หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 17876463 คน | อังคาร 19 มีนาคม 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวในเขตอุทยานแห่งชาติฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน เนื่องจากเกิดพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK)
[4 ม.ค. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย (เปิดให้บริการตามปกติแล้ว)
[12 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน รับมอบโล่ห์พร้อมป้ายรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว
[6 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน สนธิกำลังการแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกยางพารา
[6 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[8 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ ในการประเมินความเหมาสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ของสำนักอุทยานแห
[5 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
button แบบฟอร์ม แบบจัดทำข้อมูลกรอบความต้องการงบลงทุน
[22 ก.ค. 2559]
button แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์เรือที่ใช้ประจำอุทยานแห่งชาติ
[29 มิ.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
[1 มิ.ย. 2559]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ สามารถประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติได้อีก 1 แห่ง คือ "อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน"
[25 เม.ย. 2559]
 
     
น้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี (เตรียมการ) (-)

ที่ตั้งและแผนที่
การสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทราย ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่กวง และพื้นที่วนอุทยานน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี โดยพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 111,829 ไร่ เป็นป่าที่ได้มีการประกาศกำหนดเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 ป่าต้นน้ำลำธาร ในท้องที่อำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพแผนที่

ไม่มีภาพ

ขนาดพื้นที่
23425.91 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่สำรวจเป็นเทือกเขาสลับกับหุบเขา ทอดตัวยาวจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ จัดเป็นพื้นที่อนุรักษ์โซน C ตามแผนที่แสดงการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้เขตป่าสงวนแห่งชาติ สันเขาลาดเทไปสองฝั่ง ด้านทางทิศตะวันออกเป็นป่าแม่แตงและป่าขุนแม่กวง ส่วนอีกด้านทิศตะวันตกเป็นป่าสันทราย พื้นเขาสลับเป็นลูกๆ มีความลาดชันมาก มีทีราบเฉพาะร่องห้วยร่องเขาน้อยมาก เป็นไม่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม เนื่องจากพื้นดินมีสภาพเป็นกรวด หิน หน้าดินตื้นเสียเป็นส่วนใหญ่ พื้นที่โดยทั่วไปมีความสูงอยู่ระหว่าง 380 – 947 (รทก.) มียอดเขาที่สูงที่สุด คือ ดอยผีตากผ้า สูงประมาณ 947 เมตร (รทก.) จากระดับน้ำทะเล และพื้นที่ที่มีระดับต่ำสุด คือ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป๋อน และบริเวณอ่างเก็บน้าห้วยส้ม ต่ำสุดอยู่ระหว่าง 380 เมตร (รทก.) จากร่องลึกของดอยต่างๆ เกิดเป็นลำห้วยและอ่างเก็บน้ำเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำปิง

ลักษณะภูมิอากาศ
พื้นที่สำรวจเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตองน้ำพุเจ็ดสี ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทยและอยู่ตอนกลางของภาคพื้นอาเซียอาคเนย์หรือคาบสมุทรอินโดจีน ดังนั้นลักษณะภูมิอากาศจึงเป็นมรสุมเขตร้อนได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ลมฝน) และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว สำหรับฤดูกาลสามารถแบ่งได้ ๓ ฤดู

พืชพรรณและสัตว์ป่า
ทรัพยากรป่าไม้ สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ชนิดป่า
1. ป่าไม่ผลัดใบหรือป่าดิบชื้นระดับต่ำ lower evergreen forest พบขึ้นตามไหล่เขาและพื้นที่ลาดชัน ที่ระดับความสูงประมาณ ๓๕๐ เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่มีความชุมชื้น มีไม้ผลัดใบขึ้นผสมอยู่ด้วยพบบริเวณเหนือลำห้วยขึ้นมา ไม้ที่พบ ได้แก่ ยมหิน ทองหลางป่า มะไฟ ดงดำ มะดูก ยางแดง ยางปาย ยมหอม ประดู่ส้ม ตะเคียนทอง ก่อ พระเจ้าห้าพระองค์ ลำพูป่า ตุ้มเต๋น กะพง ไทร กฤษณา อบเชย ดีหมี และมะม่วงป่า เป็นต้น
๒. ป่าไม้ผลัดใบที่พบได้แก่ ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง
๒.๑ ป่าเบญจพรรณ Moist upper mixed deciduous forest (Mixed deciduous forest) พบที่ระดับ ๓๕๐ -๖๐๐ เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพป่าโปร่ง พื้นที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง จากการศึกษาในพื้นที่ป่าเบญจพรรณ พบชนิดพันธุ์ไม้ทั้งสิ้น 16 ชนิด 15 สกุล 12 วงศ์ โดยพบพืชในวงศ์ DIPTEROCARPACEAE ANACARDIACEAE FABACEAE และ COMBRETACEAE ไม้ที่สำคัญได้แก่ สัก แดง ประดู่ ตุ้ม งิ้วป่า เก็ดดำและเก็ดแดง ไม้ที่มีค่าน้อยได้แก่ ตะคร้อ ชัยพฤกษ์ รกฟ้า และมะกอกป่า เป็นต้น และบ้างพื้นที่สภาพป่าจะค่อยเริ่มเปลี่ยนลักษณะกลมกลืนกันไปกับป่าเต็งรัง
๒.๒ ป่าเต็งรัง Dry Dipterocarp Forest ป่าเต็งรังพบทั้งในที่ราบและที่เขาเกือบทุกระดับชั้นความสูง ตั้งแต่ระดับความสูง 600–900 เมตร ขึ้นได้ในที่ดินตื้นเป็นลูกรังมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เป็นดินทรายหรือลูกรัง จากการสำรวจในพื้นที่ป่าเต็งรังเบื้องต้น พบชนิดพันธุ์ไม้ทั้งสิ้น 17 ชนิด 11 สกุล 11 วงศ์ โดยพบพืชในวงศ์ DIPTEROCARPACEAE มากที่สุดรองลงมาได้แก่ ANACARDIACEAE FABACEAE และ COMBRETACEAE ตามลำดับ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง รักใหญ่ คำมอกหลวง ไม้ก่อชนิดต่างๆ แสลงใจ และมะขามป้อม พืชพื้นล่างอื่นๆ เช่น ปรงป่า เป็นต้นนอกจากนี้ ในระดับความสูงตั้งแต่ 700 เมตร (รทก.) ขึ้นไปพบไม้สนสองใบกระจายอยู่โดยทั่วไป

ทรัพยากรสัตว์ป่า
สัตว์ป่าที่พบในพื้นที่สามารถแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม คือ
๑. นก เป็นสัตว์ที่พบเห็นได้ง่ายและมีจำนวนมากที่สุด ได้แก่ นกเขา นกเปล้า เหยี่ยว นกตบยุง นกเค้า นกปรอทคอลาย นกปรอทหัวโขน นกปรอดหัวเขม่า นกกระปูด นกกางเขนดง นกแซงแซวหาวบ่วงใหญ่ นกขมิ้น นกกระทาดง นกขุนทอง นกกินปลี นกหัวขวาน นกพญาไฟ นกยูง นกแก้ว นกบังรอก และไก่ป่า เป็นต้น
๒. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ เก้ง หมูป่า ลิง อีเห็น หมาใน หมูหริ่ง แมวป่า เม่น พังพอน กระต่ายป่า กระรอก กระรอกบิน กระแต และค้างคาว เป็นต้น
๓. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ได้แก่ เต่าใบไม้ ตะพาบน้ำ กบ กบจุก เขียดแล้ว อึ่งอ่าง คางคก ปูจั่ว และปูเหล็ก เป็นต้น
๔. สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ งูเหลือม งูหลาม งูจงอาง งูเห่า งูกระปะ(งูเปา) งูสามเหลี่ยม งูเขียวหางไหม้ ลิ่น ตุ๊กแก กิ้งก่า จิ้งเหลน และตะกวด เป็นต้น
๕. ปลาที่พบเห็น ได้แก่ ปลาช่อน ปลาดุก ปลากั้ง ปลาซิว ปลาปกขาว ปลาหลอดหรือปลามัน ปลาปั่น ปลาขี้สุ่น ปลากระทิง ปลาหลด ปลาน้ำหมึก ปลาเข็ม ปลาไหล และปลาหมอ เป็นต้น

การเดินทาง
1.เส้นทางถนนสายเชียงใหม่–แม่โจ้–พร้าว (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๑๐๐๑) จากตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่ ถึงหลักกม.ที่ ๔๙ บริเวณหมู่บ้านป่าไม้แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนลาดยางประมาณ ๓ กม. ถึงที่ทำการฯ รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๕๓ กม.

2. เส้นทางถนนสายเชียงใหม่-ฝาง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑o๗) จากตัวเมืองเชียงใหม่ ถึงปากทางเข้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล แล้วเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ ๑๐ กม. ถึงสำนักงานประปาแม่แตง เลี้ยวขวาเข้าถนนสายบ้านภูดิน-ป่าเลา บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๐๑ แล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นไปประมาณ ๑.๕ กม. แล้วเลี้ยวขวาทางแยกเข้าน้ำตกไปอีกประมาณ ๓ กม. ถึงที่ทำการฯ รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๖๕ กม.

แผนที่เส้นทาง

ภาพทิวทัศน์

แผนที่ผังบริเวณ

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์