หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 19761682 คน | ศุกร์ 6 ธันวาคม 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
[5 ธ.ค. 2562]
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดเฝ้าระวังช้างป่า
[3 ธ.ค. 2562]
button ศึกษาดูงานโครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ”
[22 พ.ย. 2562]
button อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัว และข้อควรปฏิบัติในการเดินป่าฯ แก่นักท่องเที่ยว
[26 ต.ค. 2562]
button จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๒ (National Annual Tree Care Day)
[24 ต.ค. 2562]
button ประกาศ เรื่อง เปิดการท่องเที่ยวเกาะจานและเกาะท้ายทรีย์ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
[19 ก.ย. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เป้นการชั่วคราว
[18 ต.ค. 2562]
button ประกาศ โครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก
[3 ต.ค. 2562]
button พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
[11 มิ.ย. 2562]
button แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน
[4 มิ.ย. 2562]
button การเตรียมความพร้อมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
[9 เม.ย. 2562]
button ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
 
     

     
 
ข่าวสมัครงาน
 
     

ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางศึกษาธรรมชาติผากล้วยไม้-น้ำตกเหวสุวัต เป็นเส้นทางที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินศึกษาธรรมชาติในระยะสั้น ใช้เวลาไม่มาก สภาพเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางลาดซีเมนต์ เลียบไปตามธารน้ำของห้วยลำตะคอง ผ่านป่าดิบชื้นสลับกับป่าดิบแล้งที่เต็มไปด้วยไม้ใหญ่ รวมทั้งป่าไผ่ที่สามารถพบเห็นได้สลับกับป่าดิบเป็นระยะ ๆ เรื่อยไปจนถึงน้ำตกผากล้วยไม้ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ตกจากหน้าผาลดหลั่นลงมา มีความสูงประมาณ 10 เมตร ด้านล่างเป็นแอ่งน้ำกว้างเหมาะสำหรับเล่นน้ำ ตามหน้าผาและพบไม้บริเวณน้ำตกพบกล้วยไม้นานาชนิด จากน้ำตกผากล้วยไม้มีเส้นทางเดินเท้าต่อไปยังน้ำตกเหวสุวัต เส้นทางนี้ศึกษาสภาพของป่าดิบริมลำธารที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากป่าดงดิบทั่วไป ตลอดเส้นทางเดินจะเป็นพื้นที่เนิน และหน้าผาที่ลดหลั่นกัน นอกจากนั้นอาจพบเห็นสัตว์ที่ใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับสายน้ำเช่น ผีเสื้อ ตะกอง นาก ได้

การเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ท่านจะพบกับน้ำตกผากล้วยไม้ แล้วเดินทางต่อไปยังน้ำตกเหวสุวัตเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ต้นทางทั้ง 2 ด้าน เป็นพื้นผิวทางเดินลาดซีเมนต์ บริเวณดังกล่าวจัดเป็นแหล่งนันทนาการประเภทพื้นที่ธรรมชาติกึ่งสันโดษใช้ยานยนต์ (Semi-primitive motorized area) เนื่องจากสามารถเดินทางโดยทางรถยนต์ไปตามถนน ธนะรัชต์ จนถึงที่พักแรมผากล้วยไม้ แล้วเดินเท้าจากสถานที่กางเต็นท์ผากล้วยไม้ เลียบห้วยลำตะคองผ่าน

กิจกรรมที่พบในแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมที่พบส่วนใหญ่เป็นการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ดูนก ถ่ายภาพ ศึกษาพันธุ์ไม้และชีวิตสัตว์ที่มาใช้ประโยชน์จากสายน้ำโดยเฉพาะผีเสื้อ และการเล่นน้ำตกในช่วงที่มีน้ำพอสมควร

จุดมุ่งหมาย : นอกจากผู้ศึกษาจะได้พบกับความงามของแก่งน้ำตกแล้ว ยังจะได้เห็นสภาพของป่าดิบที่ขึ้นตาม ริมห้วยที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปกับป่าที่อยู่ห่างน้ำค่อนข้างชัดเจน นอกจากนั้นยังจะได้เห็นชีวิตของสัตว์ ต่างๆที่ผูกพันอยู่กับลำห้วยลำธารในป่า ฝูงผีเสื้อและพืชพันธุ์ที่มีการปรับตัวเพื่อให้ขึ้นได้ริมกระแสธารเชี่ยวแล้ว ยังจะได้พบเห็นกับพันธุ์ไม้น้ำแปลกตาหลากหลายชนิด และเฟิร์นหลากชนิดด้วย

ข้อแนะนำ : เส้นทางเดินศึกษาเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะเดินง่ายและสะดวกพอสมควร ไม่จำเป็นต้องเริ่ม เดินแต่เช้าก็ได้ แต่ถ้าท่านออกเดินในช่วงเช้า อาจจะเห็นตะกอง ซึ่งเป็นกิ้งก่าที่สวยงามและหายาก ออกมา นอนผึ่งแดดตามก้อนหิน หรืออาจจะพบฝูงชะนีบนยอดไม้ได้ ในการลงเล่นน้ำในแต่ละแก่งน้ำนั้น ต้องใช้ ความระมัดระวังให้มาก โดยเฉพาะในหน้าฝน เพราะหินในลำธารเหล่านี้จะลื่นมาก อีกทั้งทางเดินในบางช่วง ที่เป็นดินก็จะลื่น ถ้าเป็นในฤดูฝน ไม่ควรลงไปเล่นน้ำขณะที่ฝนตกหรือหลังฝนตกไปไม่นาน เพราะอาจจะมี น้ำป่าได้ ท่านอาจจะเตรียมอาหารกลางวันไปด้วยก็ได้ เพราะเส้นทางนี้มีแก่งน้ำหลายแห่ง ที่จะแวะทาน อาหารกลางวันไปด้วยก็ได้ เพื่อที่ท่านจะได้ศึกษาธรรมชาติตามเส้นทางนี้โดยไม่มีความหิวมาเร่งรัดท่าน แต่ขอความกรุณานำขยะหรือสิ่งใดที่ไม่ย่อยสลายในเร็ววันออกมากับท่านด้วย และเมื่อท่านไปจนถึงน้ำตกเหวสุวัต ท่านสามารถที่จะขออาศัยรถของนักท่องเที่ยวอื่นๆมาลงที่ลานตั้งแคมป์ผากล้วยไม้ได้ด้วย

ตำแหน่งที่ตั้ง


ภาพแหล่งท่องเที่ยว


... เปิดอ่าน 298 ครั้ง