หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 18360765 คน | อาทิตย์ 26 พฤษภาคม 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
button ประกาศ... ปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกเกริงกระเวีย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
[14 พ.ค. 2562]
button เตือน!! พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน วันที่ 1-2 เมษายน 2562
[2 เม.ย. 2562]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เจตนารมณ์และแนวคิดการนำร่องพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... สูู่การปฏิบัติการ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
[22 มี.ค. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย (เปิดให้บริการตามปกติแล้ว)
[12 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[7 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดอยจง
[10 พ.ค. 2562]
button รายงานผลการดำเนินงานการยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของชาติ
[26 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
[19 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่8) พ.ศ.2562
[19 เม.ย. 2562]
button การเตรียมความพร้อมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
[9 เม.ย. 2562]
button รายงานการประเมินประสิทธิภาพการจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
[28 มี.ค. 2562]
button ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
 
     

     
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[17 พ.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[1 พ.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[8 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
[5 มี.ค. 2562]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ก.ย. 2561]
 
     

ข้อมูลทั่วไป
วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี เกิดจากการรวมตัวของราษฎรบ้านคอกวัว หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มอบที่ดินทำกินให้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์และจัดทำโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ มาประกาศจัดตั้งกำหนดให้เป็นวนอุทยาน โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมป่าไม้ มีพื้นที่ทั้งหมด 1,875 ไร่ จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2544 ครอบคลุมพื้นที่ป่าเขาชัยบุรี และป่าเขาพลู ซึ่งเป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 อีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด ที่น่าสนใจและถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องได้แก่ นกกางเขนดง นกปรอดหลายชนิด เป็นต้น ทั้งนี้วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี ยังเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้สำหรับผู้สนใจธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา ประชาชนโดยทั่วไปและนักท่องเที่ยวในการศึกษาวิจัย การพักผ่อนหย่อนใจ การนันทนาการและกีฬา

สภาพภูมิประเทศ
2.1 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูน ทอดตัวแนวเหนือ – ใต้ ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบกลางทุ่งนาและสวนยางพารา มีหน้าผาสูงชันสลับซับซ้อน เขาชัยบุรีมีจุดสูงสุด 403 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยทั่วไปมีสภาพเป็นโขดหินน้อยใหญ่ ดินเป็นดินเหนียว ดินร่วนปนดินเหนียวและมีดินร่วนปนทรายอยู่เล็กน้อย และมีบางช่วงติดกับพื้นที่ราษฎรทำกิน ซึ่งส่วนใหญ่ทำสวนยางพารา

2.2 ลักษณะธรณีวิทยาและดิน
ลักษณะทางธรณีวิทยา มีหินแบบคาสต์แบบหินปูน (Karst Topography) มีลักษณะเป็นโหนก ถ้ำ และหลุมยุบ โดยรวมของพื้นที่มีลักษณะลาดเทจากที่สูงด้านทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ซึ่งจากข้อมูลกรมพัฒนาที่ดินได้จำแนกลักษณะดินได้ดังนี้
- ชุดดินลำภูลา เกิดจากตะกอนลำน้ำที่ถูกพัดพามทับถม สภาพพื้นที่ราบเรียบมีความลาดชันน้อย เป็นชั้นดินลึกมาก มีการระบายน้ำเลว มีความเหมาะแก่การปลูกข้าว
- ชุดดินห้วยยอด-คลองเต็ง ลักษณะพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงที่เนินเขา เหมาะสำหรับปลูกไม้ผล พืชไร่ สวนยาง มะพร้าว
- ชุดดินแกลง เกิดจากทับถมของตะกอนลำน้ำเก่าเป็นชุดดินลึกมาก มีการระบายน้ำเลว ดินชั้นบนมีอินทรียวัตถุค่อนข้างต่ำ การระบายน้ำไม่ดี เพราะเป็นดินเหนียว เหมาะสำหรับการปลูกข้าว
- ชุดดินลำแก่น เกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำ มีลักษณะราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเป็นชั้นดินลึกมาก มีการระบายน้ำดี เหมาะสำหรับปลูกไม้ผล พืชไร่ สวนยาง มะพร้าว แต่ไม่ค่อยเหมาะแก่การทำนา
2.3 ลักษณะภูมิอากาศ
วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรีตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงมีลมมรสุม คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต โดยทั่วไปในปหนึ่งๆ จะมีเพียง 2 ฤดูกาลเทานั้นคือ
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตปลายเดือนมีนาคม-กลางเดือนกันยายน ความรอนและความอบอาวของ อากาศมีสูงสุด ในชวงเดือนมิถุนายน โดยมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 24.0 องศาเซลเซียส โดยในชวง 10 ป จังหวัดพัทลุงมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในชวงระหว่าง 27-29 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกันยายน - กลางเดือนมีนาคม โดยปริมาณฝนสูงสุดในรอบป 2556–2558 คือ ในป 2558 มีปริมาณน้ำฝน 3,187.1 มิลลิเมตร วันฝนตก จำนวน 183 วัน
ปริมาณน้ำฝนมีฝนเฉลี่ยทั้งปในชวง 10 ป 2,052.1 มิลลิเมตร

ภาพแหล่งท่องเที่ยว


... เปิดอ่าน 664 ครั้ง