หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 8641489 คน | ศุกร์ 19 ธันวาคม 2557  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
[6 ธ.ค. 2557]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
[4 ธ.ค. 2557]
button อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัวจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
[3 ธ.ค. 2557]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ สนธิกำลัง
[6 พ.ย. 2557]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ,ตรวจสอบพื้นที่ไม่มีสภาพป่า ประจำเดือน ตุลาคม 2557
[3 พ.ย. 2557]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เดือน ตุลาคม 2557
[3 พ.ย. 2557]
button การตรวจราชการของผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ (นายชาติชาย นาคทิพวรรณ) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16สาขาแม่สะเรียง ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
[3 พ.ย. 2557]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดพิธีทำบุญครบรอบ 31 ปี อุทยานฯ
[29 ต.ค. 2555]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่าวมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์
[28 ต.ค. 2555]
button จัดกิจกรรมปลูกป่าช่วยลดภาวะโลกร้อน อุทยานแห่งชาติตาดโตน
[27 ต.ค. 2555]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
คู่มือการปฐมพยาบาล
[18 ธ.ค. 2557]
button ลานจอดเฮลิคอปเตอร์รวม 16 สบอ
[10 พ.ย. 2557]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน
[1 ก.ย. 2557]
button ปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติสันยางร้อย-น้ำตกสิบเอ็ดชั้นชั่วคราว
[23 ก.ค. 2557]
button ประกาศกำหนดเวลา เข้า-ออก อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน
[2 ธ.ค. 2556]
button กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศปรับปรุงอัตราค่าบริการสำหรับยานพาหนะที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในการชำระค่าบริการ และเป็นการรองรับรูปแบบการพัฒนาการชำระค่าบริการในอนาคต
[3 มิ.ย. 2556]
button ขออนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน
[18 มี.ค. 2556]
button ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่ 2548/2555 ลว. 25 ธันวาคม 2555
[2 ม.ค. 2556]
button ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบายช่วงเทศกาลท่องเที่ยวปีใหม่ 2556
[24 ธ.ค. 2555]
button ขอเชิญประชุม เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
[19 ธ.ค. 2555]
 
     

ข้อมูลทั่วไป
ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ กลุ่มที่ 1(ผาขาม) หรือ ศิลปะถ้ำ คือ ศิลปะหรือภาพที่เกิดจากการวาด/เขียนเป็นสี และทำรูปรอยลงบนพื้นหิน มักพบตามถ้ำเพิงผา ผนังหิน ก้อนหิน ที่มักเรียกรวมๆ กันไปว่าถ้ำ จึงมักเรียกงาน ภาพเขียนถ้ำนี้ว่าศิลปะถ้ำ ศิลปะถ้ำที่สร้างขึ้นด้วย 2 เทคนิคใหญ่ๆ คือ 1. การลงสี หรือการสร้างภาพด้วยสีในวิธีต่างๆ เช่น วาดด้วยสีแห้ง เขียน หรือระบายเป็นรูป พ่นสี สะบัดสี การทาบหรือทับ 2. การทำรูปรอยลงในหิน มีวิธีต่างๆ เช่น ฝน จาร ขูดขีด แกะหรือ ตอก ฯลฯ การใช้สีที่พบในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เป้นสีแดง จะสัมพันธ์กับพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความตาย เพราะตามแหล่งโบราณคดีหลายแห่งในประเทศไทยมักจะเป็นสีแดง หรือสิ่งของสีแดง ในหลุมฝังศพงานศิลปะที่ผาแต้มจึงอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความตายของผู้ตายในสมัยนั้น ภาพเขียนสีในอุทยานแห่งชาติผาแต้มที่พบ และเป็นที่รู้จัก มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีกลุ่มภาพเขียน ทั้งหมด 4 กลุ่ม ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ชื่อว่า "ศิลปะถ้ำ" สีที่คนในยุคนั้นใช้ จะเป็นสีจากแร่ชนิดหนึ่ง ที่มีชื่อเรียกว่า เฮมาไทด์ หรือ หินเทศ ภาษาพื้นบ้านเรียกชหินชนิดนี้ว่า ดินลูกรัง ที่จริงแล้วก็คือหินทรายชนิดหนึ่ง มีชื่อหลักว่า หินทรายแดง จะพบได้ทั่วไปในพื้นที่ประเทศไทย และจะพบมากในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งเต็มไปด้วยภูเขาหินทราย หินทรายแดง ประกอบด้วยอนุภาคดินทรายแป้งที่มีความละเอียดมา มีสีเทาปนแดง แร่ที่เป็น องค์ประกอบหลักคือแร่ควอตร์ และแร่เหล็กที่เรียกว่า เฮมาไทด์ (HEMATITE) ภาพเขียนกลุ่มที่ 1 นี้เป้นกลุ่มภาพเขียนสีจุดแรกที่อยู่ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติศิลปะถ้ำ อยู่ด้านใต้หน้าผาของผาขามมีความสูงจากยอดเขาถึงทางราบแนวหน้าผา 260 เมตร ภาพเขียนสีกลุ่มที่ 1 นี้ อาจจะมองเห็นไม่ชัดเจนมากนักต้องสังเกตตามผนังหิน จะปรากฏภาพที่ระบายด้วยสีแดงออกคล้ำคล้ายสีน้ำหมาก ภาพที่ปรากฏคือ ภาพปลา ภาพสัตว์ 4 เท้า ที่ค่อนข้างเลือน จำนวน 1 ตัว คือ ภาพช้าง โดยมีเส้นตั้ง เส้นเฉียง และเส้นนอน วาดทับบนรูปภาพเหล่านั้น ลักษณะของภาพปลา จะเป็นการแสดงภาพแบบโครงสร้างภายใน หรือเรียกว่าภาพเอกซเรย์ ขนาดของภาพ จะแตกต่างกันไป

สภาพภูมิประเทศ

สภาพภูมิอากาศ

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์

ภาพแหล่งท่องเที่ยว
... เปิดอ่าน 2522 ครั้ง