หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 17227391 คน | ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด ร่วมแจกพันธุ์กล้าไม้
[19 พ.ย. 2561]
button ร่วมแสดงความคิดเห็น กรณีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขยายเวลาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
[9 ต.ค. 2561]
button อทยานแห่งชาติตาดโตน “ป่ารักษ์น้ำ โล่ใหญ่ชัยภูมิ” คืนผืนป่าโล่ใหญ่ สู่พงไพรชัยภูมิ
[28 ก.ย. 2561]
button โครงการ “ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
[26 ก.ย. 2561]
button ลูกเสือพิทักทักษ์ป่า (SCOUT RANGER) อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ
[21 ก.ย. 2561]
button ผลการตัดสินรางวัล โครงการประกวดหมู่บ้านส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
[27 ส.ค. 2558]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button รายงานประจำปี 2561
[19 พ.ย. 2561]
button แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ จำแนกตามแผนปฏิรูปอุทยานแห่งชาติ 20 ปี
[2 พ.ย. 2561]
button รายงานประจำปี 2560
[17 ต.ค. 2561]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
button แบบฟอร์ม แบบจัดทำข้อมูลกรอบความต้องการงบลงทุน
[22 ก.ค. 2559]
button แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์เรือที่ใช้ประจำอุทยานแห่งชาติ
[29 มิ.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
[1 มิ.ย. 2559]
 
     

ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 2 แห่ง แห่งแรกตั้งอยู่ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการวางแผนการเดินทาง และศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ศูนย์บริการแห่งที่สอง ตั้งอยู่ ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ที่ กร.1 ป่ายาง บริการความรู้เกี่ยวกับช้างป่าและการจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า ศูนย์บริการทั้งสองแห่งเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าไม้และระบบนิเวศเกษตรรวมถึงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวศึกษาหาความรู้
จากการที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวสูง จึงได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการท่องเที่ยว เช่น บ้านพักที่สะดวกสบาย ค่ายพักแรม สถานที่กางเต็นท์ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ห้องน้ำ นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียม เต็นท์ ถุงนอน เบาะรองนอน กล้องสองตา และคู่มือศึกษาธรรมชาติไว้บริการ
ด้านอาหารและเครื่องดื่ม สามารถใช้บริการได้ที่ร้านค้าสวัสดิการของอุทยานฯบริเวณที่ทำการอุทยานแหงชาติ หรือร้านค้าในหมู่บ้านซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

โปรดสำรองบ้านพัก เรือนพักแรม สถานที่กางเต็นท์ โปรแกรมท่องเที่ยว ล่วงหน้า

สภาพภูมิอากาศ/ช่วงเวลาในการท่องเที่ยว
ลักษณะภูมิอากาศ
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี มีภูมิอากาศจัดอยู่ในประเทศฝนเมืองร้อน เฉพาะฤดู (Tropical Savannah Climate) กล่าวคือ อุณหภูมิจะสูงตลอดทั้งปี และมีช่วงแล้งที่เห็นได้ชัดในรอบปี ทั้งนี้ตามระบบการจำแนกทางภูมิศาสตร์ ลักษณะข้างต้นเป็นภูมิอากาศแบบกึ่งชื้นแล้ง โดยมีช่วงกลางวันยาวในฤดูร้อน และกลางวันสั้นในฤดูหนาว จะมีช่วงที่มีน้ำมากเกินเพียงพอเป็นระยะเวลาสั้นๆ หรือไม่มีเลย

ภาพแหล่งท่องเที่ยว
บ้านพัก อุทยานแห่งชาติกุยบุรี มีบ้านพัก 2 หลัง ภายในมี 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พักได้ 6คน/หลัง หลังละ 1800 บาท/คืน
เตียงภายในบ้านพักกุยบุรี
เตียงเดียว
สถานทีแคมป์ไฟบริเวณลานกางเต็นท์
ที่ทำอาหารสำหรับนักท่องเที่ยว ที่นำอาหารมาทำรับประทานเอง
บ้านพักกุยบุรี 101
ชุดโต๊ะภายในบ้านพัก
เต็นท์กึ่งถาวร ค่าบริการ 400บาท/คืน นอนได้จำนวน 4-5 คน
สถานที่กางเต็นท์ อุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีเต็นท์สำหรับให้บริการกรณีนักท่องเที่ยวที่ไม่มีเต็นท์มา
เต็นท์โดมขนาด 4 คน ราคา 540 บาท/คืน พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอน (หมอน,เบาะรองนอน,ถุงนอน)
เต็นท์โดมขนาด 2 คน ราคา 270บาท/คืน พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอน (หมอน,เบาะรองนอน,ถุงนอน)
กรณีนักท่องเที่ยวนำเต็นท์ส่วนตัวมาเอง คิดค่าบริการสถานที่กางเต็นท์ 30 บาท/คืน/เต็นท์
แคมป์ไฟบริเวณลานกางเต็นท์
แคมป์ไฟบริเวณบ้านพัก
ป้ายบอกเส้นทางภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
เส้นทางการเดินทางถึงอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเป็นถนนลาดยางถึงที่การอุทยานฯ
... เปิดอ่าน 13215 ครั้ง