หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 24061093 คน | อังคาร 28 กันยายน 2564  

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
button แบบสำรวจเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
[16 เม.ย. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
 
     
     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
button แบบสำรวจเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
[16 เม.ย. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
 
     


     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

ข้อมูลทั่วไป
ถ้ำเปลือกหอย เป็นถ้ำขนาดเล็กในเทือกเขาหินปูนเขาทอยที่ภายในถ้ำพบการสะสมตัวของซากหอยเป็นชั้นแทรกอยู่ในรอยแตกภายในหินปูน ซากหอยมีทั้งชนิดหอยฝาเดียว และหอยสองฝา เป็นหลักฐานแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในอดีต และกระบวนการทางธรณีแปรสัณฐานในพื้นที่จังหวัดพังงา

การเดินทางไปถ้ำเปลือกหอย ใช้เส้นทางเดียวกับน้ำตกสระนางมโนราห์ จากนั้นเดินไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงถ้ำเปลือกหอย

สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะทางธรณีวิทยา เป็นถ้ำตื้น ปากถ้ำอยู่สูงจากพื้นทางเดินประมาณ 5 เมตร เมื่อเดินลงไปเดินที่ระดับต่าสุดของพื้นถ้า จะพบชั้นเปลือกหอยเป็นชั้นสะสมตัวแทรกอยู่ในหินปูนอายุเพอร์เมียน (250 – 300 ล้านปี) ระดับความสูงจากพื้นประมาณ 2 เมตร ชั้นเปลือกหอยหนาประมาณ 70 เซนติเมตรไปจนถึง 1 เมตร ส่วนใหญ่เป็นเปลือกหอยฝาเดียว (Gastropods) มีเปลือกหอยสองฝา (Pelecypods) เล็กน้อย ตามพื้นพบเศษเปลือกหอยที่ผุพังลงมา นอกจากนั้นภายในถ้ำยังพบลักษณะโครงสร้างของตะกอนถ้ำซึ่งหยุดการสะสมตัวแล้ว เช่น เสาหิน และหินย้อย ถ้ำเปลือกหอยเป็นหลักฐานบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในอดีตที่แต่เดิมบริเวณนี้เคยมีสภาพเป็นเกาะหินปูนมาก่อน ต่อมากระบวนการทางธรณีแปรสัณฐานทาให้เกิดการยกตัวจนทาให้ถ้ำเปลือกหอยอยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินเช่นปัจจุบัน

... เปิดอ่าน 101 ครั้ง