะพักระดับสูง ซึ่งเป็นชั้นหินกรวดมนของหิดควอไซต์ ชั้นกรวดมน ทราย และทรายแป้ง และล้อมรอบด้วยตะกอนตะพักระดับต่ำ ที่ประกอบด้วยดินลูกรังชั้นบาง กรวด ทรายแป้ง และดินเหนียว (แผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:50,000 กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี โดย สมชาติ บริพัตรโกศล 2532) จากลักษณะการแพร่กระจายตะพัก และความหลากหลายของชนิดตะกอนพอจะสันนิษฐานได้ว่า ตะกอนตะพักนี้มีการเกิดสะสมตัวบริเวณตะพักคุ้งน้ำของแม่น้ำปิงโบราณก่อนที่จะมีการปรับสภาพและเปลี่ยนทิศทางเดินกลายเป็นแม่น้ำปิงในปัจจุบัน

ทรัพยากรป่าไม้

ในพื้นที่วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน สภาพป่าโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest )ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีต้นไม้ขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปค่อนข้างหนาแน่น พันธ์ุไม้ที่สำคัญ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง แดง ประดู่ ตะแบก มะค่าแต้ สะเดา อ้อยช้าง มะเกิ้น ยอป่า กระพี้จั่น ตุ้มกว้าว รักใหญ่ รกฟ้า มะขามป้อม สารภี ฯลฯ พันธุ์ไม้พื้นล่าง ได้แก่ มะพร้าวเต่า (ปรงเขา) เป้ง ตับเต่า นมแมว ผักหวานป่า หญ้าสาบเสือ และหญ้าต่างๆ ฯลฯ มีสภาพป่าเบญจพรรณปะปนบ้างเล็กน้อย

ทรัพยากรสัตว์ป่า

จากการสำรวจในพื้นที่วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน พบว่ามีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิดส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์เล็กๆ ที่พบจำนวนมากได้แก่ ไก่ป่า กระต่ายป่า อีเห็น กระรอก กระรอกบิน ตะกวด แย้ งู ตุ๊กแกป่า นกชนิดต่างๆ และแมลง ส่วนสัตว์ป่าที่พบน้อย ได้แก่ หมาป่า อีเห็น


การเดินทาง

แผนที่เส้นทาง

ภาพทิวทัศน์
ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก 69.5 เมตร

แผนที่ผังบริเวณ
ผังบริเวณที่ทำการฯ

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์