หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 23630268 คน | พุธ 4 สิงหาคม 2564  

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
button แบบสำรวจเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
[16 เม.ย. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
button ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เป้นการชั่วคราว
[18 ต.ค. 2562]
 
     
     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
button แบบสำรวจเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
[16 เม.ย. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
button ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เป้นการชั่วคราว
[18 ต.ค. 2562]
 
     


     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     
ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) (Tham Luang - Khun Nam Nang Non)

ที่ตั้งและข้อมูลทั่วไป
สถานที่ติดต่อ : บ้านจ้อง หมู่ 9 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์ : 080 792 5095
E-mail : thamluang.nangnoncave@gmail.com

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ: นายกวี ประสมพล
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ
--ยังไม่เสียค่าบริการ--

ร้านค้าสวัสดิการ
มีร้านค้าสวัสดิการ เปิดให้บริการเวลา 08.00น. -17.00 น.

สัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่
1. บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ : AIS, TRUE, DTAC
2. บริเวณขุนน้ำนางนอน : AIS, TRUE, DTAC

สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพแผนที่

ขนาดพื้นที่
12000.00 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน(เตรียมการ)

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) เป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่หลายลูกติดต่อกันสลับซับซ้อน วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ โดยลาดชันมาทางทิศตะวันออก มีลักษณะคล้ายกับผู้หญิงนอน จึงเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ดอยนางนอน” หรือดอยย่าเฒ่า มีความลาดชันประมาณ
30-70 องศา มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 300-1,410เมตร เป็นต้นกำเนิดลำห้วย
หลายสาย เช่น ห้วยน้ำดั้น ห้วยเหมืองดง ห้วยปากตีนไฟ เป็นต้น

ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน โดยได้รับอิทธิพลจากมรสุตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝน และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว โดยอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดต่อปี 7.0 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดต่อปี 40.2 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 1,985 มิลลิเมตร มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน
ฤดูฝน ระหว่างเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม
ฤดูหนาว ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

พืชพรรณและสัตว์ป่า
ทรัพยากรป่าไม้
จากการสำรวจเบื้องต้น สามารถจำแนกสังคมพืชเด่นของพื้นที่ ตามลักษณะภูมิอากาศ
ผนวกกับความผันแปรของภูมิประเทศ ดินและปัจจัยอื่นๆ ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบเขา โดยมีลักษณะของสังคมพืช ดังนี้
ป่าเบญจพรรณ (Mixed deciduous forest) กระจายตามไหล่เขา พบตั้งแต่ระดับ ๓๐๐–๙๐๐ เมตร เป็นสังคมป่าผลัดใบที่มีพันธุ์ไม้หลายชนิดผสมกัน พบพรรณไม้ยืนต้น (ไม้ใหญ่) จำนวน 28 วงศ์ 53 สกุล
82 ชนิด โดยมีลักษณะของพรรณไม้เด่น ได้แก่ ไม้ในวงศ์ Caesalpiniaceae, Mimosaceae, Combretaceae, Lythraceae, Meliaceae และAnacardiaceae เช่น มะค่าโมง (Afzelia xylocarpa Roxb.) เสี้ยวใหญ่ (Bauhinia malabarica Roxb.) เขลง (Dialium concninchinensis Pierre) กางขี้มอด (Albizia odoratisisima Benth) เก็ดดำ (Dalbergia cultrata Grah.ex Bent) เก็ดแดง (Dalbergia dongnaiensis Pierre) ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus Kurz) สมอภิเภก (Terminalia bellarica Roxb.) ตะแบกเลือด (Terminalia defeuillana Pierre ex Laness.) ตะแบกใหญ่ (Lagerstroemia calyculata Kurz) อินทนิลน้ำ(Lagarstroemia speciosa Pers.) อินทนิลบก (Lagerstroemia macrocarpa wall) เปล้าใหญ่ (Croton oblongifolius Roxb.) เต้าหลวง (Macaranga gigantean Muell) ยมหอม (Toona ciliate Roem) ซ้อ (Gmelina arborea Roxb.) รักขาว (Holigarna longifolia Roxb.) สมพง (Tetrameles nudiflora R.Br.)ไม้ไผ่ พบ 1 วงศ์ 4 สกุล 6 ชนิดขึ้นหนาแน่นในพื้นที่ที่เป็นร่องเขาส่วนใหญ่ เช่น ไผ่ป่า (Bambusa arundinacea Wild.) ไผ่บง (Bambusa natnas Wall.) ไผ่หก (Dendrocalamus hamiltonii Nees&Arn.) ไม้พุ่มพบขึ้นหนาแน่นในบริเวณที่มีไม้ไผ่ขึ้นน้อย พบจำนวน 11 วงศ์ 14 สกุล 28 ชนิด เช่น เสี้ยวป่า (Bauhinia saccocalyx Pierre) ครามป่า (Indigofera sootepensis Craib) ไคร้น้ำ (Homonoia riparia Lour.) เล็บเหยี่ยว (Zizyphus oenoplia Mill.) ไม้ล้มลุก ไม้เถา และพืชที่เกาะอาศัยอยู่บนต้นไม้และเฟิร์น ชนิดที่พบได้ทั่วไปในพื้นที่ จากการสำรวจพบไม้ล้มลุก 9 วงศ์ 22 สกุล 28 ชนิดเช่น สาบเสือ (Eupatorium odoratum Linn.)
หญ้าใบไผ่ (Acroceras munroanum (Balansa)Hene. บุก (Amorphallus campanulatus Bl.ex Decne)
ไม้เถา 10 วงศ์ 13 สกุล 17 ชนิด เช่น กระไดลิง (Bauhinia sandens Linn) กวาวเครือ (Millettia auriculata Bax.) เกล็ดนาคราช (Dischidia imbricata Warb.) และพืชที่เกาะอาศัยอยู่บนต้นไม้ และเฟิร์น จำนวน 9 วงศ์
17 สกุล 61 ชนิด เช่น ห่อข้าวสีดา (Plytycerium coronarium Desv.) ชายผ้าสีดา (Platycerium grande J.Smith) สามร้อยยอด (Lycopodium cernuum Linn.)
ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest) พบตั้งแต่ระดับ ๘๐๐ เมตร ขึ้นไป สภาพส่วนใหญ่เป็นที่ราบบนภูเขาสูง สำรวจพบไม้ยืนต้นจำนวน 35 วงศ์ 48 สกุล 68 ชนิด พรรณไม้เด่น (dominant species) ได้แก่
วงศ์ Fagaceae, Theaceae และLauraceae เช่น ก่อเดือย (Castanopsis acuminatissima Rehd.) ก่อหมี (Lithocarpus auriculatus Barnett) จำปีป่า (Michelia floarbunda Finet&Gagnep.) ทะโล้ (Schima wallichii Korth.) อบเชย (Cinnamomum bejolghota Sweet) ตองลาด (Actinodaphne henryi Gamble) ช่อข้าวสุก (Litsea semecarpifolia Hook.f.) สะเดาช้าง (Toxicodendron succedanea Mold) มะห้า (Eugenia albiflora Duthie) หว้าหลวง (Eugenia thumra Roxb.) ปออีเก้ง (Pterocymbium grande Craib) ปอแดง (Colona elobata Craib) มะเดื่อปล้อง (Ficus hispida Linn.f.) กำลังช้างเผือก (Ardisia vestita Fletch.) ตาเสือ (Amoora polystachya Hook.f.&Jack) ไม้พุ่มที่พบมีลักษณะคล้ายกับไม้ที่พบทั่วไป คือพบกระจายอยู่ห่างๆ กัน เนื่องจากเรือนยอดของไม้ชั้นบนค่อนข้างแน่นทึบ พบจำนวน 7 วงศ์ 12 สกุล 20 ชนิด เช่น ครามป่า (Indiagofera scotepensis Craib) ฮอมช้าง (Viburnum cylindricum Ham.ex Don) จุกนารี (Melastoma normale D.Don) สำหรับไม้ล้มลุก ไม้เถา และพืชที่เกาะอาศัยอยู่บนต้นไม้และเฟิร์น เช่น ดอกแล่ (Camchaya eberhardtii Gagnep.) เทียนดอย (Impatiens violiflora Hook.f.) อัญชันป่า (Clitoria macrophylla Wall.) เอื้องเกี๊ยะ (Dendrobium arachnites Reichb.f.)
ทรัพยากรสัตว์ป่า
จากการสำรวจและสอบถามราษฎรในพื้นที่พบว่าสัตว์ป่าที่มีอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ที่ดำเนินการสำรวจจำแนกออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก พบ 8 ชนิด ใน 4 วงศ์ และ 1 อันดับ ชนิดที่พบมากมี 5 ชนิด ได้แก่ เขียดหนอง (Rana limnocharis) เขียดอ่อง (R. nigrovittata) กบหงอน (R. pileata) อึ่งขาคำ (Microhyla pulchra) และอึ่งแม่หนาว (M. bedmorei) ทั้งนี้สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเหล่านี้ ไม่มีชนิดใดที่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย และไม่ถูกระบุให้มีสถานภาพอันตราย
สัตว์เลื้อยคลาน พบทั้งหมด 13 ชนิด ใน 8 วงศ์ และ 2 อันดับ มีระดับความชุกชุมมาก 4 ชนิด คือ จิ้งจกหางหนาม (Hemidactylus frenatus) กิ้งก่าบินจุดดำปีกส้ม (Draco maculalus) กิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor) และจิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ (Sphenpmophus maculatus) สำหรับสถานภาพตามกฎหมายมีเพียงตะกวด (Varanus bengalensis) ที่ถูกระบุให้มีสถานภาพอันตรายในขั้นกำลังถูกคุกคาม
แต่มี 10 ชนิด ที่ระบุเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ได้แก่ เต่าเหลือง (Indotestudo elongata) กิ้งก่าบินจุดดำปีกส้ม
(D. maculalus) กิ้งก่าหัวแดง (C. versicolor) กิ้งก่าแก้ว (C. emma) เหี้ย (V. salvator) งูเหลือม (Python reticularus) งูสิงธรรมดา (Ptyas korros) งูสิงหางลาย (P. mucosus) และงูจงอาง (Ophiophagus hannah)
นก สำรวจพบ 71 ชนิด ใน 35 วงศ์ 12 อันดับ เป็นนกประจำถิ่น 61 ชนิด โดยมี 24 ชนิดมีความชุกชุมมาก เช่น นกคุ่มอกลาย (Tumix suscitator) นกเขาใหญ่ (Streptopelia chinensis) นกกระปูดใหญ่ (Centropus sinensis) นกตบยุงหางยาว (Caprimulgus macrurus) และนกกระเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis) เป็นต้น
อีก 10 ชนิดเป็นนกอพยพย้ายถิ่น ซึ่งจะพบในฤดูหนาว ได้แก่ เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ (Aviceda leuphotes)
นกนางแอ่นบ้าน (Hirundo rustica) นกนางแอ่นตะโพกแดง (H. daurica) นกกระจิ๊ดสีคล้ำ (Phylloseopus fuscatus) นกกระจิ๊ดธรรมดา (P. inornatus) นกยอดหญ้าสีเทา (Saxicola ferrea) นกจับแมลงคอแดง (Ficedula parva) นกอีเสือสีน้ำตาล (Lanius cristatus) นกเด้าดินสวน (Anthus hodgsoni) และนกเด้าลมหลังเทา (Motacilla cinerea) ทั้งนี้ มี 6 ชนิดของนกอพยพย้ายถิ่นที่มีความชุกชุมมาก ได้แก่ นกนางแอ่นบ้าน นกนางแอ่นตะโพกแดง
นกกระจิ๊ดสีคล้ำ นกกระจิ๊ดธรรมดา นกจับแมลงคอแดง และนกอีเสือสีน้ำตาล
สำหรับสถานภาพ ไม่พบนกชนิดใดที่มีสถานภาพอันตราย และจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำนวน 59 ชนิด และเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีความชุกชุมน้อย 14 ชนิด ได้แก่ เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ ไก่ป่า (Gallus gallus) นกกระรางหัวขวาน (Upupa epops) นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ (Criniger pallidus) นกกะลิงเขียด (Dendrocitta vagabunda) นกจาบดินอกลาย (Pellorneum ruficups) นกกินแมลงป่าอกสีน้ำตาล (Trichastoma tickelli) นกกระจ้อยคอขาว (Abroscopus supercilliaris) นกกางเขนบ้าน (Copsychus saularis) นกเด้าดินสวน (Anthus hodgsni) นกเด้าลมหลังเทา (Motacilla cinerea) นกกินปลีแก้มสีทับทิม (Anthkeptes singalensis) นกกาฝากก้นเหลือง (Dicaeum chrysorrtium) และนกแว่นตาขาวสีทอง (Zosterops palpebrosus)
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พบ 17 ชนิด ใน 10 วงศ์ และ 5 อันดับ มีความชุกชุมมาก 9 ชนิด คือ กระแตธรรมดา (Tupaia glis) กระต่ายป่า (Lepus peguensis) กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysoni) กระรอกท้องแดง (C. flavimanus) กระจ้อน (Menetes berdmorei) หนูพุกใหญ่ (Bardicota indica) C. flavimanus หนูท้องขาว (Rattus rattus) อ้นเล็ก (Canomys badius) และพังพอนธรรมดา (Herpestes javanicus) ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 7 ชนิด และมี 2 ชนิด ที่มีสถานภาพถูกคุกคาม ได้แก่ ลิ่นใหญ่ (Manis javarica) และแมวป่า (Felis chaus)

การเดินทาง
- รถยนต์ ขับจากถนนสายหลัก เชียงราย-แม่สาย ตามถนนพหลโยธินหมายเลข 1 ไปประมาณ 3 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดสายจนถึงวนอุทยานฯ
- นั่งรถบัส (สายแม่สาย-เชียงราย) จากสถานีขนส่งผู้โดยสารอ.แม่สาย โดยรถจะวิ่งบนถนนหมายเลข1 (แม่สาย-เชียงราย) และจะจอดให้ลงตรงรร้านอริยะซาวด์
จากนั้นให้นั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้างที่ปากซอยบ้านจ้อง ซอย7 เลาะตามถนนเข้าหมู่บ้านจ้องจนถึงวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

แผนที่เส้นทาง

ภาพทิวทัศน์

แผนที่ผังบริเวณ
แผนที่แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ)

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์