หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 24060764 คน | อังคาร 28 กันยายน 2564  

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
button แบบสำรวจเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
[16 เม.ย. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
 
     
     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่ยม
[21 ก.ย. 2564]
button กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ แก้ไขเพิ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ลำดับที่ 88 อุทยานแห่งชาติภูลังกา
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
[27 มี.ค. 2564]
button ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
[16 ก.ย. 2563]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
[2 ก.ย. 2563]
button รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563
[1 ก.ย. 2563]
button แบบสำรวจเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
[16 เม.ย. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
 
     


     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

ข้อมูลทั่วไป
เป็นจุดที่สูงที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติ อยู่สูงประมาณ 1,365 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นหน้าผาสูงชัน พื้นที่โดยรอบปกคลุมด้วยป่าสนเขา ทั้งสนสองใบและสนสามใบ สลับกับลานหินธรรมชาติ ต้องเดินขึ้นเขาจากผาโหล่นน้อยมาประมาณ 700 เมตร จากจุดนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามได้รอบด้านกระทั่งเห็นแม่น้ำเหือง และแม่น้ำโขง ซึ่งกั้นพรมแดนไทย – ลาว
บนยอดเรือยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาวาบรรพต ซึ่งชาวภูเรืออัญเชิญมาจากอยุธยาด้วย จากยอดภูเรือมีเส้นทางเดินป่าผ่านบริเวณที่มีดอกไม้เล็กๆ เช่น กระดุมเงิน ดาวเรืองภู เปราะภู ซึ่งออกดอกสวยงามในช่วงหน้าหนาว ที่ป่าสนบริเวณ ทุ่งกวางตาย มีดอกกระเจียวบานในช่วงต้นฤดูฝนราวเดือนพฤษภาคม นอกจากนั้นยังมี ลานหินพานขันหมาก เป็นลานหินแตกเป็นรอยตื้นๆ ที่จะพบดอกไม้ที่ชอบขึ้นตามลานหิน เช่น เอื้องม้าวิ่ง อยู่ทั่วไป เส้นทางเดินป่าจะวกกลับไปลานกางเต็นท์ในบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

ตำแหน่งที่ตั้ง


ภาพแหล่งท่องเที่ยว

พระอาทิตย์ตกที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2

พระอาทิตย์ตกที่ภูเรือ

ผาโหล่นน้อย


หินเต่านักท่องเที่ยวลงนามถวายพระพร

60 อุทยานแห่งชาติใต้ร่มพระบารมี 60 ปีแห่งการบรมราชาภิเษก


รถนักท่องเที่ยว

เรือนรับรองที่ประทับ อุทยานแห่งชาติภูเรือ
จ.เลย

ด่านตรวจฯที่ 2 อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2 (สถานที่กางเต็นท์) อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย

ลานกางเต็นท์

นักท่องเที่ยว

13 มิ.ย.53

ยอดภูเรือ

ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเรือ

อธิบดีกรมอุทยานฯ(คนเก่า) เตรียมต้นสนทรงปลูก ในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ๒๓ มิถุนายน ๕๔ ณ บริเวณยอดภูเรือ

พระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดภูเรือ

นักท่องเที่ยวชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดภูเรือ

พระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดภูเรือ

นักศึกษา วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝึกงานภาคสนาม เตรียมการรับเสด็จฯ

ดอกไม้ บนยอดเขา....ภูเรือ...

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาร่วมแรงร่วมใจปลูกป่า บริเวณยอดภูเรือ

สาวๆ จนท.อช.ภูเรือร่วมปลูกป่า

นายอำเภอภูเรือ กล่าวเปิดพิธีปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ

หินพระศิวะ

ยอดภูเรือ

สายลมอ่อนๆ หมอกบางๆที่ยอดภูเรือ

พระอาทิตย์ส่องฟ้าที่หน้าผา ยอดภูเรือ

คณะผู้บริหาร กรมอุทยานฯ เยือนยอดภูเรือ

นายอำเภอภูเรือ กับต้นสนทรงปลูก ในการเตรียมการพื้นที่ปลูกป่า เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงานที่ จังหวัดเลย และทรงประทับ ณ เรือนรับรองที่ประทับภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูเรือ

พระพุทธนาวาบรรพต

มุมหนึ่งของยอดภูเรือ

ทิวทัศน์ ยอดภูเรือ เมื่อฝนมาเยือน

หมอกมาเมื่อฟ้าหยุดฝน ณ ยอดภูเรือ

ผาหญ้าไผ่

การรอคอย ดูพระอาทิตย์ส่องฟ้า ที่ยอดภูเรือ

ผู้บรีหาร

เฝ้ารอพระอาทิตย์ส่องแสง

ภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่อช.ภูเรือ

ภาพถ่ายดาวเทียม พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ

รวมพลังปลูกป่า

เดินทางไปปลูกป่าที่ยอดภูเรือ

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ ร่วมปลูกป่า

นายอำเภอภูเรือ ร่วมปลูกป่า บริเวณยอดภูเรือ

ร่วมแรงร่วมใจแข็งขัน

ม่านหมอก ฟ้าหลังฝนที่ยอดภูเรือ

นักศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปฎิบัติงานภาคสนาม

หินพระศิวะ

พระอาทิตย์ส่องแสง ที่ยอดภูเรือ

พระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดภูเรือ


ยอดภูเรือ

ยอดภูเรือจุดชมวิวยอดภูเรือ


สวนหินสระสวรรค์

สวนหินสระสวรรค์อุณหภูมิยอดภูเรือ

ยอดภูเรือ


... เปิดอ่าน 11724 ครั้ง