หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 18110138 คน | พฤหัสบดี 25 เมษายน 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
button เตือน!! พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน วันที่ 1-2 เมษายน 2562
[2 เม.ย. 2562]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เจตนารมณ์และแนวคิดการนำร่องพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... สูู่การปฏิบัติการ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
[22 มี.ค. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย (เปิดให้บริการตามปกติแล้ว)
[12 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน รับมอบโล่ห์พร้อมป้ายรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว
[6 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
[19 เม.ย. 2562]
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่8) พ.ศ.2562
[19 เม.ย. 2562]
button การเตรียมความพร้อมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
[9 เม.ย. 2562]
button รายงานการประเมินประสิทธิภาพการจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
[28 มี.ค. 2562]
button ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[8 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ ในการประเมินความเหมาสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ของสำนักอุทยานแห
[5 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
 
     

ข้อมูลทั่วไป
ที่สาธารณประโยชน์โคกป่ายาง (ชีหลง) เป็นป่าเบญจพรรณตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายแม่น้ำชีมีสภาพป่าสมบูรณ์ดี อยู่ไม่ไกลจากที่ชุมชน ในอดีตพื้นทางทิศตะวันตกยังไม่แยกขาดออกจากกันเช่นทุกวันนี้แม่น้ำชีจะไหลเวียนอ้อมพื้นที่บริเวณนี้ไปได้โดยตลอดทิศเหนือ ตะวันออก และทิศใต้ ต่อมาพื้นที่ส่วนที่คอดกิ่วทางทิศตะวันตก ถูกกระแสน้ำไหลกัดเซาะจนขาดเมื่อประมาณ ๑๐๐ ปีมาแล้ว ทำให้เกิดลำแม่น้ำชีเส้นใหม่ จึงทำให้ลำน้ำเดิมถูกแยกขาดทอดทิ้ง แปรสภาพพื้นที่ร้อยกว่าไร่เป็นเกาะ เนื่องจากอิทธิพลของธรรมชาติบันดาลให้ลำน้ำเปลี่ยนทิศทางนี่เอง บริเวณที่ดูคล้ายๆ ปากอ่าวทางด้านทิศตะวันตก ถูกกระแสน้ำพัดเอาดิน หิน ทราย ทับถมกลายเป็นคันฝายขนาดใหญ่ ทำหน้าที่เก็บกักน้ำไว้ตามธรรมชาติ ลำน้ำที่ได้แปรสภาพเป็นอ่างเก็บน้ำในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน ถูกขนานนามเรียกกันจนติดปากว่า “ชีหลง” ตราบเท่าทุกวันนี้ จึงเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งที่ดึงดูดใจอย่างยิ่ง จากความอุดมสมบูรณ์ของน้ำที่มีอยู่หล่อเลี้ยงตลอดปี ระดับน้ำลึกโดยเฉลี่ยประมาณ ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๖๐ เมตร ระยะทางยาวประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร ความจุน้ำโดยประมาณกว่าสามแสนลูกบาศก์เมตร ทำให้พรรณไม้ต่างๆขึ้นอยู่หนาแน่นเขียวชอุ่ม นกป่านานาชนิดได้อาศัยพื้นที่แห่งนี้ได้อย่างปลอดภัยและมีแหล่งหาอาหารอุดมสมบูรณ์

ภาพแหล่งท่องเที่ยว
... เปิดอ่าน 48 ครั้ง