หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 24061484 คน | อังคาร 28 กันยายน 2564  

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
button แบบสำรวจเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
[16 เม.ย. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
 
     
     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
button แบบสำรวจเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
[16 เม.ย. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
 
     


     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวทุ่งคา-สวี ระยะทาง 1 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติประกอบด้วย อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและสะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนความยาว
1 กิโลเมตร โดยมีจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านธรรมชาติวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนการศึกษาวิจัยต่างๆ ด้วย อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ประกอบไปด้วยห้องประชุม ห้องนิทรรศการ และห้องทำงาน เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ ประชาชน และผู้ที่สนใจในด้านการประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การศึกษาหาความรู้ และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในด้านข้อมูลต่างๆ ส่วนสะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เป็นส่วนที่ต่อเนื่องกับอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสะพานนี้จะอำนวยความสะดวก ในด้านการศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน สะพานจะลัดเลาะเข้าไปในป่าชายเลนส่วนต่างๆ และมีสะพานแขวนลวดสลิง เชื่อมระหว่างคลองท่าจระเข้ทั้งสองฝั่งของป่าชายเลน ช่วยให้เห็นถึงสภาพของป่าชายเลนตามธรรมชาติ อันจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังใช้ประกอบกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น การดูนก เป็นต้น

ภาพแหล่งท่องเที่ยว


... เปิดอ่าน 63 ครั้ง