หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 18352685 คน | เสาร์ 25 พฤษภาคม 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
button ประกาศ... ปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกเกริงกระเวีย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
[14 พ.ค. 2562]
button เตือน!! พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน วันที่ 1-2 เมษายน 2562
[2 เม.ย. 2562]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เจตนารมณ์และแนวคิดการนำร่องพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... สูู่การปฏิบัติการ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
[22 มี.ค. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย (เปิดให้บริการตามปกติแล้ว)
[12 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[7 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดอยจง
[10 พ.ค. 2562]
button รายงานผลการดำเนินงานการยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของชาติ
[26 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
[19 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่8) พ.ศ.2562
[19 เม.ย. 2562]
button การเตรียมความพร้อมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
[9 เม.ย. 2562]
button รายงานการประเมินประสิทธิภาพการจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
[28 มี.ค. 2562]
button ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
 
     

     
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[17 พ.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[1 พ.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[8 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
[5 มี.ค. 2562]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ก.ย. 2561]
 
     
ดอยสอยมาลัย (เตรียมการ) (Doi Soi Ma Rai) / ไม้กลายเป็นหิน (เดิม)

ที่ตั้งและแผนที่
ที่ตั้งและแผนที่
หมู่ที่ 7 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120

โทรศัพท์ :
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ : นายนพรัตน์ แก้วโมรา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ
ยังไม่เก็บค่าบริการ

ร้านค้าสวัสดิการ
ร้านค้าสวัสดิการ ( กาแฟ น้ำดื่ม ขนม ) เปิดให้บริการทุกวันเวลา 08.00 น -17.00 น.

ประวัติความเป็นมา

เริ่มสำรวจไม้กลายเป็นหิน โดยบัญชาท่าน ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และนายสมชัย เพียรสถาพร ท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สั่งให้นายวชิระ ม่วงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 12 (ป่าไม้เขตตากเดิม) เข้าดำเนินการสำรวจศักยภาพเพื่อประกาศเป็น “วนอุทยานซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน” เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดตาก เมื่อประมาณเดือนตุลาคม 2546

สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 12 (ป่าไม้เขตตากเดิม) ได้มอบให้นายศักดา แก้วมรกต และ นายนายจิตติ เสรีวัฒนะ หน.หน่วยฯ ตก.11 (แม่สลิด) ดำเนินการสำรวจในเบื้องต้น ประมาณเดือน พฤศจิกายน 2546 สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 12 (ป่าไม้เขตตากเดิม) ได้รายงานผลการสำรวจเบื้องต้นเพื่อจัดตั้งเป็น “วนอุทยานซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 และได้นำเรียนนายสวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รับทราบแล้ว

พื้นที่บริเวณที่พบไม้กลายเป็นหิน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด – โป่งแดง ท้องที่หมู่ที่ 7 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านตาก ประมาณ 4 กิโลเมตร ปากทางเข้าอยู่ตรงบริเวณหลักกิโลเมตร ที่ 543 ถนนพหลโยธิน การเดินทางเข้าในพื้นที่ใช้เส้นทางลำรองตรงข้ามโรงพยาบาลบ้านตาก ห่างจากถนนพหลโยธิน 2.5 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ป่าไม้โดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นหนาแน่นกระจัดกระจายทั่วไป

วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน สังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตั้งอยู่ในเขตท้องที่หมู่ที่ 7 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2517/2546 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2546 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด-โป่งแดง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ไร่ และจะทำการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อเตรียมจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ได้มีการจัดประชุมติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหิน ในพื้นที่วนอุทยานไม้กลายเป็นหินโดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (นายธนโรจน์ โพธิสาโร) เป็นประธานมติที่ประชุมให้วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน จัดทำโครงการพัฒนาวนอุทยานไม้กลายเป็นหินสู่ “อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน” โดยร่วมกับ วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข วนอุทยานน้ำตกแก่งห้วยตาก เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติฯ ต่อไป

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ดำเนินการสำรวจรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของวนอุทยานทั้ง 3 แห่ง รายงานกรมอุทยานแห่ง ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อพิจารณาจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 3051/2558 ลว. 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2558ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานสำรวจพื้นที่เพื่อขอประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน

พื้นที่ที่สำรวจเพื่อจัดตั้งวนอุทยานไม้กลายเป็นหิน เป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด-โปงแดง อยู่ในเขตการปกครองของ เภอบ้านตาก จังหวัดตาก เนื้อที่ป่าที่สำรวจและเห็นควรจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติประมาณ 12,500 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อด้านทิศต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ จรดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด-โป่งแดง

ทิศใต้ จรดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด-โป่งแดง

ทิศตะวันออก จรดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด-โป่งแดง

ทิศตะวันตก จรดกับถนนทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ได้มีประกาศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เปลี่ยนชื่อ อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) เป็น อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย (เตรียมการ)

สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพแผนที่

ไม่มีภาพ

ขนาดพื้นที่
222009.74 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะทั่วไปเนินเขาที่เกิดจากการยกตัวของตะกอนตะพัก มีระดับความสูงตั้งแต่ประมาณ 100 เมตร จนถึงระดับความสูงประมาณ 244 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีห้วยแห้งเป็นทางน้ำขนาดเล็กที่มีน้ำไหลเฉพาะในฤดูน้ำหลาก และแห้งขอดในฤดูแล้ง

ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศ อากาศโดยส่วนใหญ่จะค่อนข้างร้อน โดยเฉพาะในฤดูร้อน ช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน จะมีอุณหภูมิสูงประมาณ 38-43 องศาเซลเซียส มีอากาศเย็นเฉพาะในฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิจะตำ่ประมาณ 12-20 องศาเซลเซียส และจะมีหมอกปกคลุม อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 28-34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ จะมีค่าสูงในช่วงฤดูฝนและลดต่ำในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนตามลำดับ

พืชพรรณและสัตว์ป่า
ลักษณะธรณีวิทยา

พื้นที่วนอุทยานไม้กลายเป็นหินตั้งอยู่บนตะกอนลานตะพัก (Qt) ซึ่งเป็นตะกอนกรวดทรายหยาบขนาดประมาณมากกว่า 5 เซนติเมตร แต่โดยทั่วไปมีขนาดเฉลี่ย 20 เซนติเมตร เป็นตะกอนที่มีความกลมมนดี ประกอบด้วยตะกอนของหินแกรนิต หินภูเขาไฟ ควอร์ช เชิร์ต และหินกรวดมน (สมชาติ บริพัตรโกศล,2532) จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าไม้กลายเป็นหินมักถูกฝังตัวอยู่ในชั้นกรวด ซึ่งคาดว่าเกิดสะสมตัวในยุคควอเตอร์นารีตอนต้น (แผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย มาตรส่วน 1:250,000 ระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมทรัพยากรธรณี โดย สงัด ปิยะศิลป์ และคณะ 2517) ประมาณอายุจากการเทียบเคียงกับหินที่ทราบอายุและเกิดอยู่ด้วนกันได้ ประมาณ 800,000 ปี และเป็นบริเวณต่อเนื่องระหว่างตะกอนตะพักระดับสูง ซึ่งเป็นชั้นหินกรวดมนของหิดควอไซต์ ชั้นกรวดมน ทราย และทรายแป้ง และล้อมรอบด้วยตะกอนตะพักระดับต่ำ ที่ประกอบด้วยดินลูกรังชั้นบาง กรวด ทรายแป้ง และดินเหนียว (แผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:50,000 กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี โดย สมชาติ บริพัตรโกศล 2532) จากลักษณะการแพร่กระจายตะพัก และความหลากหลายของชนิดตะกอนพอจะสันนิษฐานได้ว่า ตะกอนตะพักนี้มีการเกิดสะสมตัวบริเวณตะพักคุ้งน้ำของแม่น้ำปิงโบราณก่อนที่จะมีการปรับสภาพและเปลี่ยนทิศทางเดินกลายเป็นแม่น้ำปิงในปัจจุบัน

ทรัพยากรป่าไม้

ในพื้นที่วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน สภาพป่าโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest )ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีต้นไม้ขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปค่อนข้างหนาแน่น พันธ์ุไม้ที่สำคัญ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง แดง ประดู่ ตะแบก มะค่าแต้ สะเดา อ้อยช้าง มะเกิ้น ยอป่า กระพี้จั่น ตุ้มกว้าว รักใหญ่ รกฟ้า มะขามป้อม สารภี ฯลฯ พันธุ์ไม้พื้นล่าง ได้แก่ มะพร้าวเต่า (ปรงเขา) เป้ง ตับเต่า นมแมว ผักหวานป่า หญ้าสาบเสือ และหญ้าต่างๆ ฯลฯ มีสภาพป่าเบญจพรรณปะปนบ้างเล็กน้อย

ทรัพยากรสัตว์ป่า

จากการสำรวจในพื้นที่วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน พบว่ามีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิดส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์เล็กๆ ที่พบจำนวนมากได้แก่ ไก่ป่า กระต่ายป่า อีเห็น กระรอก กระรอกบิน ตะกวด แย้ งู ตุ๊กแกป่า นกชนิดต่างๆ และแมลง ส่วนสัตว์ป่าที่พบน้อย ได้แก่ หมาป่า อีเห็น


การเดินทาง

แผนที่เส้นทาง

ภาพทิวทัศน์
ไม้กลายเป็นหินต้นที่ 7 อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน(เตรียมการ)

แผนที่ผังบริเวณ

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์